Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z."— Transkript prezentace:

1 Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z hlediska svalového traumatu a operační zátěže. Výroční kongres neurochirurgické společnosti října 2012 Špindlerův Mlýn října 2012 Špindlerův Mlýn

2 Úvod Panjabi 1989, Steffen 1994: Mm. multifidi jsou významným prostředkem pro zajištění segmentální stability a kontroly pohybu v neutrální zóně. Kawaguchi 1994: Paravertebrální svaly po operaci – výskyt těžkých histologických změn, denervací. Wilke 1995: Mm. multifidi se podílejí 2/3 na zvýšení tuhosti generované svalovou kontrakcí Suwa 2000: Výraznější atrofie u klasické PLIF ve srovnání s méně invazivními přístupy Gejo 1999: Potvrzena souvislost mezi dlouhodobou svalovou retrakcí a zhoršenou svalovou výkonností. Sihvonen 1993, Rantanen 1993: Souvislost mezi atrofickými změnami, jizvením a denervace paravertebrálních svalů s rozvojem FBSS

3 Východiska biochemických studií svalového poškození a stresových faktorů Kumbhare et al : korelace mezi CK a povrchem svalu (r=0,60, p < 0,01) Kumbhare et al. 2007: svalová léze při operaci LS páteře (LS model) vykazuje konzistentně detekovatelnou CK odpověď Lenke et al. 1994: …….elevace CK po spinálních výkonech, korelace hodnot CK s trváním operace a rozsahem operačního přístupu Kawaguchi et al.1997:..koncentrace CK MM je u zadní spondylochirurgických výkonů ve srovnání s předními signifikantně vyšší Arts et al. 2007:………. signifikantní vztah mezi poměrem CK předop. /CK poop. a rozsahem spondylochirurgické intervence Sakamoto et al. 1994:…hladina IL 6 koreluje se stupněm chirurgického traumatu Huang et al. 2005: …...CRP a IL 6 signifikantně nižší u MED versus otevřený výkon CK IL 6 CRP

4 OD – otevřená „makrodiskektomie“ mikrodiskektomie -Casparovo instr. mikrodiskektomie - tubulární retraktory nejdelší incize a nejrozsáhlejší skeletizace Redukovaný přístup, skeletizace, mikroskop, Minimální incize, dilatace přístupu, mikroskop Techniky provádění diskektomií

5 Statistické zpracování: U spojitých proměnných je spočítán aritmetický průměr s 95ti% intervalem spolehlivosti a p-hodnotou ANOVA metody srovnávající typy operačních zákroků. Pro statisticky významné rozdíly (na hladině významnosti 0,05) mezi typy operačních zákroků jsou uvedeny výsledky post-hoc Tukey testování: A, B, C označují jednotlivé skupiny, mezi kterými je statisticky významný rozdíl Charakteristika souboru (OD x MD x MED) OD (otevřená diskektomie) MD (mikrochirurgická diskektomie) Caspar MED (mikrochirurgická diskektomie) METRx Počet (N)40 Věk (CI 95%) 54 (51, 57) 47 (43, 50) 41 (37, 44) Segment (%) L3/4…… 10 L4/5… 52,5 L5/S1.. 37, ,5 57,5 Délka operace (CI 95%) 52 (45, 59) 68 (61, 75) 61 (56, 67) ∑120

6 U spojitých proměnných je spočítán aritmetický průměr s 95ti% intervalem spolehlivosti a p-hodnotou ANOVA metody srovnávající typy operačních zákroků. Pro statisticky významné rozdíly (na hladině významnosti 0,05) mezi typy operačních zákroků jsou uvedeny výsledky post-hoc Tukey testování: A, B, C označují jednotlivé skupiny, mezi kterými je statisticky významný rozdíl Myonekróza indukovaná operačním přístupem (OD, MD, MED) Závěr: Závěr: Mikrochirugické metody jsou provázeny nižším svalovým poškozením. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány u tubulárního systému, u myoglobinu jde o významný rozdíl.

7 Vliv ostatních faktorů (1): věk Myoglobin Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace p-hodnota Kreatinkináza Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace p-hodnota Interleukin 6 Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace p-hodnota C-reaktivní protein Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace p-hodnota Závěr: Závěr: Věk pacienta nemá souvislost s mírou svalového poškození (event. pouze slabou). Středně významná je závislost mezi mírou operační zátěže a věkem.

8 Kreatinkináza Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace p-hodnota Interleukin 6 Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace p-hodnota C-reaktivní protein Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace p-hodnota Myoglobin Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace p-hodnota Vliv ostatních faktorů (2): čas operace Závěr: Závěr: Doba trvání operace nekoreluje s mírou svalové léze nebo operační zátěže pacienta.

9 Charakteristika souboru (PLIF versus miniPLIF) PLIFminiPLIF Počet 20 Věk (±SD) 55 (±9,8) 48,1 (±7,1) Segmenty L3/4.…1x L4/5…11x L5/S1…4x 2-segmenty…4x (L3-5, L4-S1) L3/4….2x L4/5…12x L5/S1…2x 2-segmenty…4x (L3-5, L4-S1) Délka operace ( ±SD) 145 min (±24,7) 161,29 min (22,7)

10 Středočárová incize, skeletizace a retrakce paravertebrálních svalů Tubulární retraktor uni/bill. perkutánní fixace

11 (p ˃ 0,05) CK Myo Myonekróza indukovaná operačním přístupem (PLIF/miniPLIF)

12 Stresová odpověď na operační zátěž (PLIF/miniPLIF) * * * * * p<0,05 IL 6 CRP

13 Závěr (1) Sledovaná laboratorní kritéria favorizují mikrochirurgické metody. MED technika vyvolává nejnižší myonekrózu. Markery svalového poškození však nedosahují statisticky významného rozdílu. Celková stresová operační zátěž koresponduje významně s rozsahem přístupu. Subanalýza vlivu věkového faktoru ukazuje na profit u starších pacientů. V případě miniinvazivních PLIF je analýza v případě CK méně jasná, hladiny myoglobinu svědčí pro protektivní efekt metody. Stresová odezva je u miniPLIF statisticky nižší.

14 Závěr (2) I nevelké monosegmentální poškození paravertebrálního svalstva se sebou nese možné ovlivnění segmentální stability v operovaném i dalších segmentech bederní páteře. U větších dorsálních spondylochirurgických výkonů přistupuje k přímému svalového poškození tlakem retraktorů také poškození inervace mm.multifidi operačním přístupem. Atrofické degenerativní změny zde mají komplexnější charakter a větší rozsah.

15 Děkuji za pozornost Výroční kongres neurochirurgické společnosti října 2012 Špindlerův Mlýn října 2012 Špindlerův Mlýn


Stáhnout ppt "Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z."

Podobné prezentace


Reklamy Google