Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Sládková, H2KNE1.  Databáze: ▪ Stálá data využívaná aplikačními systémy dané instituce (u klasických databází strukturovaná) ▪ Integrovaná,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Sládková, H2KNE1.  Databáze: ▪ Stálá data využívaná aplikačními systémy dané instituce (u klasických databází strukturovaná) ▪ Integrovaná,"— Transkript prezentace:

1 Veronika Sládková, H2KNE1

2  Databáze: ▪ Stálá data využívaná aplikačními systémy dané instituce (u klasických databází strukturovaná) ▪ Integrovaná, sdílená, bezpečná  Databázový systém zahrnuje: ▪ Technické prostředky ▪ Data ▪ Programové vybavení ▪ Uživatele

3  Obsahuje datové modely( kolekce konceptuálních nástrojů pro popis objektů)  Dělíme na dvě skupiny:  Logické modely – modely založené na objektech - modely založené na záznamech  Modely fyzických dat – popisují data na fyzické úrovni

4  Logické modely:  Relační model dat – data jsou reprezentované tabulkami  Síťový model – vztahy mezi nimi jsou reprezentovány vazbami – vztah mnohý s mnoha

5  Hierarchický model – podobný jako síťový pouze organizovaný jako stromy

6  1. Jazyk pro definici dat (DDL) ▪ Specifikace schématu databáze ▪ Výsledkem jsou informace uložené ve slovníku dat  2. Jazyk pro manipulaci s daty (DML) ▪ Poskytuje prostředky pro databázové operace  3. Jazyk pro řízení dat ▪ Pro řízení přístupu k datům ▪ Integritní omezení  4. Transakční zpracování

7  Obecné rozdělujeme:  Procedurální – určují, která data jsou třeba a jak je získat  Neprocedurální – stanoví, která data jsou zapotřebí, jsou obecně snadnější,ale efektivní  Uživatelé databáze:  Administrátor – zajišťuje centrální kontrolu nad daty a programy, plní rozhodnutí správce  Aplikační programátoři – vytváření aplikační programy s využitím jazyka pro manipulaci s daty  Znalí uživatelé – formulují požadavky  Naivní uživatelé – komunikují se systémem

8  Relace R je konečná podmnožina kaztézského součinu domén D i, příslušejících jednotlivých atributů A i  Relačním schématem rozumíme výraz ve tvaru R(A:D), kde R je jméno schématu a A:D je konečná množina výrazů, v němž je každému atributu přiřazena jeho množina přípustných hodnot – domén  Dále definuje pojem entita – jednoznačně identifikovatelný objekt  Atribut – vlastnost entity, jejíž hodnotu chceme mít v databázi

9  Mezi jednotlivými entitami existují vztahy = asociace a jsou charakterizovány:  Stupněm – kardinalitou  Členstvím – souvisí s atributy vztahů  Podle počtu účastníků: ▪ Unární – relace sama se sebou ▪ Binární – mezi dvěma entitami ▪ Ternární – X dělá Y pro Z

10  Podle asociace účastníků:  1:1 – jedna n-tice první relace má vztah s právě jednou n-ticí druhé relace  1:N – jedna n-tice první relace má vztah s několika n-ticemi druhé relace  M:N – několik n-tic první relace má vztah s několika n-ticemi druhé relace  Členství:  Povinné  Volitelné

11  E-R diagramy – grafický vyjadřovací prostředek (jazyk), který slouží k popisu konceptuálního schématu databáze  Identifikují datové objekty – co je entita a co je atribut  Definují vztahy mezi entitami (relace)

12  Jazyk relačních DB systémů  Rozlišujeme:  Unární operace: ▪ Projekce ▪ Selekce  Binární operace: ▪ Sjednocení ▪ Rozdíl ▪ Součin ▪ Průnik ▪ Spojení ▪ Podíl

13  Využití:  Definice dat  Interaktivní jazyk pro manipulaci s daty  Manipulační jazyk pro hostitelské prostředí  Definice pohledů  Autorizace, integrita  Řízení transakcí

14  Základní části:  1. Jazyk pro definici dat DDL ▪ Obsahuje: jméno databázové tabulky ▪ Definice sloupce – jméno, typ sloupce ▪ Definice integritních omezení – primary key, unique  Jazyk pro manipulaci dat DML ▪ Operace: Select, Update, Delete, Insert ▪ Agregační funkce: Slouží k výpočtům z tabulek – Count, AVG, MIN, MAX, SUM ▪ Pomůcky: Aktualizace, Odstranění, Vložení

15  2 oblasti jazyka:  Dotazovací  Prezenční  Rozšíření SQL – Spatial, Operace, Predikáty  Operace:  1. Unární: ▪ Topologické – určují dimenzi, hranici, vnitřek ▪ Aritmetické – Délka(pro 1D objekty), Plocha (2D obj.), Objem (3D obj.) ▪ Kombinace – obvod, extrémní souřadnice, doplněk, konvexní obal

16  2. Binární operace ▪ Distance – výsledkem je nezáporné reálné číslo ▪ Směr – úhel udávající azimut  Prostorové predikáty

17  Grafický reprezentační jazyk GPL  Instrukce: ▪ SET – nastavení parametrů ▪ CANCEL – jejich zrušení ▪ SHOW – ukáže aktuální hodnotu ▪ PERMANENT – uloží pro příští práci se systémem ▪ IMMEDIATELY – podle změny se překreslí aktuální výsledek dotazu

18  Zobrazovací mód: ▪ Udává jak se zobrazují výsledky sekvence dotazů ▪ Možnosti: ▪ Alpha – konvenční alfanumerické zobrazování ▪ 5 grafických módů:  New - začít kreslit  Overlay – přídáváme výsledky do kresby  Remove – odstraňujeme výsledky z kresby  Intersect – na kresbě zůstanou objekty  Hightlight – zvýraznění výsledků na kresbě  Vizuální proměnné: ▪ SET LEGEND ▪ Měřítko ▪ Výřez ▪ Kontext

19  Prostorové datové struktury (indexy)  Cíl: rychlý přístup k fyzicky uloženým datům 2 přístupy: 1.Transformace prostorových objektů do jiné dimenze -> body 2.Prostor je dělen staticky nebo dynamicky na podprostory Podprostorům se přiděluje určitá část vnější paměti  Transformační přístup  Záznam – bod mnohorozměrného prostoru,  Problém: Nezachovává topologii (sousedství)  Příklady: ▪ MĚSTO(Název, Počet_obyvatel, Adresa_magistrátu, Rozloha) ▪ Bod 4-rozměrného prostoru (sloupce tabulky – osy) ▪ Úsečka (x1, y1, x2, y2) – transformace z 2D do 4D

20  Dělení prostoru: 1. Nepřekrývající se oblasti: Prostor P je rozdělen do navzájem disjunktních podprostorů.  2 typy metod: ▪ duplikace objektů ▪ stříhaní objektů (clipping) Příklady: R+ stromy, buňkové stromy, k- d-stromy  Příklady: R + stromy, buňkové stromy, k-d-stromy 2. Pokrývající se oblasti :Každý objekt je obsažen právě v jednom z podprostorů P, který tvoří pokrývající oblast objektu Pokrývající oblast - MOO  Příklad: R stromy

21  Metody:  Čtyřstromy  k – d stromy  Mnohorozměrná mřížka

22  R- stromy – Guttmann (1984)  Uzel – 1 stránka paměti  Uzel vnitřní (I, ukazatel)  Uzel vnější (I, Id)  I má obecně tvar (I0, I1,..., Ik-1)  I i je interval [ai, bi] popisující ohraničení objektu v dimenzi i. Pro k = 2 potř  R strom – dynamická struktura  Delete – slévání stránek  Insert – štěpení stránek  MOO se v podstromech mohou překrývat (složité vyhledávání - nejednoznačnost) ebujeme 4 parametry.

23  R- Stromy - vlastnosti  každý vnitřní uzel má n bezprostředních následníků, n ,  každý listový uzel obsahuje n indexových záznamů n ,  kořen má nejméně dva bezprostřední následníky, není-li listem,  všechny cesty v R-stromu jsou stejně dlouhé. m1= m/2, m = řád stromu

24  SS – stromy  R+ - stromy  Buňkové stromy


Stáhnout ppt "Veronika Sládková, H2KNE1.  Databáze: ▪ Stálá data využívaná aplikačními systémy dané instituce (u klasických databází strukturovaná) ▪ Integrovaná,"

Podobné prezentace


Reklamy Google