Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pronájem skeneru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pronájem skeneru."— Transkript prezentace:

1 Pronájem skeneru

2 DOHODA O PRONÁJMU SKENERU
Biofotonický Skener je patentovaný a vlastněný společností Pharmanex. Skener si mohou pronajmout pouze nezávislí distributoři společnosti Nu Skin. Smlouva o pronájmu skeneru obsahuje všeobecné smluvní podmínky pro pronajmutí Skeneru. Je důležité si je přečíst pozorně a porozumět jim.

3 Počáteční období: 36 měsíců.
Podmínky Počáteční období: 36 měsíců. Obnovené období: 1 rok následující po počátečním období. Automaticky obnovení. Ukončení pronájmu: Kdykoliv ve formě písemného oznámení, avšak 30 dní předem. Aby smlouva nabyla platnosti, je potřeba na každé straně smlouvy vyplnit nezbytná políčka velkými písmeny, a podepsat ji. Dohodu zašlete zpět em nebo poštou a to v závislosti na předpisech platných pro Vaši zemi. V rámci regionu EMEA si můžete pronajmout skener pouze tehdy, jste-li zaregistrován jako nezávislý distributor společnosti Nu Skin v jedné ze zemí EMEA regionu, kde je možné skener pronajmout.

4 Skener není lékařské zařízení
Není dovoleno: Tvrdit, že Skener umí diagnostikovat, předcházet, mírnit nebo léčit choroby. Představovat zařízení a s tím spojený software jako lékařské zařízení, medické zařízení, nebo diagnostické zařízení či nástroj. Používat zařízení a s tím spojený software pro lékařské a diagnostické účely nebo používat zařízení a s tím spojený software v nemocnicích či lékařských klinikách, i když jste doktorem nebo zdravotnickým pracovníkem.

5 Schválení skeneru profesory a lékaři
Jelikož skener není lékařský přístroj, nedoporučuje se. Abyste svým zákazníkům podali důvěryhodné informace, odvolávejte se na naše tištěné materiály, internetové stránky, reference a informace obsažené v této prezentaci. Pamatujte, vždy se zaměřte na správnou cílovou skupinu: Osoby starší 18ti let. S pozitivním přístupe směrem doplňkům stravy a zdravému životnímu stylu. Zákazníky and neprofesionály.

6 Prezentujte Skener jako:
Měřící nástroj k určení aktuální hladiny karotenoidů daného jedince v kůži. Pomoc pro zjištění, zda dána osoba konzumuje dostatečné množství karotenoidů. Zdroj motivace pro vedení zdravého životního stylu

7 Udržení pronájmu – sekce 2.5
Každý měsíc musíte splnit minimální měsíční požadavky potřebných pro zachování pronájmu skeneru. Minimální měsíční požadavky potřebné pro zachování pronájmu: 5 nově kvalifikovaných ADR objednávek měsíčně nebo 3,000 GSV měsíčně Ustoupení od smlouvy: V případě, že nebudou tyto požadavky splněny, bude skener deaktivován a Váš pronájem ukončen.

8 Těmto distributorům poskytnete certifikované školení pro skener.
Postoupení pronájmu Jiným distributorům můžete povolit užívat a ovládat skener pouze za předpokladu, že: Těmto distributorům poskytnete certifikované školení pro skener. Zůstanete zodpovědný za všechny své závazky vyplývající ze Smlouvy o pronájmu skeneru. Zaručíte se, že distributoři neumožňují žádné další osobě, firmě či korporaci užívat tento skener. Zákaznický servis pro skener bude asistovat pouze držiteli pronájmu skeneru, nikoliv jeho dalším uživatelům.

9 Platby za pronájem Skeneru
Co Za kolik Častost Kdy Jak Záloha CZK Jednorázově s tím, že bude vrácena po skončení pronájmu Až pošlete podepsanou smlouvu zpět Nu Skin automaticky shromažďuje všechny platby na účet kreditní karty, jejíž číslo jste uvedli na Seznamu A Vaší smlouvě. Doručovací náklady 1 234 CZK + DPH Jednorázově Až pošlete zpět podepsanou smlouvu nebo těsně před doručením skeneru Cena pronájmu 3 836 CZK + DPH Měsíčně Každý měsíc do 7. dne, kromě měsíce, v kterém obdržíte Váš skener Pojištění pro případ ztráty a poškození 413 CZK + DPH

10 Bezplatný Skenerový Program
“Pronajměte si Váš skener bezplatně*” Získejte 5 nových ADR nebo GSV za měsíc = 100% na platbu za pronájem nebo Získejte GSV za měsíc = 50% sleva na platbu za pronájem Tato pobídka se nevztahuje na pojištění pro případ ztráty a poškození, jenž je nutné hradit každý měsíc.* Pro Bezplatný Skenerový Program se můžete začít kvalifikovat pouze v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vám byl doručen skener. * Nadále platí, že tato obchodní pobídka může být kdykoliv ukončena. Není součástí Smlouvy o pronájmu skeneru .

11 Příklad 1 ČERVEN ČERVENEC SRPEN Situace
Zaslali jste zpět podepsanou smlouvu o pronájmu, záloha i náklady na doručení byly uhrazeny a vy jste obdrželi svůj skener Byli jste pro skener vyškoleni a začali jste s ním pracovat Pokračujete v práci se svým Skenerem Výkon Tento měsíc nejste schopni se kvalifikovat do Bezplatného Skenerového programu Minimum 5 objednávek GSV Podmínky pro Bezplatný Skenerový Program splněny Platby CZK záloha 1 234 CZK + DPH náklady na doručení 3 836 CZK + DPH platba za pronájem 413 CZK + DPH pojištění pro případ ztráty a poškození Zaplaceno 7. července 0 CZK platba za pronájem Zaplaceno 7. sprna

12 Příklad 2 ČERVEN ČERVENEC SRPEN Situace
Zaslali jste zpět podepsanou smlouvu o pronájmu, záloha i náklady na doručení byly uhrazeny a vy jste obdrželi svůj skener Byli jste pro skener vyškoleni a začali jste s ním pracovat Pokračujete v práci se svým Skenerem Výkon Tento měsíc nejste schopni se kvalifikovat do Bezplatného Skenerového Programu 3 ADR objednávky a 2000 GSV Podmínky pro Bezplatný Skenerový Program nesplněny Platby CZK záloha 1 234 CZK + DPH náklady na doručení 3 836 CZK + DPH platba za pronájem 413 CZK + DPH pojištění pro případ ztráty a poškození Zaplaceno 7. července 3 836 CZK +DPH platba za pronájem Zaplaceno 7. srpna

13 Deaktivace skeneru Neuhrazení platby za pronájem a za pojištění pro případ ztráty a poškození vyústí v Deaktivaci skeneru a to 25. dne v měsíci, kdy jste platby neuhradili. Mezi 7. a 25. dnem v měsíci kontrolujte svoje y a hlasovou schránku od Skenerové podpory, abyste se vyhnuli deaktivaci skeneru. Deaktivace skeneru vede k ukončení pronájmu v případě, že během deaktivace nedojde k vyrovnání poplatků. Zbývající neuhrazené platby povedou ke statusu Pozastavená objednávka na Vašem účtu.

14 Pojištění pro případ ztráty a poškození
Princip pojištění platí pro případ opravy (v případě poškození) nebo náhrady (v případ ztráty či odcizení) iPadu a/nebo Skeneru. Společností Nu Skin budete požádáni o úhradu pouze maximální kompenzační částky. Nu Skin zaplatí rozdílovou částku z celkových nákladů na opravu nebo náhradu. Měsíční úhrada pojištění pro případ ztráty a poškození Vás neoprostí od uhrazení maximální kompenzační částky.

15 Neplatíte žádné poplatky za pronájem v měsíci, kdy skener vrátíte
Ukončení pronájmu Přejete-li si Smlouvu o pronájmu skeneru ukončit a vrátit jej, mějte na paměti tento časový přehled: Neplatíte žádné poplatky za pronájem v měsíci, kdy skener vrátíte Zašlete skener zpět 1. den v měsíci Kontaktujte svoji místní podporu a zašlete zpět formulář o ukončení pronájmu 15. den v měsíci Váš skener je zpět na skladě společnosti Nu Skin

16 Platíte poplatky za pronájem v měsíci, kdy skener vrátíte
Ukončení pronájmu Přejete-li si ukončit Smlouvu o pronájmu Skeneru a vrátit jej, mějte na paměti tyto časové úseky: Skener je odeslán zpět 1. dne v měsíci Kontaktujte svoji místní podporu a zašlete zpět formulář o ukončení pronájmu 15. dne v měsíci 30. dne v měsíci Váš Skener je zpět na skladě společnosti Nu Skin Platíte poplatky za pronájem v měsíci, kdy skener vrátíte

17 Ukončení pronájmu Nu Skin bude považovat ukončení vašeho pronájmu za účinné v okamžiku navrácení skeneru společnosti, a ne v okamžiku, kdy je formulář o ukončení pronájmu zaslán zpět. Zařízení musí být řádné zabalené a pojištěné na Vaše náklady. Musí být ve stejném provozním stavu, podmínkách a vzhledu jako v den, kdy jste jej obdrželi.

18 THANK YOU


Stáhnout ppt "Pronájem skeneru."

Podobné prezentace


Reklamy Google