Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ
KnowHowPort How EDUCATION ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ Předměty pro maturitu VSTUP VSTUP 1

2 KnowHowPort How EDUCATION POKRAČUJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Třída: Předměty: 2
Český jazyk a literatura X Matematika 2. třída Vlastivěda 3. třída Přírodopis X 4. třída Prvouka Cizí jazyk 5. třída Dějepis 6. třída Fyzika 7. třída Chemie Výchova k občanství 8. třída Člověk a svět práce 9. třída Informační a komunikační technologie POKRAČUJ MANUÁL 2

3 KnowHowPort How EDUCATION POKRAČUJ
KLÍČOVÉ POJMY PRO: třída, předmět: MATEMATIKA MANUÁL HOME POKRAČUJ 3

4 STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ
KnowHowPort How EDUCATION STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ Předměty pro maturitu Český jazyk a literatura - základní Český jazyk a literatura - vyšší X Biologie Dějepis Dějiny umění Fyzika Chemie Matematika - základní Matematika - vyšší Občanský a společenskovědní základ - základní Občanský a společenskovědní základ - vyšší Informatika Cizí jazyk - základní Cizí jazyk - vyšší POKRAČUJ MANUÁL 4

5 KnowHowPort How EDUCATION POKRAČUJ
KLÍČOVÉ POJMY PRO: maturitní předmět: BIOLOGIE abiotické prostředí části nervové soustavy fotosyntéza rostlin hlavní evoluční události ve vývoji rostlin abiotický faktor prostředí části trávicí soustavy funkce buněčných struktur hlavní evoluční události ve vývoji živočichů adaptace organismů dědičné choroby funkce částí trávicí soustavy homeostáze adaptace smyslových orgánů dědičnosti znaků funkce kostra Homo sapiens sapiens adaptace živočichů denní příjem, výdej a vstřebávání vody fylogenetické významy hormonální regulace adaptace živočichů k životu na souši devastace populací mořských fylogenetické vztahy hormony adaptace živočichů k parazitizmu diferenciace tkání hormony ovlivňující základní životní funkce adaptaci obratlovců k životu na souši druhotné tloustnutí fylogenetický vývoj člověka hospodářský význam hub aerobní oxidace druhová rozmanitost fylogeneze hostitelská buňka AIDS druhy s úzkou ekologickou valencí fyziologické potřeby houbové choroby alternativní zdroje druhy se širokou ekologickou valencí gen houby parazitické aminokyseliny v peptidu dub generativní orgán rostlin houby saprofytické anaerobní oxidace duševní hygiena genetická informace houby stopkovýtrusé anorganické látky v živých organismech dvouděložné rostliny genetická meióza houby symbiotické antigen dýchací soustavy živočichů genetická mitóza meiózy houby v potravinářském a farmaceutickém průmyslu antikoncepční metody dýchání vnější genetická rovnováha houby vřeckovýtrusé areály druhů dýchání vnitřní hypotézy o vzniku života a vývoji organismů ATP ekologický význam hub genetické zákonitosti chromozomové určení pohlaví autogamická populace ekologický význam lišejníků genetický kód imisní zátěže autotrofní organismus ekonomický význam hub geneticky podmíněná choroba inervace bakteriální infekce ekosystém genom jiných organismů intenzita fotosyntézy bakteriální nákaza genomu člověka jednobuněčné formě prvoka bakteriálních onemocnění člověka ekosystémy genotypy jedinců jednobuněčné tělní organizace bakterie ektoderm genová interakce jednoděložné rostliny bílkoviny entoderm genové inženýrství MANUÁL HOME POKRAČUJ 5

6 SCHEMA REALIZACE A VÝSTUPŮ PROJEKTU
FÁZE 1 FÁZE 2 FÁZE 3 ŘEŠITEL ŘEŠITEL USTAVENÍ EXPERTNÍCH TÝMŮ PRACOVNÍ TÝM 1 KLÍČOVÉ POJMY PŘEDMĚT 1 EXPERTNÍ TÝM PRO KP PŘEDMĚT 1 DEFINITIVNÍ PODOBA KP Př.1 ROZHODNUTÍ O REALIZACI PROJEKTU USTAVENÍ SKUPIN REALIZACE PRACOVNÍ TÝM 2 KLÍČOVÉ POJMY PŘEDMĚT 2 EXPERTNÍ TÝM PRO KP PŘEDMĚT 2 DEFINITIVNÍ PODOBA KP Př.2 USTAVENÍ RADY ZÁSTUPCŮ ŠKOL VÝBĚR KLÍČOVÝCH POJMŮ DEFINOVÁNÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ VYHODNOCENÍ PROJEKTU SW PRO SPRÁVU DATABÁZÍ HW PRO KHP EDU SERVER KOMUNIKAČNÍ SW PRO KHP EDU OŽIVENÍ DATABÁZEÍ KHP EDU 1F OŽIVENÍ DATABÁZEÍ KHP EDU 2F ZKUŠEBNÍ PROVOZ SW PRO KHP EDU

7 Z UČEBNIC A VÝUKOVÝCH TEXTŮ Proces transformace informací na znalosti
BANKA ZNALOSTÍ KnowHowPort EDUCATION PRINCIP ŘEŠENÍ PROJEKTU AUTOŘI domácí i světoví JINÉ ZDROJE: - KNIHY - ODBORNÉ ČLÁNKY - FIREMNÍ LITERATURA - DALŠÍ VÝROBA TŘÍDĚNÍ DEFINICE - UČEBNICE LEGENDA: - ŠKOLSKÉ A JINÉ PODKLADY INFORMACE Z UČEBNIC A VÝUKOVÝCH TEXTŮ UPDATE KLÍČOVÉ POJMY - DEFINICE VÝKLAD - GLOSÁŘE OFF-LINE VÝROBA DVD UŽIVATELÉ: ZDROJE INFORMACÍ Proces transformace informací na znalosti STUDENTI UČITELÉ ABSOLOVENTI MANAGEMENT ŠKOL EXTERNÍ UŽIVATELÉ: OBECNÁ VEŘEJNOST UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ DALŠÍ CÍLOVÉ SKUPINY AUTENTIZACE PŘEDMĚT 1 PŘEDMĚT 2 PŘEDMĚT 3 PŘEDMĚT 4 PŘEDMĚT 6 PŘEDMĚT 7 PŘEDMĚT 8 PŘEDMĚT 5 7

8 KnowHowPort How EDUCATION UKÁZKA
KLÍČOVÉ POJMY PRO: třída, předmět: MATEMATIKA UKÁZKA MANUÁL ZPĚT na výběr 8 8


Stáhnout ppt "STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google