Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z."— Transkript prezentace:

1 Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z hlediska svalového traumatu a operační zátěže. Výroční kongres neurochirurgické společnosti 2012 17-19 října 2012 Špindlerův Mlýn 17-19 října 2012 Špindlerův Mlýn

2 Úvod Panjabi 1989, Steffen 1994: Mm. multifidi jsou významným prostředkem pro zajištění segmentální stability a kontroly pohybu v neutrální zóně. Kawaguchi 1994: Paravertebrální svaly po operaci – výskyt těžkých histologických změn, denervací. Wilke 1995: Mm. multifidi se podílejí 2/3 na zvýšení tuhosti generované svalovou kontrakcí Suwa 2000: Výraznější atrofie u klasické PLIF ve srovnání s méně invazivními přístupy Gejo 1999: Potvrzena souvislost mezi dlouhodobou svalovou retrakcí a zhoršenou svalovou výkonností. Sihvonen 1993, Rantanen 1993: Souvislost mezi atrofickými změnami, jizvením a denervace paravertebrálních svalů s rozvojem FBSS

3 Východiska biochemických studií svalového poškození a stresových faktorů Kumbhare et al. 2008 : korelace mezi CK a povrchem svalu (r=0,60, p < 0,01) Kumbhare et al. 2007: svalová léze při operaci LS páteře (LS model) vykazuje konzistentně detekovatelnou CK odpověď Lenke et al. 1994: …….elevace CK po spinálních výkonech, korelace hodnot CK s trváním operace a rozsahem operačního přístupu Kawaguchi et al.1997:..koncentrace CK MM je u zadní spondylochirurgických výkonů ve srovnání s předními signifikantně vyšší Arts et al. 2007:………. signifikantní vztah mezi poměrem CK předop. /CK poop. a rozsahem spondylochirurgické intervence Sakamoto et al. 1994:…hladina IL 6 koreluje se stupněm chirurgického traumatu Huang et al. 2005: …...CRP a IL 6 signifikantně nižší u MED versus otevřený výkon CK IL 6 CRP

4 OD – otevřená „makrodiskektomie“ mikrodiskektomie -Casparovo instr. mikrodiskektomie - tubulární retraktory nejdelší incize a nejrozsáhlejší skeletizace Redukovaný přístup, skeletizace, mikroskop, Minimální incize, dilatace přístupu, mikroskop Techniky provádění diskektomií

5 Statistické zpracování: U spojitých proměnných je spočítán aritmetický průměr s 95ti% intervalem spolehlivosti a p-hodnotou ANOVA metody srovnávající typy operačních zákroků. Pro statisticky významné rozdíly (na hladině významnosti 0,05) mezi typy operačních zákroků jsou uvedeny výsledky post-hoc Tukey testování: A, B, C označují jednotlivé skupiny, mezi kterými je statisticky významný rozdíl Charakteristika souboru (OD x MD x MED) OD (otevřená diskektomie) MD (mikrochirurgická diskektomie) Caspar MED (mikrochirurgická diskektomie) METRx Počet (N)40 Věk (CI 95%) 54 (51, 57) 47 (43, 50) 41 (37, 44) Segment (%) L3/4…… 10 L4/5… 52,5 L5/S1.. 37,5 5 60 35 0 42,5 57,5 Délka operace (CI 95%) 52 (45, 59) 68 (61, 75) 61 (56, 67) ∑120

6 U spojitých proměnných je spočítán aritmetický průměr s 95ti% intervalem spolehlivosti a p-hodnotou ANOVA metody srovnávající typy operačních zákroků. Pro statisticky významné rozdíly (na hladině významnosti 0,05) mezi typy operačních zákroků jsou uvedeny výsledky post-hoc Tukey testování: A, B, C označují jednotlivé skupiny, mezi kterými je statisticky významný rozdíl Myonekróza indukovaná operačním přístupem (OD, MD, MED) Závěr: Závěr: Mikrochirugické metody jsou provázeny nižším svalovým poškozením. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány u tubulárního systému, u myoglobinu jde o významný rozdíl.

7 Vliv ostatních faktorů (1): věk Myoglobin Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace 0.0990.1850.2750.118 p-hodnota 0.2800.0430.0020.199 Kreatinkináza Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace -0.1620.1460.073-0.027 p-hodnota 0.0760.1130.4260.766 Interleukin 6 Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace 0.2080.4210.2970.221 p-hodnota 0.0220.0000.0010.015 C-reaktivní protein Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Věk při operaci Korelace 0.2650.4690.4280.495 p-hodnota 0.0030.000 Závěr: Závěr: Věk pacienta nemá souvislost s mírou svalového poškození (event. pouze slabou). Středně významná je závislost mezi mírou operační zátěže a věkem.

8 Kreatinkináza Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace 0.136-0.0740.0170.168 p-hodnota 0.1390.4240.8530.067 Interleukin 6 Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace -0.053-0.035-0.015-0.138 p-hodnota 0.5650.7050.8720.132 C-reaktivní protein Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace -0.128-0.113-0.045-0.119 p-hodnota 0.1630.2210.6260.195 Myoglobin Před operací 1 den po operaci 3 dny po operaci 7 dní po operaci Délka operace Korelace 0.1410.0740.1520.131 p-hodnota 0.1230.4250.0980.152 Vliv ostatních faktorů (2): čas operace Závěr: Závěr: Doba trvání operace nekoreluje s mírou svalové léze nebo operační zátěže pacienta.

9 Charakteristika souboru (PLIF versus miniPLIF) PLIFminiPLIF Počet 20 Věk (±SD) 55 (±9,8) 48,1 (±7,1) Segmenty L3/4.…1x L4/5…11x L5/S1…4x 2-segmenty…4x (L3-5, L4-S1) L3/4….2x L4/5…12x L5/S1…2x 2-segmenty…4x (L3-5, L4-S1) Délka operace ( ±SD) 145 min (±24,7) 161,29 min (22,7)

10 Středočárová incize, skeletizace a retrakce paravertebrálních svalů Tubulární retraktor uni/bill. perkutánní fixace

11 (p ˃ 0,05) CK Myo Myonekróza indukovaná operačním přístupem (PLIF/miniPLIF)

12 Stresová odpověď na operační zátěž (PLIF/miniPLIF) * * * * * p<0,05 IL 6 CRP

13 Závěr (1) Sledovaná laboratorní kritéria favorizují mikrochirurgické metody. MED technika vyvolává nejnižší myonekrózu. Markery svalového poškození však nedosahují statisticky významného rozdílu. Celková stresová operační zátěž koresponduje významně s rozsahem přístupu. Subanalýza vlivu věkového faktoru ukazuje na profit u starších pacientů. V případě miniinvazivních PLIF je analýza v případě CK méně jasná, hladiny myoglobinu svědčí pro protektivní efekt metody. Stresová odezva je u miniPLIF statisticky nižší.

14 Závěr (2) I nevelké monosegmentální poškození paravertebrálního svalstva se sebou nese možné ovlivnění segmentální stability v operovaném i dalších segmentech bederní páteře. U větších dorsálních spondylochirurgických výkonů přistupuje k přímému svalového poškození tlakem retraktorů také poškození inervace mm.multifidi operačním přístupem. Atrofické degenerativní změny zde mají komplexnější charakter a větší rozsah.

15 Děkuji za pozornost Výroční kongres neurochirurgické společnosti 2012 17-19 října 2012 Špindlerův Mlýn 17-19 října 2012 Špindlerův Mlýn


Stáhnout ppt "Linzer P., Filip M., Šámal F., Kremr J., Jurek P. Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín Primář: MUDr.Michal Filip, PhD. Dorsální miniinvazivní přístupy z."

Podobné prezentace


Reklamy Google