Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS Mgr. Denisa Gilányi Mgr. Marcela Nerudová Probační a mediační služba ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS Mgr. Denisa Gilányi Mgr. Marcela Nerudová Probační a mediační služba ČR."— Transkript prezentace:

1 Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS Mgr. Denisa Gilányi Mgr. Marcela Nerudová Probační a mediační služba ČR

2 Stručně o PMS PMS organizační složka Ministerstva spravedlnosti, vznik dle zákona o PMS č. 257/200 Sb. – „mladá organizace“ cílová skupina: obvinění, odsouzení, oběti TČ Činnost: PROBACE – dohled nad výkonem alternativních trestů ( podmíněné odsouzení či propuštění s dohledem, domácí vězení, obecně prospěšné práce, trest zákazu vstupu) MEDIACE – zprostředkování řešení konfliktů vzniklých trestnou činností mezi obětí a pachatelem ve všech agendách se probační úředníci setkávají s uživateli drog

3 PMS a uživatelé drog PMS spolupráce dobrovolná (přípravné řízení) x nařízená (vykonávací řízení) s tématem užívání drog pracuje PMS na základě:  trestná činnost páchána pod vlivem drog;  za účelem získání drog;  Soud uložil ochrannou léčbu  Soud uložil přiměřené omezení či povinnost –podrobit se léčení, které není ochranným léčením; zákaz užívání návykových látek; povinnost podrobit se testování na výzvu probačního úředníka Otázka kontrolovatelnosti těchto opatření a objektivizace údajů – diskuze a hledání nástrojů

4 Stav do r Zdroje dat o užívání OPL klientem (odsouzený / obviněný): sdělení klienta, názor probačního úředníka (zkušenost, odhad, pozorování), lékařské zprávy (pokud klient podstupuje léčbu). nedostačující (převážně subjektivní, neověřitelné) hledání kontrolního nástroje (spolehlivého, použitelného v podmínkách služby, zvládnutelného pro probační úředníky) – slinné drogové testy (obavy z manipulace s močí, proveditelné v kanceláři probačního úředníka)

5 Pilotní projekt (2007 – 2010) Ověření možnosti využívání drogových testů (nealkoholových testů založených na rozboru slin) v rámci zajištění výkonu probačního dohledu u klientů PMS Cíle: ▪ prostřednictvím zařazení drogových testů mezi možné způsoby práce zvýšit efektivitu probační práce s odsouzeným nebo s obviněným v průběhu ZK doby alternativního trestu nebo opatření, ▪ ověřit vhodnost používání drogových testů při práci s klienty, ▪ zvýšit informační a výpověďní hodnotu zpráv o průběhu výkonu dohledu nebo jiných zpráv zpracovávaných pro OČTŘ.  Celkem 109 klientů, z toho ½ dobrovolné testování. Pilotováno v soudním kraji Praha + v dalších 7mi soudních okresech. Spolupráce s ústavy soudního lékařství a toxikologie. Realizace supervizí pracovníků a metodicko-podpůrných setkání.

6 Pilotní projekt - výsledek Vedlejší přínos: - motivační faktor abstinence, potvrzení abstinence, „pomoc“ rodičům Slinné testy: limity - ukazují spíše na užití drogy (intoxikaci) a nikoli na dlouhodobé zneužívání - nepohodlná manipulace u starších typů testů - falešné záchyty (z 12 sek. testů - 7 x nepotvrzen původní test metodou GCMS – plynová / kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií) Požadavky na dodavatele testů - možnosti postupných dodávek testů - provedení školení pracovníků na zacházení s testy - zajištění průběžného informačního servisu pracovníků dodavatele - možnosti výroby testů „na zakázku“ – složení testů

7 Stav Testování - standardní kontrolní nástroj na všech střediscích PMS, - zavedeno do národních metodických standardů (všechny odborné oblasti, nejen dohled), - zařazeno do vzdělávání (průběžné seznámení s testováním u všech pracovníků) a supervizí, - vybavení středisek zdravotnickými pomůckami (rukavice, desinfekce), - opakovaná výběrová řízení na dodavatele testů močových i slinných, - zřízení pozice „drogového koordinátora“ v každém soudním kraji, - dojednání provádění sekundárních testů v případě zpochybnění testu klientem v každém soudním kraji (ústavy soudního lékařství a toxikologie).

8 Používané testy Screeningové orientační testy na principu imunochromatografie Slinné třísložkové MET-THC-OPI/MOR Slinné šestisložkové MET-THC-OPI/MOR-COC-AMP-BUP Močové šestisložkové s kontrolou falšování moči THC-COC-OPI-MET-AMP-BUP

9 Proč oba typy testů Slinné testy: - lze provést kdykoli, kdekoli (kancelář pracovníka, návštěva v místě bydliště), plná kontrola nad procesem odebrání vzorku, zobrazuje aktuální stav - krátká doba záchytu, nutný pečlivý odběr, falešné záchyty Močové testy: - vyšší spolehlivost, delší doby záchytu - komplikovanější odběr

10 Data: úspěšně provedených testů (interní i externí) u 1582 osob - 25 % pozitivních testů (727) - 75% negativních testů (2.197) Úspěšnost aplikace a vyhodnocení testů Z 3101 testů:129 testů potíže s realizací slinného testu (4 % potíže s realizací slinného testu (129), 1,5% s administrací (48) Používané testy: - 23,12 % externí testování (K-centrum apod.) - 49% slinné (PMS) - 22% močové (PMS) – 18x více než v. r a stále roste! - 5% jiné (neoznačeno) 30 x sekundární ověření testu (slinný test) - 16 testů potvrdilo výsledek původního testu, 9 testů se nepotvrdilo a 5 testů - výsledek nebyl zjištěn (málo vzorku)

11 Celkový přehled provedených testů Soudní kraj Počet testů Počet test. klientů Počet 6 složkových testů Počet 3 složkových testů Počet močových testů Počet externích testů Počet jiných testů 1 Počet pozitivních testů Praha Středočeský Jihočeský Západočeský Severočeský Východočeský Jihomoravský Severomoravský Celkem

12 Záchyt OPL Marihuana 446 záchytů, 61,35 % z celkového počtu záchytů - časté kombinace s jinou drogou (nejčastější s metamphetaminem v 10,31 %). Metamphetamin 332 záchytů - v různých kombinacích ve 45,67 % pozitivních testů Amphetamin 138 záchytů -v různých kombinacích vyskytoval v 18,98 % pozitivních testů Nejméně se vyskytují opiáty (4 %), benzodiazepiny (4%), kokain (0,1%), morfium (0,3%) a buprenorfin (0,1 %).

13 Celkem u 35% klientů (552 z 1582) „povinné“ testování. U 31 % pozitivní výsledek (171 osob). Pozitivních bylo 23% testů, tj. téměř průměr za obě skupiny: dobrovolné / povinné testování.

14 Protestovanost Celkem bylo vhodné testovat osob (5% nápadu). Bylo testováno osob, tj. téměř 100%. (Nad 100% - dobrovolné testování). Soudní krajPočet testovatel. klientůPočet testovanýchProtestovanost (v %) Praha ,05 Středočeský ,72 Jihočeský ,88 Západočeský ,59 Severočeský ,64 Východočeský ,90 Jihomoravský ,71 Severomoravský ,74 Celkem ,65

15 Trend Výrazný vzestup testování ve všech agendách (odhad o ½) Masivní nárůst využívání močových testů (odhad testů na 6 měsíců oproti 694/rok 2012 – cca 4x nárůst!!) Zvyšující se počet „nařízených“ testování

16 Aktuální stav Všechna střediska PMS využívají testování na OPL jako nástroj pro otvírání tématu užívání OPL (proškolení pracovníci) – nástroj kontrolní i motivační vzdělávání pracovníků v práci s uživateli drog, metodická podpora objektivizování informací pro soud - návrhy opatření užší spolupráce s neziskovými organizacemi

17 Práce ve skupinách - kasuistiky cíl: 1)ukázat příběhy uživatelů drog, s nimiž se probační úředníci setkávají 2)Vyjasnit role jednotlivých subjektů (PMS, OČTŘ, NNO) 3)Nové možnosti spolupráce?

18 Děkujeme za pozornost…. Mgr. Denisa Gilányi Tel.: Mgr. Marcela Nerudová


Stáhnout ppt "Práce s uživateli drog v probačních činnostech PMS Mgr. Denisa Gilányi Mgr. Marcela Nerudová Probační a mediační služba ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google