Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Iva Šmídová.  Zdroj příjmů:  - spotřební daně, DPH, cla, daně ze zisku výrobců, ušetřené důchody  Příčina výdajů:  - náklady na zdravotní péči, nemocenské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Iva Šmídová.  Zdroj příjmů:  - spotřební daně, DPH, cla, daně ze zisku výrobců, ušetřené důchody  Příčina výdajů:  - náklady na zdravotní péči, nemocenské."— Transkript prezentace:

1 Iva Šmídová

2  Zdroj příjmů:  - spotřební daně, DPH, cla, daně ze zisku výrobců, ušetřené důchody  Příčina výdajů:  - náklady na zdravotní péči, nemocenské dávky, škody na majetku, trestná činnost, náklady na dodatečné léčení, ušlé daně z příjmů, snížení HDP…  + nevyčíslitelné náklady (týrané děti, domácí násilí, bolest, utrpení, citové náklady, sebevraždy, vandalismus, rozvrácená manželství, snížení produktivity práce…)  +nárůst chudoby a bezdomovectví

3 ARMSkupina onemocnění 9%Novotvary 33%Úrazy 57%Onemocnění jater 4%Duševní poruchy 0,5%Nemoci mozku a CNS Podíl alkoholu na celkovém 20,7%počtu onemocnění v ČR

4 PříjmyMld. KčVýdajeMld. Kč SPD11Náklady na zdravotnictví48,5 DPH7,8Vyplácené důchody související s konzumací alkoholu 37,5 Cla0,7Ušlé DPFO, DPH a SPD v důsledku úmrtí a nemocnosti 5,25 Daně ze zisku PO 0,5Ztráta na HDP v důsledku smrti a nemocnosti 2,9 Ušetřené důchody 0,24Vyplacené nemocenské dávky 5,8 Hmotné škody (dopravní nehody a ostatní trestná činnost) 1,25 CELKEM20,24CELKEM101,2

5 Ve vyspělých zemích (včetně ČR) je ročně ztraceno 9% produktivních let.

6  Zdravotní - tělesné a duševní poruchy, závislost na alkoholu, vyšší úrazovost a úmrtnost  Ekonomické – nižší produktivita práce, vyšší náklady na léčení, společenské náklady, chudoba  Sociální – vyšší kriminalita a násilné trestné činy, narušení funkčnosti rodin a výchovy dětí, rozvody, domácí násilí, nárůst agresivity (verbální i fyzické) ve veřejném prostoru, hygienický a morální úpadek…

7  Nízké ceny piva ve srovnání s nealkoholickými nápoji  Nízké ceny alkoholu vůbec  Nízké zdanění alkoholu ve srovnání s Evropu a zbytkem světa  Téměř neregulovaná nabídka „kdykoli a kdekoli“  Tlak sofistikované a manipulativní reklamy  Nedostatečná, nesystémová prevence a osvěta, nízká efektivita-neprovádí se evaluace, chybí vědecký přístup…

8 1) Legislativní úpravy  koncese na prodej alkoholických nápojů, kolky, šarže, varovné etikety  plošný zákaz reklamy a podpory prodeje,  vyšší postihy pro trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu,  zákaz prodeje při různých akcích, na určitých místech, ev. omezení doby prodeje  cílem je co nejvíce „znepříjemnit“ cestu k alkoholu částečná prohibice ANO nebo NE?  - stoupne počet „domácích výrobců“  - stoupne počet požárů a hmotných škod  - vzroste pašování alkoholu

9  u části konzumentů zvýšení ceny povede k přesunu k levnějším a méně kvalitním produktům (vlivem nízké cenové elasticity)  určité procento konzumaci omezí  některé teorie upozorňují na riziko přechodu na „náhradní drogu“ (substitutem může být např. konopí nebo léky)

10 ◦ v dlouhodobém časovém horizontu je nejvýznamnější ◦ nutnost zaměřit se na mládež, neboť:  Dle studie ESPAD má mládež v ČR větší sklony k návykovému chování než jejich evropští vrstevníci.  Existuje tolerantnější postoj dospělé české populace k alkoholu a jeho konzumaci.  Vliv rodiny - vzorce chování se přenášejí i na děti a mládež.

11  osvěta na školách, preventivní programy pro vytypované rizikové skupiny mládeže,  varovné etikety podobně jako je tomu u cigaret + „negativní reklama“  vzdělávání pedagogů, terénních a sociálních pracovníků, speciálních pedagogů  senzitivita ke kulturním odlišnostem  volnočasové aktivity (sportovní, kulturní…)  užší spolupráce psychiatrů s praktickými lékaři  rozšíření sítě záchytných stanic a protialkoholních léčeben

12  Snížení výskytu onemocnění s vazbou na alkohol a úrazů  Snížení nákladů na léčbu a nákladů na dodatečnou léčbu  Snížení počtu přiznaných invalidních důchodů  Snížení počtu dopravních nehod a kriminality  Snížení sociálních důsledků spojených a alkoholem, vyšší produktivita práce, atd. Výrazněji se projeví v horizontu 5 - 10 let!

13 - není možné jejich číselné vyjádření  rozvody  domácí násilí  traumatizované děti  společensky neúnosné chování  mentálně a tělesně postižené děti matek konzumujících alkohol  riziko snížení kognitivní výkonnosti české populace

14  100 úmrtí a 2701 zranění v důsledku dopravních nehod  1983 úmrtí následkem úrazu  45 vražd  2471 násilných trestných činů  650 sebevražd  1575 úmrtí v důsledku cirhózy jater  7880 nově diagnostikovaných onkologických onemocnění  9765 pacientů hospitalizovaných na psychiatrických odděleních  23643 ambulantně léčených uživatelů alkoholu Zdroj: ÚZIS, Centrum dopravního výzkumu, MV ČR

15 Konzumace alkoholu má v EU každý rok za následek 195 000 úmrtí.  Ročně způsobí alkohol: ‣ 17 000 úmrtí v důsledku dopravních nehod, ‣ 27 000 úmrtí následkem úrazu, ‣ 2 000 vražd, ‣ 10 000 sebevražd, ‣ 45 000 úmrtí v důsledku cirhózy jater, ‣ 50 000 úmrtí následkem rakoviny, ‣ 17 000 úmrtí v důsledku neuropsychiatrických obtíží ‣ 200 000 záchvatů deprese. Zdroj: WHO

16


Stáhnout ppt "Iva Šmídová.  Zdroj příjmů:  - spotřební daně, DPH, cla, daně ze zisku výrobců, ušetřené důchody  Příčina výdajů:  - náklady na zdravotní péči, nemocenské."

Podobné prezentace


Reklamy Google