Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Škola podporující zdraví. Osnova  Co je projekt Zdravá škola?  Proč je pro školy výhodný?  Příklady táhnou.  Proč by se měla zapojit Vaše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Škola podporující zdraví. Osnova  Co je projekt Zdravá škola?  Proč je pro školy výhodný?  Příklady táhnou.  Proč by se měla zapojit Vaše."— Transkript prezentace:

1 Projekt Škola podporující zdraví

2 Osnova  Co je projekt Zdravá škola?  Proč je pro školy výhodný?  Příklady táhnou.  Proč by se měla zapojit Vaše škola?

3  Škola podporující zdraví - globální aktivita Světové zdravotnické organizace (WHO), odborné agentury OSN  v ČR podpořen usnesením vlády ČR z října 2001  od roku 2006 se důraz přesouvá z celostátní úroveň na regionální  možnost zapojení pro MŠ, ZŠ a SŠ Co je projekt Zdravá škola?

4 Cílem je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

5  Posláním programu ŠPZ je dosáhnout, aby každé dítě v ČR mělo možnost být vzděláváno ve škole, která veškerou svou činností zdraví podporuje. Co je projekt Zdravá škola? Tři pilíře pro ZŠ Pohoda prostředíZdravé učeníOtevřené partnerství

6 Současná podoba projektu Zdravá škola se opírá o tři pilíře a devět zásad. zdravé životní prostředí rozumné mezilidské vztahy vstřícná organizace 1. pilíř - Pohoda prostředí Co je projekt Zdravá škola?

7 náročná, ale rozumná výuka nenásilné zapojení žáků důraz na aktivní přístup motivující hodnocení 2. pilíř - Zdravé učení začlenění školy do života městské části partnerské vztahy s rodiči 3. pilíř - Otevřené partnerství

8

9 Co je projekt Zdravá mateřská škola? Tři pilíře pro MŠ Pohoda prostředí Zdravé učení a formální kurikulum podporující zdraví v MŠ Otevřené partnerství

10 podpora pedagoga věkově smíšené třídy spontánní hra podnětné prostředí kolektivní aktivity …….. 1. pilíř - Pohoda prostředí Co je projekt Zdravá mateřská škola?

11

12 Proč je projekt výhodný?  certifikace je jasným signálem pro rodiče, sponzory a další partnery  nejde o převratné změny ve fungování školy, ale spíše o zdůraznění určitých činností  bude škole sloužit jako dobrý nástroj k řízení její činnosti  pozornost hromadně sdělovacích prostředků

13  oba dokumenty směřují ke stejným cílům, ale každý se vyznačuje specifickou edukační strategií  v projektu „Zdravá škola“ je zdraví ve své fyzické, psychické a sociální dimenzi deklarováno jako hlavní a dominantní cíl. To se promítá ve výchovných i vzdělávacích aspektech celého projektu, přičemž výchovné zřetele zde mají prioritu.  RVP ZV je programem komplexnějším a ucelenějším Srovnání východisek „Zdravé školy“ s koncepcí RVPZV

14 Městská část PRAHY 13 klade důraz na Agendu 21 – podniká kroky k naplnění kriterií pro kategorii C Zapojení MČ do Národní sítě Zdravých měst Možnost získání grantů Proč by se měly zapojit i školy zřizované naší MČ?

15  prostudovat metodiky  podání předběžné přihlášky školy garantovi projektu, Státnímu zdravotnímu ústavu: dopis 1-2 strany A4  příprava projektu  konzultace s garantem ve škole a kulatý stůl  uzavření smlouvy školy a SZÚ a vydání osvědčení Jak se připravit na vstup do sítě ŠPZ

16

17 kontakty MŠ Ing. Linda Fröhlichová tel.: +420 267 082 546, e-mail: frohlichova @szu.cz ZŠ Mgr. Marcela Krunclová tel.: +420 267 082 704, e-mail: marcela.kunclova@szu.cz

18 Informační zdroje Internetové zdroje: http://www.program-spz.cz http://www.nszm.cz/index.shtmlhttp://www.nszm.cz/index.shtml Knižní zdroje: HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E., HAVLOVÁ, J., LACINOVÁ, I., PETRASOVÁ, N., SEDLÁČKOVÁ, H., SYSLOVÁ, Z., ŠPRACHTOVÁ, L. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-478-8. HAVLÍNOVÁ, M., KOPŘIVA, P., MAYER, I., VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha, Portál, 2006. ISBN 80-7178-263-7

19 Děkuji za pozornost RNDr. Marcela Plesníková FZŠ Mezi Školami 2322


Stáhnout ppt "Projekt Škola podporující zdraví. Osnova  Co je projekt Zdravá škola?  Proč je pro školy výhodný?  Příklady táhnou.  Proč by se měla zapojit Vaše."

Podobné prezentace


Reklamy Google