Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková"— Transkript prezentace:

1 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková

2 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Témata INFOZ Fond podpory zahraničních cest Tématické semináře Jak dál? Volby do VV

3 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín INFOZ aneb EIZ po česku: rekapitulace aktivit Prosinec 2007 – nabídka odboru 31 MŠMT ke spolupráci na formulaci znění programu Červen 2008 schůzka s náměstkem ministryně prof. Růžičkou – informace o výhradách ke znění programu a ke složení OPO Červenec 2008 – upozornění na nezbytnost navýšení finanční dotace programu Listopad 2008 – medializace problémů a aktivizace RVŠ → rozhodnutí MŠMT o přijetí náhradního řešení

4 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín INFOZ aneb EIZ po česku: rekapitulace aktivit (2) Jaro 2009 – obtížná a bezvýsledná komunikace s odborem 31 MŠMT Červenec 2009 – vyhlášení programu s velmi krátkou lhůtou pro podání projektů Září 2009 – vyhlášení výsledků: bezprecedentní poškození projektů podaných VŠCHT a ČVUT! Září 2009 – stížnost k ministryni proti rozhodnutí o nepřidělení dotace projektu TECH_INF a o krácení dotace dalším projektům vysokých škol

5 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín INFOZ aneb EIZ po česku: výsledek Schizofrenie?  Navýšení dotace, přehodnocení rozhodnutí a přiznání podpory všem doporučeným projektům z VVŠ  Stížnost byla shledána neoprávněnou, OPO rozhodoval správně a nepodjatě Překvapivé zjištění, že 145 mil. přidělených projektu NTK stačí jen na dva roky, tedy jen do r  Jak budou financovány EIZ po roce 2012?!

6 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Fond podpory zahraničních cest Změna statutu schválená výroční konferencí  4 podpořené přihlášky  vyčerpaná dotace (65 tis. Kč)  2 aktivní účasti na mezinárodní konferenci  žádná stáž v zahraniční instituci

7 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Tématické semináře Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní federace identit Statistiky VŠ knihoven 2. setkání českých uživatelů systému DSpace Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny Témata pro rok 2010?

8 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Co se v roce 2009 nepodařilo Získat za člena Univerzitu Karlovu Dosáhnout aktivního zapojení všech stávajících členů do činností Zahájit vyjednávání s vydavatelstvím Springer o publikování článků autorů z českých vysokých škol v režimu open access

9 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín CelkemPrůměr UPa ,2 MZLU ,8 TUL VFU ,4 ČVUT VŠB-TUO ,2 MU ,2 UJEP OU Celkem ,6

10 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Jak dál v následujícím období Daří se nám plnit základní programové cíle?  zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;  hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;  vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni. Co je v praxi reálné?

11 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Programové prohlášení VV z Aktivity zaměřené na  podporu rovnovážných vztahů, vzájemného respektu a spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí,  zvyšování prestiže knihoven v prostředí vysokých škol, posilování jejich nezastupitelné role v informačním zabezpečení vzdělávání, výzkumu a vývoje,  aktivity přispívající k celoživotnímu vzdělávání pracovníků vysokoškolských knihoven včetně sdílení zkušeností a dobrých příkladů z praxe,  vytváření otevřeného prostředí pro diskusi a výměnu názorů mezi pracovníky vysokoškolských knihoven. Víceméně se dařilo jej naplňovat

12 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Volby do VV Nové stanovy – tříleté funkční období Sestavení kandidátky ( )  dopisem předsedkyně budou rektoři (tj. každý člen AKVŠ) požádáni o návrh nejméně 3 a nejvýše 5 kandidátů s termínem odpovědi do ,  s pověřením stávajícího VV projedná B. Ramajzlová se všemi navrženými osobami kandidaturu a sestaví kandidátku,  výsledná kandidátka bude zveřejněna do na webu AKVŠ a následně spolu s ostatními materiály pro výroční konferenci zaslána rektorům,  volby do VV proběhnou na výroční konferenci 2010 (přelom února a března)

13 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Větší zapojení do činnosti LIBER Nový strategický plán na léta 2009 – 2012 LIBER is a forum for issues that really matter to research libraries and their universities, it is a unique network for the exchange of professional expertise and a strong voice in the European library landscape

14 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Nově koncipované řídící výbory pro: Scholarly communication  open access  e-science, primary data, innovative research work flows Heritage collection and preservation Digitisation and resource discovery Leadership and human resources Services

15 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.– , Zlín Prostor pro: Připomínky, dotazy, náměty  hned ústně  kdykoliv na


Stáhnout ppt "Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková"

Podobné prezentace


Reklamy Google