Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lexikografické zdroje na stránkách ÚJČ AV ČR SEMINÁŘ: CJA014/A SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK – LEXIKOLOGIE AUTOR: LUCIE JIRÁKOVÁ, UČO 40264 DATUM: 24. 3. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lexikografické zdroje na stránkách ÚJČ AV ČR SEMINÁŘ: CJA014/A SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK – LEXIKOLOGIE AUTOR: LUCIE JIRÁKOVÁ, UČO 40264 DATUM: 24. 3. 2014."— Transkript prezentace:

1 Lexikografické zdroje na stránkách ÚJČ AV ČR SEMINÁŘ: CJA014/A SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK – LEXIKOLOGIE AUTOR: LUCIE JIRÁKOVÁ, UČO 40264 DATUM: 24. 3. 2014

2 Webové stránky ÚJČ AV ČR Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce) http://www.ujc.cas.cz Lexikografické informace dostupné: ◦Z hlavní strany webu ◦Z jednotlivých podsekcí webu ◦Ze samostatné specializované podsekce webu – Lexiko 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 2

3 Lexiko „Webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících“ Prezentace výsledků práce oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR Výzkumný záměr: Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století Graficky a koncepčně nepříliš zdařilý web http://lexiko.ujc.cas.cz 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 3

4 Lexiko – vybrané sekce ◦Lístkový lexikální archiv, tvořený od r. 1911 Kanceláří Slovníku jazyka českého při ČAVU (Česká akademie věd a umění) za účelem sestavení reprezentativního slovníku češtiny (PSJČ); dnes je archiv digitalizovaný ◦Elektronický neologický archiv, zachycující od r. 1991 nové lexikální jevy; částečně zpřístupněn jako databáze Neomat Přehledné informace o všech slovnících vydaných ve spolupráci s ÚJČ Vyhledávání ve všech dostupných elektronických slovnících a databázích ◦Vyhledávání pouze v heslech (ne v heslových statích) ◦Nelze použít regulární výrazy ◦Lze vypnout rozlišení velikosti písmen a diakritiky ◦Reálně dostupné pouze tři slovníky (PSJČ, SSJČ, Neomat) 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 4

5 Příruční slovník jazyka českého (PSJČ) Rozsáhlý výkladový slovník (1935–1957), 8 dílů v 9 svazcích a dodatky (nebyly vydány) Základním materiálem při stavbě slovníku byl lístkový lexikální archiv Digitalizovaná podoba zpřístupněna v r. 2007 Propojeno s elektronickou verzí lístkového lexikálního archivu Vyhledávání: ◦Záleží na velikosti písmen („kočka“ není totéž co „Kočka“) ◦Lze vyhledávat v heslech nebo heslových statích ◦Lze zadat konkrétní tvar nebo regulární výraz http://psjc.ujc.cas.cz/ http://bara.ujc.cas.cz/psjc/ 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 5

6 Regulární výrazy. Tečka = libovolný jeden znak ◦ko.a vyhledá koza, kola, kopa, … [] Hranaté závorky = kterýkoli ze znaků v závorce ◦ko[zs]a vyhledá koza, kosa * Hvězdička = libovolný počet opakování předcházejícího znaku (včetně nulového) ◦zo* vyhledá z, zoo Symboly lze kombinovat: ◦ko[stbkč]*a vyhledá kosa, koka, kočka, kobka, kostka, … ◦Ko.*a vyhledá kosa, koka, kočka, kobka, kostka, kostra, kocábka, kobližka, kocourkovština, … 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 6

7 Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) Velký kodifikační slovník (1. vydání 1960–1971, 2. vydání 1989) Digitalizovaná podoba zpřístupněna v r. 2011 Jednoduché vyhledávání: ◦Záleží na velikosti písmen („kočka“ není totéž co „Kočka“) ◦Lze vyhledávat v heslech nebo v heslech i heslových statích ◦Lze vyhledávat celé slovo nebo jeho část ◦Nelze použít regulární výrazy http://ssjc.ujc.cas.cz/ http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/ 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 7

8 Databáze Neomat Excerpční databáze neologického lexikálního materiálu (od zač. 90. let 20. století); zaměření na nová slova, významy a víceslovné jednotky; excerpována literatura všech funkčních stylů (beletrie a překladová literatura okrajově) Na základě první části vznikla díla: ◦Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998) ◦Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) ◦Sborník statí Neologizmy v dnešní češtině (2005) Zveřejněná část databáze obsahuje 202 340 databázových záznamů (64 161 lexikálních jednotek) Moderní databázový systém EDA; před vyhledáváním nutno přijmout podmínky jeho použití Možnost tisku výsledků vyhledávání nebo exportu do souboru (formát CSV), rozšířené vyhledávání podle řady kritérií (zdroj, autor, slovní druh, …), možnost filtrování výsledků, podrobná nápověda s příklady http://neologismy.cz/ 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 8

9 Databáze Pralex (demoverze) Rozsáhlá lexikální databáze Pralex (Pražský lexikon) Komplexní příprava na tvorbu moderního výkladového slovníku češtiny Velký objem utříděného jazykového materiálu, popsaného a okomentovaného z různých aspektů; určeno pro vědecké účely, především pro další lexikografickou práci Po vytěžení bude pravděpodobně zveřejněna Demoverze: ◦Zpřístupněna v r. 2011 ◦Obsahuje cca 350 ukázkových hesel ◦Nutná instalace; funguje jako doplněk do prohlížeče Mozilla Firefox (starší verze) http://lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=23 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 9

10 Ostatní lexikografické zdroje přístupné ze stránek ÚJČ Internetová jazyková příručka (slovníková část) Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta Český jazykový atlas (lexikální část) Vokabulář webový 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 10

11 Internetová jazyková příručka Slovníková část http://prirucka.ujc.cas.cz/ Přes 60 tisíc slovníkových hesel Vychází z hesláře školního vydání Pravidel českého pravopisu (PČP), Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ), výběrově jsou včleněna hesla z Nového akademického slovníku cizích slov (NASCS), ze slovníků neologismů Nová slova v češtině 1, 2 a výrazy z poradenské databáze Obsahuje především údaje, na něž se tazatelé v jazykové poradně opakovaně ptají, tj. nikoli ty, které lze ve slovnících obvykle nalézt (výslovnost, slovnědruhová charakteristika, význam, odvozená slova, dokladová spojení, …) Heslové slovo obsahuje odkazy na výkladovou část a nově také definice ze SSČ a SSJČ 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 11

12 Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta http://kott.ujc.cas.cz/ Autor: František Štěpán Kott (1825–1915), český filolog a lexikograf Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (1878–1893), 5 dílů Obsáhlé doplňky (1896) Obsahuje množství českých frazeologických obratů a jejich německých ekvivalentů, lidových a nářečních výrazů, technických termínů, synonym, toponym, cizích jmen a jejich skloňování, etymologických výkladů, pořekadel, přísloví… Možnost vyhledávat heslo (včetně odkazu na scan stránky slovníku) nebo zobrazit seznam hesel 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 12

13 Český jazykový atlas Lexikální část http://cja.ujc.cas.cz/cja Český jazykový atlas (1992–2005) V současnosti se pracuje na vytvoření elektronické verze atlasu, v budoucnu interaktivní Digitalizovány zatím pouze první dva díly věnované vybraným okruhům lexikální zásoby (první svazek – místní a domácí prostředí, člověk; druhý svazek – zahrada a sad, živočišstvo, les a rostlinstvo, krajina, čas a počasí, vesnice dříve a nyní, zábavy a zvyky) Autor: dialektologické oddělení ÚJČ 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 13

14 Vokabulář webový „Webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny“ http://vokabular.ujc.cas.cz/ Od r. 2006 zpřístupňuje především slovní zásobu historické češtiny Vyhledávání v sedmi staročeských slovnících (Malý staročeský slovník, pracovní heslář k lístkové kartotéce Staročeského slovníku, Slovník staročeský J. Gebauera, Staročeský slovník: sešit 1–26, Slovníček staré češtiny Fr. Šimka, Index Slovníku staročeských osobních jmen J. Svobody, Elektronický slovník staré češtiny, digitalizovaná lístková kartotéka J. Gebauera) Autor: oddělení vývoje jazyka ÚJČ 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 14

15 Výhody online zdrojů Snadná dostupnost prostřednictvím Internetu Většinou jsou zdarma, bez registrace a bez nutnosti instalace speciálního software Aktualizovatelnost Výrazně pohodlnější vyhledávání (rychlost, regulární výrazy) Obvykle je dostupná dobrá nápověda a doplňkové informace o slovníku 24. března 2014LEXIKOGRAFICKÉ ZDROJE NA STRÁNKÁCH ÚJČ 15


Stáhnout ppt "Lexikografické zdroje na stránkách ÚJČ AV ČR SEMINÁŘ: CJA014/A SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK – LEXIKOLOGIE AUTOR: LUCIE JIRÁKOVÁ, UČO 40264 DATUM: 24. 3. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google