Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce 16. září 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce 16. září 2012"— Transkript prezentace:

1 DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce 16. září 2012
VY_32_INOVACE_170108_Dynamika_4_DUM DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Odstředivá a dostředivá síla
Zákon akce a reakce Hybnost tělesa Odstředivá a dostředivá síla

3 Jak na sebe působí tělesa na obrázcích?
Zákon akce a reakce Jak na sebe působí tělesa na obrázcích? Obr.1 Obr.2 Obr.3 Ve všech případech je působení těles vzájemné. (například: ruka x míč, vzpěrač x činka, Big Ben x podloží) odpověď dále

4 Co můžeme říct o působících silách?
Zákon akce a reakce Co můžeme říct o působících silách? Jedná se o síly, které působí opačným směrem a každá na jiné těleso. odpověď dále

5 Zákon akce a reakce Jak jsou tyto síly velké, ukazuje následující pokus se siloměry. Siloměry ukazují, že síly jsou stejně velké. dále

6 Zákon akce a reakce Z předchozích poznatků lze odvodit zákon akce a reakce. Působí-li jedno těleso na těleso druhé silou, působí druhé těleso na první silou stejně velkou opačného směru. Tyto síly současně vznikají a zanikají. Pokud označíme jednu sílu akce a druhou reakce, můžeme i zákon vyslovit jinak. Každá akce vyvolá stejně velkou reakci opačného směru. dále

7 Zákon akce a reakce tyto síly: mají stejnou velikost mají opačný směr
každá z nich působí na jiné těleso (proto se nemůžou navzájem vyrušit) současně vznikají a zanikají Obr.4 dále

8 Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.
Zákon akce a reakce Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe. Obr.5 odpověď dále

9 Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.
Zákon akce a reakce Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe. Obr.6 odpověď dále

10 Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.
Zákon akce a reakce Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe. Obr.7 odpověď dále

11 Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.
Zákon akce a reakce Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe. Obr.8 odpověď zpět na obsah další kapitola

12 Hybnost tělesa [kg.m.s-1] - kilogrammetr za sekundu
Pohybové účinky tělesa nezávisí pouze na rychlosti, ale také na jeho hmotnosti. Ze zkušeností lze říci, že náraz těžšího tělesa malou rychlostí může mít stejný účinek jako náraz lehčího tělesa velkou rychlostí. Pro vyjádření pohybového stavu tělesa používáme fyzikální veličinu hybnost. Hybnost se značí p. Je to vektor, který má stejný směr jako rychlost. [kg.m.s-1] - kilogrammetr za sekundu Hybnost charakterizuje pohybový stav těles. dále

13 Hybnost tělesa V soustavě těles, v níž každé má svoji hybnost, se celková hybnost rovná součtu hybností těles. V izolované soustavě se potom celková hybnost těles nemění a platí zákon zachování hybnosti celé soustavy. Lze jej formulovat: Celková hybnost všech těles v izolované soustavě se zachovává, nemění se. dále

14 Hybnost tělesa K vysvětlení můžeme použít pokus s vozíčky. Dva stojící vozíčky jsou spojeny stlačenou pružinkou a vláknem. Pokud vlákno přestřihneme, rozjedou se vozíčky na opačné strany různými rychlostmi. Hybnosti, které vozíčky nabudou při silovém působení, jsou stejně velké. p1 = p2 = m1 . v1 = m2 . v jestliže platí m1< m2, pak platí v1 > v2 Hmotnější vozíček se bude pohybovat pomaleji. dále

15 Hybnost tělesa Na principu zákona zachování hybnosti je založen reaktivní motor. Tyto poznatky využil už řecký učenec Heron z Alexandrie, když sestrojil rotující kouli poháněnou parními tryskami, která se nazývala aeolipila. Obr.9 dále

16 Hybnost tělesa Na principu akce a reakce pracují proudové motory. Spalováním paliva vznikají plyny, které unikají tryskami z motoru ven. Letadlo se potom pohybuje na opačnou stranu. Do přední části motoru je kompresorem vháněn vzduch, který je stlačován, zahřívá se a putuje do spalovací komory. Zde se vstřikuje palivo. Spálením směsi se uvolní plyny, které pohání turbínu v zadní části motoru. Za turbínou ve výstupní trysce se tepelná energie mění na kinetickou. dále

17 Hybnost tělesa Obr.11 Obr.10 dále

18 Hybnost tělesa Raketový motor pracuje též na principu akce a reakce. Není závislý na atmosférickém kyslíku. Může být poháněn tuhými nebo kapalnými palivy. Palivo je vstřikováno s okysličovadlem do spalovací komory, kde je zapáleno. Spálené plyny unikají tryskou ven. Jako paliva se používají naftové produkty, vodík a další. Okysličovadlem může být tekutý kyslík, fluor, kyselina dusičná a jiné látky. dále

19 Hybnost tělesa Obr.12 Obr.13 zpět na obsah další kapitola

20 Odstředivá a dostředivá síla
Při rovnoměrném pohybu po kružnici vzniká dostředivé zrychlení. Příčina zrychlení tělesa, které se pohybuje po kružnici, je dostředivá síla. Fd – dostředivá síla ad – dostředivé zrychlení v – rychlost tělesa po kružnici r – poloměr kružnice ω2 – úhlová rychlost pohybu Směr dostředivé síly je do středu kružnice. Jako reakce vzniká stejně velká odstředivá síla, která má opačný směr. dále

21 Odstředivá a dostředivá síla
Odstředivá síla se projevuje např. Obr.14 odpověď dále

22 Odstředivá a dostředivá síla
Obr.15 Odstředivá síla se projevuje např. odpověď dále

23 Odstředivá a dostředivá síla
Odstředivá síla se projevuje např. Obr.16 odpověď zpět na obsah konec

24 CITACE ZDROJŮ ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN Obr. 1 KARRACKOO. File:Bigben.jpg: Wikimedia Commons [online]. 15 February 2005 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 2 SUPERBEX. File:Gritlehmann.jpg: Wikimedia Commons [online]. 28 September 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 3 WANDINGER, Sebastina. File:Jürgen-Spieß.JPG: Wikimedia Commons [online]. 17 August 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 4 BÄRLOCHER, Markus. File:Milena Duchkova Aufsatzsprung-2.jpg: Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

25 CITACE ZDROJŮ Obr. 5 LIPPERT, Rainier.File:Frauenwald, Hundeschlittenrennen, 6.jpg</i>: <i>Wikimedia Commons</i> [online]. 12 February 2012 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 6S ARMY. File:Flickr - The U.S. Army - (350).jpg: Wikimedia Commons [online]. 14 October 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 7 US NAVY. <i>File:US Navy N-1189B-109 A firing detail fires the first salvo of a 21-gun salute during a burial at sea held on board multi-purpose amphibious assault ship USS WASP (LHD 1).jpg : Wikimedia Commons [online]. 27 June 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

26 CITACE ZDROJŮ Obr. 8 ROEDER, Phil. File:400m hurdles women Outdoors.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 June 2010 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 9 DAZB. File:Aeolipile illustration.JPG: Wikimedia Commons [online]. 20 November 2009 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 10 EMOSCOPES. Soubor:Turbojet operation- centrifugal flow.png: Wikimedia Commons [online]. 14 December 2005 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 11 SASCHAPORSCHE. File:Airbus A380 Singapore Airlines.JPG: Wikimedia Commons [online]. 17 January 2012 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

27 CITACE ZDROJŮ Obr. 12 NASA. File:STS-124 Liftoff.jpg: Wikimedia Commons [online]. 31 May 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 13 US NAVY. File:USS Cape St. George (CG 71) fires a tomahawk missile in support of OIF.jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 March 2003 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 14 UNKNOWN. File:Swings above the boardwalk.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9 August 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

28 CITACE ZDROJŮ Obr. 15 FOXYPAR4. File:Hammer throw.jpg: Wikimedia Commons [online]. 3 August 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 16 BASSIL, Stuart. File:Jimmy Hill - BSB Snetterton 2009.jpg: Wikimedia Commons [online]. human centrifuge [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Neoznačené obrázky, pochází z vlastního archivu. Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

29 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce 16. září 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google