Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náboženská situace v Čechách a na Moravě v 16. století: Křesťanské denominace a sekty, lidová reformace Zápas o Českou konfesi 1575.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náboženská situace v Čechách a na Moravě v 16. století: Křesťanské denominace a sekty, lidová reformace Zápas o Českou konfesi 1575."— Transkript prezentace:

1 Náboženská situace v Čechách a na Moravě v 16. století: Křesťanské denominace a sekty, lidová reformace Zápas o Českou konfesi 1575

2 Novokřtěnci -habáni, taufeři -ze Švýcar a Tyrol, 1521-1525 na Moravě -1528, 1534, 1537 – zákazy novokřtěnců v Čechách (výnosy Ferdinanda I.) -dr. Baltazar Hubmaier upálen ve Vídni 1528 -Jakub Huter 1536 popraven v Tyrolích -n. ekonomickou posilou Moravy (řemeslníci, zemědělci, mlynáři, tkalci, zámečníci, keramikové)

3 Pamětní deska u bývalých vídeňských hradeb (Stubentor)

4 Malá stránka -vznik asi 1494, první vůdce Amos, pak Jan Kalenec z Prahy -stoupenci zvl. v J Čechách -uzavřenost vůči okolí, žádná participace na světské moci -zánik asi 1542 po Kalencově smrti

5 Mikulášenci -též bratří pecinovští, plačtiví, vláseničtí -zal. ve 2. pol. 15. stol. – Mikuláš z Vlásenice -stoupenci zvl. ve městech -blízcí utrakvistům

6 Habrovanští -1526: zal. Jan Dubčanský ze Zdenína -vlastní tiskárna, vliv na reformaci na Moravě -1537 Dubčanský zatčen, po jeho smrti 1543 sekta zanikla -společný rys sekt v Čechách a na Moravě: početně slabé, závislé na zakladateli, specifický teologický systém (např. Malá stránka: popření Kristova božství a učení o Svaté trojici)

7 Česká konfese – jednání jí předcházející -1549: sjezd utrakvistických stavů a kněží -jaro 1550: sněm – panovníkovy stížnosti na údajný útlak katolických kněží -konfliktní situace: Václav z Ludanic (zemský hejtman): „Spíše vzplane Morava ohněm a v popel se obrátí, než by násilí a moci v této příčině se poddala!“ -nábožensky motivovaná válka luteránů a Francie proti Karlovi V. v říši -1555: Augsburský mír (jen pro německé země)

8 -1556: příchod jezuitů do Čech -1561: obnovení pražského arcibiskupství – Antonín Brus z Mohelnice -1562: noví utrakvističtí administrátoři Jan Mystopol a Martin Mělnický -snaha nekatolíků světit svátek „svatého“ Jana Husa -ca 80% obyvatel českých zemí utrakvisté či luteráni; katolíci převážně mezi šlechtou a měšťany

9 Řešení náboženských problémů za Maxmiliána II.

10 Jednání o Českou konfesi za vlády Maxmiliána II. (1564–1576) -možné až po smrti Ferdinanda I. -1572: děsivé vraždění v Paříži (Bartolomějská noc) -1573: na sněmu nespokojenost stavů s neřešenými zemskými problémy (víra) -1574: stavové rozpouštějí sněm -1575: nový sněm, panovník povoluje jednat „o věcech božských“ -obnova náboženských poměrů na základě augsburské konfese: 18 členů komise pro sestavení společného vyznání a církevního řádu (březen-květen, text 25 článků)

11 -Maxmilián II. vyzval k předložení bratrské konfese moravské stavy; dal ČK posoudit katolíkům (negativní ohlas) -duchovenstvo ustavuje konzistoř, ne papež, ne panovník -srpen-září 1575: Maxmilián odmítl požadavky utrakvistů, přislíbil zachovávat náboženskou toleranci, odmítl dát zaručit písemně -Řezno, říjen 1575: Maxmilián vydal do Čech protievangelické mandáty, zákaz tisku České konfese -řešení: až Majestát na náboženské svobody (1609) – srov. Edikt nantský (1598)

12 Jean Tortorel – Jacques Perissin, Masakr ve Vasy 1562

13 Hodnocení vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána II. jejich současníky Marek Bydžovský z Florentina (Svět za tří českých králů) Mikuláš Dačický z Heslova (Paměti) Relace benátského kupce


Stáhnout ppt "Náboženská situace v Čechách a na Moravě v 16. století: Křesťanské denominace a sekty, lidová reformace Zápas o Českou konfesi 1575."

Podobné prezentace


Reklamy Google