Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice

2 Možné ukazatele GB celkový finanční rozpočet municipality celkový finanční rozpočet municipality výdaje vybraných resortů nebo programů, např. školství, zdravotnictví, kultura, doprava, sociální oblast, sport aj. výdaje vybraných resortů nebo programů, např. školství, zdravotnictví, kultura, doprava, sociální oblast, sport aj. vybrané druhy rozpočtových příjmů: zej. daně vybrané druhy rozpočtových příjmů: zej. daně změny v daňovém systému změny v daňovém systému zavádění nové legislativy nebo místních opatření zavádění nové legislativy nebo místních opatření výdaje na nové projekty a jaký mají vztah k užitkům pro muže a ženy dané municipality výdaje na nové projekty a jaký mají vztah k užitkům pro muže a ženy dané municipality

3 METODIKA GENDEROVÉHO VÝZKUMU 1) 1) Nástroje genderového výzkumu statistické údaje podle pohlaví statistické údaje podle pohlaví citlivost ke genderové segregaci a zvyklostem citlivost ke genderové segregaci a zvyklostem obecní rozpočet: příjmy, výdaje. obecní rozpočet: příjmy, výdaje. 2) Vybraná odvětví: 2) Vybraná odvětví: místní školství: spravované obcí místní školství: spravované obcí místní a příměstská doprava místní a příměstská doprava sociální oblast sociální oblast

4 Výsledky analýzy v Hradci Králové Výdaje města: za r. 2006: 1 944 850 000 Kč A- ŠKOLSTVÍPočet zaří- zení Pracov níků celkem Z toho žen % žen Rozpo - čet: tis. Kč % podíl na cel. rozpočt u Školní družiny18 67,5 100,0 x x Mateřské školy30236,6 100,0 5 929 0,30 Základní školy19629,1528,1 83,965 791 3,38 Základní umělecké školy 2 88,1 49,1 55,7 3 371 0,16 Školská zařízení (jídelny, domovy mládeže aj.) 45166,2 100,0 30 031 1,54 Dům dětí a mládeže 1 15,2 11,0 72,4 2 055 0,10 CELKEM1051 2211 058 89,6 90 021 4,43

5 Výsledky analýzy v Hradci Králové B- DOPRAVAPočet zaříze ní Pracov- níků celkem Z toho žen % žen Rozpo- čet: tis. Kč % podíl na cel. rozpočtu 1. Měst. a příměst. doprava 14495813,0129 000 6,63 2. Tech. služby pro dopravu 124215 6,2118 901 6,11 CELKEM 24917311,6247901 12,74 C – SOCIÁLNÍ OBLAST 1. Jesle 220 100,0 5 1650,26 2. Jídelny důchodců 110 8 80,0 3 2410,16 3. Kluby důchodců 212 10 10,0 110,0 0,005 4. Domov pro matky s dětmi 115 100,0 6 0000,30 5. Ostatní sociální zařízení 217 12 12,0 5 2500,26 6. Dávky sociální pomoci123 4006,34 CELKEM 574 6081,0143 1607,36

6 Výsledky analýzy v Pardubicích Výdaje města za r. 2006: 1 378 692 000 A – ŠKOLSTVÍ příspěvek na provoz Poč et zaří zení Pracovní ků celkem Z toho žen % žen Rozpočet: tis. Kč % podíl na celk. rozpočtu Mateřské školy3036536399,4 19 500 1,09 Základní školy1784273787,5 42 200 2,36 Školní jídelny3018618498,9 - - Předškolní zařízení1713611987,5 1 550 0,08 Jesle 166100,0 68 0,003 Mimoškolní činnost 1555 100,0 1 360 0,07 MEZD CELKEM 227 426 0,45 CELKEM11015701409 8 8,5 71 723 4,05

7 Výsledky analýzy v Pardubicích B - DOPRAVA Počet zaříz ení Pracov níků celkem Z toho žen % žen Rozpoče t: tis. Kč % podíl na celk. rozpočtu Dopravní podnik 1487 9920,30130 800 8,15 Služby města Pardubic 1193 4422,70 14 930 0,83 CELKEM 268014321,04145 730 8,54 C - SOCIÁLNÍ OBLAST Klub důchodců122100,0 400,0 0,04 Azylové domy264 66,00 1 835,0 0,22 Seniorcentrum121 0,00 230,0 0,01 Sociální dávky42 000,0 2,35 Ostatní92 039,0 5,15 CELKEM773,40136 504 7,63

8 Výsledky analýzy v Chrudimi Výdaje města za r. 2006: 422 373 200 Kč A – ŠKOLSTVÍ příspěvek na provoz Počet zaříz ení Zaměst nanců celkem Z toho žen % ženRozpoče t v tis. Kč % podíl na cel.rozp. Mateřské školy305756 98,25 5 550 1,31 Základní školy19155119 76,77 11 630 2,75 ZUŠ 539 30 76,21 470 0,11 DDM (volný čas) 11511 73,33 1750 0,41 Školní jídelny (incl.ZŠ) 325049 98,00 - - Speciální škola 11710 58,82 970 0,22 CELKEM44458404 88,2 18 839 4,46

9 GB na úrovni municipality statistické údaje podle pohlaví statistické údaje podle pohlaví citlivost ke kulturní segregaci citlivost ke kulturní segregaci posílení nástrojů hospodářské politiky posílení nástrojů hospodářské politiky Vybraná odvětví: Vybraná odvětví: základní školství spravované obcí základní školství spravované obcí místní a příměstská doprava místní a příměstská doprava sociální oblast sociální oblast

10 Výsledky analýzy v Chrudimi B - DOPRAVAPočet zaříze ní Pracov níků celkem Z toho žen % ženRozpočet : tis. Kč % podíl na celk. rozpočtu Dopravní podnik města12879934,49 4 180 3,66 Počet řidičů MHD1 13 17,69 - - Technické sl. doprav.1 621219,35 4 950 4,33 CELKEM2 36211228,89 9 130 7,99 C – SOCIÁNÍ OBL. Sociální dávky26 985 6,39 Centrum sociál. služeb1503264,0013 747 3,25 CELKEM1503264,0040 732 9,64

11 Komparace % zaměstnaných žen MěstoMístní školstvíMěstská doprava Sociální péče % žen% Kč% žen% Kč% žen% Kč HRADEC KRÁLOVÉ 89,64,412,713,091,3 7,3 PARDUBICE88,54,021,0 8,573,4 7,6 CHRUDIM88,23,828,9 7,962,5 9,6

12 Složení zastupitelstva rady města dle pohlaví MěstoZastupitelst vo RadaObyvatel : k 1.1.06 PARDUBICE 44/5 (11,36 %)11/2 (18,8%)88 260/46 281 (52,16 %) CHRUDIM 25/4 (16,0 %)7/1 (14,2)23 385/11 979 (51,22 %)

13 Složení komisí zastupitelstva PardubiceChrudim Komise Členů (žen) Komise Bytová25/12Bytová5/3 Kult.,sport.,vých., ŽP, pozem.inf, 86/11 Kult., vých. život.pros.21/79/2 Bezpeč.,do prav.infor. 45/25Dopravní7/0 Celkem 257/69 (29%) Celkem124/54(43,5%)

14 POSTUP TVORBY MUNICIPÁL. ROZPOČTU 1. NÁVRH ROZPOČTU:odborně zpracuje ved. rozpočt. odd. pro jednotlivá odvětví činnosti financování obce, např. pro školství, dopravu, sociál. zabezpečení kulturu aj. a) příjmy b) výdaje a) příjmy b) výdaje 2. ČINNOST FINANČNÍHO VÝBORU (zastoupení žen !!!) 3. NEJSOU ŽÁDNÁ PRAVIDLA, UKAZATELE, KOREKČNÍ FAKTORY, KTERÉ BY SMĚŘOVALY KE GENDEROVÉMU ROZPOČTOVÁNÍ (viz obsah zákona o rozpočtech ÚSC č. 250/2000 Sb. aj.) 3. NEJSOU ŽÁDNÁ PRAVIDLA, UKAZATELE, KOREKČNÍ FAKTORY, KTERÉ BY SMĚŘOVALY KE GENDEROVÉMU ROZPOČTOVÁNÍ (viz obsah zákona o rozpočtech ÚSC č. 250/2000 Sb. aj.) 4. REÁLNĚ OBEC VYCHÁZÍ PŘI TVORBĚ ROZPOČTU 4. REÁLNĚ OBEC VYCHÁZÍ PŘI TVORBĚ ROZPOČTU - Z REÁLNÝCH PŘÍJMŮ OBCE (např. podle loňského roku) - Z REÁLNÝCH PŘÍJMŮ OBCE (např. podle loňského roku) - Z DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÉM ÚČTU OBCE - Z DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÉM ÚČTU OBCE - Z PLÁNOVANÝCH VÝDAJŮ NA ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH - Z PLÁNOVANÝCH VÝDAJŮ NA ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ PRO OBYVATELSTVO OBCE AJ. STATKŮ PRO OBYVATELSTVO OBCE AJ. ROZPOČET MÁ BÝT VYROVNANÝ ROZPOČET MÁ BÝT VYROVNANÝ

15 ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPRAVU ROZPOČTU ZÁKLADNÍ RÁMEC VYPACOVÁVÁ FINANČNÍ ODBOR ZÁKLADNÍ RÁMEC VYPACOVÁVÁ FINANČNÍ ODBOR PRVNÍ NÁVRH ODHADŮ PŘIPRAVUJÍ JEDNOTLIVÉ ODBORY PRVNÍ NÁVRH ODHADŮ PŘIPRAVUJÍ JEDNOTLIVÉ ODBORY NÁSLEDUJE ANÁLYZA NÁVRHU POLOŽEK ROZPOČTU NÁSLEDUJE ANÁLYZA NÁVRHU POLOŽEK ROZPOČTU FORMULACE ÚPLNÉHO NÁVRHU FORMULACE ÚPLNÉHO NÁVRHU ROZHODNUTÍ O KONEČNÉM ZNĚNÍ NÁVRHU PROVÁDÍ: ROZHODNUTÍ O KONEČNÉM ZNĚNÍ NÁVRHU PROVÁDÍ: - STAROSTA + (politické rozhodování) - STAROSTA + FINANČNÍ VÝBOR (politické rozhodování) SCHVÁLENÍ ROZPOČTU JE VÝLUČNĚ V KOMPETENCI SCHVÁLENÍ ROZPOČTU JE VÝLUČNĚ V KOMPETENCI OBECNÍHO ZATUPITELSTVA (zastoupení žen v zastupitelstvu) OBECNÍHO ZATUPITELSTVA (zastoupení žen v zastupitelstvu)

16 ANALÝZA PŘÍJMOVÉ ČÁSTI KAŽDÁ POLOŽKA SE ANALYZUJE PODLE OVLIV. FAKTORŮ KAŽDÁ POLOŽKA SE ANALYZUJE PODLE OVLIV. FAKTORŮ PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: - UŽIVATELSKÉ POPLATKY - UŽIVATELSKÉ POPLATKY - VÝŠE POPLATKU - VÝŠE POPLATKU - ŠÍŘE ZÁBĚRU = KOHO SE BUDOU POPLATKY TÝKAT - ŠÍŘE ZÁBĚRU = KOHO SE BUDOU POPLATKY TÝKAT SPEC. PŘÍKLAD: SPEC. PŘÍKLAD: - ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - ÚPLATY ZA POBYT DĚTÍ VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH - ÚPLATY ZA POBYT DĚTÍ VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH Zde možno PERSPEKTIVNĚ vložit, USTANOVENÍ – PARAGRAF AJ. která např. zohledňuje postavení žen – matek, aj. Zde možno PERSPEKTIVNĚ vložit, USTANOVENÍ – PARAGRAF AJ. která např. zohledňuje postavení žen – matek, aj.

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google