Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ POJMY Informace Informatika Zpracování informací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ POJMY Informace Informatika Zpracování informací"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ POJMY Informace Informatika Zpracování informací
Využití informatiky

2 INFORMACE Pojem informace je odvozen z latinského slova informare.
Toto slovo mělo význam formovat mínění nebo dávat tvar. V běžném hovoru má slovo informace význam poznatku, údaje nebo zprávy o okolním světě. Ve vědeckém světě znamená informace opak neuspořádanosti nebo chaosu.

3 INFORMACE Možné definice informace:
Informace je cokoliv co snižuje míru neuspořádanosti. Informace zvyšuje uspořádanost, dělá pořádek. Informací se rozumí sdělení, které má pro příjemce smysl a usnadňuje mu volbu mezi různými alternativními možnostmi.

4 INFORMACE Informace uvedené do souvislosti vytvářejí znalosti.
Na základě znalostí pak každý člověk vědomě jedná.

5 INFORMATIKA Informatika je vědní obor zabývající se získáváním, zpracováním a využitím informací. Ke zpracování jsou nejčastěji využívány počítače. Zpracování probíhá třemi způsoby: Ukládání Třídění Přenos

6 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Každá získaná informace, která má být zpracována musí být nejdříve uložena. Nejstarším ,,paměťovým médiem“ byl lidský mozek. Informace se šířili jen ústním podáním.

7 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Prvním převratem ve zpracovávání informací byl vynález písma v Sumeru kolem roku 5000 před n. l. Písmo mělo nejdříve formu piktogramů. Destička z období kolem roku 3500 p.n.l. z oblasti Sumeru

8 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Složité piktogramy byly později nahrazeny jednodušším písmem. Tomuto písmu se říkalo klínové písmo podle způsobu zápisu. Psalo se obvykle na hliněnou destičku. Původní sumerské klínové písmo z období asi 2600 p.n.l

9 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Ve starém Egyptě se rozvinulo od roku 3000 p.n.l obrázkové písmo Toto písmo je známé jako hieroglyfy Psalo se do hliněných destiček nebo bylo tesané do kamene. Egyptská pohřební stéla

10 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Později egypťané objevili a začali používat papyrus Papyrus z egyptské knihy mrtvých (Book of Dead)

11 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Ve starověku se pak dalším oblíbeným materiálem pro psaní stal pergamen V té době už se písmo rozvinulo do mnoha podob Ve středověku nakonec zvítězil papír. Příprava pergamenu pro psaní

12 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Druhou významnou událostí ve zpracovávání informací byl vynález knihtisku Johanesem Gutenbergem. Tento knihtiskař pomocí dřevěných matric natřených tiskařskou černí začal v roce 1450 tisknout knihy. První edicí vytištěnou na tiskařském stroji bylo 200 kusů bible. Středověká tiskařská dílna

13 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Tiskové písmeno. Svázaní (ligatura) znaků f a i
Strana první tištěné bible

14 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Posledním přelomem ve zpracování informací je využití počítačových technologií. Nejdříve byly určeny pro vojenské účely. Příkladem je britský počítač Colossus, který dokázal dešifrovat zprávy ze šifrovacího stroje Enigma Po 2. světové válce můžeme sledovat prudký rozvoj těchto technologií.

15 ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Colossus Colossus v akci
Kompletní rekonstrukce z roku 1994

16 VYUŽITÍ INFORMATIKY Výpočetní technika Kybernetika a robotika
Umělá inteligence Expertní systémy Počítačová simulace

17 VYUŽITÍ INFORMATIKY Kybernetika a robotika
zabývá se konstrukci strojů, které umí pracovat a rozhodovat se samostatně podle vlastního programu Robot Asimo Miuro – pro reprodukci zvuku Robot na operačním sále

18 VYUŽITÍ INFORMATIKY Umělá inteligence
Cílem této oblasti informatiky je napodobit myšlení člověka, Dále vytvořit stroje, které budou umět rozpoznávat řeč, písmo (příklad: OCR) Nebo budou umět mluvit (syntetizovat hlas) Scanner s OCR technologií

19 VYUŽITÍ INFORMATIKY Expertní systémy
pomáhají odborníkům rozhodovat se ve složitých oblastech. do expertního systému se vloží výsledky mnoha různých vyšetření a systém na základě své databáze a naprogramovaných postupů nabídne možné řešení Pomocník při vyhledávání telefonu

20 VYUŽITÍ INFORMATIKY Počítačová simulace
umožňuje zkoumat ještě neexistující objekty umožňuje modelovat činnosti a úkazy, které by se mohly stát kdyby byly splněny určité Předpověď pohybu hurikánu

21 VYUŽITÍ INFORMATIKY Počítačová simulace


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ POJMY Informace Informatika Zpracování informací"

Podobné prezentace


Reklamy Google