Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademická obec 15.9.2004. Program  Výuka  Věda a výzkum  Rozvoj a zahraniční styky  Finanční situace  Ostatní aktivity a činnosti  Priority pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademická obec 15.9.2004. Program  Výuka  Věda a výzkum  Rozvoj a zahraniční styky  Finanční situace  Ostatní aktivity a činnosti  Priority pro."— Transkript prezentace:

1 Akademická obec 15.9.2004

2 Program  Výuka  Věda a výzkum  Rozvoj a zahraniční styky  Finanční situace  Ostatní aktivity a činnosti  Priority pro další akademický rok

3 Výuka

4 Rok 2003/2004  Přehled studijních programů a oborů a akreditace  Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005

5 Přehled studijních programů a oborů Studijní programStudijní oborČísloZkratkaForma Akreditace platná do: Aplikovaná informatika 1802R001aiP,K, A10. 5. 2010 Ekonomika a managementManagement CR6501R012crjp,mcrP19. 7. 2008 Sportovní management6208R101smP18. 12. 2004 Finanční management6208R113fmP,K10. 5. 2008 Zdravotnický management6208R114zmK15. 8. 2008 Syst. inženýrství a inform.Obecná informatika1801R008oiP18. 12. 2006 Informační management6209R015im (3)K,A,P,A18. 12. 2006 Syst. inženýrství a inform.Informační management6209T015im (5)P,K7. 4. 2011 Syst. inženýrství a inform.Informační management6209T015im (2)P,K,A7. 4. 2007 Syst. inženýrství a inform.Informační a znalostní management 6209V014izmP,K, A12. 5. 2006 Informační a znalostní management 6209V014izmK, A12. 5. 2006

6 Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005 OborCelk.Prez.Ner.PKNZapsánoPlán Aplikovaná informatika – prezenční (ai)562409022910179103126120 Finanční management – prezenční (fm_HK)392308011714447 5350 Informační management – 2leté – prezenční (im2)483901691411 10 Informační management – 5leté (im5)3822950179793798116100 Informační a znalostní management (izm)880404225 Aplikovaná informatika – konzultativní (K-ai)352231011664518110380 Finanční management – konzultativní (K-fm)2891710884835646850 Informační management – 2leté – konzultativní (K-im2)132920401933283930 Informační a znalostní mng – konzultativní (K-izm)960204115 Management cestovního ruchu (mcr)194315740114568892728380 Sportovní management (sm)18311305735342 40 Celkem43003246096210351249549644570

7 Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005 Rozpočtové počty studentů na rok 2005 pro FIM 1. – 3. rok studia: 1213 přepočtených studentů 4. a vyšší rok studia (včetně navazujícího): 354 přepočtených studentů Doktorská studia: 32 Celkem: 1599 přepočtených studentů Snížení fyzického počtu studentů na přepočtené: - propad v předchozím prvním ročníku - zvláštní studenti - dodržení struktury „mladí, staří studenti 514“ Loňská zkušenost – finanční rok 2004 1648 fyzických 1516 přepočtených Absolventi 224 Neúspěšní 289 „Mladí nám stárnou!“ Takzvané krácení za „přebytečné studenty“ 32 starších (2004)

8 Věda a výzkum

9 Současnost  2 výzkumné záměry (do konce 2004) Informační technologie a jejich potenciál v interaktivním vzdělávání v 21. století Znalostní management pro informační společnost  Byly podány návrhy na 2 nové výzkumné záměry (od 2005 na dobu 7 let)

10 Současnost  standardní granty GAČR řešené v roce 2004 Kognitivní matrice a jejich dynamické změny (J. Zelenka) Management znalostí při podpoře činností vzdělávací organizace (P. Mikulecký) Hodnocení investic do vyspělých technologií (J. Hynek) Klasifikační modely a porovnání jejich prediktivních vlastností (H. Skalská) Specifické aspekty mezinárodního pohybu kapitálu, mezinárodního obchodu … (L. Hájek)

11 Současnost  postdoktorský grant GAČR řešený v roce 2004 Moderní informační technologie a jejich využití při výzkumu a výuce psaného anglického jazyka (B. Frydrychová – Klímová, garant P. Mikulecký)

12 Mezinárodní projekty  Socrates/Minerva ODL-NET: Open and Distance Learning Network for Exchange of Experiences (RNDr. P. Poulová)  Socrates/Erasmus LEFIS – Legal Framework for Information Society (P. Mikulecký)

13 Dále podané návrhy  GAČR  podáno 5 návrhů standardních projektů  Výzkumná centra – národní program  1 návrh na Centrum pro výzkum znalostní a výpočetní ekonomiky (SU Opava, Unicorn, GIST)  Socrates Minerva – podán 1 Erasmus – podán 1 Grundwig 1 – podán 1

14 Doktorské studium  Program „Systémové inženýrství a informatika“ Obor: Informační a znalostní management Studenti všech tří ročníků; v řádném studiu 12, v kombinované formě studia 11, 2 mají studium přerušené Po doktorské zkoušce: 7 (+ 2 do konce 2004) První obhajoba: Ing. Kamil Svoboda (Ph.D.) (21.06.2004)

15 Zahraniční styky a rozvoj

16 SOCRATES/ERASMUS Bilaterální smlouvy  HES Amsterdam School of Business  Bayerische Beamtenfachhochschule Hof  Buckinghamshire Chilterns University College  ISLA Bragança  IPB Bragança  Technological Institute of Larissa  University of Koblenz- Landau  Universidad de Granada  Universite D` Orleans  Universite de Metz  FH Technikum Joanneum GmbH Graz  Leisure Management School Leeuwarden  University of Hull  King`s College London  Universidad Politécnica de Madrid  University of Westminster  Tampereen yliopisto

17 SOCRATES/ERASMUS  Studentské mobility 35 studentů 166 měsíců  Učitelské mobility 12 učitelů 13 týdnů

18 SOCRATES/ERASMUS

19 Zahraniční návštěvy

20 Výjezdy 2002/03  Finsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie  153 výjezdů pracovníků (92 výjezdů)

21 Výjezdy studentů  TAIWAN National Dong Hwa University (4 studenti) National Sun Yat-sen University (2 studenti)  MOST PRO LEO Panasonic, Langen (2 studenti)

22 E-learning na FIM  Připravováno více než 100 e-předmětů  Dokončeno a prezentováno celkem 60 e- předmětů  Soutěž e-learning 2003  1. místo  cena Národního centra distančního vzdělávání

23 Rozvojové projekty  FRVŠ Úspěšně obhájeny všechny 4 projekty Podáno 11 projektů  Rozvojové a transformační MŠMT Jazykové vzdělávání pracovníků E-learning Mobility studentů

24 Spolupráce  28 zvaných přednášek  Soutěž o nejlepší závěrečné práce v oborech informační technologie a kvantitativní metody (ČSSI)  Vánoční cena ORTEXu  Vyhlášení výsledků soutěže časopisu Bankovnictví na téma: 10 let české koruny

25 Konference a semináře  eLearning 2003  SCO 2004  HED 2004  SCM 2004

26 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003 Finanční situace

27 Financování VŠ Dotace na vzdělávací činnost – v roce 2003 celkem 54 275 tis. Kč v roce 2004 celkem 69 591 tis. Kč  koeficient náročnosti studijního oboru ekonomika a management = 1,00 informatika = 1,65  Krácení dotace za překročený počet studentů  v roce 2003 o 11,6 přep. studentů činil 371 tis. Kč  v roce 2004 o 43 přep. studentů činil 1419 tis. Kč

28 Skladba výnosů bez grantů 2003 2004 2003 2004 (předpoklad) (předpoklad) Dotace MŠMT na vzdělávací činnost 88% 91% Podíl z prostředků na vědu 2% 1,5% Stipendia doktorandů 2% Vlastní příjmy (vč. započít. výkonů mezi PdF a FIM) 8% 7,5%

29 Příspěvek na provoz rektorátních útvarů  dle rozpisu jednotlivých položek rozpočtu na základě schválené metodiky podle skutečného čerpání jednotlivými subjekty UHK v závislosti na počtu studentů a zaměstnanců, využití prostor jednotlivých budov atd.  činil cca 23% celkové dotace na vzdělávací činnost  v roce 2003 - 12 333 000 Kč  v roce 2004 – 15 661 000 Kč

30 Dotace na vzdělávací činnost  Dotace na vzdělávací činnost FIM po odečtu nákladů na provoz rektorátu bez FRVŠ, prostředků na vědu, stipendií doktorandů v roce 2003 - 42 308 tis. Kč v roce 2003 - 42 308 tis. Kč v roce 2004 - 53 930 tis. Kč v roce 2004 - 53 930 tis. Kč

31 Příjmy vlastní z hlavní činnosti  Dalším zdrojem jsou příjmy z hlavní činnosti - tvořily v roce 2003 zhruba 8% výnosů FIM 3 358 526,91 Kč. 3 358 526,91 Kč.  Příjmy:  Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, úroky apod.)  Kursové zisky  Příspěvek za studium samoplátců  Rekvalifikační kurzy  Ostatní příjmy (dary, náhrady pojistné)  V roce 2004 předpokládáme příjmy vyšší.

32 Granty v roce 2003 hrazené státním rozpočtem  19,4% dotace na vzdělávací činnost ( NIV 8190 tis. Kč, 4172 tis. Kč –investice)  Granty:  FRVŠ 465 tis. Kč  Výzkumné záměry 1012 tis. Kč,investice 250  GAČR 544 tis. Kč  Projekty MŠMT ČR- transformační, rozvojové, fond ministra apod. 4630 tis. Kč Investice 3922 tis. Kč Investice 3922 tis. Kč  Socrates (výjezdy studentů hrazené MŠMT ) 1 539 tis. Kč

33 Granty zahraniční - v roce 2003  Socrates (výjezdy studnetů hrazené z EU)  Socrates Minerva  CEEPUS  Leonardo ICOTEL  Leonardo-MOST PRO LEO  CERGE  Celkem dotace na zahr. granty 2 365 987,55 Kč

34 Granty FIM za rok 2003 celkem  Neinvestiční výdaje 10 556 tis. Kč což činí 25 % zákl. dotace na vzdělávací činnost, ale v roce 2003 se zvýšil podíl investic což činí 25 % zákl. dotace na vzdělávací činnost, ale v roce 2003 se zvýšil podíl investic  Investice 4 172 tis. Kč

35 Hospodářský výsledek z HČ za rok 2003  Náklady celkem 45 273 023,21 Kč  Výnosy celkem ( použité zdroje) 46 558 781,41 Kč Hospodářský výsledek z HČ 1 285 758,20 Kč Celkový hospodářský výsledek po dokrytí grantů, projektů, kurzových ztrát a po zdanění) 288 048,20 Kč

36 Výnosy a náklady v doplňkové činnosti v roce 2003  Výnosy celkem 2 240 203,00 Kč  Náklady celkem 1 525 857,67 Kč Hospodářský výsledek z DČ 714 345,33 Kč 714 345,33 Kč  náklady – převážně mzdové(vč.odvodů) 1 031 045 Kč  Režie 265294 Kč

37 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 288 048,88 Kč Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 714 345,33 Kč Celkový hospodářský výsledek FIM 1 002 394,21 Kč Závěrečný výsledek hospodaření za rok 2003 celkem

38 Stipendia  1 222 900 Kč  vykryto z celkových příjmů FIM a stipendijního fondu

39 Mzdy v roce 2003  Mzdové prostředky 27 617 705 Kč  65% dotace (88% včetně zdravotního a sociálního pojištění )  Průměrná mzda z hlavní činnosti 25 593,03 Kč pedagogové 26 803,6 Kč  Průměrná mzda celkem 27 246,71 Kč včetně grantů, projektů, DČ, apod.  Průměrná mzda pouze z dotace na vzdělávací činnost by činila 23 692,79 Kč

40 Stav fondů FIM k 31.12.2003 Fond odměn2 428 396,78 Kč Fond rezerv2 660 543,34 Kč Stipendijní fond776 714,00 Kč FRIM6344983,25 Kč

41 Rok 2004  Finanční situace FIM je stabilizovaná.  Fondy FIM jsou dostatečné  Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 do fondů - celý celkový hospodářský výsledek ve výši 1 002 394,21 Kč do FRIMu 1 002 394,21 Kč do FRIMu

42 Nový Vnitřní mzdový předpis UHK- nárůst tarifů v průměru o 13,75 % Vyšší příjmy za přijímací řízení – nárůst počtu uchazečů o 1739 Zvýšení počtu zahraničních studentů Zvýšení počtu grantů GAČRu Rok 2004

43 Ostatní aktivity a činnosti

44 Prostorové podmínky  Rekonstrukce prostor bývalé tělocvičny na 2. budově  Vytvoření vhodných prostor pro IDV  Vyčištění chodeb (přístěnek, katry, rozvody, dveře)  Vymalování, nová podlahová krytina, sedací nábytek  Změna vnitřního uspořádání PC učeben  Nový nábytek, nové počítače, nově tisk a kopírování  Malování, broušení parket, drobné opravy, žaluzie  Nový informační systém  Výstava fotografií v 1. patře

45 Prostorové podmínky  Dokončení rekonstrukce stávající budovy  Druhé patro  Vytvoření podmínek pro výstavbu nové budovy  Dohoda o spolufinancování  Dohoda o dalším využití 2. budovy  Změny projektu nové budovy FIM  Předpokládaný termín výstavby v letech 2005-2007

46

47

48

49

50

51 Plnění úkolů pro rok 2003/04   Reakreditace programu EaM  Restrukturalizace oboru IM  Diskuse o možných změnách SZZ  Příprava nového výzkumného záměru(ů)  Pokračující internacionalizace FIMu  Finanční jistota a stabilita

52 Úkoly pro rok 2004/05  Úspěšné projití hodnocením komisí AK  Zvládnutí změn organizace SZZ  Práce na VZ a grantech GAČR  Pokračující internacionalizace FIMu  Vytvoření podmínek pro výstavbu FIMu  Finanční zdraví a stabilita

53 Děkujeme Vám za pozornost.

54 Děkujeme Vám za spolupráci!


Stáhnout ppt "Akademická obec 15.9.2004. Program  Výuka  Věda a výzkum  Rozvoj a zahraniční styky  Finanční situace  Ostatní aktivity a činnosti  Priority pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google