Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. Bezpečnost cyklistické dopravy Ing. Jaroslav Martinek Central MeetBike Expert seminar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. Bezpečnost cyklistické dopravy Ing. Jaroslav Martinek Central MeetBike Expert seminar."— Transkript prezentace:

1 7. Bezpečnost cyklistické dopravy Ing. Jaroslav Martinek Central MeetBike Expert seminar

2 Obsah Úvod - představení Statistiky nehodovosti v ČR Příčiny nehodovosti Srovnání s Nizozemskem Bezpečnost v Evropě Závěr – Opatření v Cyklostrategii a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI)

3 Nová Cyklostrategie

4 2. ZLEPŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY 2.1. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu Opatření jsou navržena v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020, která byla schválená usnesením Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599, je cílem podpora realizace programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců.

5 Statistiky nehodovosti v ČR

6 Počty usmrcených cyklistů Téměř polovina cyklistů je usmrcena cizím zaviněním! * V roce 2010 cyklisté tvořili 9% obětí dopravních nehod Téměř polovina cyklistů je usmrcena cizím zaviněním!

7 Statistiky nehodovosti v ČR Průzkum z dat o dopravních nehodách z databáze Policejního presidia za období 1995-2009. Nejfatálnější následek (= největší pravděpodobnost, že srážka skončí smrtí a ne „jenom“ těžkým zraněním) je když  1) jede automobil nepřiměřenou rychlostí,  2) jedná-li se o čelní srážku a  3) pokud se stane nehoda v noci bez pouličního osvětlení.

8 Statistiky nehodovosti v ČR Průzkum z dat o dopravních nehodách z databáze Policejního presidia za období 1995-2009. Smrtelné zranění cyklisty je následkem chyby řidiče v 598 případech, cyklisty v 370 případech. Pokud tedy udělá chybu řidič automobilu, je téměř 2x častěji následkem smrt cyklisty, než naopak.

9 Statistiky nehodovosti v ČR Průzkum z dat o dopravních nehodách z databáze Policejního presidia za období 1995-2009. Průzkum také ukázal, že nejvíce cyklistů umírá v obcích. Zastavěné území cyklistům vůbec nepřeje. Z celkového počtu více než 24 tisíc nehod s účastí cyklistů se jich 79 procent odehrálo v obci. Další zajímavé zjištění. Od roku 2000 téměř nepřetržitě klesá nehodovost mimo obec, v extravilánu (rok 2000 / 61 mrtvých cyklistů, 2001/57, 2002/71, 2003/55, 2004/50, 2005/45, 2006/27).

10 Srovnání s Nizozemskem

11 V Nizozemsku každoročně zahyne více cyklistů, ale: Nizozemsko: cca 1,18 usmrcených cyklistů na 100 mil. cyklokilometrů ČR: cca 5,26 usmrcených cyklistů na 100 mil. cyklokilometrů Cyklistovi v ČR hrozí 4,5x vyšší riziko usmrcení při dopravní nehodě než v Nizozemsku

12 Srovnání s Nizozemskem České křižovatky v obci jsou pro cyklistu 2x nebezpečnější než v Nizozemsku, mezikřižovatkové úseky mimo obec jsou téměř 10x nebezpečnější!

13 Bezpečnost v Evropě Čím více cyklistů – tím větší bezpečnost

14 Bezpečnost v Evropě - používání cyklistických přileb Rozhodně ANO – do 18 let.

15 Doporučení – pro dospělé Bezpečnost v Evropě - používání cyklistických přileb

16 Bezpečnost v Evropě - používání cyklistických přileb – měli bychom vědět Cyklistické přilby přispívají ke zvýšení bezpečnosti, ale... Nejlepší způsob jak zvýšit bezpečnost cyklistů je podporovat cyklistiku! Povinné používání cyklistických přileb odrazuje od používání jízdního kola.

17 ČESKO Více cyklistů ve městě = větší bezpečnost silničního provozu, udržitelnější doprava Vize cyklostrategie

18 Závěr: Návrh opatření v nové CyklostrategiI - 2.1. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu

19 1. Realizovat cílené bezpečnostní kampaně, se zapojením a ve spolupráci s BESIP MD, Policii ČR, prodejci jízdních kol a cyklistických klubů apod. 2. Podpora preventivních programů proti krádežím kol (dotační program MV ČR na pořizování stojanů apod.) 3. Kontrolovat plnění pravidel a zvýšit úroveň výchovy u cyklistů i řidičů, 4. Podporovat města při výstavbě dětských dopravních hřišť s ohledem na zajištění prevence a bezpečnosti mobility v městských a rekreačních oblastech České republiky. 5. Podporovat rozvíjení individuálního a skupinového přístupu k cyklistické dopravě v celostátním programu školní dopravní výchovy s větším důrazem na výcvik v reálné situaci, začlenit environmentální prvky výhod cyklistické dopravy. Rozpracování programu ”Bezpečná cesta do škol“. Závěr: Návrh opatření v nové CyklostrategiI - 2.1. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu

20 6. V autoškolách rozvíjet program vzdělávání řidičů k ohleduplnosti vůči cyklistům a chodcům, v rámci testů doplnění otázek s edukativním důrazem na cyklistickou dopravu 7. Kontrolovat dodržování technických požadavků na jízdní kola provozovaná na pozemních komunikacích. Podporovat preventivní opatření proti krádežím kol. 8. Monitorovat dopravní nehody cyklistů a zpracovat získaná data za využití centrální evidence dopravních nehod. Závěr: Návrh opatření v nové CyklostrategiI - 2.1. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu

21 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Východiska 3. vyzývá Komisi, aby zlepšila rámcové podmínky pro bezpečnější a ekologičtější dopravu, jako je např. chůze, jízda na kole, autobusová či železniční doprava, s cílem podněcovat jejich využívání. 8. maximálně podporuje cíl snížit do roku 2020 celkový počet smrtelných nehod na silnicích v EU oproti roku 2010 o polovinu, a požaduje navíc stanovit pro toto období další jasné a měřitelné cíle, a to zvláště snížení počtu chodců a cyklistů usmrcených při nehodách na silnicích o 50 %

22 Oblasti činnosti Zlepšení vzdělávání a chování účastníků silničního provozu 28. je toho názoru, že by koncepci celoživotního učení měla být přisouzena v rámci silniční dopravy větší váha, a proto podporuje činnost center bezpečné jízdy jako jedné z účinných forem pro systémové vzdělávání řidičů ve všech profesních a zájmových oblastech; zastává názor, že dopravní výchova a vzdělávací programy pro účastníky silničního provozu by měly začínat již od útlého věku v rodině a ve škole a měly by zahrnovat jízdu na kole, chůzi a používání hromadné dopravy; Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI)

23 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Oblasti činnosti Zlepšení vzdělávání a chování účastníků silničního provozu 39. žádá Komisi, aby v rámci bezpečnosti silničního provozu usilovala o snížení počtu smrtelných dopravních nehod na úrovňových křižovatkách, kde jsou nehody často způsobovány nevhodným chováním účastníků silničního provozu, včetně nadměrného riskování, nepozornosti a nepochopení dopravního značení;

24 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Oblasti činnosti Zlepšení vzdělávání a chování účastníků silničního provozu

25 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Harmonizace a prosazování pravidel silničního provozu 54. důrazně doporučuje, aby odpovědné orgány zavedly omezení rychlosti na 30 km/hod. v rezidenčních zónách a na všech jednoproudových silnicích ve městech, které nemají samostatný jízdní pruh pro cyklisty, a to k účinnější ochraně zranitelných účastníků silničního provozu;

26 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Vytvoření bezpečnější silniční infrastruktury 57. vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly větší pozornost projektování silnic, podporovaly provádění rentabilních opatření, která jsou již k dispozici, a podporovaly výzkum, který umožní zákonodárcům lépe pochopit, jak by se silniční infrastruktura měla rozvíjet, aby se zlepšila bezpečnost silničního provozu a zohlednily specifické potřeby stárnoucí populace a zranitelných účastníků silničního provozu;

27 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Vytvoření bezpečnější silniční infrastruktury 58. vítá skutečnost, že Komise zaměřuje svou pozornost na nejvíce zranitelné skupiny účastníků silničního provozu (uživatelé jednostopých vozidel, chodci atd.), kde jsou počty nehod stále příliš vysoké; vyzývá členské státy, Komisi a průmysl, aby měly při navrhování silniční infrastruktury a zařízení tyto typy uživatelů na paměti tak, aby budované silnice byly bezpečné pro všechny uživatele; žádá, aby při projektování a údržbě silnic byla větší pozornost věnována opatřením v oblasti infrastruktury na ochranu cyklistů a chodců, např. opatření na oddělení dopravy, rozšiřování sítí cyklostezek, cyklopruhů a bezbariérových přístupů a přechodů pro chodce;

28 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Vytvoření bezpečnější silniční infrastruktury

29 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Vytvoření bezpečnější silniční infrastruktury OPAVA

30 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Vytvoření bezpečnějších silničních infrastruktur

31 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Vytvoření bezpečnější silniční infrastruktury Problém – Správce komunikací: „My ty cyklopruhy nechceme. Museli bychom je udržovat a financovat. Ať se raději vybuduje cyklostezka, byť to celé bude dražší. Údržbu bude ale dělat obec.“

32 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Vytvoření bezpečnější silniční infrastruktury I/46, Šternberk (podpora Olomouckého kraje)

33 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 98. žádá, aby bylo na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu, tedy motocyklistů, chodců, pracovníků údržby silnic, cyklistů, dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením, pohlíženo jako na nedílnou součást bezpečnosti silničního provozu, a k tomuto účelu byly využity např. inovativní technologie pro vozidla a infrastrukturu; požaduje, aby byla větší pozornost věnována potřebám starších lidí a osob s omezenou mobilitou jako účastníků silničního provozu; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby vypracovaly programy, které by předcházely riziku dopravních nehod způsobených staršími osobami a usnadnily seniorům aktivní účast v silničním provozu; doporučuje používat silniční bezpečnostní bariéry s hladkým povrchem a zřídit zvláštní pruhy pro zranitelné uživatele;

34 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 99. vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby podporovaly programy typu „bezpečná cesta do školy“, a zvýšily tak bezpečnost dětí; uvádí, že kromě zavedení omezení rychlosti a zřízení školní dopravní policie musí být také zabezpečena vhodná vozidla, používaná jako školní autobusy, a zajištěna profesní způsobilost řidičů;

35 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 100. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly cyklistiku a pěší turistiku jako samostatný druh dopravy a nedílnou součást všech dopravních systémů;

36 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 101. žádá členské státy, aby nabádaly cyklisty k tomu, aby – zejména v noci mimo zastavěné oblasti – používali ochranné přilby a měli na sobě výstražné vesty nebo podobné oblečení, které zvýší jejich viditelnost;

37 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu KLASICKÉ CHYBY - Nedostatek vizí. - Neznalost potřeb cílových skupin. - Uvažování „u nás to nepůjde“.

38 Závěr: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI))2010/2235(INI) Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu OPRAVDU TO MŮŽE JÍT: Inspirujme se Londýnem: také bylo naprosto necyklistickým městem, kde se také říkalo, že podpora cyklistiky nemá smysl, ale kde se za poslední 4 roky při podpoře cyklo podařilo tolik, takže ve špičce lze zažít situace ala Kodaň.

39 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Martinek +420 602 503 617 Jaroslav.martinek@cdv.cz


Stáhnout ppt "7. Bezpečnost cyklistické dopravy Ing. Jaroslav Martinek Central MeetBike Expert seminar."

Podobné prezentace


Reklamy Google