Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezvýkopová oprava napojení kanalizačních přípojek Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopových technologií TRASKO, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezvýkopová oprava napojení kanalizačních přípojek Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopových technologií TRASKO, a.s."— Transkript prezentace:

1 Bezvýkopová oprava napojení kanalizačních přípojek Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopových technologií TRASKO, a.s.

2 2 Použití »Při opravě potrubí CIPP technologií (vložky vytvrzované na místě) »Kanalizace DN 200 – DN600 »Oprava napojení přípojky: »Neodborně napojené 1-přípojka; 2-hlavní řad

3 3 Příklady neodborného napojení přípojek

4 4 Metody opravy napojení přípojek Zatěsnění přípojek Průlezné profily Neprůlezné profily zednické jiné – např. šála Klobouky materiál pryskyřice:  epoxid  silikát jiné – např. šála Injektáže druhy:  kartušová  nekonečná materiál:  pryskyřice  malta

5 5 Obecné požadavky na opravu napojení přípojek dle ČSN EN ISO »Obruba musí překrývat hlavní potrubí nejméně o 50mm. »Přechody v hlavním potrubí a přípojce musí být hladké – pro zamezení překážek průtoku a údržbu

6 6 Obecné požadavky na opravu napojení přípojek Upozornění: Při použití CIPP technologií je možné provádět napojení až po úplném odeznění procesů smršťování. U termického vytvrzování (teplá voda nebo pára) smí napojení přípojek proběhnout nejdříve tři týdny po vytvrzení rukávce!

7 7 Obecné požadavky - staveniště »Šachta DN 1000, »Profil hlavního potrubí bez překážek (přesazené přípojky, nálitky, kořenové vrůsty, …), »Venkovní teploty větší než 0°C

8 8 Obecné požadavky - přípravné práce Velmi důležité je u všech dostupných systémů provést správnou přípravu podkladu tak, aby bylo zajištěno celistvé, pevné napojení přípojky. Ta zahrnuje: »Kompletní vyfrézování připojovacích otvorů na jmenovitou šířku a úhel napojení přípojek, »Obroušení vnitřní fólie rukávce, resp. vnitřního povlaku v oblastech lepení »Zdrsnění potrubí v místě napojení »Důkladné očištění lepených ploch

9 Oprava napojení přípojky - Klobouk

10 10 Klobouk - použití Při použití sanačního klobouku dojde k zatěsnění poškozeného napojení nalepením textilie napuštěné pryskyřicí na povrch kanalizačního potrubí. K utěsnění napojení dojde po vytvrdnutí pryskyřice, která vytvoří nepropustnou záplatu přes místo napojení kan. přípojky. »přípojky DN 100, DN 200mm »zaústěné pod úhlem 45°až 90°k ose potrubí »do hlavního řadu profilu DN mm »Použitelné pro materiál potrubí: BE/KA/PVC/GFK LINER/

11 11 Klobouk – výhody »cena, »možnost použít i při infiltraci spodní vody v místě napojení (pouze u určité intenzitě nátoku), »vhodné pro opravy menších prasklin v napojení kanalizační tvarovky, kdy není nutné pro provedení opravy rozfrézovávat prostor napojení.

12 12 Klobouk – nevýhody »jedná se o nálepku, která nevyplní příp. kaverny v okolí přípojky, »možnost provedení opravy pouze u standardně napojených přípojek, které často tvoří pouze menší procento v daném kan. úseku, »možnost vytržení klobouku při následném čištění kan. potrubí.

13 13 Klobouk Postup instalace – klobouk - video

14 14 Klobouk - postup instalace Oprava spočívá v zatažení speciálního packeru, na kterém je navlečena textilie ve tvaru klobouku a je nasycena pryskyřicí, na místo instalace. Instalace se provádí pod dohledem kanalizační kamery. Materiál »Textilie: plsť »Pryskyřice: EP/PU

15 15 Postup opravy napojení přípojky kloboukem 1.Umístění packeru s textilií nasycenou pryskyřicí do správné pozice

16 16 Postup opravy napojení přípojky kloboukem 2.Natlakování packeru tak, aby se tubus zasunul do přípojky

17 17 Postup opravy napojení přípojky kloboukem 3.Dotlakování packeru tak, aby jak tubus v přípojce, tak packer v hlavním řadu dolehl na stěny

18 18 Postup opravy napojení přípojky kloboukem 4. Po vytvrdnutí (cca30min.) je packer odtlakován a vytažen. Postup instalace - video

19 19

20 Oprava napojení přípojky - Injektáž

21 21 Injektáž - použití Výhodou injektáže je proniknutí materiálu do meziprostor a vyplnění veškerých volných prostor v okolí přípojky. Tím dosáhneme zpevnění napojení přípojky na hlavní řad. »přípojky DN mm »do hlavního řadu profilu DN mm »Použitelné pro materiál potrubí: BE/KA/PVC/GFK LINER/

22 22 Př.: příprava pro injektáž Nahrubo otevřená přípojka po vložkování UV technologií Rozšířený prostor pro injektáž

23 23 Injektáž – výhody »zatěsní celého okolí přípojky a vyplnění příp. kaverny, »vysoká přilnavost injektážích materiálů k podkladu, »propojí sanační rukávec s přípojkou, »životnost napojení a výrazně menší riziko poškození následným čištěním tlakovou vodou, »možnost použít i při infiltraci spodní vody v místě napojení (určité typy injektáží i při extrémních nátocích balastních vod), »možnost provedení opravy i nestandardně napojených kan. přípojek (úspěšná realizace až 95% napojení přípojek).

24 24

25 25 Injektáž – nevýhody »cena, »nutnost rozfrézovat prostor napojení při opravě malých prasklin kanalizační tvarovek

26 26 Upozornění: Vliv injektáže při opravě hlavního řádu pomocí vložek vytvrzovaných na místě Vložky jsou instalovány s malou mezerou mezi původním potrubím a vložkou (tato mezera je brána v úvahu i při statickém návrhu tloušťky vložky). Tato mezera, v případě výskytu podzemní vody, může vést k posunům vložky. Díky injektáži napojení přípojek, kdy materiál pronikne i do této mezery dojde k fixaci vložky.

27 27 Injektáž - typy »Nekonečná injektáž (malta nebo pryskyřice) – materiál je injektován ze zásobníků v montážním autě – je injektováno tolik materiálu kolik je třeba »Pryskyřice: »Epoxid »PU – je možné ji použít při velkém nátoku podzemních vod, reakce začne do 2 min. »Malta – speciální ERGELIT Kanaltec – nelze použít v případě velkých nátoků podzemních vod »Kartušová injektáž (pryskyřice) – omezené množství materiálu je injektováno z patron na kan. robotu

28 28 Injektáž

29 29 Postup opravy napojení přípojky injektáží Oprava injektáží spočívá v zatažení speciálního pakru k místu opravy, který vytvoří bednění pro ohraničení prostoru pro injektáž materiálu (malta/pryskyřice) jak v přípojce, tak v hlavním řadu. Pro každé DN přípojky a hlavního řadu se používá speciální packer.

30 30 Postup opravy napojení přípojky injektáží »Pakr se umístí na místo opravy. »Po správném umístění se začíná pakr tlakovat až se vtlačí tubus do přípojky a štít se přitlačí na hlavní řad. »Tubus má tvar dudlíku (směrem k hlavnímu řadu je tenčí, dále do přípojky je již přitlačen na stěny přípojky) a zabraňuje proniknutí injektovaného materiálu za tubus a tedy i zacpání přípojky.

31 31 Postup opravy napojení přípojky injektáží »Po umístění a natlakování je do vzniklých meziprostor injektován materiál. »V případě, že v okolí přípojky se vyskytuje kaverna, je materiál vtlačen i do kaverny a je tak dosaženo kompaktního propojení. »Rychlost tuhnutí je závislá na použitém materiálu a pohybuje se od 20 (pryskyřice)-45min (malta). »Po vytuhnutí je systém odtlakován a vytažen z potrubí.

32 32 Injektáž Postup injektáže přípojky - video

33 33 Závěr V současnosti na trhu již existuje dostatečné množství kvalitních technologií pro bezvýkopovou opravu napojení přípojek pro zajištění těsnosti celého systému. Kvalitní bezvýkopová oprava napojení přípojek ovšem závisí nejen na použití kvalitní technologie, ale také na vhodnosti jejího použití pro daný typ a rozsah narušení, na správném použití materiálu a v neposlední řadě i na kvalitním provedení (jak přípravné práce, tak samotná instalace).

34 34 Příklad nesprávně provedené opravy napojení přípojky kloboukem

35 35 Příklad nesprávně provedené opravy napojení přípojky kloboukem

36 36 Příklad nesprávně provedené opravy napojení přípojky kloboukem

37 37 Příklad nesprávně provedené opravy napojení přípojky injektáží

38 38 Příklad nesprávně provedené opravy napojení přípojky injektáží

39 39 Příklad nesprávně provedené opravy napojení přípojky injektáží

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bezvýkopová oprava napojení kanalizačních přípojek Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopových technologií TRASKO, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google