Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 1 Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

2 2 1)Epidemiologie rakoviny (incidence, prevalence, mortalita, struktura příčin smrti, časové trendy, mezinárodní srovnání, korelace.…) 2)Příčiny vzniku rakoviny 3)Možnosti prevence nádorů Osnova přednášky: A) Problematika určení kauzálních souvislostí B) Identifikované hlavní příčiny vzniku nádorů, rizikové a protektivní faktory Primární i sekundární prevence, konkrétní opatření, doporučení, předpokládaný efekt

3 3 Základní ukazatele Incidence: Prevalence: Nové případy / rok Absolutní = skutečný počet, relativní = na 100tis. obyv. Pokud není uváděna pro úzké věkové skupiny, je třeba provést věkovou standardizaci! (např. SIR – Standardized Incidence Rate) Mortalita: Letalita: (smrtnost,fatalita) Poměr mortalita/incidence, obvykle ale jako 5-leté přežívání. Kumulativní 5-leté přežívání= % pravděpodobnosti přežití 5let od dg. na základě údajů v registru. Relat. kumul. přežívání – porovnává pravděpodobnost přežití pacienta s pravděpodobností celé populace (věkové skupiny) Zemřelí na dané onemocnění / rok. Absolutní, relativní. Věková standardizace! (např. SDR – Stand. Death Rate) Celkový počet osob žijících s registrovaným onemocněním (právě léčení i vyléčení)

4 4 Na co se umírá ČR 2003 52 % 26 %

5 5 Ročně hlášeno nových případů: Výskyt rakoviny v ČR v číslech (bez c44) 48 tisíc ( 60 vč. c44) ( muži 23,5 tis, ženy 24,0) Absolutně: Na 100 tis. obyv.: 462 (muži 470, ženy 455) Ročně zemřelí: Absolutně: 28 tisíc (muži 15,4 tis, ženy 12,6 tis) Poměr zemřelí / nová onem.: 58% (muži 65%, ženy 52%) Na 100 tis. obyv.: muži 307, ženy 238 (=77%)

6 6 Struktura hlavních příčin smrti (dle věku) Kardiovaskulární ŽenyMuži Kardiovaskulární Věková skupina ČR, 2001-03 Nádory Věková skupina Rakovina celkově = 26 % všech úmrtí Ženy = 25 % úmrtí ve věku 30r., 38 % ve 35r., 50% ve věku 50r

7 7 Úmrtnost (na 100tis) dle příčin- ve věkových skupinách Věková skupina ČR, za rok 2003 (zdroj dat: ÚZIS) Ženy Muži

8 8 Ženy Muži Indicence na 100 tis.obyv. / 1rok Věková skupina ČR, bez dg. C44 Incidence rakoviny ve věkových skupinách

9 9 Česká republika Evropská unie ŽenyMuži Vývoj incidence rakoviny v ČR (na 100 tis. obyv.) Podle databáze HFA (WHO), včetně dg. C44 apod. r.1970 r.2000

10 10 Muži Ženy Vývoj počtu hlášených onemocnění (bez C44) – ÚZIS, NOR

11 11 Úmrtnost na nádory (SDR) do 64r.věku, na 100tis. obyv. ČR EU

12 12 Úmrtnost na nádory (SDR) do 64r.věku, na 100tis. obyv. ČR EU ČR EU MužiŽeny

13 13 Nejčastější nádory Muži: Ženy: 1.Plíce 22 % 2.Tl.střevo+konečník 17 % 3.Prostata 10% 4.Ledviny 6 % 5.Moč. Měchýř 6 % 6.Žaludek 1.Prs 20 % 2.Tl.střevo+konečník 13 % 3.Děloha - tělo 7% 4.Ovarium 6 % 5.Čípek 5 % 6.Plíce 5 %

14 14 Úmrtnost na Ca průdušek a plic (0-64r., SDR) MužiŽeny Nordický průměr EU průměr Česká rep. EU průměr Nordický průměr Č.r.

15 15 ETIOLOGIE: Příčiny vzniku zhoubného nádoru, rizikové a ochranné faktory

16 16 Karcinogeneze Iniciace Promoce Progrese Podstata: Změna genetické informace buňky (a jejího řízení), vedoucí k nekontrolované replikaci

17 17 Karcinogeneze – mnohostupňový model Etiologie nádorových onemocnění: Prokarcinogen Konečný karcinogen Alterace onkogenů, tumor-supresorových genů a DNA-reparačních genů Abnormální DNA a buněčná replikace Prekancerózní léze, dysplazie Nádor Metastázy  Expozice relevantním agens  Metabolismus c) Replikace klonu abnormálních buněk  Růst abnormálního klonu, vznik ložiska pre-neoblastických buněk - - PROMOCE  Růst tumoru a jeho šíření mimo původní ložisko, PROGRESE  Interakce s DNA, INICIACE DNA-addukty  3 alternativy: b) Smrt buňky a) Reparace poškození DNA

18 18 Epidemiologické metody Data nejsou získávána od jednotlivců, ale na populační úrovni. Mezinárodní srovnání, spotřeba potravin vs. výskyt nádorů. Ne každá prokázaná souvislost je souvislostí příčinnou (kauzální)! 1)Korelační studie 2)Studie případů a kontrol (case-control) 3)Kohortové prospektivní studie Osoby vybrány podle přítomnosti či nepřítomnosti onemocnění, (případy + kontrolní soubor), zpětně srovnávána anamnéza. Skupina zdravých osob (kohorta) sledována řadu let (opakované hodnocení výživy), čeká se na výskyt nádorů, potom srovnání předchozí výživy zdravých a nemocných. +) Laboratorní studie (na zvířatech)

19 19 Korelace mezi příjmem tuku a rizikem rakoviny prsu

20 20 Atributivní přispění k celk. úmrtnosti na nádory 0510152025303540 % Kouření Výživové faktory 30 % Alkohol Infekční agens Radiace a sluneční záření Pracovní expozice Chemické škodliviny v životním prostředí 35 % 5 % Ovlivnitelné zevní faktory působí > 80 % nádorů Nádorová onemocnění - etiologie Nízká pohybová aktivita 5 %

21 21 Nádory, kde je významnou příčinou kouření Plíce (průdušky – bronchiální karcinom). AR 90%, RR 7-18. Pasivní: AR 4%, RR 1,2-1,5 Ústa Hltan AR 50-70%, RR 11-13, s alkoholem AR>95, RR 43-135 Hrtan Jícen Pankreas Děložní čípek – AR 30%, RR 1,7 Ledvina Močový měchýř AR 50%, RR 2-3 Tl. střevo - AR 12%, RR 2-3

22 22 Složení tabákového kouře Nikotin – návyková látka a důvod kouření (stejně návykový jako kokain) Více než 4 000 chemických látek Dále: Z nich: 60 prokázaných lidských karcinogenů (!!!) Polovina karcinogenů se vyskytuje již v zelených tabákových listech, polovina vzniká jako produkty hoření Celkově je tabákový kouř (ale i veškeré tabákové produkty) klasifikován jako karcinogen třídy I. Jediný volně prodávaný produkt, který při běžném použití prokazatelně působí rakovinu a další nemoci.

23 23 Prevalence kuřáctví ČR: Mezi obyvateli > 15 let: průměr 24 % Muži 31 %, ženy 18 % (V roce 1985: muži 46 %, ženy 26 %) Rostoucí počet kuřaček v mladších věkových skupinách! Průměr EU: 29 % USA: muži 28 %, ženy 22 %

24 24 Výživové faktory Genetický základ Rizikové faktory Nedostatek protektivního faktoru = rizikový faktor Protektivní faktory Specifické rysy:  Univerzalita expozice (týká se všech)  Mimořádná míra expozice (řádově kilogramy a litry denně )  Vysoký počet působících faktorů  Současné působení rizikových a ochranných faktorů

25 25 Výživové faktory Skladba stravy Složení těla, obezita Energetický příjemPohybová aktivita Alkohol + růst, menarché..

26 26 Komplexní vědecké hodnocení výživy ve vztahu k nádorům AICR / WCRF: (American Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund) Food, Nutrition and the Prevention of Cancer (Strava, výživa a prevence rakoviny) Vyhodnocení > 4500 studií Důraz na kvalitu důkazů, odstupňování věrohodnosti závěrů dle přesvědčivosti Na základě výsledků formulována výživová dopor. ( Washington 1997)

27 27 Výživové faktory hodnocené ve vztahu k nádorovému riziku  Energetický příjem  BMI  Pohybová aktivita  Rychlý růst a větší výška  Sacharidy (včetně vlákniny)  Tuky  Proteiny  Vitamíny  Minerální látky  Ostatní bioaktivní sloučeniny IV. Zpracovávání, uchovávání a příprava potravy II. Základní nutriční složky III. Potraviny a nápoje I. Energie a související faktory  Cereálie (obiloviny)  Zelenina a ovoce  Maso, drůbež, ryby a vejce  Mléko a mléčné výrobky  Alkohol  Káva, čaj  Chemické kontaminanty  Aditiva  Mikrobiální kontaminanty  Sůl  Zmražování  Konzervace a uzení  Tepelná úprava

28 28 Výživové faktory s prokázaným efektem na riziko vzniku rakoviny  Endometrium  Prs  Colon  Žlučník  Pankreas  Ledviny Zvýšení rizika Snížení rizika Obezita:  Colon  Prs  Plíce  Ústa, pharynx  Larynx  Jícen  Játra  Colon + rectum  Prs  Plíce Nepotvrzení původních předpokladů: Pohybová aktivita: Alkohol: Maso: Zelenina, ovoce:  Colon  Prostata  Ústa, pharynx  Larynx  Jícen  Játra  Colon + rectum  Prs  Plíce TukyVláknina Fytochemikálie Kys. listová (obecný proti-nádorový efekt)

29 29 Zpracování, uchovávání a příprava potravy – efekt na riziko nádoru AICR / WCRF (Amer. Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund) (Food, Nutrition and the Prevention of Cancer, Washington 1997) FaktorSnížení rizikaZvýšení rizika Kontaminace aflatoxiny Játra ** Sůl Žaludek ** Nasopharynx *** (solené ryby) Konzervované maso Colon, rectum * Ledviny * Zmražování Žaludek *** Nadměrná tepelná úprava Žaludek * Colon, rectum * *** důkazy přesvědčivé, ** efekt pravděpodobný * efekt možný

30 30 Korelace mezi příjmem tuku a rizikem rakoviny prsu

31 31 Ca prsu – výsledky studií - Spojená analýza 12menších studií – RR=1.4 na zvýšení o 100g tuku Silná pozitivní asociace mezi tuky ve výživě a rizikem Studie případů a kontrol: Laboratorní studie, mezinár. srovnávací studie: Různé výsledky – část souvislost potvrzuje, část ne Prospektivní kohortové studie: Ve většině není spojitost mezi tuky a rizikem - Spojená analýza 8 studií: Není souvislost mezi tukem a rizikem (Int J Cancer 2001) - Nurses’ Health Study (45tis.žen) – není souvislost mezi tukem, specif.tuky a rizikem ( Cancer Epid Biomark 2002) - Největší studie (2tis případů) – neprokázána souvislost

32 32 Ca kolorekta – výsledky studií - Analýza 13 case-control studií (Howe 97) – není souvislost pro celk.tuk ani specifické MK (OR v rozmezí 0.9 - 1.1) Silná pozitivní asociace mezi tuky ve výživě a rizikem Studie případů a kontrol: Laboratorní studie, mezinár. srovnávací studie: Ve většině není spojitost mezi tuky a rizikem Prospektivní kohortové studie: Ve většině není spojitost mezi tuky a rizikem - 61tis. žen (Švédsko, Terry 2001) – není souvislost pro celk.tuk ani specifické MK ( ω -3, ω -6, EPA, DHA apod.)

33 33 Spíše než tuk je rizikovým faktorem maso Sesing et al: Red meat and colon cancer: dietary haem, but not fat, has cytotoxic and hyperproliferative effects on colon epithelium (Carcinogenesis 2000) Ale rovněž celá řada dalších důkazů, i z prospektivních studií…………

34 34 Ca prostaty Terry et al: Fatty fish consumption and risk of prostate cancer (The Lancet 2001) Ochranný efekt rybích tuků? Prospekt.studie 6tis.mužů, sledování 30let, ryby snižují riziko 2-3x Překvapení: Kys. α-linolenová zvyšuje riziko! Toto ukazují 2 case-control, ale i 2 kohortové studie! (Holandská však zjistila opak…..)

35 35 Současné závěry ohledně tuků a rakoviny: Prospektivní kohortové studie nepotvrzují dosavadní předpoklady o vlivu tuků ve stravě na nádorové riziko Celkově nejsou dostatečné důkazy o tom, že by tuky ve stravě ovlivňovaly významně riziko jakéhokoliv nádoru V současnosti nejsou reálné podklady pro usměrňo- vání konzumace tuků v rámci výživových doporučení pro prevenci nádorů Avšak tuk zcela prokazatelně riziko řady nádorů zvyšuje – nadměrný tělesný tuk ve formě obezity

36 36 PREVENCE

37 37 Zhoubné nádory jsou vysoce preventabilní Celková míra preventability: 80 % Základní východisko: (American Cancer Society, National Cancer Institute, a další) Odůvodnění odhadu: Vznik 80 % nádorů je připisován působení ovlivnitelných zevních faktorů Rozhodující část: faktory životního stylu

38 38 Primární prevence Prevence v onkologii je dosud příliš omezena jen na sekundární prevenci redukce mortality cestou redukce incidence nádorů (ovlivněním příčin působících vznik nádorů) = Sekundární prevence redukce mortality cestou časného záchytu a efektivnější léčby = Stav využití:

39 39 RYSY PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁDORŮ Druh prevence: Primární prevenceSekundární prevence Stádium nemoci při opatření: Časný záchyt onemocnění Ovlivnění příčin nemoci: eliminace či redukce rizik. faktorů, zvýšení protektivních Podstata: Obvyklá forma opatření: Koncový realizátor opatření: Individuální efekt: Populační efekt: Stav zdraví, bez klinicky detekovatelného onemocnění, pouze event. výchylky fyziol. parametrů. Intervence ke změně chování Sám dotyčný jedince (nutný aktivní přístup) Snížení rizika vzniku onemocnění Snížení incidence, snížení mortality Prekanceróza, nebo nádor v časném stádiu Klinická léčba (chirurg., chemoterapie, radioterapie) Lékař (ze strany pacienta možné pasivní přijetí opatření) Zvýšení pravděpodobnosti vyléčení, přežití Zpravidla paradox. zvýšení incidence, snížení mortality

40 40 Možnosti – způsoby prevence nádorů Ovlivňování kuřáctví Ovlivňování výživových faktorů (vč.pohybové aktivity, obezity, alkoholu) Chemoprevence Primární prevence: Ovlivňování infekcí Ovlivňování expozice dalším zevním faktorům (geofyzikální faktory, profesionální rizika, sexuální chování, medicínské procedury, znečištěné prostředí) Sekundární prevence: Screeningové (vyhledávací) programy, preventivní prohlídky (zaměř. prekancerózy nebo již vzniklé onemocnění) Časné vyhledání lékaře při potížích Vyhledávání a ovlivňování osob ve zvýš. riziku

41 41 Stav onkologické prevence Dosud převážně omezena pouze na prevenci sekundární – časný záchyt Mamografie, sonografie Pap test Test stolice na okultní krvácení Palpační vyšetření per rectum Nádory děložního čípku Karcinom prsu Endoskopické vyšetření Kolorektální karcinom Palpační vyšetření

42 42 Míra preventability nádorů výživovými faktory % (spodní-horní odhad)

43 43 Milníky – nejvýznamnější podložená (evidence based) doporučení (guidelines) pro prevenci rakoviny Evropský kodex proti rakovině - 10 bodů ACS (2002) doporučení výživy a pohyb. aktivity pro prevenci rakoviny – 4 hlavní body AICR (1997) výživová doporučení pro prevenci rakoviny – 15 bodů AICR / WCRF (Amer. Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund) (Food, Nutrition and the Prevention of Cancer, Washington 1997) ACS Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention (CA Cancer J Clin 52, 2002, 92-119)

44 44 Evropský kodex proti rakovině 1.Nekuřte 2.Mírněte se v konzumaci alkoholu 3.Vyhýbejte se nadměrnému slunění 4.Dodržujte zdravotní a bezp. pokyny při práci 5.Často jezte zeleninu a ovoce, obiloviny 6.Vyvarujete se vzniku nadváhy 7.Navštivte lékaře, jestliže objevíte…… 8.Navštivte lékaře, jestliže máte přetrv. potíže + 2 pro ženy

45 45 I. (1-3) Výživa obecně a související faktory: 1. Základní obecný výběr stravy Nutričně adekvátní a pestrá dieta, založená převážně na potravinách rostlinného původu. Strava bohatá na různé druhy zeleniny a ovoce, luštěniny a minimálně zpracované škrobové potraviny (cereálie). Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

46 46 I. (1-3) Výživa obecně a související faktory: 2. Tělesná hmotnost BMI u dospělých jedinců v rozmezí 18.5 - 25, váhový přírůstek za dospělost < 5 kg. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

47 47 (1-3) Výživa obecně a související faktory: 3. Pohybová aktivita Udržovat aktivní životní styl Způsob naplnění: 1 hodina ostré chůze denně + alespoň 1 hodina týdně (v součtu) intenzivního cvičení (frekvence min 3x/týdně, intenzivní = min 65 % SF max ) 4 hodiny denně „non-sedentary“, tj. mimo postel a židli Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

48 48 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 4. Zelenina a ovoce Celoroční konzumace rozmanitých druhů zeleniny a ovoce, poskytující min. 7 % celkového příjmu energie. 400-800 g denně (5-10 porcí) (Pozn: Nejsou zde započítány brambory a luštěniny) Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

49 49 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 5. Ostatní rostlinné potraviny Rozmanitost rostlinných potravin bohatých na škrob a proteiny - cereálie (obilniny), luštěniny, hlízy, poskytující min. 45-60 celkového příjmu energie. 600-800 g (min. 7 porcí) denně Limitovaná konzumace rafinovaného cukru - max. 10 % celk. energie Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

50 50 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 6. Alkoholické nápoje Konzumace alkoholu se nedoporučuje. Pro ty kdo konzumují: omezit na méně než 2 jednotky/denně u mužů, a < 1 u žen. Alkohol by neměl tvořit více než 5 % energ. příjmu pro muže a 2,5 % pro ženy. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

51 51 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 7. Maso Limitovat konzumaci červeného masa na < 80 g / den (< 1 porce denně). Nahradit spíše rybami, drůbeží nebo masem nedomestikovaných zvířat. Maso (červené) by mělo poskytovat < 10 % celkové energie. (Pozn: Červené maso = vepřové, hovězí, jehněčí a produkty z těchto mas; nevztahuje se na ryby, drůbež a maso nedomestikovaných zvířat a ptáků) Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

52 52 II. (4-8) Specifické potraviny a nápoje: 8. Tuky Limitovat konzumaci tučných potravin, zejména živočišného původu. Tuky by měly poskytovat od 15 do max. 30 % celkové energie. Vybírat v mírném množství rostlinné oleje (přednostně monosaturované s minimem hydrogenace). Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

53 53 III. (9-13) Zpracování potravin 9. Sůl a solení Příjem soli ze všech zdrojů by měl být < 6 g denně pro dospělé. Omezte konzumaci slaných potravin a použití soli při vaření a dosolování na stole. K ochucení potravy používejte koření a bylinky. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

54 54 III. (9-13) Zpracování potravin 10. Skladování Potraviny podléhající zkáze skladovat způsobem minimalizující fungální kontaminaci. Nekonzumovat potravu kontaminovanou plísní, hnilobou či jinak zkaženou. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

55 55 III. (9-13) Zpracování potravin 11. Uchovávání, ochrana, zmražování Potraviny podléhající zkáze uchovávat pomocí chlazení a zmražování, přednostně oproti jiným způsobům konzervace. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

56 56 III. (9-13) Zpracování potravin 12. Aditiva a rezidua Pokud je hladina aditiv, kontaminant a ostatních reziduí řádně regulována a monitorována, není známo, že by měly škodlivé účinky. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

57 57 III. (9-13) Zpracování potravin 13. Příprava Pro přípravu masa a ryb používat relativně nízké teploty. Upřednostňovat vaření a dušení. Nejíst spálené (zejm. zuhelnatělé maso), přepálenou šťávu z masa. Pouze příležitostně: Grilované a rožněné maso (použití přímého ohně), konzervované maso a uzeniny. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

58 58 IV. (14-15) Dietární suplementa, tabák 14. Dietární suplementa Při dodržování ostatních uvedených doporučení je užívání dietárních suplement pro snížení rizika rakoviny zbytečné a neposkytující žádný prospěch. Výživová doporučení k prevenci nádorových onemocnění (AICR/WCRF)

59 59 ACS doporučení výživy a pohyb. aktivity pro prevenci rakoviny ACS Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention (CA Cancer J Clin 52, 2002, 92-119) 1. Jezte širokou paletu zdravé stravy, s důrazem na rostlinné zdroje 2. Osvojte si fyzicky aktivní životní styl 3. Udržujte si zdravou váhu po celý život 4. Jestliže pijete alkoholické nápoje, limitujte svoji konzumaci  Denně 5+ porcí rozmanitých druhů zeleniny a ovoce  Celozrnné obilniny přednostně oproti rafinovaným obil. a cukrům  Omezit konzumaci červených mas  Vybírat potraviny, které pomáhají udržovat zdravou váhu  Dospělí: Věnovat se 5+ dní v týdnu 30+ minut fyzické aktivitě  Děti a adolescenti: 60+ minut  Udržujte v rovnováze energ. příjem s fyzickou aktivitou  Snižte váhu, jestliže jste nyní v kategorii nadváhy nebo obezity

60 60 1: Jezte širokou paletu zdravé stravy, s důrazem na rostlinné zdroje Zařaďte zeleninu a ovoce do každého denního jídla a svačiny a) Jezte 5 nebo více porcí rozmanitých druhů zeleniny každý den Jezte rozmanité druhy, širokou paletu zeleniny a ovoce Omezte hranolky, chipsy a ost. smažené zeleninové produkty Vybírejte 100%-ní šťávy, když pijete ovocné nebo zelenin. nápoje b) Vybírejte celozrnné obilniny přednostně oproti zpracovaným obilninám a cukrům Vybírejte celozrnnou rýži chléb a další pečivo, těstoviny a cereálie Omezte konzumaci rafinovaných sacharidů, včetně sladkého pečiva, slazených cereálií, slazených limonád a cukru

61 61 1 – pokračování: Vybírejte ryby, drůbež nebo luštěniny jako alternativu místo vepřového, hovězího a skopového masa c) Omezte konzumaci červených mas, zejména těch s vysokým obsahem tuku a zpracovaných Když jíte maso, vybírejte libové kousky a dávejte si menší porce Vybírejte maso připravené vařením, dušením či pečením spíše než smažením a roštováním za vysokých teplot d) Vybírejte stravu, která vám pomáhá udržet zdravou váhu Když jíte mimo domov, vybírejte stravu s nízkým obsahem tuku, energie a cukru, a vyhýbejte se velkým porcím. Jezte menší porce vysokoenergetických potravin. Mějte na paměti, že „nízkotučný“ nebo „bez tuku“ neznamená „nízkoenergetický“ a že podobné potraviny jsou často bohaté na energii Nahraďte zeleninou, ovocem a ostatními nízkoenergetickými potravinami energeticky bohaté potraviny jako hranolky, cheesburgery, pizzu, zmrzlinu, sladké pečivo a sladkosti

62 62 2: Osvojte si fyzicky aktivní životní styl Věnovat se pohybové aktivitě: Dospělí: Intenzita – alespoň mírná Děti a adolescenti: Nejméně 60 minut, mírná až intenzívní aktivita, nejméně 5 dní Frekvence – 5 nebo více dní v týdnu Délka – 30 nebo více minut Zvýšení na 45 a více minut intenzivní aktivity dále podpoří redukci rizika rakoviny prsu a tlustého střeva

63 63 3: Udržujte si zdravou váhu po celý život Udržujte v rovnováze energ. příjem s fyzickou aktivitou Snižte váhu, jestliže jste nyní v kategorii nadváhy nebo obezity Podváha Přiměřená hmotnost NadváhaObezita < 18,518,5 - 2525 - 30> 30 Pozitivní energ. bilance je podstatně významnějším RF než vysoká konzumace tuků! Willet W C: Diet and Cancer: One view at the Start of the Millenium. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 10, 2001. (n = 400 000)

64 64 2 dávky / den Muži: Ženy: 1 dávka / den Pivo250-330 ml Víno100 ml Lihoviny25 ml 1 sklenice 1 sklenka 1 malá sklenička Co je 1 dávka? = 10 g etanolu Orientačně: 4. Jestliže pijete alkoholické nápoje, limitujte svoji konzumaci

65 65 Klasifikace opatření podle vlivu na riziko nádorů KolorektumPrsProstataPlíceJícen, ústaŽaludekPankreasMočový měchýř Endo- metrium Zvýšení příjmu ovoce a zeleniny A2 A3 A2 A3 Omezení červeného masa A2 B A3 BB C C B Zvýšení fyzické aktivity A1 BBBBBB A2 Nemít nadváhu A1 C B A2 C A3 CA1 Omezení alkoholu A3 A2 C B A1C A3 C B Konzumace sójových potravin BBBBBBBBB Užívání suplement beta-karotenu BB C D BBBBB Užívání suplement vitamínu E BB A3 C BBBBB Uživání suplement vitamínu C BBBBBBBBB Užívání suplement kyseliny listové A3 BBBBBBB Užívání suplement selenu A3 B BBBBB A1 – přesvědčivé důkazy pro přínosA2 – pravděpodobný přínosA3 – možný přínos B - nedostateč. důkazy o přínosu nebo riziku D – důkazy o škodlivém efektu C - důkazy o nedostatku přínosu

66 66 Chemoprevence? Nedostatečně konzistentní výsledky Antiestrogeny a antiandrogeny: Tamoxifen, Raloxifen, inhibitory 5-α reduktázy… Protizánětlivé látky Kys. acetylosalycilová, indomethacin Deriváty nutričního původu Antioxidanty Karotenoidy, Vitamín C, Vitamín E, Selén, Flavonoidy, Isoflavony Další Kalcium, kyselina listová Nežádoucí účinky Přirozené zdroje jsou lepší

67 67 Karcinom plic (C33, 34) Rizikové faktory: Kouření (90% plícních nádorů) Ochranné faktory: Výskyt: Fatalita: Konzumace ovoce a zeleniny Suplementa selenu? Profesionální expozice Sekundární prevence: Screening se neosvědčil Muži 93 %, ženy 98 %

68 68 Karcinom prsu (C18-21) Rizikové faktory: Pozitivní rodinná anamnéza Ochranné faktory: Fatalita: Pohybová aktivita Časná menarche a pozdní menopauza Sekundární prevence: Ano 37 % Bezdětnost, pozdní reprodukce Exogenní hormony Alkohol Obezita Kojení Radiace prsu Suplementa kys. listové Ovoce a zelenina Mnoho tuku ve stravě, monoho masa?

69 69 Kolorektální karcinom (C18-21) Rizikové faktory: Obezita Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Sekundární prevence: Ano Polypóza tl. střeva Suplementa kys. listové? Pohybová aktivita Vysoká konzumace červeného masa Alkohol Rodinný výskyt Suplementa selenu? Kouření Mnoho tuků ve stravě (satur.), Mnoho jednoduchých cukrů Nadměrná tepelná příprava jídla

70 70 Karcinom prostaty (C61) Rizikové faktory: Vysoká konzumace červeného masa Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Sekundární prevence: Vysoká konzumace vysokotučných mléčných výrobků Suplementa vápníku? (zvýš. agresivních typů) Ano Suplementa vit. E ? Suplementa kys. listové ?

71 71 Karcinom cervixu (C53) Rizikové faktory: Kouření Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Profesionální expozice Sekundární prevence: Ano Časné zahájení pohlavního života, promiskuita, špatná hygiena

72 72 Karcinom endometria (C54) Rizikové faktory: Obezita Ochranné faktory: Konzumace ovoce a zeleniny Pohybová aktivita Hormonální substituční terapie Sekundární prevence: Ne

73 73 Fytochemikálie Skupina Poznámka Skupina Allium Obsaženo v cibuli česneku, pažitce apod. (jsou odpovědné za charakteristické aroma a chuť). Obsahují síru. Dithiolthiony Obsaženy v zelenině skupiny „cruciferae“ (květák, kapusta, brokolice, zelí apod.). Rovněž obsahují síru. Isothiocyanáty Ve skupině „cruciferae“, dále ostatní zelenině, koření. Terpenoidy (D-limonen, geraniol, menthol, carvon...) Například v citrusech, ale řadě dalších rostlin. Silně aromatické. Rostlinné steroly (fytoestrogeny), včetně isoflavonů a lignanů. V obilninách, luštěninách, zejm. sóji. Lignany též v semenech a bobulích. Flavonoidy (quercetin, kaempferol, myricetin, tangeretin, nobiletin, rutin...) Obsáhle nacházené v ovoci, zelenině, kávě, čaji, kole a alkoholických nápojích. Qercetin zejm. v bobulích, rajčatech, bramborách, fazolích, brokolici a cibuli. Kaempferol - ředkvičky, ředkev, křen, kapusta. Tangeretin, nobiletin, rutin - v citrusových plodech. Polyfenoly, další fenolové sloučeniny (kyselina. ellagová, ferulová..) V čerstvě sklizném ovoci a zelenině, v čaji a víně. Ellagová kys. zejména v jahodách, malinách, ostružinách, vlašských ořeších. Inhibitory proteázy Zdrojem obzvláště cereálie a luštěniny. Kyselina fytová (fosforový ester inositolu) Zejména v cereáliích, ořeších, semenech a luštěninách. Glukosoinoláty a indoly Především ve skupině zeleniny „cruciferae“ Saponiny V rozličných potravinách rostlinného původu, zejména sója (5% hmotnosti). Kumariny Např. v citrusech a některých bylinách.


Stáhnout ppt "1 Rakovina: epidemiologie, etiologie, prevence Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google