Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Upozornění pro uživatele této prezentace Autorem této prezentace a šablony je Lenka Otáhalová. Prezentace je určena pro vzdělávání, je dovoleno ji tisknout,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Upozornění pro uživatele této prezentace Autorem této prezentace a šablony je Lenka Otáhalová. Prezentace je určena pro vzdělávání, je dovoleno ji tisknout,"— Transkript prezentace:

1 Upozornění pro uživatele této prezentace Autorem této prezentace a šablony je Lenka Otáhalová. Prezentace je určena pro vzdělávání, je dovoleno ji tisknout, volně šířit, odebírat snímky (vyjma tohoto snímku); ale vždy musí být jasně zřejmý její zdroj. Bez předchozího jednoznačného písemného souhlasu autora ji nelze využít ke komerčním účelům, modifikovat obsah jednotlivých snímků nebo přidávat snímky další. Omezení odpovědnosti: poskytované informace jsou vytvářené s dobrým úmyslem a vůlí; protože ale nikdo nejsme neomylný, mohou být neúplné, nepřesné nebo obsahovat chyby. Autor nebude odpovídat za jakékoliv škody vzniklé v důsledku použití těchto informací nebo SW zmiňovaného v textech. Kontaktní údaje: info@reprodukce-barev.org Zdroje obrázků použitých na snímcích: č.12: www.wideformatguide.com; http://developer.apple.com/documentation/GraphicsImaging/Conceptual/csintr o/csintro_colorspace/chapter_3_section_5.html č. 39: www.colorcube.com č. 15 a 38: zdroj obrázku zátiší se nepodařilo dohledat Autorem fotografií je Pyrous. Jejich autorská práva zůstávají zachována. Tento snímek se v průběhu prezentace nezobrazuje.

2 Vytváření a využití systému správy barev Lenka Otáhalová

3 Typický postup zpracování barevných dokumentů aplikace&ovladač

4 Časté potíže Stejný dokument vypadá jinak pokud je:  vytištěn na různých zařízeních  zobrazen na různých monitorech  porovnávána tisková reprodukce s náhledem na monitoru  je prohlížen za definovaných světelných podmínek (koloristické komoře) a při běžném osvětlení místnosti

5 Časté potíže ?

6 Příčiny Různá zařízení, ovladače, operační systémy a aplikace interpretují a reprodukují barvy různě…

7 Příčiny – gamut monitoru (sRGB) × inkjetové tiskárny (CMYKL C L M ) gamut – soubor barev, které je možné daným zařízením za daných podmínek reprodukovat.  gamut ~  barev

8 Příčiny – způsob definice barev Dvě možnosti charakterizace barev:  nezávisle na zařízení … jak bude daná barva vypadat definice vhledu barvy; nedává žádný návod, jak danou barvu připravit  závisle na zařízení … jak danou barvu připravit definice receptury, ale bez popisu jejího vzhledu

9 Příčiny – způsob definice barev Barvový prostor závislý na zařízení [Device-dependant]  popis: souřadnice udávají, jak danou barvu připravit, ale neříkají nic o tom, jak bude výsledná barva vypadat  zástupci: RGB, CMYK Výsledný vzhled barvy definované sadou RGB nebo CMYK hodnot, závisí na charakteristikách konkrétního zařízení. Barva, která byla zobrazena ze stejných zdrojových dat bude na dvou různých monitorech vypadat odlišně.  příklad: R = G = B = 255 Tato bílá barva se bude jevit na jednom monitoru modřejší (nebo červenější, zelenější…) než na jiném, ačkoli zdrojová data jsou stejná.

10 Příčiny – způsob definice barev Barvový prostor nezávislý na zařízení [Device-independant]  popis: souřadnice udávají vzhled barvy, ne však recepturu potřebnou k její reprodukci  zástupci: L*a*b*, XYZ Vzhled barvy, popsané sadou hodnot L*a*b* je jednoznačný. K tomu, abychom však stejnou barvu získali reprodukcí na různých zařízeních, bude pokaždé potřeba použít jiné řídící signály.  příklad: L* = 80, a* = 25, b* = 25 Je jasné, že se jedná o oranžovou barvu, nicméně na základě těchto informací nelze říct, jak tuto barvu připravit – jaké řídící signály mají být odeslány do monitoru, tiskárny… k získání této oranžové barvy

11 Barvový prostor L*a*b*

12

13 Problém odlišného zobrazení barev ?

14 Řešení… Problematiku odlišného zobrazení barev řeší systémy správy barev. Jejich účelem je zajistit uspokojivou reprodukci barevného podání, prostřednictvím vytvoření vazby mezi různými interpretacemi barev jednotlivých zařízení. Podle typu propojení různých způsobu popisu barev rozlišujeme otevřený a uzavřený systém správy barev. Standardní barvový prostor (PCS)

15 Otevřený systém správy barev – ICC workflow Transformaci ze „zařízení“ do PCS definuje ICC profil Originál RGB Zdrojový profil PCS Cílový profil CMYK Reprodukce Transformace barev

16 Otevřený systém správy barev – ICC workflow Profil zařízení je datový soubor, který charakterizuje dané zařízení. Dříve než lze chování daného zařízení popsat je nutné jej uvést do stabilizovaného stavu – tj. provést kalibraci. Charakterizace Kalibrace Vstupní zařízení Konverze barev Výstupní zařízení Profil zařízení Barvové souřadnice Kalibrace Barvové souřadnice Profil zařízení

17 Kalibrace a charakterizace zobrazovacích systémů Nástroje pro kalibraci a charakterizaci:  Subjektivní metody – založeny na subjektivním vyhodnocování jednoduchých situací pozorovatelem – oči se v průběhu dne unavují  změna vnímání barev  Objektivní metody – hardwarové zařízení – speciální příslušenství pro LCD monitory

18 Nastavení při profilů vytvářením zobrazovacích systémů:  Jas bílého bodu (cd/m 2 )  Barvu bílého bodu (K)  Hodnotu gamma  Jas černého bodu (cd/m 2 ) U vizuálních metod není možné některá nastavení provést.

19 LCD × CRT  CRT[catode ray tube] – vakuová trubice s 3 elektronovými děly – maska, zabraňující ozáření více než jednoho bodu – luminofor  LCD [liquid crystal display] – bílé zadní podstvětlení – podle přivedeného napětí změna uspořádání tekutých krystalů  stočení roviny polarizace světla  prochází více či méně světla – různé typy: TN, TN+F, IPS, S-IPS, VA, MVA, PVA

20 LCD × CRT LCDparametrCRT SW LUT barva bílého bodu HW změna výkonu jednotlivých el. děl SW LUT gammaHW HW LCD panely mají fixní kontrastní poměr (jas bílého a černého bodu nelze měnit nezávisle na sobě) jas bílého a černého bodu HW úprava jasu a kontrastu jsou skladnévýhodynastavení HW prvky – některé typy mají malou barevnou hloubku (TN pouze 3 × 6 bitů); problémy s podáním černé – vliv úhlu pozorování nevýhody – objemná zařízení – zdravotní problémy

21 Nastavení při vytvářením profilů zobrazovacích systémů:  Jas bílého bodu (cd/m 2 )  Barvu bílého bodu (K)  Hodnotu gamma  Jas černého bodu (cd/m 2 )

22 Gamma  charakterizuje křivku reprodukce tónů  ovlivňuje zejména, jak světlé budou střední tóny  nevhodné nastavení  posterizace (nerovnoměrný přechod mezi tóny) L = c × U  L … relativní jas c … konstanta U … napětí na elektrodě … gamma varianty: 1,8 (Mac) 2,2 (PC)

23 Barva bílého bodu (teplota chromatičnosti)  Různé světelné zdroje vnímáme různě, některé jsou žlutější jiné modřejší (žárovka × zářivka)  Barva bílého bodu slouží pro lidské oko jako reference pro vnímání všech dalších barev  Možná nastavení: – 5 000 K – 6 500 K – 9 300 K Některá nastavení, typicky 5 000, mohou z počátku působit nepřirozeně  po krátkém čase adaptace oka Nastavení se provádí změnou výkonu jednotlivých el. děl 7 500 K 6 500 K5 000 K

24 Nastavení jasu bílého bodu  specifikuje, jak moc bude monitor zářit  regulováno ovládacími prvky kontrastu  některé SW umožňují volbu nastavení jasu bílého bodu, jiné používají přednastavené hodnoty  doporučené hodnoty: – CRT 85–95 cd/m 2 – LCD 110–140 cd/m 2 – Laptop 90 cd/m 2  příliš vysoké nastavení snižuje životnost displejů CRT – reprodukovatelnost 3 roky LCD – poloviční doba životnosti je 18 měsíců

25 Nastavení černého bodu  definuje, jak tmavá bude černá barva  nastavuje se ovládacími prvky jasu (brightness)  LCD mají fixní kontrastní poměr  nastavení černého bodu a bílého bodu je svázané  je-li černý bod příliš nízko – chybí některé šedé odstíny  je-li nastaven vysoko – černá  šedá

26 Na co pamatovat při vytváření profilů zobrazovacích sys.  zahřívací doba cca 30 min  vypnout spořiče obrazovky  umístit kurzor na okraj displeje  změna polohy OSD  vyčistit nečistoty na povrchu monitoru  nastavit požadované rozlišení, obnovovací frekvenci, geometrii monitoru (změna těchto hodnot může ovlivnit jas)  nastavit max kontrast a min jas  vliv okolních světelných podmínek (ambient light)  zabezpečit ovládací prvky monitoru proti nechtěné změně hodnot

27 Kalibrace a charakterizace skeneru  profil skeneru (vstupního zařízení) dává řídícím signálům RGB barevný význam  testovací obrazec (stimul) naskenujeme a získáme RGB signály (odezvu), které poté pomocí SW vzájemně porovnáme a provážeme  profily negativních filmových předloh se nevytváří – negativní testovací obrazec se nevyrábí – přesná reprodukce filmové předlohy je většinou nežádoucí – vliv oranžové masky závisí na osvětlení

28 Kalibrace skeneru  zahřívací doba  očištění skleněné desky skeneru  rozlišení  barevná hloubka  vypnout veškeré nastavení závislé na motivu obrazu

29  vypnout veškeré nastavení závislé na motivu obrazu: – úprava histogramu – doostřování, filtrace šumu – odstranění barevného nádechu – funkce nastavující bílý a černý bod – jpg komprese  funkce Digital ICE a GEM nemají na správu barev vliv Kalibrace skeneru

30 Funkce automatického zlepšení obrazu

31 Postup charakterizace skenerů Reflexní testovací obrazec pro charakterizaci skenerů – Q 60  sken testovacího obrazce  úprava skenu – ořezání přebytečných okrajů, odstranění defektů, škrábanců apod. Nutno zajistit, aby nedošlo ke konverzi barev!  vytvoření profilu skeneru porovnáním barvových souřadnic polí skenu s referenčními daty (dodány výrobcem spolu s TO)

32 Správa barev výstupních zařízení (digitální tisk) Podle používané technologie rozlišujeme:  inkoustový tisk  kontinuální (nepřetržitý tok inkoustu)  diskontinuální (drop on demand) – impulsní ▫ termální (buble jet) ▫ piezoelektrické – airbrush (rozprašovací)  termotransferový tisk  sublimační  přímý  elektrofotografie

33 Správa barev výstupních zařízení (digitální tisk) Podle režimu ve kterém zařízení pracují:  RGB tiskárny K tisku využívají CMYK inkousty, ale jsou ovládány pomocí RGB signálů. Jedná se o tiskárny bez PostScriptu.  CMYK tiskárny K tisku využívají CMYK inkousty, řízeny pomocí CMYK signálů. Tiskárny s PostScriptem.  vícebarvové (multicolor) tiskárny

34 Kalibrace stolních tiskáren  řada stolních tiskáren dodávána s „generickými profily“ možnosti daného zařízení však vždy lépe vystihne „na míru“ vytvořený profil  možnosti kalibrace závisí na konkrétním zařízení a ovladači  vypnout funkce automatického zlepšení obrazu – závisí na konkrétním motivu obrazu  rozlišení  zasychání

35 Kalibrace stolních tiskáren  kvalita tisku dána kombinací potiskovaný materiál-inkoust-nastavení ovladače  předmět kalibrace zejména správná volba jednotlivých položek  pro daný arch potiskovaného materiálu výběr vhodného typu substrátu v tiskovém ovladači ovlivní množství inkoustu použitého k tisku (bronzování), způsob generování černé barvy a často i rozlišení  linearizace  nastavení barev (fotorealistický tisk…)

36 Testovací obrazce

37 Postup charakterizace výstupních zařízení  tisk testovacího obrazce – nutno zajistit, aby nedošlo k barevným korekcím  změření vytištěného TO  výpočet profilu daného zařízení provázáním naměřených dat s daty zaslanými do tiskárny

38 CMS Workflow správy barev profil skeneru profil tiskárny monitoru

39 Závěr Věda je lidský způsob poznávání. Jsme trvale na pokraji toho, co je známé a vztahujeme ruce po tom, o čem doufáme, že je poznatelné…

40 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Upozornění pro uživatele této prezentace Autorem této prezentace a šablony je Lenka Otáhalová. Prezentace je určena pro vzdělávání, je dovoleno ji tisknout,"

Podobné prezentace


Reklamy Google