Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA (ZSV) Základy tržního mechanismu. Fungování tržního mechanismu V každodenní ekonomické realitě si klademe tyto otázky: 1)Jak to, že zase podražilo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA (ZSV) Základy tržního mechanismu. Fungování tržního mechanismu V každodenní ekonomické realitě si klademe tyto otázky: 1)Jak to, že zase podražilo."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA (ZSV) Základy tržního mechanismu

2 Fungování tržního mechanismu V každodenní ekonomické realitě si klademe tyto otázky: 1)Jak to, že zase podražilo to či ono zboží? 2)Proč je k dostání právě toto zboží, a ne jiné ? 3)Co způsobuje, že je občas přebytek určitého zboží a na druhé straně nedostatek jiného? Tyto otázky jsou spjaty s fungováním TRŽNÍHO MECHANISMU a)POPTÁVKA – DEMAND (D) b)NABÍDKA – SUPPLY (S) c)CENA – PRICE (P) d)MNOŽSTVÍ – QUANTITY (Q) Koordinátorem mezi poptávkou a nabídkou je cena Výše ceny – ukazuje, kam je kupující (poptávající) schopen zajít (utratit peněz), na straně druhé jakou cenu jsou (nabízející) výrobci ochotni nabídnout.

3 Fungování tržního mechanismu SATURACE TRHU – „nasycení“. Nastává, když se díky zvýšené poptávce objeví na trhu větší množství výrobků. Tento stav pak přetrvává dokud není trh nasycen. Pokud se ale sníží poptávka, sníží se ceny a následně výroba. Snížená cena pak přiměje část spotřebitelů ke koupi dané věci. Alokační funkce trhu – je-li po nějakém produktu, zboží, službě či komoditě dlouhodobá poptávka, pak se pro něj dříve či později vytvoří (ALOKUJE) nabídka. alokační funkce trhu tedy způsobí, že výroba nežádaných výrobků je postupně zastavena a rozvíjí se výroba zboží, které je na trhu žádáno.

4 POPTÁVKA =DEMAND (D) Tím, že poptáváme a následně kupujeme určité zboží, jsme součástí tržní síly – POPTÁVKA (D) Zákon poptávky: S rostoucí cenou klesá poptávka po zboží. Příklad: Stejný výrobek, ale rozdílné ceny – jak to bude s poptávkou po něm?

5 Nabídka- SUPPLY (S) Je chápána jako množství služeb nebo zboží, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně. Zákon nabídky: S rostoucí cenou roste i nabídka zboží. Faktory nabídky: a)Změna výrobních podmínek – roste cena ropy (voda, plyn). Zvýšení cen, popřípadě nedostatek se projevuje tzv. dominovým efektem b)Substituty – nahrazení (např. pracovníků za stroj)

6 Tržní rovnováha (E) Proces ekonomického jednání a chování je procesem vzájemného působení nabídky a poptávky. Tržní rovnováha: (E) momentální vyjádření stavu tržních sil.Graf tedy zachycuje pouze okamžitý stav k určitému datu. Bod rovnováhy (E) – v něm se protíná D a S. Dochází k uspokojení prodávajícího i kupujícího. Tržní cena – je právě ta cena, za kterou se v daném okamžiku na trhu prodává a nakupuje. S>D znamená přebytek zboží na trhu. Kupující nezaplatí vyšší cenu S< D znamená, že je nedostatek zboží na trhu a nabízející nejsou ochotni prodávat při nižší ceně. S= D trh je v rovnováze (rovnovážná cena)

7 Podnikání jako základ tržní ekonomiky Při zakládání podniku je potřeba: a) mít podnikatelský záměr b) průzkum trhu popřípadě odhad poptávky c) odhadnout množství prostředků (stroje, materiál, zaměstnance) pro rozběhnutí vlastního podniku d) odhadnout předpokládaný zisk e) získat finanční prostředky k rozběhnutí podniku Právo a ekonomika rozlišují dva pojmy: a) fyzická osoba – jednotlivě podnikající občané b) právnická osoba - skupiny, organizace (České dráhy) Podnikání – je chápáno, jako soustavná cílevědomá činnost vykonávaná podnikatelem za účelem dosažení zisku. Podnikatel – osoba starší 18 let, trestně bezúhonná, způsobilá k právním úkonům. Podnik – základní jednotka národního hospodářství daného státu

8 Právní zakotvení činnosti podnikání Podnikání právnických i fyzických osob se řídí Obchodním zákoníkem (zákon č.513/1991 Sb.) „Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, vykonávaná za účelem zisku.“ Podnikání podléhá právním úpravám, které jsou dány příslušnými platnými zákony a jejich úpravami. Podnik jako systém je v OZ specifikován jako samostatná právní, organizační a finanční jednotka.“ Zákon o živnostenském podnikání ( zákon č.455/1991 Sb.) Občanský zákoník http://zakony.centrum.cz/zivnostensky-zakonhttp://zakony.centrum.cz/zivnostensky-zakon Fyzická i právnická osoba musí získat živnostenské oprávnění Fyzická osoba musí být zapsána v živnostenském rejstříku Právnická osoba musí být zapsána v obchodním rejstříku a mohou být zapsány v živnostenském rejstříku.

9 Živnostenský rejstřík Pro získání živnostenského oprávnění je nutné zažádat o výpis ze živnostenského rejstříku Živnostenský rejstřík – má víceméně evidenční charakter. Správcem je Živnostenský úřad ČR a provozovatelem je městský či krajský Živnostenský úřad. Živnostenský úřad zapisuje každého podnikatele do ŽR a vydává buď živnostenský list, nebo koncesní listinu Oprávnění se vydávají samostatně pro fyzické a právnické osoby. Živnostenský rejstřík spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.rzp.cz, http://www.rzp.cz/cgi- bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND http://www.rzp.czhttp://www.rzp.cz/cgi- bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND Poplatky: 1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání, 500,- Kč za přijetí další žádosti bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či o více živností

10 Obchodní rejstřík Všechny právnické osoby podnikající na území ČR musí být povinně zapsány do obchodního rejstříku V obchodním rejstříku jsou tedy zapsány: a) obchodní společnosti (vznikají na základě společenské smlouvy mezi jednotlivými společníky). Dnem zápisu do OR vznikne OS. b) zahraniční osoby c) fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou podnikateli,se mohou zapsat do OR dobrovolně (na vlastní žádost) d) fyzické osoby se ziskem nad 120 milionů Kč v průběhu dvou po sobě následujících účetních období. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem, který spadá pod obchodní soud http://portal.justice.cz

11 Druhy živností Živnosti Ohlašovací VolnéŘemeslnéKoncesovanéVázané

12


Stáhnout ppt "EKONOMIKA (ZSV) Základy tržního mechanismu. Fungování tržního mechanismu V každodenní ekonomické realitě si klademe tyto otázky: 1)Jak to, že zase podražilo."

Podobné prezentace


Reklamy Google