Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI STŘEDNÍCH ŠKOL Oddělení správy škol Odboru školství, mládeže a sportu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI STŘEDNÍCH ŠKOL Oddělení správy škol Odboru školství, mládeže a sportu."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI STŘEDNÍCH ŠKOL Oddělení správy škol Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK FRÝDEK-MÍSTEK 15. října 2014

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení do SŠ – pilot MŠMT MŠMT v červenci vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a z matematiky cílem Moravskoslezského kraje je, aby střední školy všech zřizovatelů se do pilotního ověřování přihlásily (ostatní kraje obdobně) pilotní ověřování je určeno pro 1. kolo přijímacího řízení, a to do všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání (včetně víceletých gymnázií; netýká se oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nástavbového studia a jiných forem vzdělávání) organizací pilotního ověřování bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rada Moravskoslezského kraje doporučila ředitelům středních škol konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v roce 2015 jednotné testy jsou určeny pro všechny uchazeče bez ohledu na prospěch ze základní školy doporučující váha přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení minimálně 50 %, pro gymnázia minimálně 60 % (stejně jako v roce 2014) nastavení nepodkročitelného minima (cut-off score) dle doporučení CERMATU Přijímací řízení 2015 - doporučení

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2015 – základní termíny přihlášení středních škol krajskému úřadu: do 15. 10. 2014 informační semináře pro střední i základní školy: od 13. 1. 2015 do 30. 1. 2015 poskytnutí ilustračních testů: do 6. 2. 2015 (CERMAT) termíny konání jednotných testů z ČJ a M pro 4leté obory včetně 4letých gymnázií: řádný 15. 4. 2015, náhradní 14. 5. 2015 termíny konání testů z ČJ a M pro víceletá gymnázia: řádný 16. 4. 2015, náhradní 14. 5. 2015 Více informací na http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015- 1404035005.htmlhttp://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015- 1404035005.html http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na- stredni-skoly-a-konzervatorehttp://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na- stredni-skoly-a-konzervatore (POZOR NOVÝ FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY)

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podporované obory vzdělání MŠMT vyhlásilo v březnu 2014 rozvojový program na podporu odborného vzdělávání cílem je finanční podpora „ohrožených“ oborů vzdělání a také oborů, které lze z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné Přehled podpořených skupin oborů vzdělání (jen H, M, L0 v denní formě): 18 Informatické obory, 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 29 Potravinářství a potravinářská chemie, 31 Textilní výroba a oděvnictví, 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární technické obory, 41 Zemědělství a lesnictví, 53 Zdravotnictví podpora se týká jednooborových málopočetných tříd (20 žáků a méně) a víceoborových tříd (2-4 obory v jedné třídě) objem finančních prostředků v rozvojovém programu je 200 mil. Kč, z toho připadlo na MSK 24 mil. Kč (jsou to prostředky určené pouze na mzdy)

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Průběh středního vzdělávání Přestup žáka střední školy je možný pouze z jedné střední školy do druhé střední školy. Přestup žáka základní školy do střední školy není možný (např. nelze, aby žák šestého ročníku základní školy přestoupil do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia). Přijetí uchazeče do prvního ročníku střední školy je možné pouze na základě přijímacího řízení. Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Ukončování středního vzdělávání Střední vzdělání – závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce Střední vzdělání s výučním listem – závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Střední vzdělání s maturitní zkouškou – maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku/maturitní zkoušku; nevykonal-li závěrečnou zkoušku/maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Různé V případě potřeby klientů získat vysvědčení ze ZŠ nebo SŠ: Naléhavě prosíme, aby zprostředkovatelé práce nebo jiní pracovníci úřadu práce neposílali tyto klienty na krajský úřad, který nemá tyto dokumenty k dispozici. Je nutné, aby se klienti obraceli na příslušné ZŠ nebo SŠ. Teprve pokud příslušná ZŠ nebo SŠ již neexistuje, krajský úřad se může pokusit zjistit nástupnickou organizaci (ne vždy se to podaří, neboť Moravskoslezský kraj většinou nebyl jejich zřizovatelem). V některých případech je nutné, aby se klienti obrátili na Archiv města Ostravy, pokud se škola nacházela na území tohoto města, nebo na příslušný okresní archiv podle sídla školy. Pouze výuční protokoly z let 1959 – 1991 (materiály bývalého SM KNV) převzal Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, Opava, tel. 553 607 256 nebo 553 607 240.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Změny názvů středních škol Gymnázium s polským jazykem vyučovacím ‑ Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace změnilo název na Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o. změnilo název na Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o. Soukromá obchodní akademie v Ostravě, s.r.o. změnila název na Mezinárodní obchodní akademie Ostrava, s.r.o. Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě, s.r.o. změnilo název na Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o. Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r. o. změnila název na Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové obory vzdělání Obory vzdělání s výučním listem Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace Opravářské práce Pečovatelské služby Střední škola, Odry, příspěvková organizace Výrobce textilií Rekondiční a sportovní masér

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové obory vzdělání Obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI STŘEDNÍCH ŠKOL Oddělení správy škol Odboru školství, mládeže a sportu."

Podobné prezentace


Reklamy Google