Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Marcela Příhodová sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Obsah vystoupení I.Podpora kreativity v rámci OPPI II.Seed fond - východiska pro založení, aktuální stav přípravy III.Příprava na budoucí programovací období 2014 - 2020

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA OPPI je do velké míry zaměřen na podporu kreativity v podnikání, a to jak v technickém smyslu, tak ve smyslu rozvíjení soft-skills. Programy podpory Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Spolupráce a Prosperita jsou přímo zaměřeny na rozvoj kreativity ve smyslu podpory vytváření, komercializace a přenosu nových poznatků (inovací) na základě VaV (vlastního, externího i společného). I. Podpora kreativity a inovací v rámci OPPI

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora inovací a VaV se setkává s obrovským zájmem podnikatelů Proplaceno (v mil. Kč) Počet projektůČástka dotace ICT a strategické služby163 925 Inovace411 3 255 Potenciál142 1 391 Prosperita23 587 Spolupráce35 261 Příjemci: malé, střední i velké podniky, veřejné výzkumné instituce, VŠ i fyzické osoby Stav k 2. 12. 2011 Z celkových více než 25 mld. Kč vyplacených na účty českých podnikatelů proplaceno v oblasti podpory inovací téměř 6,5 mld. Kč.

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Program Inovace jeden z nejlépe čerpajících programům OPPI díky tomuto programu vytvořeno 856 inovací, především produktů a procesů, ale také v oblasti organizace a marketingu v podčásti věnované přihlašování práv průmyslového vlastnictví podpořeno celkem 187 přihlášek patentů, užitných vzorů atd.

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Na podporu kreativity je možné podívat se také z jiného úhlu, a to je podpora oborů a odvětví, které se zaměřují především na vytváření nových poznatků Odvětvová struktura ekonomických činností dle CZ-NACE zahrnuje následující kreativní obory: Architektonické činnosti Inženýrské činnosti a související technické poradenství Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora kreativních oborů Počet projektů s vydaným Rozhodnutím Výše přidělené dotace Eko-energie17176 480 000 ICT a strategické služby13218 968 000 ICT v podnicích41101 796 000 Inovace - Inovační projekt14296 086 001 Inovace - Patent7621 480 001 Klastry4141 094 000 Marketing2212 824 250 Nemovitosti111 887 000 Poradenství174 070 000 Potenciál24629 358 000 Prosperita11816 037 000 Rozvoj28 620 000 Školicí střediska17147 317 000 Technologické platformy314 664 000 Celkem2622 600 681 252 Stav k 2. 12. 2011

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Vyhlášené výzvy OPPI - aktuálně přijímáme žádosti do těchto výzev VýzvaPříjem žádostí doAlokace Pilotní projekt INOVATIVNÍ AKCE podpora transferu znalostí 15. 12. 201121 mil. Kč PROGRES31. 12. 2011600 mil. Kč ICT a strategické služby15. 1. 20121 500 mil. Kč INOVACE – Inovační projekt*20. 1. 20123 500 mil. Kč PROSPERITA15. 3. 20124 000 mil. Kč ICT v podnicích17. 2. 2012350 mil. Kč ROZVOJ28. 2. 2012700 mil. Kč ŠKOLICÍ STŘEDISKA*15. 3. 20121000 mil Kč INOVACE - Patent30. 9. 201250 mil. Kč Projekt CzechAccelerator30. 9. 201361 mil. Kč *příjem žádostí dočasně pozastaven, z důvodu vysokého počtu přijatých RŽ

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA plán výzev na rok 2012 nelze přesně stanovit - v současné době probíhá hodnocení v rámci dosud vyhlášených výzev Předpokládané vyhlašování nových výzev v roce 2012 ProgramAlokace výzevVyhlášení PROGRES300 mil. Kčleden 2012 NEMOVITOSTI1000 mil. Kčleden – únor 2012 SPOLUPRÁCE - Klastry500 mil. Kčleden – únor 2012 EKO-ENERGIE800 mil. Kčjaro 2012 POTENCIÁL1800 mil. Kčduben 2012 MARKETING300 mil. Kčduben 2012

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Význam rizikového kapitálu Česká republika hledá nové formy pro posílení konkurenceschopnosti ekonomiky –> rizikový kapitál je jeden z možných nástrojů Rizikový kapitál v ČR prakticky neinvestuje do raných stádií podnikání – viz údaje CVCA r. 2009 II. Seed fond - Východiska pro založení (tis. EUR)celkem CEEcelkem Evropacelkem ČR Seed1 561144 0930 Start-up10 5621 848 2130 Later Stage Venture31 2951 829 42128 248 Růstový kapitál390 8614 493 697205 889 Záchranný kapitál6 800683 160400 Přefinancování170 7451 774 590139 650 Buyout1 843 96011 917 2941 021 797 Celkem 20092 455 78322 690 4681 396 299 Celkem 20082 479 99852 674 787434 553

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Proč právě seed kapitál? Na faktu, že právě nástroje podpory seed (a pre-seed) financování jsou jedním z klíčových elementů rozvoje inovační schopnosti české ekonomiky, se shoduje mnoho expertních studií a materiálů – např. studie Berman Group Seed fond - Východiska pro založení Pre-seed (Analýza věcných priorit a potřeb oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze SF EU v programovacím období 2014+) či doporučení Národní ekonomické rady vlády v oblasti konkurenceschopnosti ČR.

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Základní pilíře a alokace finančních prostředků Číslo pilíře Soubor aktivitStav realizaceTermínAlokace 1 Služby pro začínající podnikatele (CzechEkoSystem) Interní projekt agentury Czechinvest, schváleno MPO Zahájení listopad 2011 206 mil. Kč (z programu Poradenství) 2 Záruky za úvěry na inovativní projekty Probíhá jednání o zárukách v OPPI s EK Bude dojednán s EK 3 Investiční fond Seed/VC „Rychlá varianta“ Finalizace projektové fiše, vyjednávání s MF a investory. Příprava založení akciové společnosti MPO (schválení vládou ČR). Příprava statutu fondu a dalších podkladů podle Zákona o kolektivním investování. Předpoklad červenec 2012 660 mil. Kč 4Holdingový fond Vyjednávání s EIF, řešení otázek české legislativy (Rozpočtová pravidla) a veřejné soutěže Předpoklad leden 2013 560 mil. Kč

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Skauting Talent Nápad Nový podnik Podávání žádostí Vstup do projektu Poraden- ství – Koučing – Školení Podnika- telský plán připrave- ný pro investory Podnik připrave- ný pro investici 1. pilíř: Služby pro začínající podnikatele - CzechEkoSystem

14 Materiál MMR a usnesení vlády č. 650/2011 obsahují 5 národních rozvojových priorit, které byly připraveny v rámci jednání Koordinačních výborů NSRR a projednány na různých platformách: 1.zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2.rozvoj páteřní infrastruktury 3.zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 4.podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 5.integrovaný rozvoj území III. Příprava na budoucnost Národní rozvojové priority

15 Sektorové priority MPO: Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Priority MPO předané MMR na jaře t.r. jsou zapracovány v národních rozvojových prioritách: 1.Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2.Rozvoj páteřní infrastruktury Priority MPO

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Schéma priorit MPO Národní rozvojová priorita Sektorové priority Oblasti priorit Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb Rozvoj infrastruktury a služeb Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice −Rozvoj VaV kapacit podniků −Podpora rozvoje VTP, PI a CTT −Infrastruktura pro rozvoj ICT −Podpora transferu znalostí a technologií −Podpora rozvoje klastrů −Technologický foresight a skauting −Podpora zavádění technických a netechnických inovací −Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií −Finanční nástroje pro inovační podnikání −Rozvoj VaV kapacit podniků −Podpora rozvoje VTP, PI a CTT −Infrastruktura pro rozvoj ICT −Podpora transferu znalostí a technologií −Podpora rozvoje klastrů −Technologický foresight a skauting −Podpora zavádění technických a netechnických inovací −Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií −Finanční nástroje pro inovační podnikání −Rozvoj školicích středisek −Rozvoj infrastruktury pro podnikání −Zavádění nových technologií −Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků −Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání −Ochrana průmysl. vlastnictví −Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech −Podpora technického vzdělávání a speciálních školení −Poskytování ICT služeb pro MSP −Rozvoj školicích středisek −Rozvoj infrastruktury pro podnikání −Zavádění nových technologií −Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků −Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání −Ochrana průmysl. vlastnictví −Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech −Podpora technického vzdělávání a speciálních školení −Poskytování ICT služeb pro MSP −Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie −Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení −Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů −Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice −Podpora vyššího využívání druhotných surovin −Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie −Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení −Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů −Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice −Podpora vyššího využívání druhotných surovin

17 Přístup MPO k přípravě nového operačního programu pro podnikatele: Zaměření na podporu konkurenceschopnosti podniků s orientací na podporu inovací a znalostí ekonomiky (soulad se strategickými materiály EU i ČR – Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie ČR, Národní program reforem ČR). Klíčová skupina příjemců – podnikatelé, zejména malé a střední podniky (zvláště inovativní), podpora velkých podniků v odůvodněných případech (ve vazbě na dosažení cílů operačního programu). Strategie MPO (1)

18 Přístup MPO k přípravě nového operačního programu pro podnikatele: Forma podpory – vyšší využití finančních nástrojů, ale zachování dotačních schémat zejména pro podniky schopné vytvářet inovativní řešení. Spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery, regionálními aktéry a ostatními resorty (dosažení vyšší efektivnosti intervencí – koordinace intervencí, synergické efekty). Realizace podpory podnikání a růstu konkurenceschopnosti na národní úrovni prostřednictvím tematického operačního programu pro podnikatele. Strategie MPO (2)

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Logika intervencí priorit MPO 2014+ Výstupy problémové analýzy Identifikované potřeby Řešení potřeb – priority MPO Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu."

Podobné prezentace


Reklamy Google