Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace a zpracování dat I Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. RNDr. Michal Žemlička DBI007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace a zpracování dat I Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. RNDr. Michal Žemlička DBI007."— Transkript prezentace:

1 Organizace a zpracování dat I Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. RNDr. Michal Žemlička DBI007

2 Zdroje J. Pokorný, M. Žemlička: Základy implementace souborů a databází, Karolinum, Praha, 2004 J. Pokorný: Základy implementace souborů a databází, Karolinum, Praha, 1997. http://kocour.ms.mff.cuni.cz/testy/pokorny http://kocour.ms.mff.cuni.cz/~zemlicka/vyu ka/DBI007

3 Proč sem chodit? Základy efektivní práce s persistentními daty Poznání světa, kde se setkává teorie s praxí – aneb jak o iluze přijít ne příliš bolestivě

4 Typické úlohy, které budeme umět lépe řešit knihovní agenda rezervace místenek či letenek nabídkové katalogy sklad …

5 Cíle zajistit „optimální“ provoz souborů zajistit „optimální“ uživatelské rozhraní Neboli: zajistit, aby námi vytvářené aplikace byly dostatečně efektivní při zachování dalších dobrých vlastností

6 Zpracování dat organizace dat na vnějších pamětech pro efektivní zpracování techniky organizace dat ve formě souborů interpretace dat uživatelem konceptuální model, dotazovací jazyky vrstvy struktur + zobrazení mezi nimi

7 Teze klasické techniky nepostačují pro zpracování velkých objemů dat a netriviální dotazy nelze zajistit optimálnost provozu souborů ve všech aspektech  Ať žijí kompromisy!!

8 Hromadné zpracování dat (HZD) Založeno na souborech a specializovaných aplikacích provádějících dílčí manipulace se soubory Využívá zejména statické organizace souborů Typicky data zpracovávána v dávkách Minimální nároky na zdroje Robustní – aplikace je většinou možné po selhání restartovat bez poškození zpracovávaných dat

9 Nevýhody HZD Redundance a nekonzistence dat Obtížnost přístupu k datům Izolace dat Problémy s více uživateli Problémy s integritou dat Nízké prostředky pro vytváření vazeb mezi záznamy souborů

10 Záznam Logický –kolekce logicky souvisejících položek – hodnot atributů Fyzický –logický záznam doplněný o oddělovače, definice délek, zarážky, … –Délka fyzického záznamu, R

11 Typ záznamu -dán jmény a doménami atributů A j : dom(A j )A 1 :D 1,…,A n :D n

12 Soubor Identifikovaná kolekce logicky souvisejících záznamů Pozor! Je to kolekce a ne množina, neboť v souboru může být více totožných záznamů.

13 Homogenní soubor HodnotyPrimitivní typy DeklaraceS(A 1 :D 1,…,A n :D n ) Obsahuje pouze záznamy jediného typu

14 Nehomogenní soubor Opak homogenního souboru – obsahuje buď záznamy různých typů, záznamy se složitější strukturou, nebo záznamy různých délek.

15 Klíč Klíč souboru je množina atributů Ai 1..Ai k, k  n, takové, že k-tice atributů (klíče záznamu) jednoznačně identifikují záznamy. Vyhledávací klíč – atribut (či množina atributů), k jehož hodnotě vyhledáváme množinu záznamů obsahujících pro daný atribut právě uvedenou hodnotu

16 Typy vyhledávacích klíčů Hodnotové – hodnoty z dom(A i ) Hašované – algoritmická transformace hodnot Relativní – udána pozice od začátku souboru

17 Operace nad soubory INSERT – vložení záznamu do souboru DELETE – rušení záznamu v souboru UPDATE – změna některých položek záznamu v souboru Aktualizace souboru = posloupnost operací INSERT, DELETE a UPDATE FETCH – získání záznamu ze souboru do vnitřní paměti

18 Fyzický a logický záznam Logický záznam – množina atributů Fyzický záznam (délky R) – fyzická reprezentace logického záznamu na médiu –Může obsahovat pomocná data navíc Fyzické záznamy se ukládají do fyzických stránek (bloků – jejich velikost značíme B) –Bloky jsou minimální entitou přenášenou mezi primární a sekundární pamětí

19 Blokovací faktor, blokování Blokovací faktor (b) – poměr B/R Blokování (umísťování záznamů do bloků); říkáme, že záznamy jsou: –Neblokované (b=1, B=R) –Blokované (b > 1) –Přerostlé (b < 1) Pro implementaci je důležité, zda se R mění, či nikoliv – budeme předpokládat, že se nemění

20 Schéma organizace souboru popis logické paměťové struktury, do níž může být původní soubor zobrazen spolu s algoritmy provádějícími operace nad touto strukturou může popisovat více logických souborů svázaných dohromady primární soubor – soubor obsahující uživatelská data; N – počet záznamů v něm

21 Fyzická úroveň Abstrakce fyzického zařízení –fyzické schéma souboru –fyzický soubor Reálné fyzické zařízení –implementační schéma souboru

22 Abstrakce v přístupu k souborům schéma organizace souboru fyzické schéma souboru implementační schéma úroveň typu logické soubory fyzické soubory implementace fyzických souborů úroveň výskytu

23 Operace SOS operace nad soubory (insert, delete, update) BUILD – vytvoření struktury REORGANIZATION – uvedení SOS do nového výchozího stavu Stav souboru S (S*; extenze souboru S) – podoba SOS mezi dvěma ukončenými aktualizacemi CLOSE – aktualizuje některá data o souboru

24 Souborové systémy podpora práce se soubory na úrovni základního SW uchovávají metadata o souborech umožňují správu souborů včetně mapování souborů na médium

25 Dotazy nad soubory dotaz nad schématem souboru S – jakákoliv totální funkce vyjádřitelná programem definovaná nad množinou U S, která každému stavu přiřadí odpověď – zpravidla množinu záznamů hity – prvky odpovědi v případě dokumentů

26 Vícerozměrné/ortogonální dotazy dotaz na úplnou shodu – zadány hodnoty všech atributů dotaz na částečnou shodu – zadány hodnoty jen některých atributů dotaz na úplnou intervalovou shodu – zadán interval hodnot pro každý z atributů dotaz na částečnou intervalovou shodu – zadány intervaly pro vybrané atributy

27 Další operace READ ENTIRE FILE – čtení celého souboru –sériově – podle zadaného uspořádání –sekvenčně – podle fyzického uspořádání záznamů v souboru

28 Vyváženost struktury omezení délky cesty ve struktuře při vyhledání záznamu (např. O(log M), kde M je počet logických stránek) rovnoměrná naplněnost stránek faktor naplnění stránky (0  < <  1) –někdy se označuje průměrné naplnění stránek SOS splňující obě podmínky – dynamické; ostatní – statické


Stáhnout ppt "Organizace a zpracování dat I Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. RNDr. Michal Žemlička DBI007."

Podobné prezentace


Reklamy Google