Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice

2 Možné ukazatele GB celkový finanční rozpočet municipality celkový finanční rozpočet municipality výdaje vybraných resortů nebo programů, např. školství, zdravotnictví, kultura, doprava, sociální oblast, sport aj. výdaje vybraných resortů nebo programů, např. školství, zdravotnictví, kultura, doprava, sociální oblast, sport aj. vybrané druhy rozpočtových příjmů: zej. daně vybrané druhy rozpočtových příjmů: zej. daně změny v daňovém systému změny v daňovém systému zavádění nové legislativy nebo místních opatření zavádění nové legislativy nebo místních opatření výdaje na nové projekty a jaký mají vztah k užitkům pro muže a ženy dané municipality výdaje na nové projekty a jaký mají vztah k užitkům pro muže a ženy dané municipality

3 METODIKA GENDEROVÉHO VÝZKUMU 1) 1) Nástroje genderového výzkumu statistické údaje podle pohlaví statistické údaje podle pohlaví citlivost ke genderové segregaci a zvyklostem citlivost ke genderové segregaci a zvyklostem obecní rozpočet: příjmy, výdaje. obecní rozpočet: příjmy, výdaje. 2) Vybraná odvětví: 2) Vybraná odvětví: místní školství: spravované obcí místní školství: spravované obcí místní a příměstská doprava místní a příměstská doprava sociální oblast sociální oblast

4 Výsledky analýzy v Hradci Králové Výdaje města: za r. 2006: Kč A- ŠKOLSTVÍPočet zaří- zení Pracov níků celkem Z toho žen % žen Rozpo - čet: tis. Kč % podíl na cel. rozpočt u Školní družiny18 67,5 100,0 x x Mateřské školy30236,6 100, ,30 Základní školy19629,1528,1 83, ,38 Základní umělecké školy 2 88,1 49,1 55, ,16 Školská zařízení (jídelny, domovy mládeže aj.) 45166,2 100, ,54 Dům dětí a mládeže 1 15,2 11,0 72, ,10 CELKEM , ,43

5 Výsledky analýzy v Hradci Králové B- DOPRAVAPočet zaříze ní Pracov- níků celkem Z toho žen % žen Rozpo- čet: tis. Kč % podíl na cel. rozpočtu 1. Měst. a příměst. doprava , ,63 2. Tech. služby pro dopravu , ,11 CELKEM , ,74 C – SOCIÁLNÍ OBLAST 1. Jesle , ,26 2. Jídelny důchodců , ,16 3. Kluby důchodců ,0 110,0 0, Domov pro matky s dětmi , ,30 5. Ostatní sociální zařízení , ,26 6. Dávky sociální pomoci ,34 CELKEM , ,36

6 Výsledky analýzy v Pardubicích Výdaje města za r. 2006: A – ŠKOLSTVÍ příspěvek na provoz Poč et zaří zení Pracovní ků celkem Z toho žen % žen Rozpočet: tis. Kč % podíl na celk. rozpočtu Mateřské školy , ,09 Základní školy , ,36 Školní jídelny ,9 - - Předškolní zařízení , ,08 Jesle ,0 68 0,003 Mimoškolní činnost , ,07 MEZD CELKEM ,45 CELKEM , ,05

7 Výsledky analýzy v Pardubicích B - DOPRAVA Počet zaříz ení Pracov níků celkem Z toho žen % žen Rozpoče t: tis. Kč % podíl na celk. rozpočtu Dopravní podnik , ,15 Služby města Pardubic , ,83 CELKEM , ,54 C - SOCIÁLNÍ OBLAST Klub důchodců122100,0 400,0 0,04 Azylové domy264 66, ,0 0,22 Seniorcentrum121 0,00 230,0 0,01 Sociální dávky42 000,0 2,35 Ostatní92 039,0 5,15 CELKEM773, ,63

8 Výsledky analýzy v Chrudimi Výdaje města za r. 2006: Kč A – ŠKOLSTVÍ příspěvek na provoz Počet zaříz ení Zaměst nanců celkem Z toho žen % ženRozpoče t v tis. Kč % podíl na cel.rozp. Mateřské školy , ,31 Základní školy , ,75 ZUŠ , ,11 DDM (volný čas) , ,41 Školní jídelny (incl.ZŠ) , Speciální škola , ,22 CELKEM , ,46

9 GB na úrovni municipality statistické údaje podle pohlaví statistické údaje podle pohlaví citlivost ke kulturní segregaci citlivost ke kulturní segregaci posílení nástrojů hospodářské politiky posílení nástrojů hospodářské politiky Vybraná odvětví: Vybraná odvětví: základní školství spravované obcí základní školství spravované obcí místní a příměstská doprava místní a příměstská doprava sociální oblast sociální oblast

10 Výsledky analýzy v Chrudimi B - DOPRAVAPočet zaříze ní Pracov níků celkem Z toho žen % ženRozpočet : tis. Kč % podíl na celk. rozpočtu Dopravní podnik města , ,66 Počet řidičů MHD , Technické sl. doprav , ,33 CELKEM , ,99 C – SOCIÁNÍ OBL. Sociální dávky ,39 Centrum sociál. služeb , ,25 CELKEM , ,64

11 Komparace % zaměstnaných žen MěstoMístní školstvíMěstská doprava Sociální péče % žen% Kč% žen% Kč% žen% Kč HRADEC KRÁLOVÉ 89,64,412,713,091,3 7,3 PARDUBICE88,54,021,0 8,573,4 7,6 CHRUDIM88,23,828,9 7,962,5 9,6

12 Složení zastupitelstva rady města dle pohlaví MěstoZastupitelst vo RadaObyvatel : k PARDUBICE 44/5 (11,36 %)11/2 (18,8%)88 260/ (52,16 %) CHRUDIM 25/4 (16,0 %)7/1 (14,2)23 385/ (51,22 %)

13 Složení komisí zastupitelstva PardubiceChrudim Komise Členů (žen) Komise Bytová25/12Bytová5/3 Kult.,sport.,vých., ŽP, pozem.inf, 86/11 Kult., vých. život.pros.21/79/2 Bezpeč.,do prav.infor. 45/25Dopravní7/0 Celkem 257/69 (29%) Celkem124/54(43,5%)

14 POSTUP TVORBY MUNICIPÁL. ROZPOČTU 1. NÁVRH ROZPOČTU:odborně zpracuje ved. rozpočt. odd. pro jednotlivá odvětví činnosti financování obce, např. pro školství, dopravu, sociál. zabezpečení kulturu aj. a) příjmy b) výdaje a) příjmy b) výdaje 2. ČINNOST FINANČNÍHO VÝBORU (zastoupení žen !!!) 3. NEJSOU ŽÁDNÁ PRAVIDLA, UKAZATELE, KOREKČNÍ FAKTORY, KTERÉ BY SMĚŘOVALY KE GENDEROVÉMU ROZPOČTOVÁNÍ (viz obsah zákona o rozpočtech ÚSC č. 250/2000 Sb. aj.) 3. NEJSOU ŽÁDNÁ PRAVIDLA, UKAZATELE, KOREKČNÍ FAKTORY, KTERÉ BY SMĚŘOVALY KE GENDEROVÉMU ROZPOČTOVÁNÍ (viz obsah zákona o rozpočtech ÚSC č. 250/2000 Sb. aj.) 4. REÁLNĚ OBEC VYCHÁZÍ PŘI TVORBĚ ROZPOČTU 4. REÁLNĚ OBEC VYCHÁZÍ PŘI TVORBĚ ROZPOČTU - Z REÁLNÝCH PŘÍJMŮ OBCE (např. podle loňského roku) - Z REÁLNÝCH PŘÍJMŮ OBCE (např. podle loňského roku) - Z DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÉM ÚČTU OBCE - Z DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÉM ÚČTU OBCE - Z PLÁNOVANÝCH VÝDAJŮ NA ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH - Z PLÁNOVANÝCH VÝDAJŮ NA ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ PRO OBYVATELSTVO OBCE AJ. STATKŮ PRO OBYVATELSTVO OBCE AJ. ROZPOČET MÁ BÝT VYROVNANÝ ROZPOČET MÁ BÝT VYROVNANÝ

15 ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPRAVU ROZPOČTU ZÁKLADNÍ RÁMEC VYPACOVÁVÁ FINANČNÍ ODBOR ZÁKLADNÍ RÁMEC VYPACOVÁVÁ FINANČNÍ ODBOR PRVNÍ NÁVRH ODHADŮ PŘIPRAVUJÍ JEDNOTLIVÉ ODBORY PRVNÍ NÁVRH ODHADŮ PŘIPRAVUJÍ JEDNOTLIVÉ ODBORY NÁSLEDUJE ANÁLYZA NÁVRHU POLOŽEK ROZPOČTU NÁSLEDUJE ANÁLYZA NÁVRHU POLOŽEK ROZPOČTU FORMULACE ÚPLNÉHO NÁVRHU FORMULACE ÚPLNÉHO NÁVRHU ROZHODNUTÍ O KONEČNÉM ZNĚNÍ NÁVRHU PROVÁDÍ: ROZHODNUTÍ O KONEČNÉM ZNĚNÍ NÁVRHU PROVÁDÍ: - STAROSTA + (politické rozhodování) - STAROSTA + FINANČNÍ VÝBOR (politické rozhodování) SCHVÁLENÍ ROZPOČTU JE VÝLUČNĚ V KOMPETENCI SCHVÁLENÍ ROZPOČTU JE VÝLUČNĚ V KOMPETENCI OBECNÍHO ZATUPITELSTVA (zastoupení žen v zastupitelstvu) OBECNÍHO ZATUPITELSTVA (zastoupení žen v zastupitelstvu)

16 ANALÝZA PŘÍJMOVÉ ČÁSTI KAŽDÁ POLOŽKA SE ANALYZUJE PODLE OVLIV. FAKTORŮ KAŽDÁ POLOŽKA SE ANALYZUJE PODLE OVLIV. FAKTORŮ PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: - UŽIVATELSKÉ POPLATKY - UŽIVATELSKÉ POPLATKY - VÝŠE POPLATKU - VÝŠE POPLATKU - ŠÍŘE ZÁBĚRU = KOHO SE BUDOU POPLATKY TÝKAT - ŠÍŘE ZÁBĚRU = KOHO SE BUDOU POPLATKY TÝKAT SPEC. PŘÍKLAD: SPEC. PŘÍKLAD: - ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - ÚPLATY ZA POBYT DĚTÍ VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH - ÚPLATY ZA POBYT DĚTÍ VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH Zde možno PERSPEKTIVNĚ vložit, USTANOVENÍ – PARAGRAF AJ. která např. zohledňuje postavení žen – matek, aj. Zde možno PERSPEKTIVNĚ vložit, USTANOVENÍ – PARAGRAF AJ. která např. zohledňuje postavení žen – matek, aj.

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Gender budgeting a jeho použití při tvorbě rozpočtu obce Jaroslav Pilný Univerzita Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google