Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Výsledky analýzy a hodnocení systémů podpory informačního vzdělávání Petr Očko a pracovní tým Komise IVIG při AKVŠ ČR Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Výsledky analýzy a hodnocení systémů podpory informačního vzdělávání Petr Očko a pracovní tým Komise IVIG při AKVŠ ČR Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická."— Transkript prezentace:

1 1 Výsledky analýzy a hodnocení systémů podpory informačního vzdělávání Petr Očko a pracovní tým Komise IVIG při AKVŠ ČR Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická fakulta UK, Praha

2 2 Idea Poddimenzovanost a roztříštěnost informačního vzdělávání v ČR Paralelně vznikající aktivity na knihovnické i akademické půdě Myšlenka krystalizovala delší čas – obecněji pociťovaná potřeba

3 3 Impuls Seminář IVIG 2004 Prezentace francouzského systému FORMIST (Sylvie Chevillotte, Ecole Nationale Supérieure en Sciencecs de l’Information et des Bibliotheques - ENSSIB)

4 4 Inspirace FORMIST = FORMation a l’Information Scientifique et Technique. Informační vzdělávání ve Francii se rozvíjí již od 90. let (státní podpora). Systém informačního vzdělávání má tři kooperující úrovně – na lokální úrovni univerzity a univerzitní knihovny; na regionální úrovni je to URFIST (Unités Régionales de Formation a l’Information Scientifique et Technique) a na národní úrovni FORMIST. Webová platforma FORMIST funguje od roku 1999 Cílovými skupinami jsou studenti (samostudium) a učitelé/knihovníci. Webovou prezentaci FORMIST mají na starosti dva knihovníci.

5 5 FORMIST

6 6 Poslání FORMISTu Hlavní myšlenkou, jež stála za vytvořením FORMISTu, bylo, že mnoho lidí dělalo v té době stejné věci svým vlastním způsobem a že by bylo přínosné, kdyby se vznikající myšlenky, projekty či zdroje týkající se informační gramotnosti mohly sdílet a tito lidé spolu mohli spolupracovat. FORMIST se snaží dynamizovat a přidat hybnou sílu monitorovacím a publikačním aktivitám a vytvořit skutečnou vzdělávací síť. Jeho role je klíčová pro výměnu nástrojů a zkušeností. S. Chevillotte, ENSSIB

7 7 Platforem je v zahraničí více FORMIST http://formist.enssib.fr LoEx http://www.emich.edu/public/loex/ MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) http://www.merlot.org PRIMO (Peer-Reviewed Instructional Materials Online Database) http://cooley.colgate.edu/dbs/acrlprimo/showrec.html The Big 6 http://www.big6.com

8 8 Příklad: The Big 6 1. Definování otázky 1.1 Definování informačního úkolu 1.2 Identifikace potřebných informací 2. Strategie vyhledávání informací 2.1 Definování šíře všech dostupných zdrojů 2.2 Výběr nejvhodnějších zdrojů 3. Umístění zdrojů a přístup ke zdrojům 3.1 Vyhledání zdrojů 3.2 Vyhledání konkrétních informací uvnitř zdrojů 4. Použití informací 4.1 „Nabývání“ informací (čtení, poslech, pohled, dotek aj.) 4.2 Výpis (výtah) relevantních informací 5. Seskupení získaných informací 5.1 Organizace a uspořádání informací z rozdílných zdrojů 5.2 Prezentace informací 6. Ohodnocení 6.1 Posouzení produktu (účinnost; je výsledný produkt vyhovující?) 6.2 Posouzení procesu (hospodárnost; byla zvolená cesta tou správnou?)

9 9 Situace v ČR Přes určité snahy o koordinaci podobná platforma neexistuje Informačnímu vzdělávání je stále věnována malá pozornost Informační gramotnost je ze strany státních úřadů stále často zaměňována za čistě počítačovou gramotnost Při AKVŠ ČR vznikla již dříve Komise IVIG, v jejímž rámci je informační vzdělávání rozvíjeno – snaha o zapojení více institucí

10 10 Stanovení potřebných kroků Březen 2005 - schůzka pracovního týmu Komise IVIG při AKVŠ ČR pro přípravu systému podpory informačního vzdělávání: 1. Stanovení základní představy o systému, jeho funkci a správě 2. Vytipování již funkčních relevantních platforem v zahraničí 3. Realizace projektového semináře na ÚISK FF UK, zadání práce pro studenty 4. Zpracování koncepce systému na základě dodaných podkladů 5. Definice technických a personálních požadavků, rozpočtu a zajištění financování

11 11 Základní představa o platformě IV v ČR Rámcová koncepce stanovena a projednána Komisí IVIG při AKVŠ ČR Upřesněna a doplněna prostřednictvím srovnávací analýzy realizované studenty ÚISK FF UK Koncepce bude dokončena na podzim 2005

12 12 Koncepce: Vize Vytvořit platformu, která umožní koordinaci a rozvoj informačního vzdělávání v České republice ve všech relevantních institucích, zejména pak na školách všech stupňů a ve veřejných i speciálních knihovnách.

13 13 Koncepce: Cíl Cílem systému je shromažďovat, organizovat a zpřístupňovat na webu výukové, studijní a informační materiály pro informační vzdělávání.

14 14 Koncepce: Cílové skupiny Systém bude určen vyučujícím (učitelům a knihovníkům), studentům, žákům i zájemcům v rámci celoživotního vzdělávání.

15 15 Koncepce: Obsah Systém bude obsahovat zejména: přednášky (prezentace) a osnovy předmětů příklady práce s informacemi zadání úkolů pro cvičení a testy odkazy na literaturu odkazy na projekty fóra pro výměnu zkušeností a konference výukové programy, e-learning právní minimum

16 16 Koncepce: Správa Dokumenty do databáze systému vytvářejí uživatelé – učitelé, knihovníci, studenti knihovnických škol. Systém spravuje redakční rada. Hodnocení kvality dokumentu – redakční rada + následně uživatelé.

17 17 Seminář na ÚISK FF UK Duben – červen 2005 Východiskem pro analýzu zejména zahraniční platformy Specifikace viz následující prezentace

18 18 Další kroky Dokončení koncepce Název…? Specifikace technických parametrů Navázání a rozvinutí spolupráce

19 19 Děkujeme za pozornost. Kontakt: AKVŠ ČR PhDr. Ludmila Tichá: ticha@fsik.cvut.cz ÚISK FF UK Ing. Petr Očko: petr.ocko@ff.cuni.cz SPRIG, o.s. sprig@sprig.cz


Stáhnout ppt "1 Výsledky analýzy a hodnocení systémů podpory informačního vzdělávání Petr Očko a pracovní tým Komise IVIG při AKVŠ ČR Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická."

Podobné prezentace


Reklamy Google