Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výživa a dávka proteinů v procesu regenerace u pacientů v intezivní péči MUDr. Roman Mottl, Ph.D. Interní JIP, Geronto-metabolická klinika Fakultní nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výživa a dávka proteinů v procesu regenerace u pacientů v intezivní péči MUDr. Roman Mottl, Ph.D. Interní JIP, Geronto-metabolická klinika Fakultní nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Výživa a dávka proteinů v procesu regenerace u pacientů v intezivní péči MUDr. Roman Mottl, Ph.D. Interní JIP, Geronto-metabolická klinika Fakultní nemocnice Hr. Králové

2 Část 1. Metabolicko hormonální

3 Metabolická odpověď na stres (sepsi)‏ ↑ Katecholaminů ↑ Glukokortikoidů ↑ Glukagon ↑ Cytokinů, zánětlivých mediátorů ↑ Proteinů akutní fáze Cuthbertson DP, et al. Adv Clin Chem 1969;12:1-55 Welborn MB. In: Rombeau JL, Rolandelli RH, eds. Enteral and Tube Feeding. 3 rd ed. 1997

4 liver Keto - genesis periphery fat glucose 140 g glucose 200 g AA 150 g FA 20 g + glycerol Zánět a podvýživa Glyco - gen ischemic tissue lactate Gluconeo - genesis

5 Regenerace = anabolismus Proteosyntéza Positivní dusíková bilance Glykogensyntéza, pokles insulin.rezistence Lipogenese

6 Energie v anabolismu Harris-Benedict x stres. faktor x faktor aktivity 25-30 kcal/kg/denody weight/day Nepřímá kalorimetrie Celkový energetický výdej kriticky nemocných výjimečně přesahuje 35 kcal/kg/den (ESPEN Book - Basics in Clinical Nutrition, 3rd edition, Galen 2004 )‏

7

8 Energie v anabolismu: Kachexie Nutno suplementovat depleční stav Počítat na ideal body weight (= IBW)‏ Ideal Body Weight (muži) = 50 kg + 2.3kg * (výška (in) - 60 )‏ (ženy) = 45.5kg + 2.3kg *( výška(in) - 60) /Devine formula/ - Pro muže cca BMI 23 (výška x výška x 23 = IBW)‏ - Pro ženy cca BMI 21

9 Klidový energet. výdej upravený na celkovou tělesnou hmotnost (REEa) u pacientů s normální váhou, s nadváhou, obézních a morbidně obézních. SD and 95% confidence interval. ANOVA prokázala signifikantní rozdíl mezi všemi skupinami (p<0.01). 1 p<0.01 srovnání s pac. s norm. hmotností, 2 p <0.01 srovnání s obézními pacienty Energie v anabolismu: Obesita

10 Obésní: 25 kcal/kg/den je příliš – vhodné odečíst: - 15% u pac. s nadváhou (BMI = 25-29,9 kg/m2)‏ - 25% u obézních (BMI = 30-34,9 kg/m2)‏ - 50% u morbidně obézních (BMI nad 35 kg/m2)‏ (SCCM + ASPEN: BMI>30: 22-25 kcal/kg IBW)‏

11 Denní příjem substrátů u kriticky nemocných minim. dávka max. dávka (g/kg/den) (g/kg/den)‏ Aminokyseliny 1,2 2,0 Glukosa 2 6 Lipidy 0,5 1,5 (ESPEN Book - Basics in Clinical Nutrition, 4th edition, Editor-in-Chief Luboš Sobotka, Galen 2011, p. :450 )‏ ESPEN

12 Tuky Monitorovat hladiny triglyceridů - hranice 3,0 – 4,5 mmol/l Tuky v regeneraci – menší obavy než v akut. fázi - zvl.tuky na bázi sojového oleje /Battistella et al.: J.Trauma,1997/

13 Bílkoviny Požadavek 1.2-2.0 g/kg/day 20%-30% celk. kalorií Barton RG. Nutr Clin Pract 1994;9:127-139 ASPEN Board of Directors. JPEN 2002;26 Suppl 1:22SA

14 Bílkoviny – kachexie, obezita Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically ill Patient: SCCM, ASPEN) JPEN, Vol.33, No.3,2009, 277-316 Kachektičtí - BMI pod 18: 1,5-2 g/kg IBW Obesní - BMI 30-40 : > 2,0 g/kg IBW - BMI nad 40: > 2,5 g/kg IBW ( pod 2,0 nestačí pro posit. N-balanci)‏ /Choban et al.:Morbid obesity and utrition support: is bigger different? Nutr.Clin.Pract.2005, 20: 480-487/

15

16 N-katabolismus ve stresu 10203040 28 24 20 16 12 8 4 0 Ztráty dusíky - g/den Days Long CL, et al. JPEN 1979;3:452-456 10203040 28 24 20 16 12 8 4 0 Dny

17

18 E/N poměr (kcal/g N)‏ Stres. úroveň Kcal : g dusíku Procento bílk./celk.Kcal Bílkoviny/kg hmotnosti No Stress > 150:1 < 15% protein 0.8 g/kg/day Moderate Stress 150-100:1 15-20% protein 1.0-1.2 g/kg/day1.5-2.0 g/kg/day > 20% protein < 100:1 Severe Stress One size (vak all-in-one) – doesn´t fit all !

19 Insulin

20 Insulin – klinický efekt Posit.: Kompletně anab. hormon Stimuluje syntézu proteinů při stresu Snižuje katab.proteinů při stresu Zvyš.transport glukosy, MK do bb. Neg.: Riziko hypoglykemie Demling R.: The Use of Anabolic Agents in Catabolic States Journal of Burns and Wounds, vol.6, 2007:33-49

21 p.:14-17

22

23 Růstový hormon

24 Růstový hormon – klinický efekt Posit. Zvyšuje vychytávání AK v bb. Zvyšuje protein.syntézu Snižuje katabolismus Zvyšuje IGF-1 Neg: Zvyšuje insulin.resistenci, hyperglykemii Zvyš.metabolický obrat ( o 10-15%)‏ Není protizánětl. efekt

25 N Engl J Med 1999;341:785-92. P<0,001 RR=1,9(CI:1,3-2,0)‏ P<0,001 RR=2,4 (CI:1,6-3,5)‏

26 Anabolické steroidy: Oxandrolon

27 Oxandrolon - klin.efekt Analog testosteronu – 10x větší anab.aktivita než testost. Posit. Stimuluje syntézu proteinů - pouze v lean mass Bez efektu na glukosový metab Snižuje katabolismus Schválen FDA Neg. Nelze u androgenních TU – CA prostaty, CA prsu u mužů Hepatotoxicita – ale nižší než jiné anab. steroidy Virilizace, retence tek. - mírná

28 THE ANTICATABOLIC AND WOUND HEALING EFFECTS OF THE TESTOSTERONE ANALOG OXANDROLONE AFTER SEVERE BURN INJURY Robert H. Demling, MD, Dennis P. Orgill, MD, PhD The Burn Center, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School Boston, MA J Crit Care, March 2000; 15:12-18

29

30 Část 2. Anabolická rezistence

31

32 33. kongres ESPEN 2012 - Sir David Cuthbertson Lecture: Anabolic rezistance: a road map to malnutrition. G.Biolo (Italy) Insulin - může zlepšit mikrocirkulaci u svalů - u popálených – i přes IR – dokáže zvýšit anabolismu bílk.

33 33. kongres ESPEN 2012 - Sir David Cuthbertson Lecture: Anabolic rezistance: a road map to malnutrition. G.Biolo (Italy)‏ Cvičení: – zvýšení mikrovaskulárního nutritivního blood-flow ve svalech Renál. selhání bílk. 0,6g/kg/d – bez cvičení – negat. N-balance = katabolismus - s cvičením – posit. N-balance = anabolismus

34 Anabolická rezistence Zvl. chron.nemocní: - nádory - COPD - cirhosa - revm.artritida -stařecká sarkopenie -Diabetes mellitus I + II. Typu -ICHS -renál.onemocnění -léčba kortikoidy -obesita -immobilní, neurologická onemocnění....

35 Část 3. Klinický pohled

36 Výživa a regenerace – zachování sval.funkce Odpojení od UPV Toaleta dých.cest Vertikalizace – prevence dekubitů, atelektáz Uchování samoobslužnosti Chůze – samostatnost Od příjetí myslet na výsledný cíl: Dimise domů !

37 Nehybnost Důsledky akutního onemocnění Zánět Podvýživa Ztráta svalstva

38

39 Nutno cvičit – svaly i přes adekvátní výživu bez cvičení atrofují!

40 Critical Care Rounds, Volume 8, Issue 4, 2011

41

42

43

44

45 Pacient se sarkopenickou obesitou - Interní JIP GMK

46 Děkuji za pozornost.

47 Volume 6,2007, p.: 33-49

48 Use of human growth hormone combined with nutritional support in a critical care unit. Ziegler TR, Young LS, Ferrari-Baliviera E,et al.: J. Parenter. Enter. Nutr. 1990; 14: 574–81

49 Neuromuskulární elektrická stimulace

50


Stáhnout ppt "Výživa a dávka proteinů v procesu regenerace u pacientů v intezivní péči MUDr. Roman Mottl, Ph.D. Interní JIP, Geronto-metabolická klinika Fakultní nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google