Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 14 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 14 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě."— Transkript prezentace:

1 Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 14 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Základní problém je, odkud příjmy získávat a potom řešit tři důležité otázky : 1.Jak naložit s penězi, pokud má osobní rozpočet přebytek? 2.Kde získat chybějící prostředky, pokud má osobní rozpočet deficit? 3.Jak se zajistit proti rizikům?

3  Investiční trojúhelník 1

4  Zajištění rizik – plán nakládání s financemi se nemusí vždy dařit naplňovat, protože hrozí různá rizika : a)Ztráta příjmů - nezaměstnanost, nemoc, krach firmy b)Ztráta majetku - živelné pohromy, krádež c)Vznik nečekaných výdajů - náhrada škod, které jsme způsobili někomu jinému 2

5  Proti rizikům se můžeme zajistit a)Pojištěním - životní, majetkové, úrazové, odpovědnosti za škodu b)Samopojištěním - vytvořením vlastních majetkových a finančních rezerv z přebytku vlastního rozpočtu

6  Vytváření majetkových a finančních rezerv je ovlivněno: a)Výnosem - daný určitým ziskem nebo úrokovou sazbou b)Rizikem - investujeme-li prostředky, vždy existuje nebezpečí, že výnosu nedosáhneme, nebo o investované prostředky přijdeme

7 c) Likviditou - tím rozumíme rychlost, se kterou můžeme prostředky použít k placení ( peníze jsou více likvidní, než finance vložené do nemovitostí ) d)Délkou období pro investici – zvážit, za jakým cílem a účelem investujeme. Vhodné je investovat do více možností a tím snížit riziko špatného výběru investice

8  Investicí rozumíme jakékoliv vynaložení prostředků s cílem dosažení výnosu. Investování dělíme na : a)Spoření - pravidelné ukládání peněz s minimálním rizikem b)Investování - vynakládání peněz s cílem dosažení vyššího zisku, ale s větším rizikem 3

9  Cesta peněz 1 - 2% p.a. 4 - 20% p.a. Investuje ve formě: - akcií - dluhopisů - nemovitostí - investičních fondů 8 - 20 % p.a. půjčky 4

10  Cesta peněz 1 - 2% p.a. 4 - 20% p.a. Investuje ve formě: - akcií - dluhopisů - nemovitostí - investičních fondů 8 - 20 % p.a. půjčky 5

11  Možnosti spoření : A.Bankovní vklady Výnos – u běžných účtů může být i bez úročení, u termínovaných bývá většinou menší než inflace, proto je lepší je využívat na krátkodobější uložení peněz do jednoho roku ( je nutné také počítat se zdaněním výnosu). Úrok u těchto vkladů bývá 0,5- 4%, ale vyšší úrok při delší době ( 5 let ) a vyšším vkladu ( 3 miliony a více ) Riziko – je minimální, vklady jsou pojištěny na 100% jejich hodnoty, max. na 100tis. EUR Likvidita - je vysoká, vklad je možné vybrat kdykoliv, ale u termínovaných vkladů se mimo smluvený termín musí počítat s poplatkem

12 B. Životní pojištění – přináší dvě možnosti, jednak zabezpečení pro případ úrazu a smrti, a také umožňuje spořit  dělíme na : 1.Životní kapitálové pojištění kapitálové životní pojištění důchodové životní pojištění investiční životní pojištění 2.Rizikové životní pojištění - slouží pro zajištění rizik bez spoření. Můžeme ho změnit či zrušit bez finančních ztrát

13  Kapitálové životní pojištění Výnos – část pojistného je určeno k pokrytí rizik a část slouží ke spoření, kdy je vytvořena tzv. kapitálová hodnota - kapitálová hodnota je vyplacena na konci pojistné smlouvy, zhodnocení bývá nízké, i když společnosti nabízejí zajímavé úročení, protože je zde vysoká nákladovost - výnos bývá pod úrovní inflace Riziko – závisí na zvolené pojišťovně Likvidita - velice nízká, protože se smlouva uzavírá na delší dobu, při předčasném ukončení je vyplaceno pouze odbytné, které určuje pojišťovna

14  Důchodové životní pojištění Je určeno pro zajištění do důchodu Výnos – většina pojistného vytváří kapitálovou hodnotu, která je na konci vyplacena nebo se stává pravidelným důchodem, zhodnocení bývá nízké Riziko – závisí na zvolené pojišťovně Likvidita - nízká jeho nástupcem se má stát 3 pilíř penzijní reformy

15  Investiční životní pojištění Výnos – bývá vyplacena aktuální kapitálová hodnota, která většinou nebývá garantována a může být nižší než vložené prostředky, obsahuje i pojištění na úraz, hospitalizaci, smrt Riziko - záleží na zvolené pojišťovně Likvidita - nízká

16  Pojišťovny využívají služeb investičních společností ( v ČR Conseq, Atlantik, Pioneer )  Peníze jdou přes více společností, proto je potřeba počítat s většími poplatky  Ukazatelem nákladovosti investičních produktů je ukazatel TANK, neboli odhalení poplatků, které jsou strhávány za služby v % ( najdeme ve Finančních infolistech, www.mefin.cz) www.mefin.cz  Ukazatel TANK je obdobou RPSN, ale používá se pro produkty pravidelného investování

17  TANK = všechny poplatky zaplacené v modelové situaci / hodnota ideální investice  Příklad : měsíční investice 1 667,- Kč 20 let investování400 000,- Kč zhodnocení / 20 let1 milion Kč TANK 30% tzn. 300 tis. Kč si nechá finanční instituce, 700 tis. Kč je pro Vás

18  Doplňkové penzijní spoření Důchodová reforma je založena na 3 pilířích : 1.Povinné důchodové pojištění 2.Dobrovolné důchodové pojištění 3.Doplňkové penzijní pojištění 6

19 Obecná charakteristika II. a III. Pilíře, které mají dnes jistá omezení : Výnos – není pevný, mění se podle úspěšnosti konkrétních fondů, výhodou jsou příspěvky od zaměstnavatele, státní příspěvky, daňové odpočty Riziko – u starších smluv je malé, je zaručeno, že dostaneme finanční prostředky námi vložené a od zaměstnavatele, u nových smluv je riziko střední Likvidita - velmi nízká a omezená, při předčasném ukončení se vyplácí odbytné, kdy přijdeme o státní prostředky a jejich zhodnocení

20  Možnosti investování – proč investovat Zabezpečujeme se na stáří Bydlení Úspory na vzdělání dětí Finanční startovné pro dospělé děti Jiné cíle – auto, dovolená Ochrana úspor před inflací 20 7

21  Investice do dluhopisů  Státní, zaměstnanecké, bankovní, firemní Výnos – vyšší než u bankovních vkladů, záleží na době a jaká je inflace, můžeme počítat s úrokem 1,5-2,5% Riziko – není velké, protože v době splatnosti je emitent povinen odkoupit, rizikem je bankrot emitenta likvidita – záleží na poptávce po daném dluhopisu, ale lze dluhopisy prodat na kapitálovém trhu

22  Investice do akcií  Je určeno pro investory připravené nést zodpovědnost za zhodnocování peněz. Investor se sám rozhodne, do kterých akcií a kdy investovat Výnos – může být velmi vysoký, protože se skládá ze dvou položek a tak zisk může být i v desítkách % a)Růst kurzu akcií b)Výplatou případných dividend

23  Investice do akcií  Riziko – může být velmi vysoké, vhodné je investovat na delší časový úsek ( 5 a více let ) a tím kompenzovat poklesy kurzů v některých obdobích - s nákupem akcií pomáhají i některé instituce ( Fio banka ) - symboly finančního světa jsou býk ( roste trh s akciemi ) a medvěd ( trh zaznamenává pokles )  Likvidita – akcie lze kdykoliv prodat na kapitálovém trhu, ale závisí na poptávce a ceně v danou dobu

24  Investice do akcií  Riziko – může být velmi vysoké, vhodné je investovat na delší časový úsek ( 5 a více let ) a tím kompenzovat poklesy kurzů v některých obdobích - s nákupem akcií pomáhají i některé instituce ( Fio banka ) - symboly finančního světa jsou býk ( roste trh s akciemi ) a medvěd ( trh zaznamenává pokles ) 24 8

25  Pravidelné investování a využití COAST AVERAGE EFFECT Prostřednictvím pravidelných vkladů dosáhne vkladatel při klesajících kurzech na více akcií či podílů fondů a při rostoucích kurzech méně

26  Pravidelné investování a využití COAST AVERAGE EFFECT Prostřednictvím pravidelných vkladů dosáhne vkladatel při klesajících kurzech na více akcií či podílů fondů a při rostoucích kurzech méně 26

27 750 1000 500500 250 1 Kurz v Kč 23456 7 Je možné, při takovém průběhu kurzu dosáhnout zisku?? Měsíc 9

28 750 1000 500500 250 1 Kurz v Kč Měsíc 23456 7 Investice 1.000 Kč měsíčně 1.000Kč Cost Average Efekt 10

29 750 10001000 500500 250 1 Kurz v Kč Měsíc 23456 7 1.000Kč Čím déle kurz padá, tím více podílů společnosti za vašich 1.000Kč nakupujete. 1 podíl za 1.000Kč 2 podíly za 500Kč 4 podíly za 250Kč 8 podílů za 125Kč 4 podíly za 250Kč 2 podíly za 500Kč Výhoda měsíčního investování 11

30 1 Měsíc 23456 7 1.000Kč 1 podíl za 1.000Kč 2 podíly za 500Kč 4 podíly za 250Kč 8 podílů za 125Kč 4 podíly za 250kč 2 podíly za 500Kč patří Vám21 podílů Podíly prodáte za aktuální hodnotu kurzu: 21podílů x 500Kč, tj. 10.500Kč Váš zisk: 4.500Kč Investovali jste 6.000Kč Kurz v Kč 1000 750 500 250 12

31  Investice do otevřených podílových fondů Výhody o dostupnost, jednoduchost, investice na míru o Přístup na domácí i zahraniční trhy o Diverzifikace rizika, vysoká likvidita o Investice delší než 6 měsíců není zdaněna o Velký výběr fondů - v ČR 5 tis. A na světě přes 60 tis. o Princip kolektivního investování, kontrola ze zákona

32  Investice do otevřených podílových fondů Nevýhody o Vklad není pojištěn o Dlouhodobější investiční záležitost o Poplatky za správu financí – TER – total expense ratio Typy fondů – peněžní, dluhopisové, akciové, smíšené,

33 JAK FUNGUJE OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND? TRANSFEROVÁ BANKA TRANSFEROVÁ BANKA DEPOZITNÍ BANKA DEPOZITNÍ BANKA € US-$ CHF JPY GBP FONDOVÁ SPOLEČNOST FONDOVÁ SPOLEČNOST 13

34  Výnos a riziko  Likvidita – vysoká, odkup podílových listů probíhá do několika dnů fondvýnosrizikodoba peněžnínízkýnízkéDo 1 roku dluhopisovýstředníStředníDo 5 let akciovýStřední až vysoký Střední až vysoké Nad 5 let 14

35  Investice do majetku Sázíme na růst hodnoty dané věci – nemovitost ( lze kombinovat s pronájmem ), umělecké dílo, starožitnost, drahé kovy, diamanty, cizí měna ( spoléháme na růst kurzu ) Výnos – může být vysoký, ale také naopak Riziko – záleží na znalostech ohledně vývoje cen jednotlivých věcí, proto je riziko větší, u nemovitosti může být menší, stejně jako u drahých kovů Likvidita – velmi nízká, protože danou věc je potřeba prodat, což ovlivňuje poptávka, u nemovitostí a dalších věcí nejde prodat jenom část

36  Investice do podnikání investice do vlastního podnikání je výhodná, protože vše máte pod vlastní kontrolou Investice do domů, bytů, garáží, půdy a jejich pronájem Investice do podnikatelského záměru někoho jiného a stát se jeho společníkem, i když se přímo nepodílíte na podnikání Výnos – může být vysoký Riziko - individuální, ale může být i vysoké a můžete ztratit veškeré vložené prostředky Likvidita – různá, ale spíše nízká, protože prostředky bývají vázány v předmětu podnikání 36

37  Při investování se můžeme řídit pravidlem „72“ a)Doba, za jak dlouho se znehodnotí vklady na polovinu při určité inflaci : 72 : inflace v % = roky příklad : mám doma v hrníčku 50 tis. Kč, inflace je průměrně 2%. 72 : 2 = 36 Hodnota 50 tis. Kč bude za 36 let poloviční.

38 b) Doba, za jak dlouho se zdvojnásobí vklady při určitém úroku: 72 : výnos v % = roky příklad : investuji 50 tis. Kč s výnosem 2%, 5%, 10% 72 : 2 = 36, 72 : 5 = 14,4, 72 : 10 = 7,2 Ke zdvojnásobení mé investice dojde při výnosu 2% za 36 let, při výnosu 5% za 14,4 roky a při výnosu 10% za 7,2 roky.

39 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-304-5. 2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, 2012. ISBN 978-80-87204-65-8.

40 Zdroje - obrázky 1. Vlastní tvorba 2. Tmichal. hledat obrázky. Wikimedia commons. [Online] 15. 8 2002. [Citace: 4. 5 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88#mediaviewer/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpg. 3. Staněk, René. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 10. 5 2002. [Citace: 5. 2 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hromadn%C3%A1_akcie1.JPG 4. Vlastní tvorba 5. Vlastní tvorba 6. Md2840. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 22. 1 2000. [Citace: 4. 5 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_moudr%C3%BD#mediaviewer/Soubor:003_p4_dd.JPG. 7. Nordeich. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 8. 6 2005. [Citace: 4. 5 2014.] http://en.wikipedia.org/wiki/Auto_Union#mediaviewer/File:Autounion-Wanderer1936.jpg. 8. Pkuczynski. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 1. 5 2007. [Citace: 4. 5 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%BD_stepn%C3%AD_skot#mediaviewer/Soubor:byk_med ved%28Piotr_Kuczynski%29.jpg. 9.– 14. Vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 14 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě."

Podobné prezentace


Reklamy Google