Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála 2005 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála 2005 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Bibliografické rejstříky a databáze Jejich princip, struktura a význam Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta VOŠIS – SIS – K3 - let. sem. 2004/2005

2 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Uspořádání a obsah prezentace aneb FAQ: 1 - První naprosto základní otázka: Co je to vlastně citační rejstřík? 2 - Druhá, neméně zásadní otázka: Odkud začít při výkladu bibliografické databáze? 3 - …konečně: Třetí praktická otázka: Co nám citační rejstřík v porovnání s obyčej- nými bibliografickými databáze vlastně řekne? Aneb také : O citačních mapách a mapování.

3 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Co je to vlastně citační rejstřík

4 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála a … ale na začátku by tomu mělo předcházet : Co je to vlastně citační rejstřík

5 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála The comparison of a citation index with standard bibliographical databases

6 6 1 Nejprve něco o tom, co je to bibliografická reference = odkaz na literaturu Důležité údaje: 1 - Kdo to napsal = autor, původce 2 - Jak se dílo (publikace) jmenuje, název, titul 3 - Kde to bylo zveřejněno = časopis, kniha 4 - Kdy to bylo zveřejněno = rok, popř. i měsíc, Veškeré údaje s pokud možno co největší přesností ! Duplicita tolik nevadí.

7 7 1 - Kdo knihu napsal = autor, původce nebo editor knihy 2 - Jak se kniha (kapitola) jmenuje, název, titul 3 - Kde kniha byla zveřejněna = u knihy sídlo vydavatele,. 4 - Kdy kniha byla zveřejněna = rok, 5 - Kolikáté a jaké vydání = pořadí a způsob vydání¨či dotisku (reprintu), 6 - Číslo stránky citované pasáže = jedna či více stránek, nikoliv celkový počet díla ! !! Bibliografická reference knihy:

8 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Text Reference 2 „Text – Reference“ propojení

9 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Text Reference 3 Pořadí referencí podle jejich výskytu v textu (sekvenční) 1 - Zwart 2 - Abel 3 - Vaněk 4 - Smith

10 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Text Reference 4 Pořadí referencí podle prvního autora (alfabetické) 1 - Abel 2 - Smith 3 - Vaněk 4 - Zwart 1 - Abel 3 -Vaněk 2 - Smith

11 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála a Úprava citování pramenů (referencí) v textu dle autora, roku publikace a pořadí v soupisu literatury … kde Smith [3] jako první prokázal, že … … kde Smith a spolupracovníci [3] jako první … … kde již dříve bylo prokázáno (Smith [3]), že... autor + pořadí ref. … kde již v roce 1988 [3] bylo prokázáno, že... jen pořadí reference

12 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála b Úprava citování pramenů (referencí) v textu dle autora, roku publikace a pořadí v soupisu literatury … kde bylo prokázáno (Smith 1988), že … … kde bylo prokázáno (Smith et al, 1988), že … … kde bylo prokázáno (Smith 1988a, Smith 1988b), že … autor + rok (name+year) … jak prokázali Smith et al. [3], je možné, že … … jak prokázali Smith et al. (3), je možné, že … … jak prokázali Smith et al. 3, je možné, že … možnosti odkazování pořadí reference horní index

13 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Bibliografický záznam článku V něm obsažené reference Bibliografický záznam původní reference jako článku V něm obsažené další reference Bibliografický záznam původní reference jako článku V něm obsažené další reference 6 Postupné propojení citací do různých „hloubek“ v citačním rejstříku

14 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Bibliografický záznam článku (1998) V něm obsažené reference Bibliografický záznam původní reference jako článku (1995) Případné další v něm obsažené reference Citačně příbuzné články (related papers) Bibliografický záznam příbuzného článku ( ) Případné další v něm obsažené reference nebo příbuzné články 7 Propojování článků v citačním rejstříku sestupně podle referencí v nich obsažených a vzestupně podle článků, které je citovaly (příklad pro období 1995 – 2003)

15 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Reference 6 - Černý Nová Schwartz Dlouhý J., Malá I.: Nále- zy ……Časopis „A“, Vol., No., P.-P., Vzájemné propojení referencí mezi citačně „příbuznými“ publikacemi (related papers) Výchozí článek (publikace), u něhož sledujeme citační propojení ke článkům mu předcházejícím

16 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Reference 6 - Černý Nová Schwartz Dlouhý J., Malá I.: Nále- zy ……Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 2001 Reference 6 - Černý Nová Nowak Schwartz Zahrádka K.: Změny… Časopis „B“, Vol., No., P.-P., 1995 Vzájemné propojení referencí zpětné Výchozí článek První článek, který mu předcházel

17 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Reference 6 - Černý Nová Schwartz Dlouhý J., Malá I.: Nále- zy ……Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 2001 Reference 6 - Černý Nová Nowak Schwartz Zahrádka K.: Změny… Časopis „B“, Vol., No., P.-P., 1995 Reference 6 - Černý Louis Nowak Schwartz Nová O., Krš T.: Vliv … Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 1989 Vzájemné propojení referencí zpětné Výchozí článek Článek předchozí Článek, který byl na začátku

18 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Reference 6 - Černý Nová Schwartz Dlouhý J., Malá I.: Nále- zy ……Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 2001 Reference 6 - Černý Nová Nowak Schwartz Zahrádka K.: Změny… Časopis „B“, Vol., No., P.-P., 1995 Reference 6 - Černý Louis Nowak Schwartz Nová O., Krš T.: Vliv … Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 1989 Reference 6 - Černý Louis Nová Nowak Zahrádka Winter S.: Prognosis of ….. Časopis „D“, Vol., No., P.-P., 2003 Reference 1 - Černý Dlouhý Louis Nová Schwartz Zahrádka – Malá I.: Pozdní změny Časopis „C“, Vol., No., P.-P., 2005 Vzájemné propojení referencí postupem času: zpět vpřed Výchozí článek První článek, který mu následoval Dosud posled- ní článek Citační mapování Článek, který byl na začátku První článek, který mu předcházel

19 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Reference 6 - Černý Nová Schwartz Dlouhý J., Malá I.: Nále- zy ……Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 2001 Reference 6 - Černý Nová Nowak Schwartz Zahrádka K.: Změny… Časopis „B“, Vol., No., P.-P., 1995 Reference 6 - Černý Louis Nowak Schwartz Nová O., Krš T.: Vliv … Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 1989 Reference 6 - Černý Dlouhý Louis Nová Schwartz Zahrádka – Malá I.: Pozdní změny Časopis „C“, Vol., No., P.-P., 2005 Reference 6 - Černý Louis Nová Nowak Zahrádka Winter S.: Prognosis of ….. Časopis „D“, Vol., No., P.-P., 2003 Vzájemné propojení článků formou jejich citování v refer- encích Cestování citacemi dopředu a sledová- ní nárůstu citovanosti výchozího článku

20 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála

21 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Reference 6 - Černý Nová Schwartz Dlouhý J., Malá I.: Nále- zy ……Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 2001 Reference 6 - Černý Nová Nowak Schwartz Zahrádka K.: Změny… Časopis „B“, Vol., No., P.-P., 1995 Reference 6 - Černý Louis Nowak Schwartz Nová O., Krš T.: Vliv … Časopis „A“, Vol., No., P.-P., 1989 Reference 1 - Černý Dlouhý Louis Nová Schwartz Zahrádka – Malá I.: Pozdní změny Časopis „C“, Vol., No., P.-P., 2005 Reference 6 - Černý Louis Nová Nowak Zahrádka Winter S.: Prognosis of ….. Časopis „D“, Vol., No., P.-P., 2003 Příbuzné články „related papers“ Články / Refer citováno: Nová (1989) x = 4x 2 Zahrádka (1995) - x = 3x 3 Dlouhý (2001) - - x 4 5 = 2x 4 Winter (2003) x 5 = 1x 5 Malá (2005) x = 0x 6 Černý (1954) = 5x 7 Louis (1965) = 2x 8 Nowak (1984) = 2x 9 Schwartz (1973) = 4x Reference celkem , celk. 23

22 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Text „IMRAD“ – Abstrakt t), Úvod, Metodika, Diskuse, Závěry; Zkratky; Přispěvatelství (contributionship t) ; Konferenční prezentace t) ; Grantová podpora t) ; Dedikace t) ; Poděkování;. ČLÁNEK CITUJÍCÍ - „CITING “ Autor (-ři) (Afiliace, Adresa) Název (Klíčová slova) Časopis Yr. Vol. No. P.- P. ČLÁNKY CITOVANÉ - „CITED“ Autor (-ři) (Afiliace, Adresa) Název (Klíčová slova) Časopis Yr. Vol. (No.) : P.- P. Literatura – Reference Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie t) = pro kompletnost zásad- ních údajů o článku bývá uvedeno na titulní stránce. Struktura (ci- citujícího) článku, slou- žícího jako příklad dokumentu uváděného v citačním rejstříku VZÁJEMNÉ CITAČNÍ PROPOJENÍ (LINK), KDY SÁM AUTOR, ZNALÝ PROBLEMATIKY, CITUJE VE SVÉM ČLÁNKU JINÝ ČLÁNEK, KTERÝ POVAŽUJE ZA TÉMATICKY, „FUNKČNĚ“, INTELEKTUÁLNĚ NEJVÍCE PŘÍBUZNÝ („related article“), PRINCIP CITAČ- NÍHO REJ- STŘÍKU

23 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála TEXT. REFERENCE a POZNÁMKY TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS (původnost, autorství, copy- right, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného rukopisu manuscript → → typescript head – heading - záhlaví body – základní stať informační zabezpečení (propojení) faktografická podpora (argumentace) integrity – eticko - právní základ

24 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála TEXT. REFERENCE a POZNÁMKY TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS (původnost, autorství, copy- right, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného rukopisu head – heading - záhlaví body – základní stať informační zabezpečení (propojení) faktografická podpora (argumentace) integrity – eticko - právní základ Toto je struktura článku vyhovující z obecnějšího hlediska (1) čtenáři, (2) autorovi, (3) editorovi i (4) knihovníkovi a také (5) obvyklé bibliografické databázi. Pro citační rejstřík je třeba struktura článku chápat z hlediska propojení bibliografického popisu vlastního citucjícího článku s referencemi uváděnými na jeho konci v soupisu literatury, obsahujícím v něm citované články. Proto je třeba chápat strukturu článku po následujících úpravách:

25 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála integrity – eticko - právní základ TEXT. REFERENCE a POZNÁMKY TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS (původnost, autorství, copy- right, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného ru- kopisu podstat- né pro principy citačního rej- stříku ….. head – heading - záhlaví body – základní stať informační zabezpečení (propojení) faktografická podpora (argumentace) ….. kdy se projeví funkční propojení mezi (1) vlastním citujícím článkem (charakte- rizovaným „záhlavím“), (2) referencemi (literaturou), čili citovanými články, jak jsou uvedeny na konci článku a konečně (3) odkazy referencí v textu.

26 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála TEXT ….Nowak ( 2001) …….………… …………………… Černý (1999).. ……………………………………... …. Schwartz ( 1984) …………… ……………………………………. ……………Louis (1965). TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Hlavní součásti odborného ru- kopisu podstat- né pro principy citačního rej- stříku head – heading – záhlaví Základní bibliografická reference o citujícím článku (Autor, název, časopis, Vol., No., P.-P., Yr. body – základní stať Odkazy v textu, citační propojení (link) „text- literatura“) informační zabezpečení (propojení - link), „bibl. reference“ na konci článku, „citace“ před tím v textu REFERENCE a POZNÁMKY 1 - Černý Louis Nowak Schwartz CITUJÍCI (CITING) ČLÁNEK CITOVANÉ (CITED) ČLÁNKY

27 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála CITUJÍCI (CITING) ČLÁNEK REFERENCE a POZNÁMKY 1 - Černý Louis Nowak Schwartz CITOVANÉ (CITED) ČLÁNKY TEXT ….Nowak ( 2001) …….………… …………………… Černý (1999).. ……………………………………... …. Schwartz ( 1984) …………… ……………………………………. ……………Louis (1965). Hlavní součásti odborného ru- kopisu podstat- né pro principy citačního rej- stříku head – heading – záhlaví Základní bibliografická reference o citujícím článku (Autor, název, časopis, Vol., No., P.-P., Yr. body – základní stať Odkazy v textu, citační propojení (link) „text- literatura“) informační zabezpečení (propojení - link), „bibl. reference“ na konci článku, „citace“ před tím v textu Podle konkrétního citovaného článku v (kte- rémkoliv) indexovaném časopise lze najít všechny (další) citující články Princip citačního indexu

28 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála A právě ona časová náročnost, tj. ke všem uveřejněným článkům zpracovávaným pro bibliografie je třeba s uvedením vzájemného propojení uvést i všechny v nich uváděné citované články, které články zavzaté do citačního rejstříku v sobě citovaly. Pokud 1 citující článek obsahuje v sobě v průměru 9 citovaných prací, znamená to na každý 1 do databáze zapsaný článek zapsat pro citační rejstřík ještě 9 dalších článků, v něm citovaných, tedy napsat celkem 10 bibliografických záznamů.

29 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Pokud 1 sešit časopisu obsahuje v průměru 10 článků, znamená to na každé 1 číslo časopisu zapsat pro citační rejstřík celkem 100 bibliografických záznamů. Pokud 1 ročník časopisu obsahuje v průměru 10 sešitů článků, znamená to na každý 1 svazek časopisu pro dohromady 100 článků zveřejněných za 1 rok zaspat do citačního rejstříku celkem bibliogra- fických záznamů.

30 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála V současné době při elektronické formě přírpavě rkopisů a reakčních úpravách pro tisk (desk-top-publishing) a za použití zápisu ve formatu XLM (extended language markup) to zase není tak nepřekonatelný problém. Svědčí o tom i pokus zpracovat v Národní lékařské knihovně v Praze pro 4 vybrané časopisy takový „ český lékařský citační rejstřík “, ne jen jako bibliogafickoud atabázi, ale i včetně vybraných bibliometrických indikátorů (impact factor, immediacy index).

31 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Odkud začít při výkladu biblio- grafické databáze

32 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Na počátku byl článek Proto je třeba nejprve vědět, co je to odborný článek a naučit se, jak se píše = profesionální Λ a Ω

33 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Význam a úloha psaní ve společnosti a v profesi I „obyčejný“ občan by měl ve vlastním osobním zájmu umět napsat dopis příteli, žádost na úřad, zprávu o své činnosti. U „středoškoláka“ by to mělo být samozřejmostí. U „vysokoškoláka“ pak povinností.

34 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Aby tu byl článek, musí tu být autor Proto je třeba, nejlépe z vlastního prožitku: dobře znát v čem spočívá autorství (authorship), důsledně dodržovat jeho odborné, právní a etické zásady (integrity)

35 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Bez autora by nevznikl žádný článek (ani kniha, nebo jiný text). Bez odborného autora by nexistoval dobrý odborný časopis.

36 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Odvěké (1, 2, 3) i současné (4,5) trivium autora 1 Číst 2 Psát 3 Počítat 4 Předvádět 5 Sdělovat Read Write Arithmetic Present Communicate

37 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Oč se ten mládenec, zřejmě náruživý čtenář a zároveň i bonviván, opře, až budou vydávány jen e -knihy, a z toho sloupku zbudou tak 2-3 CD ROMy. Autoři, čtenáři, editoři, knihovníci !!! Nezapomínejte, že žijeme v době „informační společnosti“, kdy všeobecně probíhá „globalizace“, „digitalizace“ a „elektronizace informačních pramenů.

38 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála a Co nám citační rejstřík v porovnání s obyčejnými bibliogra- fickými databázemi vlastně řekne?

39 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Nejprve něco o tom, co je to bibliografická reference = odkaz na literaturu Důležité údaje: 1 - Kdo to napsal = autor, původce 2 - Jak se dílo (publikace) jmenuje, název, titul 3 - Kde to bylo zveřejněno = časopis, kniha 4 - Kdy to bylo zveřejněno Veškeré údaje s pokud možno co největší přesností ! Duplicita tolik nevadí.

40 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Text Reference 2 „Text – Reference“ propojení

41 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Text Reference 3 Pořadí referencí podle jejich výskytu v textu (sekvenční) 1 - Zwart 2 - Abel 3 - Vaněk 4 - Smith

42 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Text Reference 4 Pořadí referencí podle prvního autora (alfabetické) 1 - Abel 2 - Smith 3 - Vaněk 4 - Zwart 1 - Abel 3 -Vaněk 2 - Smith

43 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála a Úprava citování pramenů (referencí) v textu dle autora, roku publikace a pořadí v soupisu literatury … kde Smith [3] jako první prokázal, že … … kde Smith a spolupracovníci [3] jako první … … kde již dříve bylo prokázáno (Smith [3]), že... autor + pořadí ref. … kde již v roce 1988 [3] bylo prokázáno, že... jen pořadí reference

44 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála b Úprava citování pramenů (referencí) v textu dle autora, roku publikace a pořadí v soupisu literatury … kde bylo prokázáno (Smith 1988), že … … kde bylo prokázáno (Smith et al, 1988), že … … kde bylo prokázáno (Smith 1988a, Smith 1988b), že … autor + rok (name+year) … jak prokázali Smith et al. [3], je možné, že … … jak prokázali Smith et al. (3), je možné, že … … jak prokázali Smith et al. 3, je možné, že … možnosti odkazování pořadí reference horní index

45 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Bibliografický záznam článku V něm obsažené reference Bibliografický záznam původní reference jako článku V něm obsažené další reference Bibliografický záznam původní reference jako článku V něm obsažené další reference 6 Postupné propojení citací do různých „hloubek“ v citačním rejstříku

46 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Bibliografický záznam článku (1998) V něm obsažené reference Bibliografický záznam původní reference jako článku (1995) Případné další v něm obsažené reference Citačně příbuzné články (related papers) Bibliografický záznam příbuzného článku ( ) Případné další v něm obsažené reference nebo příbuzné články 7 Propojování článků v citačním rejstříku sestupně podle referencí v nich obsažených a vzestupně podle článků, které je citovaly (příklad pro období 1995 – 2003)

47 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála b Citační rejstřík jako základ ke vzniku citačních map.

48 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Děkuji za pozornost! ….. a na závěr, přijměte, prosím, následující v a r o v á n í …..

49 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Tak takhle vypadá informační žír

50 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací (ÚVI),  U nemocnice 4, P r a h a 2 

51 Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála Ω


Stáhnout ppt "Bibliografické rejtříky a databáze, principy © M. Špála 2005 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google