Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní politika EU - podpora českým exportérům Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní politika EU - podpora českým exportérům Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Obchodní politika EU - podpora českým exportérům Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Obchodní politika – služba vývozcům  usnadnění přístupu na třetí trhy pro zboží i služby  zajištění ochrany IPR  zlepšení přístupu k veřejným zakázkám  mapování a odstraňování překážek obchodu  otevírání nových exportních příležitostí pro české firmy  růst konkurenceschopnosti českých výrobců a vývozců  obrana českých obchodníků proti nekalým praktikám  komunikace a výměna informací s podnikatelskou sférou  lobbování za zájmy českých firem v EU

4  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 realizace vyjednávání a konkrétních kroků – EK formulace obchodně politických zájmů EU aktivní prosazování zájmů ČR v EU (gestor MPO) formulace obchodně politických zájmů ČR zájmy českých výrobců a vývozců Obchodní politika - utváření

5  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5

6 6 Obchodní politika - multilaterální oblast  WTO a další mezinárodní obchodní organizace (OECD)  vícestranné dohody (např. Dohoda o vládních zakázkách) stanovení jasných a vymahatelných pravidel světového obchodu pro všech 153 členů WTO komplexní boj s protekcionismem

7  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Obchodní politika - bilaterální vztahy  bilaterální dohody = doplněk multilaterálních jednání  nová generace dohod EU - hluboké a komplexní Dohody o volném obchodu, tzv. DCFTAs hluboká liberalizace v oblasti zboží NTBs (netarifní překážky obchodu) IPRs (práva k duševnímu vlastnictví) vládní zakázky služby

8  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Bilaterální jednání – aktuální stav  Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou  jednání zahájena v dubnu 2007, dohoda parafována v říjnu 2009, podpis ??  široká liberalizace vzájemného obchodu  většina položek liberalizována do 5-ti let, cca 70% k datu vstupu dohody v platnost  odstraňování NTBs  otevření korejského trhu pro služby  lepší ochrana a vymahatelnost IPR včetně GIs

9  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Bilaterální jednání – aktuální stav Dokončené vyjednávání dohod EU v Latinské Americe:  Vícestranná obchodní dohoda s Kolumbií a Peru  technická jednání ukončena v březnu 2010  Střední Amerika  uzavření technických jednání k obchodnímu pilíři Asociační dohody se Střední Amerikou v květnu 2010

10  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Bilaterální jednání – aktuální stav  Komplexní ekonomická a obchodní dohoda s Kanadou  zahájení jednání - pražský summit v květnu 2009  čtvrté kolo jednání proběhlo v červenci 2010  ČR priority: maximální liberalizace v oblasti zboží a služeb, přístup k veřejným zakázkám  pro ČR citlivé téma jednostranné vízové povinnosti  Vztahy EU-US = Transatlantická ekonomická rada  odstranění zejména netarifních překážek obchodu  ČR priority: bezpečný obchod, regulatorní spolupráce, ochrana spotřebitele, nové oblasti

11  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Bilaterální jednání – aktuální stav  Dohoda o partnerství a spolupráci s Čínou  velmi složitá jednání – pokrok je pomalý  ČR priority: usnadnění přístupu na trh (veřejné zakázky, regulatorní spolupráce), transparentnost v legislativě, ochrana IPRs  Zahájení jednání s Čínou o ochraně GIs na vína, alkohol, zemědělské produkty a potraviny

12  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Bilaterální jednání – aktuální stav  Dohody o volném obchodu mezi EU a státy ASEAN  březen 2010: zahájeno jednání o DCFTA se Singapurem  září 2010: souhlas k zahájení vyjednávání s Malajsií  příprava zahájení jednání také s Vietnamem  ČR priority: služby, IPRs (zejm. GIs)  Dohoda o volném obchodu mezi EU a Indií  jednání byla zahájena v červnu 2007  problémy: asymetrická liberalizace tarifů, veřejné zakázky, duševní vlastnictví, obchod a udržitelný rozvoj  ČR priority: odstranění tarifů u českých exportních položek, odstranění diskriminace u veřejných zakázek

13  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Bilaterální jednání – aktuální stav  Obchodní jednání s Ruskem  Probíhají jednání o „Nové dohodě“, která by měla nahradit stávající dohodu  prioritou zůstává vstup Ruské federace do WTO  ČR priority: liberalizace obchodu, odstranění NTBs, IPRs, harmonizace standardů a norem, zrušení protekcionistických opatření  Dohoda o volném obchodu s Ukrajinou  jednání byla zahájena v únoru 2008  ČR priority: liberalizace obchodu, odstranění NTBs, harmonizace standardů a norem

14  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Obchodní politika - strategie pro přístup na trh  monitoring klíčových překážek: analyzována všechna strategická vývozní teritoria  ČR klade maximální důraz na prohloubení procesu: cílem je odstranění bariér  pokračovat musí posilování spolupráce klíčových hráčů doma, v Bruselu a v teritoriích: základem úspěchu je rychlý tok informací a koordinace

15  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Obchodní politika - Nástroje na ochranu obchodu (TDIs) cíl:  zajistit, aby obchod probíhal podle pravidel a nezpůsobil újmu domácímu hospodářství nejvyužívanější:  antidumping  vyrovnávací (protisubvenční) opatření  ochranná opatření proti nadměrným dovozům  EU uplatňuje aktuálně vůči třetím zemím 80 antidumpingových a protisubvenčních opatření  třetí země vůči EU 168 opatření

16  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Obchodní politika - systém autonomního dočasného pozastavení všeobecných cel a autonomních celních kvót  mechanismus zvýhodněného celního režimu  firmy mohou žádat snížení celních sazeb či stanovení kvót u produktů, které nejsou dostupné v rámci EU  firmy musí dovážený výrobek používat jako surovinu, polotovar nebo komponent pro vlastní výrobu  české firmy podávají své žádosti prostřednictvím MPO

17  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Obchodní politika – nová součást – Investice  Lisabonská smlouva  společná mezinárodní investiční politika EU  podmínka přidané hodnoty proti stávajícím dohodám členských států  zlepšení podmínek pro EU investory  nastavení kritérií pro výběr zemí pro sjednávání dohod  vytvořit modelová ustanovení  zvláště pro problematické oblasti (vyvlastňování, vymáhání závazků, řešení sporů)

18  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Nová strategie obchodní politiky Strategie „Evropa 2020“ Global Europe: Competing in the World Lisabonská strategie (2000 – 2010) Obchodní politika – Nová strategie

19  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Obchodní politika – Nová strategie  od březnu 2010 veřejná debata k Nové obchodní strategii EU  semináře, diskuse a neformální setkání Evropské komise  veřejné konzultace na webových stránkách EK – léto 2010  v současné době EK zpracovává výsledky konzultací  říjen 2010 – EK zveřejní Novou obchodní strategii EU

20  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Obchodní politika – Nová strategie Podněty z ČR písemné příspěvky přímo do EK, nebo na MPO + diskuse se zástupci podnikatelů = prezentace názorů českých stakeholderů pro EK

21  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Obchodní politika – nová strategie Jako hlavní priority českých vývozců a dovozců byly identifikovány a EK jsou prezentovány:  odstraňování netarifních překážek obchodu  lepší spolupráce s hlavními obchodními partnery, např. s Ruskem  význam bezpečného přístupu k surovinám různé administrativní překážky zdlouhavé procedury slaďování technických norem atd.

22  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Obchodní politika MPO vítá Vaše další náměty či připomínky www.mpo.cz tlapa@mpo.cz Budoucnost obchodní politiky i na www. Facebook.com

23  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obchodní politika EU - podpora českým exportérům Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google