Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková

2 Obsah semináře I.Základní informace k výzvě II.Věcná část výzvy III.Finanční řízení IV.Diskuze 2

3 Základní informace k výzvě 3

4 Termíny výzvy číslo výzvy v informačním systému: 31 (Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě) datum vyhlášení výzvy:18. dubna 2011 datum ukončení výzvy:25. listopadu 2011 ve 13:00 hod. typ výzvy: průběžná 4

5 Termíny předkládání žádostí 16. – 20. května – 25. listopadu 2011 Vždy do 13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí (rozhoduje datum doručení) 5

6 Doba trvání projektů doba trvání předkládaných projektů: max. 24 měsíců ukončení projektu nejpozději ! 66

7 Finanční alokace indikativní částka alokovaná pro výzvu: ,- Kč min. výše finanční podpory na 1 projekt: Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: Kč 7

8 Oprávnění žadatelé Dvouletá historie! Další kritéria dle Příručky pro žadatele: není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 88

9 Cílové skupiny  studují nebo pracují v regionech ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy (tzn. v regionech ČR spadajících do Cíle Konvergence)  rozhoduje místo studia, resp. místo výkonu práce, nikoliv trvalý pobyt 9

10 Území dopadu podporovaných aktivit Území dopadu: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy (Místo realizace: sídlo žadatele může být na celém území ČR včetně NUTS II hl. m. Prahy) 10

11 Partnerství samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) 11

12 Partner s finančním příspěvkem bez finančního příspěvku Kritéria dle Příručky pro žadatele: právnická osoba sídlo na území ČR není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 12

13 Monitorování projektů povinnost v průběhu realizace projektu sledovat naplňování monitorovacích indikátorů seznam monitorovacích indikátorů je uveden v Příloze č. 2 této výzvy Metodika monitorovacích indikátorů: fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1 fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1 13

14 Udržitelnost projektu V rámci této výzvy se neuplatní podmínky udržitelnosti stanovené v kap. 6.4 Příručky pro žadatele OP VK, verze 7 účinné od V rámci této výzvy není udržitelnost projektů poskytovatelem vyžadována. 14

15 Způsob výběru projektů formální náležitosti – opravitelné kritéria přijatelnosti – neopravitelné grémium zpravodajů konečné schválení – ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (Kritéria hodnocení – Příručka pro příjemce) bodová bonifikace – potvrzení města o IPRM 15

16 16 Proces hodnocení Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (PM/FM Odboru CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestor ŘO) Hodnocení věcné (hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a uzavření právního aktu 7 měsíců

17 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, Praha 1 17

18 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Poslední kontrola žádosti před odevzdáním – příručka pro žadatele (verze 7) – str

19 Přílohy Seznam a řazení příloh – ve výzvě Nesmějí být starší 3 měsíců k datu podání žádosti Specifické přílohy pro oblast podpory 2.4: Příloha č. 5: Čestné prohlášení žadatele o oprávněnosti cílové skupiny „další pracovníci zabývající se výzkumem a vývojem“ Příloha č. 7: Čestné prohlášení žadatele a partnerů o charakteru projektu z hlediska veřejné podpory Nepovinné přílohy 1919

20 Nejčastější chyby – obecná přijatelnost Žádost nebyla finalizovaná Žádost nebyla odevzdaná v termínu KA neodpovídají aktivitám stanoveným ve výzvě (např. řízení projektu) Partner není právnickou osobou CS nejsou v souladu s výzvou (studenti pražských VŠ) Překročena max. doba trvání projektu (např. 25 měsíců) – pozor i na ukončení projektů (do ) Finanční limity (celková výše požadovaných prostředků, limity kapitol, procento nepřímých nákladů) 20

21 Doporučení Projekt by měl mít logickou posloupnost, řešit definovaný problém, jasně stanovené měřitelné a reálně dosažitelné cíle (v souladu s danou oblastí podpory), vycházet z potřeb cílové skupiny a být jasně napsaný (bez možnosti dalšího vysvětlování). 21

22 Materiály a zdroje informací  Výzvy: Text výzvy Přílohy č. 1 až 8  Příručka pro žadatele: Příručka pro žadatele (verze 7, platná od )  Webová aplikace Benefit7: Jak vyplnit webovou žádost a-zpracovatele 22

23 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost realizace osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Mgr. Martina Černíková tel.: problémy s vyplněním webové žádosti: 23

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Mgr. Martina Černíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google