Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence"— Transkript prezentace:

1 Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence
Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

2 Osnova přednášky: Epidemiologie rakoviny (incidence, prevalence, mortalita, struktura příčin smrti, časové trendy, mezinárodní srovnání, korelace.…) Příčiny vzniku rakoviny A) Problematika určení kauzálních souvislostí B) Identifikované hlavní příčiny vzniku nádorů, rizikové a protektivní faktory Možnosti prevence nádorů Primární i sekundární prevence, konkrétní opatření, doporučení, předpokládaný efekt

3 Základní ukazatele Incidence: Prevalence: Mortalita:
Nové případy / rok Absolutní = skutečný počet, relativní = na 100tis. obyv. Pokud není uváděna pro úzké věkové skupiny, je třeba provést věkovou standardizaci! (např. SIR – Standardized Incidence Rate) Prevalence: Celkový počet osob žijících s registrovaným onemocněním (právě léčení i vyléčení) Mortalita: Zemřelí na dané onemocnění / rok. Absolutní, relativní. Věková standardizace! (např. SDR – Stand. Death Rate) Letalita: (smrtnost,fatalita) Poměr mortalita/incidence, obvykle ale jako 5-leté přežívání. Kumulativní 5-leté přežívání= % pravděpodobnosti přežití 5let od dg. na základě údajů v registru. Relat. kumul. přežívání – porovnává pravděpodobnost přežití pacienta s pravděpodobností celé populace (věkové skupiny)

4 Na co se umírá ČR 2003 52 % 26 %

5 Výskyt rakoviny v ČR v číslech (bez c44)
Ročně hlášeno nových případů: Absolutně: 48 tisíc (60 vč. c44) (muži 23,5 tis, ženy 24,0) Na 100 tis. obyv.: 462 (muži 470, ženy 455) Ročně zemřelí: Absolutně: 28 tisíc (muži 15,4 tis, ženy 12,6 tis) Na 100 tis. obyv.: muži 307, ženy 238 (=77%) Poměr zemřelí / nová onem.: 58% (muži 65%, ženy 52%)

6 Struktura hlavních příčin smrti (dle věku)
Rakovina celkově = 26 % všech úmrtí Ženy = 25 % úmrtí ve věku 30r., 38 % ve 35r., 50% ve věku 50r Ženy Muži Kardiovaskulární Kardiovaskulární Nádory Nádory Věková skupina Věková skupina

7 Úmrtnost (na 100tis) dle příčin- ve věkových skupinách
ČR, za rok 2003 (zdroj dat: ÚZIS) Ženy Muži Věková skupina Věková skupina

8 Incidence rakoviny ve věkových skupinách
ČR, bez dg. C44 Muži Indicence na 100 tis.obyv. / 1rok Ženy Věková skupina

9 Vývoj incidence rakoviny v ČR (na 100 tis. obyv.)
Podle databáze HFA (WHO), včetně dg. C44 apod. Ženy Muži Česká republika Evropská unie r r.2000 r r.2000

10 Vývoj počtu hlášených onemocnění (bez C44) – ÚZIS, NOR
Muži Ženy

11 Úmrtnost na nádory (SDR) do 64r.věku, na 100tis. obyv.
EU

12 Úmrtnost na nádory (SDR) do 64r.věku, na 100tis. obyv.
Muži Ženy ČR ČR EU EU

13 Nejčastější nádory Muži: Ženy: Plíce 22 % Tl.střevo+konečník 17 %
Prostata 10% Ledviny 6 % Moč. Měchýř 6 % Žaludek Ženy: Prs 20 % Tl.střevo+konečník 13 % Děloha - tělo 7% Ovarium 6 % Čípek 5 % Plíce 5 %

14 Úmrtnost na Ca průdušek a plic (0-64r., SDR)
Muži Ženy Česká rep. Nordický průměr Č.r. EU průměr EU průměr Nordický průměr

15 Příčiny vzniku zhoubného nádoru, rizikové a ochranné faktory
ETIOLOGIE: Příčiny vzniku zhoubného nádoru, rizikové a ochranné faktory

16 Karcinogeneze Iniciace Promoce Progrese
Podstata: Změna genetické informace buňky (a jejího řízení), vedoucí k nekontrolované replikaci Iniciace Promoce Progrese

17 Karcinogeneze – mnohostupňový model
Etiologie nádorových onemocnění: Karcinogeneze – mnohostupňový model Expozice relevantním agens Prokarcinogen Metabolismus Konečný karcinogen Interakce s DNA, INICIACE DNA-addukty 3 alternativy: Alterace onkogenů, tumor-supresorových genů a DNA-reparačních genů a) Reparace poškození DNA b) Smrt buňky c) Replikace klonu abnormálních buněk Abnormální DNA a buněčná replikace Růst abnormálního klonu, vznik ložiska pre-neoblastických buněk PROMOCE Prekancerózní léze, dysplazie Růst tumoru a jeho šíření mimo původní ložisko, PROGRESE Nádor Metastázy

18 Epidemiologické metody
Ne každá prokázaná souvislost je souvislostí příčinnou (kauzální)! Korelační studie Data nejsou získávána od jednotlivců, ale na populační úrovni. Mezinárodní srovnání, spotřeba potravin vs. výskyt nádorů. Studie případů a kontrol (case-control) Osoby vybrány podle přítomnosti či nepřítomnosti onemocnění, (případy + kontrolní soubor), zpětně srovnávána anamnéza. Kohortové prospektivní studie Skupina zdravých osob (kohorta) sledována řadu let (opakované hodnocení výživy), čeká se na výskyt nádorů, potom srovnání předchozí výživy zdravých a nemocných. +) Laboratorní studie (na zvířatech)

19 Korelace mezi příjmem tuku a rizikem rakoviny prsu

20 Atributivní přispění k celk. úmrtnosti na nádory
Nádorová onemocnění - etiologie Atributivní přispění k celk. úmrtnosti na nádory Ovlivnitelné zevní faktory působí > 80 % nádorů Výživové faktory 35 % Kouření 30 % 5 % Nízká pohybová aktivita 5 % Alkohol Infekční agens Radiace a sluneční záření Pracovní expozice Chemické škodliviny v životním prostředí % 5 10 15 20 25 30 35 40

21 Nádory, kde je významnou příčinou kouření
Plíce (průdušky – bronchiální karcinom). AR 90%, RR Pasivní: AR 4%, RR 1,2-1,5 Ústa Hltan AR 50-70%, RR 11-13, s alkoholem AR>95, RR Hrtan Jícen Pankreas Děložní čípek – AR 30%, RR 1,7 Tl. střevo - AR 12%, RR 2-3 Ledvina Močový měchýř AR 50%, RR 2-3

22 Složení tabákového kouře
Nikotin – návyková látka a důvod kouření (stejně návykový jako kokain) Dále: Více než chemických látek Z nich: 60 prokázaných lidských karcinogenů (!!!) Polovina karcinogenů se vyskytuje již v zelených tabákových listech, polovina vzniká jako produkty hoření Celkově je tabákový kouř (ale i veškeré tabákové produkty) klasifikován jako karcinogen třídy I. Jediný volně prodávaný produkt, který při běžném použití prokazatelně působí rakovinu a další nemoci.

23 Prevalence kuřáctví ČR: Mezi obyvateli > 15 let: průměr 24 %
Muži 31 %, ženy 18 % (V roce 1985: muži 46 %, ženy 26 %) Rostoucí počet kuřaček v mladších věkových skupinách! Průměr EU: 29 % USA: muži 28 %, ženy 22 %

24 Nedostatek protektivního faktoru = rizikový faktor
Výživové faktory Specifické rysy: Univerzalita expozice (týká se všech) Mimořádná míra expozice (řádově kilogramy a litry denně ) Vysoký počet působících faktorů Současné působení rizikových a ochranných faktorů Protektivní faktory Rizikové faktory Nedostatek protektivního faktoru = rizikový faktor Genetický základ

25 Výživové faktory Skladba stravy Energetický příjem Pohybová aktivita
Složení těla, obezita + růst, menarché.. Alkohol

26 Komplexní vědecké hodnocení výživy ve vztahu k nádorům
AICR / WCRF: (American Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund) Food, Nutrition and the Prevention of Cancer (Strava, výživa a prevence rakoviny) (Washington 1997) Vyhodnocení > 4500 studií Důraz na kvalitu důkazů, odstupňování věrohodnosti závěrů dle přesvědčivosti Na základě výsledků formulována výživová dopor.

27 Výživové faktory hodnocené ve vztahu k nádorovému riziku
I. Energie a související faktory III. Potraviny a nápoje Cereálie (obiloviny) Zelenina a ovoce Maso, drůbež, ryby a vejce Mléko a mléčné výrobky Alkohol Káva, čaj Energetický příjem BMI Pohybová aktivita Rychlý růst a větší výška II. Základní nutriční složky IV. Zpracovávání, uchovávání a příprava potravy Sacharidy (včetně vlákniny) Tuky Proteiny Vitamíny Minerální látky Ostatní bioaktivní sloučeniny Chemické kontaminanty Aditiva Mikrobiální kontaminanty Sůl Zmražování Konzervace a uzení Tepelná úprava

28 Výživové faktory s prokázaným efektem na riziko vzniku rakoviny
Zvýšení rizika Snížení rizika Obezita: Endometrium Prs Colon Žlučník Pankreas Ledviny Pohybová aktivita: Colon Prs Plíce (obecný proti-nádorový efekt) Alkohol: Zelenina,ovoce: Ústa, pharynx Larynx Jícen Játra Colon + rectum Prs Plíce Ústa, pharynx Larynx Jícen Játra Colon + rectum Prs Plíce Fytochemikálie Kys. listová Maso: Colon Prostata Nepotvrzení původních předpokladů: Tuky Vláknina

29 Zpracování, uchovávání a příprava potravy – efekt na riziko nádoru
AICR / WCRF (Amer. Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund) (Food, Nutrition and the Prevention of Cancer, Washington 1997) Zpracování, uchovávání a příprava potravy – efekt na riziko nádoru Faktor Snížení rizika Zvýšení rizika Kontaminace aflatoxiny Játra ** Sůl Žaludek ** Nasopharynx *** (solené ryby) Konzervované maso Colon, rectum * Ledviny * Zmražování Žaludek *** Nadměrná tepelná úprava Žaludek * *** důkazy přesvědčivé, ** efekt pravděpodobný * efekt možný

30 Korelace mezi příjmem tuku a rizikem rakoviny prsu

31 Ca prsu – výsledky studií
Laboratorní studie, mezinár. srovnávací studie: Silná pozitivní asociace mezi tuky ve výživě a rizikem Studie případů a kontrol: Různé výsledky – část souvislost potvrzuje, část ne - Spojená analýza 12menších studií – RR=1.4 na zvýšení o 100g tuku - Největší studie (2tis případů) – neprokázána souvislost Prospektivní kohortové studie: Ve většině není spojitost mezi tuky a rizikem - Spojená analýza 8 studií: Není souvislost mezi tukem a rizikem (Int J Cancer 2001) - Nurses’ Health Study (45tis.žen) – není souvislost mezi tukem, specif.tuky a rizikem (Cancer Epid Biomark 2002)

32 Ca kolorekta – výsledky studií
Laboratorní studie, mezinár. srovnávací studie: Silná pozitivní asociace mezi tuky ve výživě a rizikem Studie případů a kontrol: Ve většině není spojitost mezi tuky a rizikem - Analýza 13 case-control studií (Howe 97) – není souvislost pro celk.tuk ani specifické MK (OR v rozmezí ) Prospektivní kohortové studie: Ve většině není spojitost mezi tuky a rizikem - 61tis. žen (Švédsko, Terry 2001) – není souvislost pro celk.tuk ani specifické MK (ω-3, ω-6, EPA, DHA apod.)

33 Spíše než tuk je rizikovým faktorem maso
Sesing et al: Red meat and colon cancer: dietary haem, but not fat, has cytotoxic and hyperproliferative effects on colon epithelium (Carcinogenesis 2000) Ale rovněž celá řada dalších důkazů, i z prospektivních studií…………

34 Kys. α-linolenová zvyšuje riziko!
Ca prostaty Ochranný efekt rybích tuků? Terry et al: Fatty fish consumption and risk of prostate cancer Prospekt.studie 6tis.mužů, sledování 30let, ryby snižují riziko 2-3x (The Lancet 2001) Překvapení: Kys. α-linolenová zvyšuje riziko! Toto ukazují 2 case-control, ale i 2 kohortové studie! (Holandská však zjistila opak…..)

35 Současné závěry ohledně tuků a rakoviny:
Prospektivní kohortové studie nepotvrzují dosavadní předpoklady o vlivu tuků ve stravě na nádorové riziko Celkově nejsou dostatečné důkazy o tom, že by tuky ve stravě ovlivňovaly významně riziko jakéhokoliv nádoru V současnosti nejsou reálné podklady pro usměrňo-vání konzumace tuků v rámci výživových doporučení pro prevenci nádorů Avšak tuk zcela prokazatelně riziko řady nádorů zvyšuje – nadměrný tělesný tuk ve formě obezity

36 PREVENCE

37 Zhoubné nádory jsou vysoce preventabilní
Základní východisko: Zhoubné nádory jsou vysoce preventabilní Celková míra preventability: 80 % (American Cancer Society, National Cancer Institute, a další) Odůvodnění odhadu: Vznik 80 % nádorů je připisován působení ovlivnitelných zevních faktorů Rozhodující část: faktory životního stylu

38 redukce mortality cestou časného záchytu a efektivnější léčby
Primární prevence redukce mortality cestou redukce incidence nádorů (ovlivněním příčin působících vznik nádorů) = Sekundární prevence redukce mortality cestou časného záchytu a efektivnější léčby = Stav využití: Prevence v onkologii je dosud příliš omezena jen na sekundární prevenci

39 RYSY PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁDORŮ
Druh prevence: Primární prevence Sekundární prevence Ovlivnění příčin nemoci: eliminace či redukce rizik. faktorů, zvýšení protektivních Časný záchyt onemocnění Podstata: Stádium nemoci při opatření: Stav zdraví, bez klinicky detekovatelného onemocnění, pouze event. výchylky fyziol. parametrů. Prekanceróza, nebo nádor v časném stádiu Obvyklá forma opatření: Intervence ke změně chování Klinická léčba (chirurg., chemoterapie, radioterapie) Koncový realizátor opatření: Sám dotyčný jedince (nutný aktivní přístup) Lékař (ze strany pacienta možné pasivní přijetí opatření) Snížení rizika vzniku onemocnění Zvýšení pravděpodobnosti vyléčení, přežití Individuální efekt: Zpravidla paradox. zvýšení incidence, snížení mortality Populační efekt: Snížení incidence, snížení mortality

40 Možnosti – způsoby prevence nádorů
Primární prevence: Vyhledávání a ovlivňování osob ve zvýš. riziku Ovlivňování kuřáctví Ovlivňování výživových faktorů (vč.pohybové aktivity, obezity, alkoholu) Ovlivňování infekcí Ovlivňování expozice dalším zevním faktorům (geofyzikální faktory, profesionální rizika, sexuální chování, medicínské procedury, znečištěné prostředí) Chemoprevence Sekundární prevence: Screeningové (vyhledávací) programy, preventivní prohlídky (zaměř. prekancerózy nebo již vzniklé onemocnění) Časné vyhledání lékaře při potížích

41 Stav onkologické prevence
Dosud převážně omezena pouze na prevenci sekundární – časný záchyt Karcinom prsu Palpační vyšetření Mamografie, sonografie Nádory děložního čípku Pap test Kolorektální karcinom Palpační vyšetření per rectum Test stolice na okultní krvácení Endoskopické vyšetření

42 Míra preventability nádorů výživovými faktory
% (spodní-horní odhad)

43 Milníky – nejvýznamnější podložená (evidence based) doporučení (guidelines) pro prevenci rakoviny
Evropský kodex proti rakovině bodů AICR (1997) výživová doporučení pro prevenci rakoviny – 15 bodů AICR / WCRF (Amer. Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund) (Food, Nutrition and the Prevention of Cancer, Washington 1997) ACS (2002) doporučení výživy a pohyb. aktivity pro prevenci rakoviny – 4 hlavní body ACS Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention (CA Cancer J Clin 52, 2002, )

44 Evropský kodex proti rakovině
Nekuřte Mírněte se v konzumaci alkoholu Vyhýbejte se nadměrnému slunění Dodržujte zdravotní a bezp. pokyny při práci Často jezte zeleninu a ovoce, obiloviny Vyvarujete se vzniku nadváhy Navštivte lékaře, jestliže objevíte…… Navštivte lékaře, jestliže máte přetrv. potíže + 2 pro ženy

45 I. (1-3) Výživa obecně a související faktory:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) I. (1-3) Výživa obecně a související faktory: 1. Základní obecný výběr stravy Nutričně adekvátní a pestrá dieta, založená převážně na potravinách rostlinného původu. Strava bohatá na různé druhy zeleniny a ovoce, luštěniny a minimálně zpracované škrobové potraviny (cereálie).

46 I. (1-3) Výživa obecně a související faktory:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) I. (1-3) Výživa obecně a související faktory: 2. Tělesná hmotnost   BMI u dospělých jedinců v rozmezí , váhový přírůstek za dospělost < 5 kg.

47 (1-3) Výživa obecně a související faktory:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) (1-3) Výživa obecně a související faktory: 3. Pohybová aktivita   Udržovat aktivní životní styl Způsob naplnění:   1 hodina ostré chůze denně + alespoň 1 hodina týdně (v součtu) intenzivního cvičení (frekvence min 3x/týdně, intenzivní = min 65 % SFmax) 4 hodiny denně „non-sedentary“, tj. mimo postel a židli

48 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 4. Zelenina a ovoce  Celoroční konzumace rozmanitých druhů zeleniny a ovoce, poskytující min. 7 % celkového příjmu energie.   g denně (5-10 porcí) (Pozn: Nejsou zde započítány brambory a luštěniny)

49 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 5. Ostatní rostlinné potraviny  Rozmanitost rostlinných potravin bohatých na škrob a proteiny - cereálie (obilniny), luštěniny, hlízy, poskytující min celkového příjmu energie. g (min. 7 porcí) denně Limitovaná konzumace rafinovaného cukru - max. 10 % celk. energie

50 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 6. Alkoholické nápoje  Konzumace alkoholu se nedoporučuje. Pro ty kdo konzumují: omezit na méně než 2 jednotky/denně u mužů, a < 1 u žen. Alkohol by neměl tvořit více než 5 % energ. příjmu pro muže a 2,5 % pro ženy.

51 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 7. Maso  Limitovat konzumaci červeného masa na < 80 g / den (< 1 porce denně). Nahradit spíše rybami, drůbeží nebo masem nedomestikovaných zvířat. Maso (červené) by mělo poskytovat < 10 % celkové energie. (Pozn: Červené maso = vepřové, hovězí, jehněčí a produkty z těchto mas; nevztahuje se na ryby, drůbež a maso nedomestikovaných zvířat a ptáků)

52 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje:
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 8. Tuky  Limitovat konzumaci tučných potravin, zejména živočišného původu. Tuky by měly poskytovat od 15 do max. 30 % celkové energie. Vybírat v mírném množství rostlinné oleje (přednostně monosaturované s minimem hydrogenace).

53 III. (9-13) Zpracování potravin
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) III. (9-13) Zpracování potravin 9. Sůl a solení  Příjem soli ze všech zdrojů by měl být < 6 g denně pro dospělé. Omezte konzumaci slaných potravin a použití soli při vaření a dosolování na stole. K ochucení potravy používejte koření a bylinky.

54 III. (9-13) Zpracování potravin
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) III. (9-13) Zpracování potravin 10. Skladování  Potraviny podléhající zkáze skladovat způsobem minimalizující fungální kontaminaci. Nekonzumovat potravu kontaminovanou plísní, hnilobou či jinak zkaženou.

55 III. (9-13) Zpracování potravin
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) III. (9-13) Zpracování potravin 11. Uchovávání, ochrana, zmražování  Potraviny podléhající zkáze uchovávat pomocí chlazení a zmražování, přednostně oproti jiným způsobům konzervace.

56 III. (9-13) Zpracování potravin
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) III. (9-13) Zpracování potravin 12. Aditiva a rezidua  Pokud je hladina aditiv, kontaminant a ostatních reziduí řádně regulována a monitorována, není známo, že by měly škodlivé účinky.

57 III. (9-13) Zpracování potravin
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) III. (9-13) Zpracování potravin 13. Příprava  Pro přípravu masa a ryb používat relativně nízké teploty. Upřednostňovat vaření a dušení. Nejíst spálené (zejm. zuhelnatělé maso), přepálenou šťávu z masa. Pouze příležitostně: Grilované a rožněné maso (použití přímého ohně), konzervované maso a uzeniny.

58 IV. (14-15) Dietární suplementa, tabák
Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF) IV. (14-15) Dietární suplementa, tabák 14. Dietární suplementa  Při dodržování ostatních uvedených doporučení je užívání dietárních suplement pro snížení rizika rakoviny zbytečné a neposkytující žádný prospěch.

59 ACS doporučení výživy a pohyb. aktivity pro prevenci rakoviny
ACS Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention (CA Cancer J Clin 52, 2002, ) 1. Jezte širokou paletu zdravé stravy, s důrazem na rostlinné zdroje Denně 5+ porcí rozmanitých druhů zeleniny a ovoce Celozrnné obilniny přednostně oproti rafinovaným obil. a cukrům Omezit konzumaci červených mas Vybírat potraviny, které pomáhají udržovat zdravou váhu 2. Osvojte si fyzicky aktivní životní styl Dospělí: Věnovat se 5+ dní v týdnu 30+ minut fyzické aktivitě Děti a adolescenti: 60+ minut 3. Udržujte si zdravou váhu po celý život Udržujte v rovnováze energ. příjem s fyzickou aktivitou Snižte váhu, jestliže jste nyní v kategorii nadváhy nebo obezity 4. Jestliže pijete alkoholické nápoje, limitujte svoji konzumaci

60 1: Jezte širokou paletu zdravé stravy, s důrazem na rostlinné zdroje
a) Jezte 5 nebo více porcí rozmanitých druhů zeleniny každý den Zařaďte zeleninu a ovoce do každého denního jídla a svačiny Jezte rozmanité druhy, širokou paletu zeleniny a ovoce Omezte hranolky, chipsy a ost. smažené zeleninové produkty Vybírejte 100%-ní šťávy, když pijete ovocné nebo zelenin. nápoje b) Vybírejte celozrnné obilniny přednostně oproti zpracovaným obilninám a cukrům Vybírejte celozrnnou rýži chléb a další pečivo, těstoviny a cereálie Omezte konzumaci rafinovaných sacharidů, včetně sladkého pečiva, slazených cereálií, slazených limonád a cukru

61 1 – pokračování: c) Omezte konzumaci červených mas, zejména těch s vysokým obsahem tuku a zpracovaných Vybírejte ryby, drůbež nebo luštěniny jako alternativu místo vepřového, hovězího a skopového masa Když jíte maso, vybírejte libové kousky a dávejte si menší porce Vybírejte maso připravené vařením, dušením či pečením spíše než smažením a roštováním za vysokých teplot d) Vybírejte stravu, která vám pomáhá udržet zdravou váhu Když jíte mimo domov, vybírejte stravu s nízkým obsahem tuku, energie a cukru, a vyhýbejte se velkým porcím. Jezte menší porce vysokoenergetických potravin. Mějte na paměti, že „nízkotučný“ nebo „bez tuku“ neznamená „nízkoenergetický“ a že podobné potraviny jsou často bohaté na energii Nahraďte zeleninou, ovocem a ostatními nízkoenergetickými potravinami energeticky bohaté potraviny jako hranolky, cheesburgery, pizzu, zmrzlinu, sladké pečivo a sladkosti

62 2: Osvojte si fyzicky aktivní životní styl
Dospělí: Věnovat se pohybové aktivitě: Frekvence – 5 nebo více dní v týdnu Délka – 30 nebo více minut Intenzita – alespoň mírná Zvýšení na 45 a více minut intenzivní aktivity dále podpoří redukci rizika rakoviny prsu a tlustého střeva Děti a adolescenti: Nejméně 60 minut, mírná až intenzívní aktivita, nejméně 5 dní

63 3: Udržujte si zdravou váhu po celý život
Udržujte v rovnováze energ. příjem s fyzickou aktivitou Snižte váhu, jestliže jste nyní v kategorii nadváhy nebo obezity Podváha Přiměřená hmotnost Nadváha Obezita < 18,5 18,5 - 25 > 30 Pozitivní energ. bilance je podstatně významnějším RF než vysoká konzumace tuků! Willet W C: Diet and Cancer: One view at the Start of the Millenium. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 10, (n = )

64 4. Jestliže pijete alkoholické nápoje, limitujte svoji konzumaci
2 dávky / den Muži: 1 dávka / den Ženy: Co je 1 dávka? = 10 g etanolu Orientačně: Pivo ml Víno 100 ml Lihoviny 25 ml 1 sklenice 1 sklenka 1 malá sklenička

65 Klasifikace opatření podle vlivu na riziko nádorů
A1 – přesvědčivé důkazy pro přínos A2 – pravděpodobný přínos A3 – možný přínos B - nedostateč. důkazy o přínosu nebo riziku C - důkazy o nedostatku přínosu D – důkazy o škodlivém efektu Kolorektum Prs Prostata Plíce Jícen, ústa Žaludek Pankreas Močový měchýř Endo-metrium Zvýšení příjmu ovoce a zeleniny A2 A3 Omezení červeného masa B C Zvýšení fyzické aktivity A1 Nemít nadváhu Omezení alkoholu Konzumace sójových potravin Užívání suplement beta-karotenu D Užívání suplement vitamínu E Uživání suplement vitamínu C Užívání suplement kyseliny listové Užívání suplement selenu

66 Chemoprevence? Nedostatečně konzistentní výsledky Nežádoucí účinky
Antiestrogeny a antiandrogeny: Tamoxifen, Raloxifen, inhibitory 5-α reduktázy… Protizánětlivé látky Kys. acetylosalycilová, indomethacin Deriváty nutričního původu Antioxidanty Karotenoidy, Vitamín C, Vitamín E, Selén, Flavonoidy, Isoflavony Další Kalcium, kyselina listová Nedostatečně konzistentní výsledky Nežádoucí účinky Přirozené zdroje jsou lepší

67 Karcinom plic (C33, 34) Rizikové faktory:
Výskyt: Fatalita: Muži 93 %, ženy 98 % Rizikové faktory: Kouření (90% plícních nádorů) Profesionální expozice Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Suplementa selenu? Sekundární prevence: Screening se neosvědčil

68 Karcinom prsu (C18-21) Rizikové faktory: Ochranné faktory: Fatalita:
37 % Rizikové faktory: Pozitivní rodinná anamnéza Alkohol Obezita Časná menarche a pozdní menopauza Bezdětnost, pozdní reprodukce Exogenní hormony Radiace prsu Mnoho tuku ve stravě, monoho masa? Ochranné faktory: Pohybová aktivita Ovoce a zelenina Kojení Suplementa kys. listové Sekundární prevence: Ano

69 Kolorektální karcinom (C18-21)
Rizikové faktory: Vysoká konzumace červeného masa Obezita Alkohol Kouření Rodinný výskyt Polypóza tl. střeva Nadměrná tepelná příprava jídla Mnoho tuků ve stravě (satur.), Mnoho jednoduchých cukrů Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Pohybová aktivita Suplementa kys. listové? Suplementa selenu? Sekundární prevence: Ano

70 Karcinom prostaty (C61) Rizikové faktory:
Vysoká konzumace červeného masa Vysoká konzumace vysokotučných mléčných výrobků Suplementa vápníku? (zvýš. agresivních typů) Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Suplementa vit. E ? Suplementa kys. listové ? Sekundární prevence: Ano

71 Karcinom cervixu (C53) Rizikové faktory:
Časné zahájení pohlavního života, promiskuita, špatná hygiena Kouření Profesionální expozice Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Sekundární prevence: Ano

72 Karcinom endometria (C54)
Rizikové faktory: Obezita Hormonální substituční terapie Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Pohybová aktivita Sekundární prevence: Ne

73 Fytochemikálie Skupina Skupina Allium Dithiolthiony Isothiocyanáty
Poznámka Skupina Allium Obsaženo v cibuli česneku, pažitce apod. (jsou odpovědné za charakteristické aroma a chuť). Obsahují síru. Dithiolthiony Obsaženy v zelenině skupiny  „cruciferae“ (květák, kapusta, brokolice, zelí apod.). Rovněž obsahují síru. Isothiocyanáty Ve skupině „cruciferae“, dále ostatní zelenině, koření. Terpenoidy (D-limonen, geraniol, menthol, carvon...) Například v citrusech, ale řadě dalších rostlin. Silně aromatické. Rostlinné steroly (fytoestrogeny), včetně isoflavonů a lignanů. V obilninách, luštěninách, zejm. sóji. Lignany též v semenech a bobulích. Flavonoidy (quercetin, kaempferol, myricetin, tangeretin, nobiletin, rutin ...) Obsáhle nacházené v ovoci, zelenině, kávě, čaji, kole a alkoholických nápojích. Qercetin zejm. v bobulích, rajčatech, bramborách, fazolích, brokolici a cibuli. Kaempferol - ředkvičky, ředkev, křen, kapusta. Tangeretin, nobiletin, rutin - v citrusových plodech. Polyfenoly, další fenolové sloučeniny (kyselina. ellagová, ferulová ..) V čerstvě sklizném ovoci a zelenině, v čaji a víně. Ellagová kys. zejména  v jahodách, malinách, ostružinách, vlašských ořeších. Inhibitory proteázy Zdrojem obzvláště cereálie a luštěniny. Kyselina fytová (fosforový ester inositolu) Zejména v cereáliích, ořeších, semenech a luštěninách. Glukosoinoláty a indoly Především ve skupině zeleniny „cruciferae“ Saponiny V rozličných potravinách rostlinného původu, zejména sója (5% hmotnosti). Kumariny Např. v citrusech a některých bylinách.


Stáhnout ppt "Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence"

Podobné prezentace


Reklamy Google