Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS"— Transkript prezentace:

1 Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS
Mgr. Denisa Gilányi Mgr. Marcela Nerudová Probační a mediační služba ČR

2 Stručně o PMS PMS organizační složka Ministerstva spravedlnosti, vznik dle zákona o PMS č. 257/200 Sb. – „mladá organizace“ cílová skupina: obvinění, odsouzení, oběti TČ Činnost: PROBACE – dohled nad výkonem alternativních trestů ( podmíněné odsouzení či propuštění s dohledem, domácí vězení, obecně prospěšné práce, trest zákazu vstupu) MEDIACE – zprostředkování řešení konfliktů vzniklých trestnou činností mezi obětí a pachatelem ve všech agendách se probační úředníci setkávají s uživateli drog

3 PMS a uživatelé drog PMS
spolupráce dobrovolná (přípravné řízení) x nařízená (vykonávací řízení) s tématem užívání drog pracuje PMS na základě: trestná činnost páchána pod vlivem drog; za účelem získání drog; Soud uložil ochrannou léčbu Soud uložil přiměřené omezení či povinnost –podrobit se léčení, které není ochranným léčením; zákaz užívání návykových látek; povinnost podrobit se testování na výzvu probačního úředníka Otázka kontrolovatelnosti těchto opatření a objektivizace údajů – diskuze a hledání nástrojů

4 Stav do r. 2007 Zdroje dat o užívání OPL klientem (odsouzený / obviněný): sdělení klienta, názor probačního úředníka (zkušenost, odhad, pozorování), lékařské zprávy (pokud klient podstupuje léčbu). nedostačující (převážně subjektivní, neověřitelné) hledání kontrolního nástroje (spolehlivého, použitelného v podmínkách služby, zvládnutelného pro probační úředníky) – slinné drogové testy (obavy z manipulace s močí, proveditelné v kanceláři probačního úředníka)

5 Pilotní projekt (2007 – 2010) Ověření možnosti využívání drogových testů (nealkoholových testů založených na rozboru slin) v rámci zajištění výkonu probačního dohledu u klientů PMS Cíle: ▪ prostřednictvím zařazení drogových testů mezi možné způsoby práce zvýšit efektivitu probační práce s odsouzeným nebo s obviněným v průběhu ZK doby alternativního trestu nebo opatření, ▪ ověřit vhodnost používání drogových testů při práci s klienty, ▪ zvýšit informační a výpověďní hodnotu zpráv o průběhu výkonu dohledu nebo jiných zpráv zpracovávaných pro OČTŘ. Celkem 109 klientů, z toho ½ dobrovolné testování. Pilotováno v soudním kraji Praha + v dalších 7mi soudních okresech. Spolupráce s ústavy soudního lékařství a toxikologie. Realizace supervizí pracovníků a metodicko-podpůrných setkání.

6 Pilotní projekt - výsledek
Vedlejší přínos: - motivační faktor abstinence, potvrzení abstinence, „pomoc“ rodičům Slinné testy: limity ukazují spíše na užití drogy (intoxikaci) a nikoli na dlouhodobé zneužívání nepohodlná manipulace u starších typů testů falešné záchyty (z 12 sek. testů - 7 x nepotvrzen původní test metodou GCMS – plynová / kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií) Požadavky na dodavatele testů možnosti postupných dodávek testů provedení školení pracovníků na zacházení s testy zajištění průběžného informačního servisu pracovníků dodavatele možnosti výroby testů „na zakázku“ – složení testů

7 Stav Testování - standardní kontrolní nástroj na všech střediscích PMS, zavedeno do národních metodických standardů (všechny odborné oblasti, nejen dohled), zařazeno do vzdělávání (průběžné seznámení s testováním u všech pracovníků) a supervizí, vybavení středisek zdravotnickými pomůckami (rukavice, desinfekce), opakovaná výběrová řízení na dodavatele testů močových i slinných, zřízení pozice „drogového koordinátora“ v každém soudním kraji, dojednání provádění sekundárních testů v případě zpochybnění testu klientem v každém soudním kraji (ústavy soudního lékařství a toxikologie).

8 Používané testy Screeningové orientační testy na principu imunochromatografie Slinné třísložkové MET-THC-OPI/MOR Slinné šestisložkové MET-THC-OPI/MOR-COC-AMP-BUP Močové šestisložkové s kontrolou falšování moči THC-COC-OPI-MET-AMP-BUP

9 Proč oba typy testů Slinné testy:
lze provést kdykoli, kdekoli (kancelář pracovníka, návštěva v místě bydliště), plná kontrola nad procesem odebrání vzorku, zobrazuje aktuální stav krátká doba záchytu, nutný pečlivý odběr, falešné záchyty Močové testy: vyšší spolehlivost, delší doby záchytu komplikovanější odběr

10 Data: 2012  2.924 úspěšně provedených testů (interní i externí) u 1582 osob - 25 % pozitivních testů (727) - 75% negativních testů (2.197) Úspěšnost aplikace a vyhodnocení testů Z 3101 testů:129 testů potíže s realizací slinného testu (4 % potíže s realizací slinného testu (129), 1,5% s administrací (48) Používané testy: 23,12 % externí testování (K-centrum apod.) 49% slinné (PMS) 22% močové (PMS) – 18x více než v. r a stále roste! 5% jiné (neoznačeno) 30 x sekundární ověření testu (slinný test) - 16 testů potvrdilo výsledek původního testu, 9 testů se nepotvrdilo a 5 testů - výsledek nebyl zjištěn (málo vzorku)

11 Celkový přehled provedených testů 1582 568 949 694 154 103 6 136 11 1
Soudní kraj Počet testů Počet test. klientů Počet 6 složkových testů Počet 3 složkových testů Počet močových testů Počet externích testů Počet jiných testů1 Počet pozitivních testů Praha 154 103 6 136 11 1 34 Středočeský 329 201 96 5 27 67 Jihočeský 317 144 42 46 212 8 9 Západočeský 264 140 72 101 52 25 14 65 Severočeský 434 80 60 150 120 24 110 Východočeský 308 175 91 83 105 2 71 Jihomoravský 411 213 88 145 132 28 18 92 Severomoravský 884 394 93 177 534 53 221 Celkem 3101 1582 568 949 694 717 173 727

12 Záchyt OPL Marihuana 446 záchytů, 61,35 % z celkového počtu záchytů
- časté kombinace s jinou drogou (nejčastější s metamphetaminem v 10,31 %). Metamphetamin 332 záchytů - v různých kombinacích ve 45,67 % pozitivních testů Amphetamin 138 záchytů v různých kombinacích vyskytoval v 18,98 % pozitivních testů Nejméně se vyskytují opiáty (4 %), benzodiazepiny (4%), kokain (0,1%), morfium (0,3%) a buprenorfin (0,1 %).

13 Celkem u 35% klientů (552 z 1582) „povinné“ testování.
U 31 % pozitivní výsledek (171 osob). Pozitivních bylo 23% testů, tj. téměř průměr za obě skupiny: dobrovolné / povinné testování.

14 Počet testovatel. klientů
Protestovanost Celkem bylo vhodné testovat osob (5% nápadu). Bylo testováno osob, tj. téměř 100%. (Nad 100% - dobrovolné testování). Soudní kraj Počet testovatel. klientů Počet testovaných Protestovanost (v %) Praha 210 103 49,05 Středočeský 243 201 82,72 Jihočeský 136 144 105,88 Západočeský 148 140 94,59 Severočeský 224 212 94,64 Východočeský 139 175 125,90 Jihomoravský 213 121,71 Severomoravský 321 394 122,74 Celkem 1596 1582 99,65

15 Trend Výrazný vzestup testování ve všech agendách (odhad o ½)
Masivní nárůst využívání močových testů (odhad testů na 6 měsíců oproti 694/rok 2012 – cca 4x nárůst!!) Zvyšující se počet „nařízených“ testování

16 Aktuální stav Všechna střediska PMS využívají testování na OPL jako nástroj pro otvírání tématu užívání OPL (proškolení pracovníci) – nástroj kontrolní i motivační vzdělávání pracovníků v práci s uživateli drog, metodická podpora objektivizování informací pro soud - návrhy opatření užší spolupráce s neziskovými organizacemi

17 Práce ve skupinách - kasuistiky
cíl: ukázat příběhy uživatelů drog, s nimiž se probační úředníci setkávají Vyjasnit role jednotlivých subjektů (PMS, OČTŘ, NNO) Nové možnosti spolupráce?

18 Děkujeme za pozornost….
Mgr. Denisa Gilányi Tel.: Mgr. Marcela Nerudová


Stáhnout ppt "Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS"

Podobné prezentace


Reklamy Google