Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Marcela Příhodová sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Obsah vystoupení I.Podpora kreativity v rámci OPPI II.Seed fond - východiska pro založení, aktuální stav přípravy III.Příprava na budoucí programovací období

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA OPPI je do velké míry zaměřen na podporu kreativity v podnikání, a to jak v technickém smyslu, tak ve smyslu rozvíjení soft-skills. Programy podpory Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Spolupráce a Prosperita jsou přímo zaměřeny na rozvoj kreativity ve smyslu podpory vytváření, komercializace a přenosu nových poznatků (inovací) na základě VaV (vlastního, externího i společného). I. Podpora kreativity a inovací v rámci OPPI

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora inovací a VaV se setkává s obrovským zájmem podnikatelů Proplaceno (v mil. Kč) Počet projektůČástka dotace ICT a strategické služby Inovace Potenciál Prosperita Spolupráce Příjemci: malé, střední i velké podniky, veřejné výzkumné instituce, VŠ i fyzické osoby Stav k Z celkových více než 25 mld. Kč vyplacených na účty českých podnikatelů proplaceno v oblasti podpory inovací téměř 6,5 mld. Kč.

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Program Inovace jeden z nejlépe čerpajících programům OPPI díky tomuto programu vytvořeno 856 inovací, především produktů a procesů, ale také v oblasti organizace a marketingu v podčásti věnované přihlašování práv průmyslového vlastnictví podpořeno celkem 187 přihlášek patentů, užitných vzorů atd.

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Na podporu kreativity je možné podívat se také z jiného úhlu, a to je podpora oborů a odvětví, které se zaměřují především na vytváření nových poznatků Odvětvová struktura ekonomických činností dle CZ-NACE zahrnuje následující kreativní obory: Architektonické činnosti Inženýrské činnosti a související technické poradenství Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora kreativních oborů Počet projektů s vydaným Rozhodnutím Výše přidělené dotace Eko-energie ICT a strategické služby ICT v podnicích Inovace - Inovační projekt Inovace - Patent Klastry Marketing Nemovitosti Poradenství Potenciál Prosperita Rozvoj Školicí střediska Technologické platformy Celkem Stav k

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Vyhlášené výzvy OPPI - aktuálně přijímáme žádosti do těchto výzev VýzvaPříjem žádostí doAlokace Pilotní projekt INOVATIVNÍ AKCE podpora transferu znalostí mil. Kč PROGRES mil. Kč ICT a strategické služby mil. Kč INOVACE – Inovační projekt* mil. Kč PROSPERITA mil. Kč ICT v podnicích mil. Kč ROZVOJ mil. Kč ŠKOLICÍ STŘEDISKA* mil Kč INOVACE - Patent mil. Kč Projekt CzechAccelerator mil. Kč *příjem žádostí dočasně pozastaven, z důvodu vysokého počtu přijatých RŽ

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA plán výzev na rok 2012 nelze přesně stanovit - v současné době probíhá hodnocení v rámci dosud vyhlášených výzev Předpokládané vyhlašování nových výzev v roce 2012 ProgramAlokace výzevVyhlášení PROGRES300 mil. Kčleden 2012 NEMOVITOSTI1000 mil. Kčleden – únor 2012 SPOLUPRÁCE - Klastry500 mil. Kčleden – únor 2012 EKO-ENERGIE800 mil. Kčjaro 2012 POTENCIÁL1800 mil. Kčduben 2012 MARKETING300 mil. Kčduben 2012

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Význam rizikového kapitálu Česká republika hledá nové formy pro posílení konkurenceschopnosti ekonomiky –> rizikový kapitál je jeden z možných nástrojů Rizikový kapitál v ČR prakticky neinvestuje do raných stádií podnikání – viz údaje CVCA r II. Seed fond - Východiska pro založení (tis. EUR)celkem CEEcelkem Evropacelkem ČR Seed Start-up Later Stage Venture Růstový kapitál Záchranný kapitál Přefinancování Buyout Celkem Celkem

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Proč právě seed kapitál? Na faktu, že právě nástroje podpory seed (a pre-seed) financování jsou jedním z klíčových elementů rozvoje inovační schopnosti české ekonomiky, se shoduje mnoho expertních studií a materiálů – např. studie Berman Group Seed fond - Východiska pro založení Pre-seed (Analýza věcných priorit a potřeb oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze SF EU v programovacím období 2014+) či doporučení Národní ekonomické rady vlády v oblasti konkurenceschopnosti ČR.

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Základní pilíře a alokace finančních prostředků Číslo pilíře Soubor aktivitStav realizaceTermínAlokace 1 Služby pro začínající podnikatele (CzechEkoSystem) Interní projekt agentury Czechinvest, schváleno MPO Zahájení listopad mil. Kč (z programu Poradenství) 2 Záruky za úvěry na inovativní projekty Probíhá jednání o zárukách v OPPI s EK Bude dojednán s EK 3 Investiční fond Seed/VC „Rychlá varianta“ Finalizace projektové fiše, vyjednávání s MF a investory. Příprava založení akciové společnosti MPO (schválení vládou ČR). Příprava statutu fondu a dalších podkladů podle Zákona o kolektivním investování. Předpoklad červenec mil. Kč 4Holdingový fond Vyjednávání s EIF, řešení otázek české legislativy (Rozpočtová pravidla) a veřejné soutěže Předpoklad leden mil. Kč

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Skauting Talent Nápad Nový podnik Podávání žádostí Vstup do projektu Poraden- ství – Koučing – Školení Podnika- telský plán připrave- ný pro investory Podnik připrave- ný pro investici 1. pilíř: Služby pro začínající podnikatele - CzechEkoSystem

14 Materiál MMR a usnesení vlády č. 650/2011 obsahují 5 národních rozvojových priorit, které byly připraveny v rámci jednání Koordinačních výborů NSRR a projednány na různých platformách: 1.zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2.rozvoj páteřní infrastruktury 3.zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 4.podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 5.integrovaný rozvoj území III. Příprava na budoucnost Národní rozvojové priority

15 Sektorové priority MPO: Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Priority MPO předané MMR na jaře t.r. jsou zapracovány v národních rozvojových prioritách: 1.Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2.Rozvoj páteřní infrastruktury Priority MPO

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Schéma priorit MPO Národní rozvojová priorita Sektorové priority Oblasti priorit Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb Rozvoj infrastruktury a služeb Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice −Rozvoj VaV kapacit podniků −Podpora rozvoje VTP, PI a CTT −Infrastruktura pro rozvoj ICT −Podpora transferu znalostí a technologií −Podpora rozvoje klastrů −Technologický foresight a skauting −Podpora zavádění technických a netechnických inovací −Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií −Finanční nástroje pro inovační podnikání −Rozvoj VaV kapacit podniků −Podpora rozvoje VTP, PI a CTT −Infrastruktura pro rozvoj ICT −Podpora transferu znalostí a technologií −Podpora rozvoje klastrů −Technologický foresight a skauting −Podpora zavádění technických a netechnických inovací −Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií −Finanční nástroje pro inovační podnikání −Rozvoj školicích středisek −Rozvoj infrastruktury pro podnikání −Zavádění nových technologií −Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků −Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání −Ochrana průmysl. vlastnictví −Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech −Podpora technického vzdělávání a speciálních školení −Poskytování ICT služeb pro MSP −Rozvoj školicích středisek −Rozvoj infrastruktury pro podnikání −Zavádění nových technologií −Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků −Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání −Ochrana průmysl. vlastnictví −Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech −Podpora technického vzdělávání a speciálních školení −Poskytování ICT služeb pro MSP −Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie −Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení −Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů −Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice −Podpora vyššího využívání druhotných surovin −Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie −Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení −Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů −Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice −Podpora vyššího využívání druhotných surovin

17 Přístup MPO k přípravě nového operačního programu pro podnikatele: Zaměření na podporu konkurenceschopnosti podniků s orientací na podporu inovací a znalostí ekonomiky (soulad se strategickými materiály EU i ČR – Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie ČR, Národní program reforem ČR). Klíčová skupina příjemců – podnikatelé, zejména malé a střední podniky (zvláště inovativní), podpora velkých podniků v odůvodněných případech (ve vazbě na dosažení cílů operačního programu). Strategie MPO (1)

18 Přístup MPO k přípravě nového operačního programu pro podnikatele: Forma podpory – vyšší využití finančních nástrojů, ale zachování dotačních schémat zejména pro podniky schopné vytvářet inovativní řešení. Spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery, regionálními aktéry a ostatními resorty (dosažení vyšší efektivnosti intervencí – koordinace intervencí, synergické efekty). Realizace podpory podnikání a růstu konkurenceschopnosti na národní úrovni prostřednictvím tematického operačního programu pro podnikatele. Strategie MPO (2)

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Logika intervencí priorit MPO Výstupy problémové analýzy Identifikované potřeby Řešení potřeb – priority MPO Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 8. prosince 2011, Praha Kreativita a fondy EU z pohledu."

Podobné prezentace


Reklamy Google