Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE 12. dubna 2012, SD Jilm Akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně, který je spolufinancován z Revolvingového fondu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE 12. dubna 2012, SD Jilm Akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně, který je spolufinancován z Revolvingového fondu."— Transkript prezentace:

1 FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE 12. dubna 2012, SD Jilm Akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně, který je spolufinancován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

2 DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2011 DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2011 ověřené problémy - č. 1 Hraběnka jako sportovně-rekreační areál - č. 2 Kontrola nočních podniků, snížení hluku v noci - č. 3 Opravy povrchů místních vozovek - č. 4 Podporovat a rozvíjet sociální služby - č. 5 Zachovat osmileté gymnázium a vyřešit prostorové podmínky školy - č. 6 Zámecký park – opravit stávající pódium pro kulturní akce - č. 7 Zbudovat skatepark - č. 8 Zlepšit stav zeleně ve městě

3 Hraběnka jako sportovně-rekreační areál - řešením projektu se zabývá komise tělovýchovy a sportu - etapizace projektu, I. etapa: realizace střelnice a kolečka po městských pozemcích - vložení projektu do akčního plánu rozvoje města – posílení priority vedením města - vyjmutí pozemků přes ZPF - nulové finance na vypracování prováděcího projektu

4 Kontrola nočních podniků, snížení hluku v noci -namátkově proběhlo několik společných kontrol Policie ČR a sociálního odboru -zaměření na podávání alkoholu nezletilým -projednávání podnětů v komisích města -apel na provozovatele nočních podniků -vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech -pracovní doba městské policie, nedostatečný počet městských strážníků -malá intenzita kontrol -výtržnictví, podávání alkoholu osobám mladším 18 let ilustrační foto →

5 Opravy povrchů místních vozovek -v letošním roce se začne s opravou mostního objektu v ulici Dolení (u nábytku) -nové povrchy položeny v rámci akce Čistá Jizera (Hrabačov, U Labutě, Metyšova) -kritický stav komunikace Za Lázněmi a na Kozinci -omezené finanční prostředky (z kapitoly údržba komunikací je hrazena také zimní údržba)

6 Podporovat a rozvíjet sociální služby -pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb -setkávání pěstounských rodin -podpora projektu Jilemnice – město bez bariér -fungování klubu seniorů -Dětské centrum, DPS -malý počet preventivních programů pro seniory

7 Zachovat osmileté gymnázium a vyřešit prostorové podmínky školy -změna ve vedení školy -odolání ataku zrušení osmiletého gymnázia -blížící se přestavba budovy bývalé textilní školy -propagace školy ve zpravodaji, na webových stránkách -snižující se počet studentů -špatná dopravní obslužnost

8 Zámecký park – opravit stávající pódium pro kulturní akce -v roce 2011 byla zpevněna opěrná zeď pódia -v roce 2011 proběhly terénní úpravy kolem pódia -zpracována studie zámeckého parku, ve kterém je oprava stávajícího pódia naznačena - v r. 2012 proběhne rozsáhlá revitalizace zadní části zámeckého parku -omezené finanční prostředky -nalezení konsensu mezi investorem a památkáři

9 Zbudovat skatepark ilustrační foto → -umístěním se zabývá dětský parlament města -v jednání je umístění skateparku do budovy čp. 70 v Komenské ulici -výpůjčka prostoru schválena v únoru 2012 radou města -rekonstrukci prostor provede Skate Club Jilemnice -snaha o vybudování prostoru již od r. 2003 -úzká cílová skupina

10 Zlepšit stav zeleně ve městě -v r. 2012 bude revitalizován prostor sokolského parku v rámci projektu přeshraniční spolupráce -v r. 2012 budou revitalizovány prostory zámeckého parku, areálu MMN a aleje Zámecká-Křížek v rámci projektu OPŽP -v r. 2012 bude revitalizován prostor kolem kostela v rámci projektu Jilemnice – město zeleně -zpracovány studie: Obnova ovocných alejí ve městě, Cesta z města alejemi, Návrat jilmů do Jilemnice -nesouhlas veřejnosti s rozsahem kácení -zajištění následné péče o vysazené porosty

11 Z aktivit Zdravého města Jilemnice v r. 2011 -únor: kulatý stůl na téma revitalizace městské zeleně na území města Jilemnice -březen: dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel -duben: Fórum Zdravého města, Den Země -květen: školení „řešíme společně otázku bioodpadu -září: Evropský týden mobility, Dny evropského dědictví -soutěž: Jilemnice krásná a rozkvetlá -dětský parlament -projekty: Jilemnice – město zeleně, zavádění systému EMAS na MěÚ -zapojení v pilotních projektech: ekologická a uhlíková stopa -seriál ve zpravodaji: o spolcích -dosažení kategorie C v kritériích místních Agendy 21

12 Co pro Vás chystáme/děláme v roce 2012? -osvědčené kampaně: Den Země, Evropský týden mobility -oblíbené soutěže: Jilemnice krásná a rozkvetlá -seriál ve zpravodaji: o řemeslech -kulaté stoly: zimní údržba, revitalizace zeleně, aleje ve městě, dopravní situace ve městě -naplňujeme kritéria místní Agendy 21 -spolupracujeme s partnery (např. beseda v Senior klubu na téma „Senioři v silniční dopravě“)

13 Za pozornost Vám děkují Ing. Jana Čechová a Ing. Martin Šnorbert


Stáhnout ppt "FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE 12. dubna 2012, SD Jilm Akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně, který je spolufinancován z Revolvingového fondu."

Podobné prezentace


Reklamy Google