Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy tržního mechanismu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy tržního mechanismu"— Transkript prezentace:

1 Základy tržního mechanismu
EKONOMIKA (ZSV) Základy tržního mechanismu

2 Fungování tržního mechanismu
V každodenní ekonomické realitě si klademe tyto otázky: Jak to, že zase podražilo to či ono zboží? Proč je k dostání právě toto zboží, a ne jiné ? Co způsobuje, že je občas přebytek určitého zboží a na druhé straně nedostatek jiného? Tyto otázky jsou spjaty s fungováním TRŽNÍHO MECHANISMU POPTÁVKA – DEMAND (D) NABÍDKA – SUPPLY (S) CENA – PRICE (P) MNOŽSTVÍ – QUANTITY (Q) Koordinátorem mezi poptávkou a nabídkou je cena Výše ceny – ukazuje, kam je kupující (poptávající) schopen zajít (utratit peněz), na straně druhé jakou cenu jsou (nabízející) výrobci ochotni nabídnout.

3 Fungování tržního mechanismu
SATURACE TRHU – „nasycení“ . Nastává, když se díky zvýšené poptávce objeví na trhu větší množství výrobků. Tento stav pak přetrvává dokud není trh nasycen. Pokud se ale sníží poptávka, sníží se ceny a následně výroba. Snížená cena pak přiměje část spotřebitelů ke koupi dané věci. Alokační funkce trhu – je-li po nějakém produktu, zboží, službě či komoditě dlouhodobá poptávka, pak se pro něj dříve či později vytvoří (ALOKUJE) nabídka. alokační funkce trhu tedy způsobí, že výroba nežádaných výrobků je postupně zastavena a rozvíjí se výroba zboží, které je na trhu žádáno.

4 POPTÁVKA =DEMAND (D) Tím, že poptáváme a následně kupujeme určité zboží, jsme součástí tržní síly – POPTÁVKA (D) Zákon poptávky: S rostoucí cenou klesá poptávka po zboží. Příklad: Stejný výrobek, ale rozdílné ceny – jak to bude s poptávkou po něm?

5 Nabídka- SUPPLY (S) Je chápána jako množství služeb nebo zboží, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně. Zákon nabídky: S rostoucí cenou roste i nabídka zboží. Faktory nabídky: Změna výrobních podmínek – roste cena ropy (voda, plyn). Zvýšení cen, popřípadě nedostatek se projevuje tzv. dominovým efektem Substituty – nahrazení (např. pracovníků za stroj)

6 Tržní rovnováha (E) Proces ekonomického jednání a chování je procesem vzájemného působení nabídky a poptávky. Tržní rovnováha: (E) momentální vyjádření stavu tržních sil.Graf tedy zachycuje pouze okamžitý stav k určitému datu. Bod rovnováhy (E) – v něm se protíná D a S. Dochází k uspokojení prodávajícího i kupujícího. Tržní cena – je právě ta cena, za kterou se v daném okamžiku na trhu prodává a nakupuje. S>D znamená přebytek zboží na trhu. Kupující nezaplatí vyšší cenu S< D znamená, že je nedostatek zboží na trhu a nabízející nejsou ochotni prodávat při nižší ceně. S= D trh je v rovnováze (rovnovážná cena)

7 Podnikání jako základ tržní ekonomiky
Při zakládání podniku je potřeba: a) mít podnikatelský záměr b) průzkum trhu popřípadě odhad poptávky c) odhadnout množství prostředků (stroje, materiál, zaměstnance) pro rozběhnutí vlastního podniku d) odhadnout předpokládaný zisk e) získat finanční prostředky k rozběhnutí podniku Právo a ekonomika rozlišují dva pojmy: a) fyzická osoba – jednotlivě podnikající občané b) právnická osoba - skupiny , organizace (České dráhy) Podnikání – je chápáno, jako soustavná cílevědomá činnost vykonávaná podnikatelem za účelem dosažení zisku. Podnikatel – osoba starší 18 let, trestně bezúhonná, způsobilá k právním úkonům. Podnik – základní jednotka národního hospodářství daného státu

8 Právní zakotvení činnosti podnikání
Podnikání právnických i fyzických osob se řídí Obchodním zákoníkem (zákon č.513/1991 Sb.) „Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, vykonávaná za účelem zisku.“ Podnikání podléhá právním úpravám, které jsou dány příslušnými platnými zákony a jejich úpravami. Podnik jako systém je v OZ specifikován jako samostatná právní, organizační a finanční jednotka.“ Zákon o živnostenském podnikání ( zákon č.455/1991 Sb.) Občanský zákoník Fyzická i právnická osoba musí získat živnostenské oprávnění Fyzická osoba musí být zapsána v živnostenském rejstříku Právnická osoba musí být zapsána v obchodním rejstříku a mohou být zapsány v živnostenském rejstříku.

9 Živnostenský rejstřík
Pro získání živnostenského oprávnění je nutné zažádat o výpis ze živnostenského rejstříku Živnostenský rejstřík – má víceméně evidenční charakter. Správcem je Živnostenský úřad ČR a provozovatelem je městský či krajský Živnostenský úřad. Živnostenský úřad zapisuje každého podnikatele do ŽR a vydává buď živnostenský list, nebo koncesní listinu Oprávnění se vydávají samostatně pro fyzické a právnické osoby. Živnostenský rejstřík spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu , Poplatky: 1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání, 500,- Kč za přijetí další žádosti bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či o více živností

10 Obchodní rejstřík http://portal.justice.cz
Všechny právnické osoby podnikající na území ČR musí být povinně zapsány do obchodního rejstříku V obchodním rejstříku jsou tedy zapsány: a) obchodní společnosti (vznikají na základě společenské smlouvy mezi jednotlivými společníky). Dnem zápisu do OR vznikne OS. b) zahraniční osoby c) fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou podnikateli ,se mohou zapsat do OR dobrovolně (na vlastní žádost) d) fyzické osoby se ziskem nad 120 milionů Kč v průběhu dvou po sobě následujících účetních období. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem, který spadá pod obchodní soud

11 Druhy živností Živnosti Ohlašovací Volné Řemeslné Koncesované Vázané

12


Stáhnout ppt "Základy tržního mechanismu"

Podobné prezentace


Reklamy Google