Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková"— Transkript prezentace:

1 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková iva.prochaskova@upce.cz

2 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Témata INFOZ Fond podpory zahraničních cest Tématické semináře Jak dál? Volby do VV

3 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín INFOZ aneb EIZ po česku: rekapitulace aktivit Prosinec 2007 – nabídka odboru 31 MŠMT ke spolupráci na formulaci znění programu Červen 2008 schůzka s náměstkem ministryně prof. Růžičkou – informace o výhradách ke znění programu a ke složení OPO Červenec 2008 – upozornění na nezbytnost navýšení finanční dotace programu Listopad 2008 – medializace problémů a aktivizace RVŠ → rozhodnutí MŠMT o přijetí náhradního řešení

4 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín INFOZ aneb EIZ po česku: rekapitulace aktivit (2) Jaro 2009 – obtížná a bezvýsledná komunikace s odborem 31 MŠMT Červenec 2009 – vyhlášení programu s velmi krátkou lhůtou pro podání projektů Září 2009 – vyhlášení výsledků: bezprecedentní poškození projektů podaných VŠCHT a ČVUT! Září 2009 – stížnost k ministryni proti rozhodnutí o nepřidělení dotace projektu TECH_INF a o krácení dotace dalším projektům vysokých škol

5 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín INFOZ aneb EIZ po česku: výsledek Schizofrenie?  Navýšení dotace, přehodnocení rozhodnutí a přiznání podpory všem doporučeným projektům z VVŠ  Stížnost byla shledána neoprávněnou, OPO rozhodoval správně a nepodjatě Překvapivé zjištění, že 145 mil. přidělených projektu NTK stačí jen na dva roky, tedy jen do r. 2011  Jak budou financovány EIZ po roce 2012?!

6 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Fond podpory zahraničních cest Změna statutu schválená výroční konferencí  4 podpořené přihlášky  vyčerpaná dotace (65 tis. Kč)  2 aktivní účasti na mezinárodní konferenci  žádná stáž v zahraniční instituci

7 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Tématické semináře Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní federace identit Statistiky VŠ knihoven 2. setkání českých uživatelů systému DSpace Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny Témata pro rok 2010?

8 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Co se v roce 2009 nepodařilo Získat za člena Univerzitu Karlovu Dosáhnout aktivního zapojení všech stávajících členů do činností Zahájit vyjednávání s vydavatelstvím Springer o publikování článků autorů z českých vysokých škol v režimu open access

9 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín 20042005200620072008CelkemPrůměr UPa78121775110,2 MZLU679107397,8 TUL2110151 VFU 518117326,4 ČVUT221556232414028 VŠB-TUO 054611265,2 MU263474435923647,2 UJEP1222292 OU13344153 Celkem7076169116122553 100,6

10 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Jak dál v následujícím období Daří se nám plnit základní programové cíle?  zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;  hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;  vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni. Co je v praxi reálné?

11 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Programové prohlášení VV z 28. 3. 2008 Aktivity zaměřené na  podporu rovnovážných vztahů, vzájemného respektu a spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí,  zvyšování prestiže knihoven v prostředí vysokých škol, posilování jejich nezastupitelné role v informačním zabezpečení vzdělávání, výzkumu a vývoje,  aktivity přispívající k celoživotnímu vzdělávání pracovníků vysokoškolských knihoven včetně sdílení zkušeností a dobrých příkladů z praxe,  vytváření otevřeného prostředí pro diskusi a výměnu názorů mezi pracovníky vysokoškolských knihoven. Víceméně se dařilo jej naplňovat

12 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Volby do VV Nové stanovy – tříleté funkční období Sestavení kandidátky (2010-2012)  dopisem předsedkyně budou rektoři (tj. každý člen AKVŠ) požádáni o návrh nejméně 3 a nejvýše 5 kandidátů s termínem odpovědi do 31. 12. 2009,  s pověřením stávajícího VV projedná B. Ramajzlová se všemi navrženými osobami kandidaturu a sestaví kandidátku,  výsledná kandidátka bude zveřejněna do 30. 1. 2010 na webu AKVŠ a následně spolu s ostatními materiály pro výroční konferenci zaslána rektorům,  volby do VV proběhnou na výroční konferenci 2010 (přelom února a března)

13 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Větší zapojení do činnosti LIBER Nový strategický plán na léta 2009 – 2012 LIBER is a forum for issues that really matter to research libraries and their universities, it is a unique network for the exchange of professional expertise and a strong voice in the European library landscape

14 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Nově koncipované řídící výbory pro: Scholarly communication  open access  e-science, primary data, innovative research work flows Heritage collection and preservation Digitisation and resource discovery Leadership and human resources Services

15 Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín Prostor pro: Připomínky, dotazy, náměty  hned ústně  kdykoliv na iva.prochaskova@upce.cz


Stáhnout ppt "Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín AKVŠ v roce 2009… a jak dál? Iva Prochásková"

Podobné prezentace


Reklamy Google