Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ Tisková konference SPS v ČR v Praze dne 26. 9. 2012 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ Tisková konference SPS v ČR v Praze dne 26. 9. 2012 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ Tisková konference SPS v ČR v Praze dne 26. 9. 2012 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel

2 STAVEBNÍ VÝROBA 2007 – 2011 2

3 3

4 STAVEBNÍ PRODUKCE 2012 (meziroční index - stálé ceny) 4 ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc94,784,091,197,396,691,6 od počátku roku 94,7 88,9 89,8 92,7 93,8 93,3 k roku 200871,461,665,669,674,776,3 červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec měsíc99,5 od počátku roku 94,5 k roku 200877,4

5 ZAKÁZKA STAVEBNÍCH PRACÍ (meziroční index - podniky nad 50 zaměstnanců ) NOVÁ ZAKÁZKA I.QII.Q1. pololetí CELKEM 53,978,563,1 pozemní stavitelství62,396,077,2 inženýrské stavitelství49,665,254,0 STAV NA KONCI OBDOBÍ (ZÁSOBNÍK PRÁCE) I.QII.Q1. pololetí CELKEM 89,985,484,6 veřejná zakázka88,480,382,7 soukromá zakázka101,591,893,5 zahraničí61,895,972,9 5

6 PŘÍNOS STAVEBNÍ PRODUKCE PRO STÁTNÍ ROZPOČET  úpadek stavebnictví přináší velmi nepříznivé důsledky pro ekonomiku státu  každá 1 miliarda investic znamená přínos příjmů do státního rozpočtu ve formě všech druhů daní (ze zisku firem, ze mzdy, spotřební daně, DPH a dalších) a z pojištění (zdravotního a sociálního) téměř 400 milionů korun  k tomu ještě stát uspoří na dávkách v nezaměstnanosti Studie Rýnsko-Westfálského institutu pro výzkum hospodářství  1 mld. EUR přispívá mezi 2,359 a 2,592 mld. EURO  příjem státu prostřednictvím daní, pojistného a nevyplacených sociálních dávek dosahuje výše okolo 408 mil. EURO  na 1 mld. EURO investic do stavebnictví připadne 10.422 osob/pracovníků 6

7 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EKONOMICKÉ KRIZE předložený SPS na Poradním sboru předsedy vlády pro sektor stavebního průmyslu dne 14. 8. 2012 Legislativa  legislativa ztěžující schvalovací procesy při povolování staveb  zákon o veřejné zakázce  stavební zákon  zákon o vyvlastnění  zákon o specifickém schvalovacím procesu Bytová výstavba  nový úvěrový program s využitím evropských peněz JESSICA  preferovat programy revitalizace bytového a domovního fondu z důvodu zanedbané údržby  dokončit vyřizování žádostí v programu Zelená úsporám již v roce 2012  zahájit nový společný program MMR, MŽP a MPO řešící komplexně oblast rekonstrukcí bytových budov a snižování energetické náročnosti, financovaný z prodeje emisních povolenek  od roku 2014 zajistit pokračování programu s využitím kombinovaných finančních prostředků z fondů EU a z prodeje emisních povolenek  garantovat neměnnost pravidel v průběhu jejich realizace, minimálně na období 10 roků 7

8 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EKONOMICKÉ KRIZE Dopravní infrastruktura  dopravní stavitelství jako jednoznačnou prioritu státního rozpočtu s ohledem na multiplikační efekty výstavby, podporu ekonomiky  zpracovat dopravní sektorovou strategii, 2. fáze (strategické rozhodování o dobudování dopravní infrastruktury, o prioritách, termínech, finančním zajištění)  100 % vyčerpání OPD Doprava 2007 – 2013, včetně realizace náhradních projektů  připravit koncepční řešení tvorby rozpočtu SFDI pro 2014 – 2020, snižující závislosti na dotacích ze státního rozpočtu  zajistit způsob financování národních zdrojů a předfinancování pro současný i budoucí Operační program  projednat s dodavatelskou sférou Návrh modelu alternativního financování rozvoje DI  nasměrovat veřejné prostředky do oblasti údržby a oprav dopravních sítí  vyčlenit odpovídající dostatečné prostředky pro okamžité obnovení investorské přípravy nových staveb 8

9 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EKONOMICKÉ KRIZE PPP projekty  vypracovat analýzu úspěšnosti investičních projektů realizovaných v zemích EU  na jejím základě provést jednoznačné rozhodnutí o vhodnosti realizace takových projektů  v podmínkách ČR  vytvořit vzorové pilotní projekty PPP v ČR pro vybranou pozemní či dopravní stavbu Čerpání fondů EU  zajistit 100 % vyčerpání Operačního programu Doprava 2007 – 2013  připravit a odsouhlasit neprodleně realizaci náhradních projektů  odstranit chybovost při jejich tvorbě  zamezit pochybnostem o regulérnosti výběrových řízení  věnovat zvýšenou pozornost vedení dokumentace stavby  bezodkladně vyčlenit rozpočtové prostředky na urychlenou investorskou přípravu nových projektů nejen v oblasti DI  stanovit osobní odpovědnost příslušných ministrů za nesplnění podmínek ke stoprocentnímu čerpání přidělených finančních prostředků 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 ZÁVĚR  stavebnictví nemá krizi za sebou, pokles bude pokračovat i letos a s ohledem na trvale klesající poptávku nelze očekávat změnu ani v příštím roce  je nutné zintenzivnit diskuzi mezi vládou, nezávislými ekonomy a zástupci oboru (stavebními dodavateli, výrobci stavebních hmot, projektanty, developery) o hrozících důsledcích pokračujícího neřešení současného kritického vývoje  je zapotřebí vnímat z nejvyšší politické a vládní úrovně problémy stavebnictví v jednom celku z pohledu politického i ekonomického  vláda jako nejdůležitější a nejvýznamnější investor musí působit proti cyklicky; musí umět definovat svoje potřeby ve střednědobém horizontu minimálně 5 let, aby dodavatelé, projektanti, výrobci stavebních materiálů mohli očekávanému vývoji přizpůsobit v plném komplexu svoje kapacity  vláda nese zodpovědnost za ekonomický a současně i za sociální vývoj v zemi, a proto je bezpodmínečně nutné, aby tuto svoji roli vnímala s ohledem na budoucnost v horizontu delším, nežli je délka jednoho volebního období 14

15 15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ Tisková konference SPS v ČR v Praze dne 26. 9. 2012 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google