Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková

2 Obsah semináře I.Základní informace k výzvě II.Věcná část výzvy III.Finanční řízení IV.Diskuze 2

3 Základní informace k výzvě 3

4 Termíny výzvy číslo výzvy v informačním systému: 31 (Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě) datum vyhlášení výzvy:18. dubna 2011 datum ukončení výzvy:25. listopadu 2011 ve 13:00 hod. typ výzvy: průběžná 4

5 Termíny předkládání žádostí 16. – 20. května 2011 21. – 25. listopadu 2011 Vždy do 13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí (rozhoduje datum doručení) 5

6 Doba trvání projektů doba trvání předkládaných projektů: max. 24 měsíců ukončení projektu nejpozději 30. 6. 2015! 66

7 Finanční alokace indikativní částka alokovaná pro výzvu: 1 480 000 000,- Kč min. výše finanční podpory na 1 projekt: 20 000 000 Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: 60 000 000 Kč 7

8 Oprávnění žadatelé Dvouletá historie! Další kritéria dle Příručky pro žadatele: není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 88

9 Cílové skupiny  studují nebo pracují v regionech ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy (tzn. v regionech ČR spadajících do Cíle Konvergence)  rozhoduje místo studia, resp. místo výkonu práce, nikoliv trvalý pobyt 9

10 Území dopadu podporovaných aktivit Území dopadu: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy (Místo realizace: sídlo žadatele může být na celém území ČR včetně NUTS II hl. m. Prahy) 10

11 Partnerství samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) 11

12 Partner s finančním příspěvkem bez finančního příspěvku Kritéria dle Příručky pro žadatele: právnická osoba sídlo na území ČR není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 12

13 Monitorování projektů povinnost v průběhu realizace projektu sledovat naplňování monitorovacích indikátorů seznam monitorovacích indikátorů je uveden v Příloze č. 2 této výzvy Metodika monitorovacích indikátorů: http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1 http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1 13

14 Udržitelnost projektu V rámci této výzvy se neuplatní podmínky udržitelnosti stanovené v kap. 6.4 Příručky pro žadatele OP VK, verze 7 účinné od 10.3.2011. V rámci této výzvy není udržitelnost projektů poskytovatelem vyžadována. 14

15 Způsob výběru projektů formální náležitosti – opravitelné kritéria přijatelnosti – neopravitelné grémium zpravodajů konečné schválení – ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (Kritéria hodnocení – Příručka pro příjemce) bodová bonifikace – potvrzení města o IPRM 15

16 16 Proces hodnocení Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (PM/FM Odboru CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestor ŘO) Hodnocení věcné (hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a uzavření právního aktu 7 měsíců

17 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 17

18 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Poslední kontrola žádosti před odevzdáním – příručka pro žadatele (verze 7) – str. 54 18

19 Přílohy Seznam a řazení příloh – ve výzvě Nesmějí být starší 3 měsíců k datu podání žádosti Specifické přílohy pro oblast podpory 2.4: Příloha č. 5: Čestné prohlášení žadatele o oprávněnosti cílové skupiny „další pracovníci zabývající se výzkumem a vývojem“ Příloha č. 7: Čestné prohlášení žadatele a partnerů o charakteru projektu z hlediska veřejné podpory Nepovinné přílohy 1919

20 Nejčastější chyby – obecná přijatelnost Žádost nebyla finalizovaná Žádost nebyla odevzdaná v termínu KA neodpovídají aktivitám stanoveným ve výzvě (např. řízení projektu) Partner není právnickou osobou CS nejsou v souladu s výzvou (studenti pražských VŠ) Překročena max. doba trvání projektu (např. 25 měsíců) – pozor i na ukončení projektů (do 30. 6. 2015) Finanční limity (celková výše požadovaných prostředků, limity kapitol, procento nepřímých nákladů) 20

21 Doporučení Projekt by měl mít logickou posloupnost, řešit definovaný problém, jasně stanovené měřitelné a reálně dosažitelné cíle (v souladu s danou oblastí podpory), vycházet z potřeb cílové skupiny a být jasně napsaný (bez možnosti dalšího vysvětlování). 21

22 Materiály a zdroje informací http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-zadatele  Výzvy: Text výzvy 2.4 + Přílohy č. 1 až 8  Příručka pro žadatele: Příručka pro žadatele (verze 7, platná od 10.3.2011)  Webová aplikace Benefit7: Jak vyplnit webovou žádost http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zakladni-dokumenty- a-zpracovatele 22

23 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost realizace osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Mgr. Martina Černíková tel.: 234 814 240 e-mail:martina.cernikova@msmt.cz problémy s vyplněním webové žádosti: e-mail: help_opvk@msmt.cz 23

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google