Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYNAMIKA 3 Zákon síly Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYNAMIKA 3 Zákon síly Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola."— Transkript prezentace:

1 DYNAMIKA 3 Zákon síly Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 14. září 2012VY_32_INOVACE_170105_Dynamika_3_DUM

2

3 Zákon síly odpověď

4 Vyvození zákona síly dále

5 Autíčko se pohybuje, pokud je síla ruky větší než třecí síla. Výslednice sil je nenulová. Autíčko se pohybuje zrychleně a zrychlení má směr pohybu. Je zřejmé, že čím je větší síla, která působí pohyb pří stejné třecí síle, tím větší je zrychlení pohybu. Vyvození zákona síly dále

6 Vyvození zákona síly dále odpověď Prázdný vozíček se bude pohybovat rychleji při stejném působení síly než vozíček s nákladem. Jeho rychlost bude záviset na hmotnosti. Z pokusu plynou závěry: velikost zrychlení záleží na působící síle čím bude větší síla působící na těleso, tím větší bude jeho zrychlení. velikost zrychlení závisí na hmotnosti čím bude hmotnost tělesa větší, tím bude, při stejné síle působící na těleso, menší jeho zrychlení těleso s nižší hmotností lze urychlit snadněji

7 Na základě předchozích úvah lze formulovat 2. Newtonův pohybový zákon – zákon síly. Velikost zrychlení tělesa je přímo úměrná velikosti výsledné síly, která na těleso působí a nepřímo úměrná hmotnosti tělesa. Zrychlení tělesa má stejný směr jako výsledná působící síla. často se zapisuje ve tvaru Zákon síly dále

8 [F] = [kg]. [m. s -2 ] = [kg. m. s -2 ] = 1N slovně: 1 N je síla, která tělesu o hmotnosti 1 kg uděluje zrychlení 1 m. s -2. pozn.: Odchylky od zákona síly se objevují u rychlosti 300 000 km. s -1. Zákon síly – jednotka Newton další kapitola zpět na obsah

9 značí se F G znázorňuje se v těžišti tělesa působí jako tlaková síla způsobuje tlak působí jako tahová síla Tíhová síla dále

10 Tíhová síla dále Obr. 4

11 lze ji povazovat za výslednici sil působící na těleso na Zemi F g – gravitační síla směřuje do středu Země je projevem zemské přitažlivosti lze vypočítat podle zákona síly F g = m. gm – hmotnost g – gravitační zrychlení Tíhová síla dále

12 F s – odstředivá setrvačná síla na Zemi míří kolmo od osy rotace její velikost je m. r. ω 2 r – vzdálenost bodu na povrchu Země od osy rotace ω – úhlová rychlost rotace na pólech je nulová na rovníku je největší, působí proti směru gravitační síly v důsledku pomalé rotace Země je její velikost, v porovnání s gravitační silou, malá Z těchto důvodů je rozdíl mezi F G a F g malý a lze ho často zanedbat. Směry obou sil se liší pouze o několik úhlových minut. Tíhová síla dále

13 Velikost tíhového zrychlení se mění s nadmořskou výškou a se zeměpisnou polohou. Pro výpočty používáme: F G = m. g n g n – normální tíhové zrychlení (stanoveno dohodou) 9,80665 ms -2 = 9,81 ms -2 Toto zrychlení odpovídá přibližně tíhovému zrychlení na 45° severní šířky při hladině moře. Tíhové zrychlení se velmi málo liší od gravitačního zrychlení. Na zeměpisných pólech se dokonce velikosti zrychlení rovnají. V praxi není nutné obě veličiny rozlišovat. Tíhová síla další kapitola zpět na obsah

14 Síly bránící v pohybu

15 vzniká při posouvání jednoho tělesa po povrchu jiného tělesa. má původ v nerovnostech styčných ploch dochází k deformaci podložky směřuje proti pohybu tělesa Smykové tření dále

16 vypočítáme: F t = f. F n f – součinitel smykového tření (skalár, nemá jednotku) F n – kolmá tlaková síla v případě vodorovné podložky je totožná s tíhovou silou F – tažná síla Smykové tření dále

17 Velikost smykového tření závisí: na normálové tlakové síle na vlastnostech materiálu a nerovnosti ploch, které se po sobě smýkají (součinitel smyko- vého tření) Velikost smykového tření nezávisí: na obsahu styčných ploch na rychlosti pohybu (při malých rychlostech) Smykové tření dále

18 Rozlišujeme klidové tření a tření v pohybu. Abychom uvedli těleso do pohybu, musíme překonat statické = klidové tření. Klidová třecí síla je větší než třecí síla v pohybu. Vzniká mezi tělesy, které se vzhledem k sobě nepohybují – jsou v klidu. F t = f o. F n f o – součinitel smykového tření v klidu Klidové smykové tření je větší než tření v pohybu. Smykové tření dále www.converter.cz/tabulky/smykove-treni.htm zpět na obsah

19 vzniká vždy, když se těleso kruhového průřezu (koule, válec) valí po pevné podložce vzniká jako následek po deformaci podložky neexistuje absolutně nede- formovatelné těleso Valivý odpor dále Obr. 5

20 ξ – (ksí) rameno valivého odporu F n – kolmá tlaková síla R – poloměr valícího se tělesa Valivé tření závisí: na drsnosti a vlastnostech podložky, po které se těleso valí na vlastnostech materiálu z kterého je těleso složeno na kolmé tlakové síle na poloměru tělesa Za stejných podmínek je odporová síla při valeni mnohem menší než při smykovém tření. Valivý odpor dále www.converter.cz/tabulky/valive-treni.htm zpět na obsah

21 Síla odporu prostředí se projevuje v plynném a kapalném prostředí. směřuje proti směru pohybu její velikost závisí na rychlosti pohybu, tvaru tělesa a vlastnostech prostředí Odpor prostředí dále zpět na obsah Obr. 6

22 Kdy je třecí síla užitečná? dále při chůzi při brzdění pohybu vozidla při hře na smyčcové nástroje u šroubu, u hřebíkupři křesání jisker při používání pilníku a řemenic

23 Jmenujte další příklady, kdy je tření užitečné. dále vzorek pneumatik vázání uzlů, tkaničekpři svírání předmětů rukou stabilita nábytku na podlaze psaní na tabuli, psaní perem

24 Otázky dále odpověď Součástky strojů se třením opotřebovávají a zahřívají. Tření zmírníme mazáním a leštěním styčných ploch, také používáme chlazení.

25 Otázky dále odpověď Třecí síly u valivého tření jsou mnohem menší než při smykovém tření. Proto se v technické praxi používají často kuličková ložiska.

26 odpověď Otázky dále Voda nebo sníh na silnici snižuje tření kol. Je potřeba přizpůsobit rychlost stavu vozovky.

27 odpověď Voda snižuje smykové tření, které vzniká při pohybu na tobogánu. Jízda je pak rychlejší a nehrozí prodření plavek. Otázky dále

28 CITACE ZDROJŮ ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80- 7196-223-6 Obr.1 THOMAS, Jeff. File:Matchbox-2006-StarsOfCars.jpg: Creative Commons [online]. 25 June, 2007 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Matchbox-2006- StarsOfCars.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Matchbox-2006- StarsOfCars.jpg?uselang=cs Obr.2 GUANACO. File:Shopping cart.jpg: Wikimedia Commons [online]. 21 January 2005 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Shopping_cart.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Shopping_cart.jpg Obr.3 KNEIPHOF. File:Winkelwagen.jpg: Wikimedia Commons [online]. 21 January 2005 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Winkelwagen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Winkelwagen.jpg Obr.4 THOMAS, Jim. File:Plumb bob.jpg: Wikimedia Commons [online]. 13 July 2006 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Plumb_bob.jpgttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Plumb_bob.jpg

29 CITACE ZDROJŮ Obr.5 BEEKER, Andreas. File:Hang glider aero tow.jpg: Wikimedia Commons [online]. 30 December 2007 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Hang_glider_aero_tow.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Hang_glider_aero_tow.jpg Obr.6 VIATOUR, Luc. File:Model Engine Luc Viatour.jpg: Wikimedia Commons [online]. 5 December 2006 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Model_Engine_Luc_Viatour.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Model_Engine_Luc_Viatour.jpg Obr.7 SOLARIS2006. File:Ball bearing.jpg: Wikimedia Commons [online]. 29 August 2006 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Ball_bearing.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Ball_bearing.jpg Obr.8 CHUBBENNAITOR. File:Alonso Malaysian qualy 2010 (cropped).jpg: Wikimedia Commons [online]. 5 April 2010 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Alonso_Malaysian_qualy_2010_%28cro pped%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Alonso_Malaysian_qualy_2010_%28cro pped%29.jpg

30 CITACE ZDROJŮ Obr.9 CHUBBENNAITOR. File:Alonso Malaysian qualy 2010 (cropped).jpg: Wikimedia Commons [online]. 5 April 2010 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Alonso_Malaysian_qualy_2010_%28cro pped%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Alonso_Malaysian_qualy_2010_%28cro pped%29.jpg Obr. 10 ANDREWS, Whit. File:Water slide in Gulfport, Mississippi.jpg: Wikimedia Commons [online]. 8 August 2008 [cit. 2012-09-14]. Dostupné pod licenci Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Water_slide_in_Gulfport%2C_Missis sippi.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Water_slide_in_Gulfport%2C_Missis sippi.jpg Neoznačené obrázky, pochází z vlastního archivu. Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

31 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "DYNAMIKA 3 Zákon síly Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google