Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu"— Transkript prezentace:

1 Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 14 Autor: Jiří Lysák

2 Základní problém je, odkud příjmy získávat a potom řešit tři důležité otázky :
Jak naložit s penězi, pokud má osobní rozpočet přebytek? Kde získat chybějící prostředky, pokud má osobní rozpočet deficit? Jak se zajistit proti rizikům?

3 Investiční trojúhelník
výnos riziko likvidita 1

4 Ztráta příjmů - nezaměstnanost, nemoc, krach firmy
Zajištění rizik – plán nakládání s financemi se nemusí vždy dařit naplňovat, protože hrozí různá rizika : Ztráta příjmů - nezaměstnanost, nemoc, krach firmy Ztráta majetku - živelné pohromy, krádež Vznik nečekaných výdajů náhrada škod, které jsme způsobili někomu jinému 2

5 Proti rizikům se můžeme zajistit
Pojištěním - životní, majetkové, úrazové, odpovědnosti za škodu Samopojištěním - vytvořením vlastních majetkových a finančních rezerv z přebytku vlastního rozpočtu

6 Vytváření majetkových a finančních rezerv je ovlivněno:
Výnosem - daný určitým ziskem nebo úrokovou sazbou Rizikem - investujeme-li prostředky, vždy existuje nebezpečí, že výnosu nedosáhneme, nebo o investované prostředky přijdeme

7 c) Likviditou - tím rozumíme rychlost, se
kterou můžeme prostředky použít k placení ( peníze jsou více likvidní, než finance vložené do nemovitostí ) Délkou období pro investici – zvážit, za jakým cílem a účelem investujeme. Vhodné je investovat do více možností a tím snížit riziko špatného výběru investice

8 Investicí rozumíme jakékoliv vynaložení prostředků s cílem dosažení výnosu. Investování dělíme na :
Spoření - pravidelné ukládání peněz s minimálním rizikem Investování - vynakládání peněz s cílem dosažení vyššího zisku, ale s větším rizikem 3

9 Cesta peněz 8 - 20 % p.a. 1 - 2% p.a. 4 - 20% p.a. půjčky
Investuje ve formě: - akcií - dluhopisů - nemovitostí - investičních fondů % p.a. 4

10 Cesta peněz 8 - 20 % p.a. 8 - 20 % p.a. 1 - 2% p.a. 4 - 20% p.a.
půjčky Investuje ve formě: - akcií - dluhopisů - nemovitostí - investičních fondů % p.a. % p.a. 5

11 Možnosti spoření : Bankovní vklady
Výnos – u běžných účtů může být i bez úročení, u termínovaných bývá většinou menší než inflace, proto je lepší je využívat na krátkodobější uložení peněz do jednoho roku ( je nutné také počítat se zdaněním výnosu). Úrok u těchto vkladů bývá 0,5-4%, ale vyšší úrok při delší době ( 5 let ) a vyšším vkladu ( 3 miliony a více ) Riziko – je minimální, vklady jsou pojištěny na 100% jejich hodnoty, max. na 100tis. EUR Likvidita - je vysoká, vklad je možné vybrat kdykoliv, ale u termínovaných vkladů se mimo smluvený termín musí počítat s poplatkem

12 B. Životní pojištění – přináší dvě možnosti,
jednak zabezpečení pro případ úrazu a smrti, a také umožňuje spořit dělíme na : Životní kapitálové pojištění kapitálové životní pojištění důchodové životní pojištění investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění - slouží pro zajištění rizik bez spoření. Můžeme ho změnit či zrušit bez finančních ztrát

13 Kapitálové životní pojištění
Výnos – část pojistného je určeno k pokrytí rizik a část slouží ke spoření, kdy je vytvořena tzv. kapitálová hodnota - kapitálová hodnota je vyplacena na konci pojistné smlouvy , zhodnocení bývá nízké, i když společnosti nabízejí zajímavé úročení, protože je zde vysoká nákladovost - výnos bývá pod úrovní inflace Riziko – závisí na zvolené pojišťovně Likvidita - velice nízká, protože se smlouva uzavírá na delší dobu, při předčasném ukončení je vyplaceno pouze odbytné, které určuje pojišťovna

14 Důchodové životní pojištění
Je určeno pro zajištění do důchodu Výnos – většina pojistného vytváří kapitálovou hodnotu, která je na konci vyplacena nebo se stává pravidelným důchodem, zhodnocení bývá nízké Riziko – závisí na zvolené pojišťovně Likvidita - nízká jeho nástupcem se má stát 3 pilíř penzijní reformy

15 Investiční životní pojištění
Výnos – bývá vyplacena aktuální kapitálová hodnota, která většinou nebývá garantována a může být nižší než vložené prostředky, obsahuje i pojištění na úraz, hospitalizaci, smrt Riziko - záleží na zvolené pojišťovně Likvidita - nízká

16 Pojišťovny využívají služeb investičních společností ( v ČR Conseq, Atlantik, Pioneer )
Peníze jdou přes více společností, proto je potřeba počítat s většími poplatky Ukazatelem nákladovosti investičních produktů je ukazatel TANK , neboli odhalení poplatků, které jsou strhávány za služby v % ( najdeme ve Finančních infolistech, Ukazatel TANK je obdobou RPSN, ale používá se pro produkty pravidelného investování

17 TANK = všechny poplatky zaplacené v modelové situaci / hodnota ideální investice
Příklad : měsíční investice ,- Kč 20 let investování ,- Kč zhodnocení / 20 let 1 milion Kč TANK 30% tzn tis. Kč si nechá finanční instituce, 700 tis. Kč je pro Vás

18 Doplňkové penzijní spoření
Důchodová reforma je založena na 3 pilířích : Povinné důchodové pojištění Dobrovolné důchodové pojištění Doplňkové penzijní pojištění 6

19 Obecná charakteristika II. a III
Obecná charakteristika II. a III. Pilíře, které mají dnes jistá omezení : Výnos – není pevný, mění se podle úspěšnosti konkrétních fondů, výhodou jsou příspěvky od zaměstnavatele, státní příspěvky, daňové odpočty Riziko – u starších smluv je malé, je zaručeno, že dostaneme finanční prostředky námi vložené a od zaměstnavatele, u nových smluv je riziko střední Likvidita - velmi nízká a omezená, při předčasném ukončení se vyplácí odbytné, kdy přijdeme o státní prostředky a jejich zhodnocení

20 Možnosti investování – proč investovat Zabezpečujeme se na stáří
Bydlení Úspory na vzdělání dětí Finanční startovné pro dospělé děti Jiné cíle – auto, dovolená Ochrana úspor před inflací 7

21 Investice do dluhopisů
Státní, zaměstnanecké, bankovní, firemní Výnos – vyšší než u bankovních vkladů, záleží na době a jaká je inflace, můžeme počítat s úrokem 1,5-2,5% Riziko – není velké, protože v době splatnosti je emitent povinen odkoupit, rizikem je bankrot emitenta likvidita – záleží na poptávce po daném dluhopisu, ale lze dluhopisy prodat na kapitálovém trhu

22 Investice do akcií Je určeno pro investory připravené nést zodpovědnost za zhodnocování peněz. Investor se sám rozhodne, do kterých akcií a kdy investovat Výnos – může být velmi vysoký, protože se skládá ze dvou položek a tak zisk může být i v desítkách % Růst kurzu akcií Výplatou případných dividend

23 Investice do akcií Riziko – může být velmi vysoké, vhodné je investovat na delší časový úsek ( 5 a více let ) a tím kompenzovat poklesy kurzů v některých obdobích - s nákupem akcií pomáhají i některé instituce ( Fio banka ) - symboly finančního světa jsou býk ( roste trh s akciemi ) a medvěd ( trh zaznamenává pokles ) Likvidita – akcie lze kdykoliv prodat na kapitálovém trhu, ale závisí na poptávce a ceně v danou dobu

24 Investice do akcií Riziko – může být velmi vysoké, vhodné je investovat na delší časový úsek ( 5 a více let ) a tím kompenzovat poklesy kurzů v některých obdobích - s nákupem akcií pomáhají i některé instituce ( Fio banka ) - symboly finančního světa jsou býk ( roste trh s akciemi ) a medvěd ( trh zaznamenává pokles ) 8

25 Pravidelné investování a využití COAST AVERAGE EFFECT
Prostřednictvím pravidelných vkladů dosáhne vkladatel při klesajících kurzech na více akcií či podílů fondů a při rostoucích kurzech méně

26 Pravidelné investování a využití COAST AVERAGE EFFECT
Prostřednictvím pravidelných vkladů dosáhne vkladatel při klesajících kurzech na více akcií či podílů fondů a při rostoucích kurzech méně

27 Je možné, při takovém průběhu kurzu dosáhnout zisku??
Kurz v Kč 1000 Je možné, při takovém průběhu kurzu dosáhnout zisku?? 750 500 250 Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 9

28 Investice 1.000 Kč měsíčně Cost Average Efekt 1 2 3 4 5 6 7 1000 750
Kurz v Kč 1000 Investice Kč měsíčně 750 500 250 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 10

29 Výhoda měsíčního investování
Kurz v Kč 1000 Čím déle kurz padá, 1 podíl za 1.000Kč tím více podílů společnosti za vašich 1.000Kč nakupujete. 750 2 podíly za 500Kč 500 2 podíly za 500Kč 4 podíly za 250Kč 4 podíly za 250Kč 250 8 podílů za 125Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 11

30 Podíly prodáte za aktuální hodnotu kurzu:
Investovali jste Kč Kurz v Kč 1000 1 podíl za 1.000Kč 750 patří Vám 21 podílů 2 podíly za 500Kč 500 2 podíly za 500Kč Podíly prodáte za aktuální hodnotu kurzu: 21podílů x 500Kč, tj Kč 4 podíly za 250Kč 4 podíly za 250kč Váš zisk: 250 4.500Kč 8 podílů za 125Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč 1.000Kč Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 12

31 Investice do otevřených podílových fondů
Výhody dostupnost, jednoduchost, investice na míru Přístup na domácí i zahraniční trhy Diverzifikace rizika, vysoká likvidita Investice delší než 6 měsíců není zdaněna Velký výběr fondů - v ČR 5 tis. A na světě přes 60 tis. Princip kolektivního investování, kontrola ze zákona

32 Investice do otevřených podílových fondů
Nevýhody Vklad není pojištěn Dlouhodobější investiční záležitost Poplatky za správu financí – TER – total expense ratio Typy fondů – peněžní, dluhopisové, akciové, smíšené,

33 JAK FUNGUJE OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND?
TRANSFEROVÁ BANKA DEPOZITNÍ BANKA US-$ CHF JPY GBP FONDOVÁ SPOLEČNOST 13

34 Likvidita – vysoká, odkup podílových listů probíhá do několika dnů
Výnos a riziko Likvidita – vysoká, odkup podílových listů probíhá do několika dnů fond výnos riziko doba peněžní nízký nízké Do 1 roku dluhopisový střední Střední Do 5 let akciový Střední až vysoký Střední až vysoké Nad 5 let 14

35 Investice do majetku Sázíme na růst hodnoty dané věci – nemovitost ( lze kombinovat s pronájmem ), umělecké dílo, starožitnost, drahé kovy, diamanty, cizí měna ( spoléháme na růst kurzu ) Výnos – může být vysoký, ale také naopak Riziko – záleží na znalostech ohledně vývoje cen jednotlivých věcí, proto je riziko větší, u nemovitosti může být menší, stejně jako u drahých kovů Likvidita – velmi nízká, protože danou věc je potřeba prodat, což ovlivňuje poptávka, u nemovitostí a dalších věcí nejde prodat jenom část

36 Investice do podnikání
investice do vlastního podnikání je výhodná, protože vše máte pod vlastní kontrolou Investice do domů, bytů, garáží, půdy a jejich pronájem Investice do podnikatelského záměru někoho jiného a stát se jeho společníkem, i když se přímo nepodílíte na podnikání Výnos – může být vysoký Riziko - individuální, ale může být i vysoké a můžete ztratit veškeré vložené prostředky Likvidita – různá, ale spíše nízká, protože prostředky bývají vázány v předmětu podnikání

37 Při investování se můžeme řídit pravidlem „72“
Doba, za jak dlouho se znehodnotí vklady na polovinu při určité inflaci : 72 : inflace v % = roky příklad : mám doma v hrníčku 50 tis. Kč, inflace je průměrně 2%. 72 : 2 = 36 Hodnota 50 tis. Kč bude za 36 let poloviční.

38 b) Doba, za jak dlouho se zdvojnásobí vklady při určitém úroku: 72 : výnos v % = roky příklad : investuji 50 tis. Kč s výnosem 2%, 5%, 10% 72 : 2 = 36, 72 : 5 = 14,4, 72 : 10 = 7,2 Ke zdvojnásobení mé investice dojde při výnosu 2% za 36 let, při výnosu 5% za 14,4 roky a při výnosu 10% za 7,2 roky.

39 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, ISBN 2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, ISBN

40 Zdroje - obrázky 1. Vlastní tvorba
2. Tmichal. hledat obrázky. Wikimedia commons. [Online] [Citace: ] 3. Staněk, René. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 4. Vlastní tvorba 5. Vlastní tvorba 6. Md2840. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 7. Nordeich. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 8. Pkuczynski. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 9 .– 14. Vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu"

Podobné prezentace


Reklamy Google