Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Data, Informace, Znalosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Data, Informace, Znalosti"— Transkript prezentace:

1 Data, Informace, Znalosti

2 Poznatek Jednotlivý výsledek poznávání Poznatek je uložená zkušenost
Něco, na co jsme přišli Něco, co jsme objevili Poznatek je kognitivní reprodukcí určité části objektivního světa a jeho zákonitostí zdroj: Wikipedie Jednotlivý výsledek poznávání Poznatek je uložená zkušenost Něco, na co jsme přišli Něco, co jsme objevili Poznatek je kognitivní reprodukcí určité části objektivního světa a jeho zákonitostí zdroj: Wikipedie

3 Historie záznamu a šíření dat
Historické milníky: Objev písma pro záznam dat Vázaná kniha na konci Římské říše zrychlila práci s knihou Knihtisk zjednodušil výrobu knih – myšlenky se šíří rychleji Internet – sdílení informací online Historické milníky: Objev písma pro záznam dat Vázaná kniha na konci Římské říše zrychlila práci s knihou Knihtisk zjednodušil výrobu knih – myšlenky se šíří rychleji Internet – sdílení informací online

4 Tvorba textů Ručně psané texty Knihtisk Sázecí stroje
Doba vytvoření – léta Počet čtenářů – desítky Knihtisk Doba vytvoření – mnoho měsíců Počet čtenářů – až tisíce Sázecí stroje Doba vytvoření – měsíce Počet čtenářů – desetitisíce Ručně psané texty Doba vytvoření – léta Počet čtenářů – desítky Knihtisk Doba vytvoření – mnoho měsíců Počet čtenářů – až tisíce Sázecí stroje Doba vytvoření – měsíce Počet čtenářů – desetitisíce

5 Knihtisk – historie Písmeno Skládání textu Složená stránka
Sada písmen a tiskařský lis Albrechta Dűrera Složená stránka

6 Tvorba textů Psací stroj Počítačová sazba Tvorba Webu
Doba vytvoření – hodiny až dny Počet čtenářů – desítky Počítačová sazba Doba vytvoření – hodiny Počet čtenářů – až tisíce Tvorba Webu Doba vytvoření – minuty až hodiny Počet čtenářů – miliony i více Psací stroj Doba vytvoření – hodiny až dny Počet čtenářů – desítky Počítačová sazba Doba vytvoření – hodiny Počet čtenářů – až tisíce Tvorba Webu Doba vytvoření – minuty až hodiny Počet čtenářů – miliony i více

7 Data, Informace, Znalosti
Data – z latiny, množné číslo od datum, chápeme jako něco co je dané Strukturovaná data Zachycují určitá fakta Zachycují objekty Zachycují atributy Uložení má řád, lze z nich snadno vybírat Nestrukturovaná data „tok bytů“ bez dalšího rozlišení (videozáznam) Data – z latiny, množné číslo od datum, chápeme jako něco co je dané Strukturovaná data Zachycují určitá fakta Zachycují objekty Zachycují atributy Uložení má řád, lze z nich snadno vybírat Nestrukturovaná data „tok bytů“ bez dalšího rozlišení (videozáznam)

8 Data, Informace, Znalosti
Příklad 6378 ucho Bez dalšího popisu nedávají smysl DATA jsou surovinou pro vznik informace Příklad 6378 – poloměr zeměkoule v km ucho – hrnec nebo hlava?

9 Data, Informace, Znalosti
Lidé potřebují informace pro svůj život Předávání informací: kresbou písmem mluveným slovem posunky Pojmy data a informace – často používáme, ale intuitivně Lidé potřebují informace pro svůj život Předávání informací: kresbou písmem mluveným slovem posunky Pojmy data a informace – často používáme, ale intuitivně

10 Data, Informace, Znalosti
Pojem INFORMACE je používán ve všech oblastech lidské činnosti Existuje mnoho definic: Informace je podmnožina poznatků, která je někým použita v konkrétní situaci pro řešení problémů (Kuhlen) Informace nemusí být k dispozici vždy a všude, proto je vyhledáváme (knihy, poznámky, databáze) Pojem INFORMACE je používán ve všech oblastech lidské činnosti Existuje mnoho definic: Informace je podmnožina poznatků, která je někým použita v konkrétní situaci pro řešení problémů (Kuhlen) Informace nemusí být k dispozici vždy a všude, proto je vyhledáváme (knihy, poznámky, databáze)

11 Data, Informace, Znalosti
Informační systémy vyhledávají informace z uložených poznatků Informace je časově pomíjivá Poznatek je trvalý Informace jsou poznatky v akci Informace je jakýkoli komunikovatelný poznatek Hodnota informace má subjektivní charakter Hodnota informace × cena dat Informační systémy vyhledávají informace z uložených poznatků Informace je časově pomíjivá Poznatek je trvalý Informace jsou poznatky v akci Informace je jakýkoli komunikovatelný poznatek Hodnota informace má subjektivní charakter Hodnota informace × cena dat

12 Data, Informace, Znalosti
Znalost souvisí s abstrakcí a generalizací Znalostí se rozumí vzájemné provázání souvisejících poznatků Znalost se získá praxí nebo studiem Znalost souvisí s abstrakcí a generalizací Znalostí se rozumí vzájemné provázání souvisejících poznatků Znalost se získá praxí nebo studiem Příklad: na zkoušce ze statistiky jsme dostali papír s vytištěnými vzorci. Kdo nevěděl, který vzorec platí pro kterou úlohu, neměl šanci cokoli spočítat, přestože měl k dispozici všechny informace.

13 Data, Informace, Znalosti
Ceckland a Scholes: Technologie pracují s daty, lidé je interpretují jako informace nesoucí význam, které se stávají podnětem pro další jednání. Proces interpretace je kognitivní (mající poznávací význam) záležitost, ve kterém stěžejní roli hrají znalosti.

14 Informační přehlcení Problém současnosti: najít, analyzovat a umět použít informace Informace vznikají mnohem rychleji a ve větších objemech než člověk dokáže obsáhnout Informační přehlcení znamená, že nedokážeme vytěžit znalosti z kvanta informací Problém současnosti: najít, analyzovat a umět použít informace Informace vznikají mnohem rychleji a ve větších objemech než člověk dokáže obsáhnout Informační přehlcení znamená, že nedokážeme vytěžit znalosti z kvanta informací

15 Informační přehlcení Nedokážeme porozumět dostupným informacím
Jsme zavaleni informacemi Netušíme, zda potřebné informace vůbec existují Nevíme kde je hledat Tušíme kde jsou, ale nevíme jak k nim Nedokážeme porozumět dostupným informacím Jsme zavaleni informacemi Netušíme, zda potřebné informace vůbec existují Nevíme kde je hledat Tušíme kde jsou, ale nevíme jak k nim

16 Informace a komunikace
Komunikace – kritická fáze procesu, kdy se informace stávají užitečnými Informace, která není komunikována, má jen malou hodnotu Výjimkou jsou informace tajné, které mají svou hodnotu pokud zůstanou utajené, komunikace – v tomto případě má komunikace jasná pravidla Komunikace – kritická fáze procesu, kdy se informace stávají užitečnými Informace, která není komunikována, má jen malou hodnotu Výjimkou jsou informace tajné, které mají svou hodnotu pokud zůstanou utajené, komunikace v tomto případě má jasná pravidla

17 Informace a komunikace
Správně podaná informace může zachránit Informace o blížícím se tornádu Nesprávně podaná informace vede k problému Pohádka o pasáčkovi: dvakrát volal, že jdou vlci, potřetí už mu nikdo neuvěřil… Správně podaná informace může zachránit Informace o blížícím se tornádu Nesprávně podaná informace vede k problému Pohádka o pasáčkovi: dvakrát volal, že jdou vlci, potřetí už mu nikdo neuvěřil…

18 Informace a komunikace
Nepravdivá informace slouží k účelovému zkreslení snaha uvést protistranu v omyl získat nezaslouženou výhodu Nepravdivá informace chyba v systému (vadné čidlo) vede k vyhodnocení chybných informací nebezpečné, havárie Nepravdivá informace slouží k účelovému zkreslení snaha uvést protistranu v omyl získat nezaslouženou výhodu Nepravdivá informace chyba v systému (vadné čidlo) vede k vyhodnocení chybných informací nebezpečné, havárie

19 Informační gramotnost
Schopnost porozumět a používat informace v různých formách, jak jsou nám předkládány (i pomocí počítačů). Ne jen přečíst, ale porozumět Počítačová gramotnost Schopnost pracovat s počítačem Podmínka nutná, nikoli postačující Schopnost porozumět a používat informace v různých formách, jak jsou nám předkládány (i pomocí počítačů). Ne jen přečíst, ale porozumět Počítačová gramotnost Schopnost pracovat s počítačem Podmínka nutná, nikoli postačující

20 Informačně gramotný člověk
Rozpozná vznik nějakého problému a umí ho popsat Určí otázky vyvolané problémem Určí informace potřebné pro řešení problému Rozpozná vznik nějakého problému a umí ho popsat Určí otázky vyvolané problémem Určí informace potřebné pro řešení problému

21 Informačně gramotný člověk
Najde potřebné informace Nalezené informace vyhodnotí Informace zpracuje do odpovědi nebo do řešení problému Najde potřebné informace Nalezené informace vyhodnotí Informace zpracuje do odpovědi nebo do řešení problému

22 Informační gramotnost obecně
Sdílení a komunikace informací Uspořádání vlastních informací Výběr (filtrování) informací Schopnost tvorby psaných dokumentů Schopnost prezentace Dodržování profesionální a informační etiky Sdílení a komunikace informací Uspořádání vlastních informací Výběr (filtrování) informací Schopnost tvorby psaných dokumentů Schopnost prezentace Dodržování profesionální a informační etiky

23 Informační gramotnost a Internet
Schopnost formulovat svou potřebu informace pro internet Hypertextová podstata informací Odkazy zpřístupní alternativní informace Kritické myšlení Schopnost složit výsledek jako mozaiku Schopnost formulovat svou potřebu informace pro internet Hypertextová podstata informací Odkazy zpřístupní alternativní informace Kritické myšlení Schopnost složit výsledek jako mozaiku

24 Informační gramotnost a Internet
Vstup do konference, sdílení zkušeností Zapojení se je ZADARMO Internet umožňuje publikovat komukoli Žádné předběžné recenze Nutnost kritického hodnocení Vstup do konference, sdílení zkušeností Zapojení se je ZADARMO Internet umožňuje publikovat komukoli Žádné předběžné recenze Nutnost kritického hodnocení

25 Zpracování informací – historie
Telefon – zvuk > elektrický signál > nezkreslený přenos > zvuk Telegrafie – úsporné kódování znaků. Morseova abeceda kóduje písmena a číslice do posloupností krátkých a dlouhých signálů (tečka a čárka), které se snadno a spolehlivě přenášejí. Dálnopis – převod znaků abecedy do binárního tvaru a nazpět automaticky. Telefon – zvuk > elektrický signál > nezkreslený přenos > zvuk Telegrafie – úsporné kódování znaků. Morseova abeceda kóduje písmena a číslice do posloupností krátkých a dlouhých signálů (tečka a čárka), které se snadno a spolehlivě přenášejí. Dálnopis – převod znaků abecedy do binárního tvaru a nazpět automaticky.

26 Morseova abeceda •- -• -••• --- -•-• •--• -•• --•- • •-• ••-• ••• --•
Znak Kód Pomůcka A •- akát N -• národ, B -••• blýskavice, O --- , ó náš háj C -•-• cílovníci P •--• papírníci D -•• dálava, Q --•- kváká žabák E erb R •-• rarášek F ••-• Filipíny, S ••• sekera, G --• gnómóny T - tón, H •••• hrachovina, U ••- učený, CH ---- chvátá k nám sám V •••- vyvolený, I •• ibis, W •-- wagón klád, J •--- jasmín bílý, X -••- Xénokratés K -•- krákorá, Y -•-- ý se ztrácí, L •-•• lupíneček, Z --•• známá žena, M -- mává

27 Zpracování informací Kódovaná informace
Její nosiče (děrná páska, děrný štítek, magnetické nosiče…) Možnost strojového zpracování informace Rozvoj počítačové techniky Rozvoj informatiky Kódovaná informace Její nosiče (děrná páska, děrný štítek, magnetické nosiče…) Možnost strojového zpracování informace Rozvoj počítačové techniky Rozvoj informatiky

28 Uložení informací Vlastní paměť
Knihovny (Alexandrijská knihovna, Kongresová knihovna) Mikrofiše – fotografie knih, miniaturizace, snížené nároky na prostor Digitalizace a datová úložiště – databáze Vlastní paměť Knihovny (Alexandrijská knihovna, Kongresová knihovna) Mikrofiše – fotografie knih, miniaturizace, snížené nároky na prostor Digitalizace a datová úložiště – databáze

29 Kolik je informací Kongresová knihovna 20 000 000 svazků à 1MB = 20 TB
gigabyte (GB) 109 terabyte (TB) 1012 petabyte (PB) 1015 Kongresová knihovna svazků à 1MB = 20 TB Plus fotografie 13 TB Plus mapy 200 TB Plus filmy 500 TB Plus zvukové nahrávky TB SUMA: TB = 3 PB

30 Přírůstek K internetu je připojeno cca 1,5 mld. lidí 1 500 000 000
Stačí aby jeden ze milionu napsal jednu stránku denně Výsledek je stránek denně Skutečnost je mnohem horší K internetu je připojeno cca 1,5 mld. lidí Stačí aby jeden z tisíce napsal jednu stránku denně Výsledek je stránek denně Skutečnost je mnohem horší

31 Množství dat Rok 2009 finanční a ekonomické krize
všechna odvětví pokles ALE informační „boom“. Množství dat (kopírovaných i vytvořených) vzrostlo o 62 % Source: IDC Digital Universe Study, sponsored by EMC, May 2010 Source: Servodata

32 Množství dat 2009: 0.8 ZB 2010: 1.25 ZB 2020: 35.2 ZB Nárůst 44 ×
jednotka gigabyte (GB) 109 terabyte (TB) 1012 petabyte (PB) 1015 exabyte (EB) 1018 zettabyte (ZB) 1021 Source: IDC Digital Universe Study, sponsored by EMC, May 2010

33 Erick Schmidt, CEO Google:
Množství dat Erick Schmidt, CEO Google: „Každé dva dny vytvoříme tolik informací, kolik jsme jich vytvořili do roku 2003“

34 Data – kam s nimi Notebooky a Desktopy Zálohy (pásky, VTL, HDD, …)
Produkční prostředí NAS – Network Attached Storage SAN – Storage Area Network Archiv Notebooky a Desktopy Zálohy (pásky, VTL, HDD, …) Produkční prostředí NAS – Network Attached Storage SAN – Storage Area Network Archiv

35 Data – kam s nimi Produkční prostředí (SAN, NAS) Notebooky a Desktopy
Zálohy (pásky, VTL, HDD, …) Archiv

36 Ale o tom až v příští přednášce Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Data, Informace, Znalosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google