Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické důsledky vysoké konzumace alkoholu v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické důsledky vysoké konzumace alkoholu v ČR"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické důsledky vysoké konzumace alkoholu v ČR
Iva Šmídová

2 Alkohol a ekonomika Zdroj příjmů: Příčina výdajů:
- spotřební daně, DPH, cla, daně ze zisku výrobců, ušetřené důchody Příčina výdajů: - náklady na zdravotní péči, nemocenské dávky, škody na majetku, trestná činnost, náklady na dodatečné léčení, ušlé daně z příjmů, snížení HDP… + nevyčíslitelné náklady (týrané děti, domácí násilí, bolest, utrpení, citové náklady, sebevraždy, vandalismus, rozvrácená manželství, snížení produktivity práce…) +nárůst chudoby a bezdomovectví

3 Hodnota ARM pro jednotlivé skupiny onemocnění
Skupina onemocnění 9% Novotvary 33% Úrazy 57% Onemocnění jater 4% Duševní poruchy 0,5% Nemoci mozku a CNS Podíl alkoholu na celkovém 20,7% počtu onemocnění v ČR

4 Celkové výsledky Příjmy Mld. Kč Výdaje SPD 11 Náklady na zdravotnictví
48,5 DPH 7,8 Vyplácené důchody související s konzumací alkoholu 37,5 Cla 0,7 Ušlé DPFO, DPH a SPD v důsledku úmrtí a nemocnosti 5,25 Daně ze zisku PO 0,5 Ztráta na HDP v důsledku smrti a nemocnosti 2,9 Ušetřené důchody 0,24 Vyplacené nemocenské dávky 5,8 Hmotné škody (dopravní nehody a ostatní trestná činnost) 1,25 CELKEM 20,24 101,2

5 Rozdíl činí 81 miliard!!! Ve vyspělých zemích (včetně ČR) je ročně ztraceno 9% produktivních let.

6 Důsledky vysoké spotřeby alkoholu
Zdravotní - tělesné a duševní poruchy, závislost na alkoholu, vyšší úrazovost a úmrtnost Ekonomické – nižší produktivita práce, vyšší náklady na léčení, společenské náklady, chudoba Sociální – vyšší kriminalita a násilné trestné činy, narušení funkčnosti rodin a výchovy dětí, rozvody, domácí násilí, nárůst agresivity (verbální i fyzické) ve veřejném prostoru, hygienický a morální úpadek…

7 Faktory přispívající k vysoké spotřebě
Nízké ceny piva ve srovnání s nealkoholickými nápoji Nízké ceny alkoholu vůbec Nízké zdanění alkoholu ve srovnání s Evropu a zbytkem světa Téměř neregulovaná nabídka „kdykoli a kdekoli“ Tlak sofistikované a manipulativní reklamy Nedostatečná, nesystémová prevence a osvěta, nízká efektivita-neprovádí se evaluace, chybí vědecký přístup…

8 Co s tím? Legislativní úpravy
koncese na prodej alkoholických nápojů, kolky, šarže, varovné etikety plošný zákaz reklamy a podpory prodeje, vyšší postihy pro trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu, zákaz prodeje při různých akcích, na určitých místech, ev. omezení doby prodeje cílem je co nejvíce „znepříjemnit“ cestu k alkoholu částečná prohibice ANO nebo NE? - stoupne počet „domácích výrobců“ - stoupne počet požárů a hmotných škod - vzroste pašování alkoholu

9 2) Zvýšení daňové zátěže
u části konzumentů zvýšení ceny povede k přesunu k levnějším a méně kvalitním produktům (vlivem nízké cenové elasticity) určité procento konzumaci omezí některé teorie upozorňují na riziko přechodu na „náhradní drogu“ (substitutem může být např. konopí nebo léky)

10 3) Prevence v dlouhodobém časovém horizontu je nejvýznamnější
nutnost zaměřit se na mládež, neboť: Dle studie ESPAD má mládež v ČR větší sklony k návykovému chování než jejich evropští vrstevníci. Existuje tolerantnější postoj dospělé české populace k alkoholu a jeho konzumaci. Vliv rodiny - vzorce chování se přenášejí i na děti a mládež.

11 Možná preventivní opatření
osvěta na školách, preventivní programy pro vytypované rizikové skupiny mládeže, varovné etikety podobně jako je tomu u cigaret + „negativní reklama“ vzdělávání pedagogů, terénních a sociálních pracovníků, speciálních pedagogů senzitivita ke kulturním odlišnostem volnočasové aktivity (sportovní, kulturní…) užší spolupráce psychiatrů s praktickými lékaři rozšíření sítě záchytných stanic a protialkoholních léčeben

12 Přínosy úspěšných opatření
Snížení výskytu onemocnění s vazbou na alkohol a úrazů Snížení nákladů na léčbu a nákladů na dodatečnou léčbu Snížení počtu přiznaných invalidních důchodů Snížení počtu dopravních nehod a kriminality Snížení sociálních důsledků spojených a alkoholem, vyšší produktivita práce, atd. Výrazněji se projeví v horizontu let!

13 Nehmotné škody není možné jejich číselné vyjádření rozvody
domácí násilí traumatizované děti společensky neúnosné chování mentálně a tělesně postižené děti matek konzumujících alkohol riziko snížení kognitivní výkonnosti české populace

14 Následky konzumace alkoholu v roce 2011
100 úmrtí a 2701 zranění v důsledku dopravních nehod 1983 úmrtí následkem úrazu 45 vražd 2471 násilných trestných činů 650 sebevražd 1575 úmrtí v důsledku cirhózy jater 7880 nově diagnostikovaných onkologických onemocnění 9765 pacientů hospitalizovaných na psychiatrických odděleních 23643 ambulantně léčených uživatelů alkoholu Zdroj: ÚZIS, Centrum dopravního výzkumu, MV ČR

15 Následky konzumace alkoholu v EU
Konzumace alkoholu má v EU každý rok za následek úmrtí. Ročně způsobí alkohol: úmrtí v důsledku dopravních nehod, úmrtí následkem úrazu, 2 000 vražd, sebevražd, úmrtí v důsledku cirhózy jater, úmrtí následkem rakoviny, úmrtí v důsledku neuropsychiatrických obtíží záchvatů deprese. Zdroj: WHO

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomické důsledky vysoké konzumace alkoholu v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google