Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zeměpis Asie − hospodářství Zmáčkni klávesu F5

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zeměpis Asie − hospodářství Zmáčkni klávesu F5"— Transkript prezentace:

1  Zeměpis Asie − hospodářství Zmáčkni klávesu F5
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obsah I. Zemědělství IV. Doprava II. Těžba V. Procvičování
Úkoly pro aktivní práci pro práci na PC ve dvojicích: I. Zemědělství IV. Doprava II. Těžba V. Procvičování III. Průmysl VI. Test Vysvětlivky: Práce s atlasem Připojení na internet text Tlačítkem otevřeš stránky na internetu Tlačítkem otevřeš jiné místo v prezentaci

3 Hlavní podíl na světové produkci rýže má Asie (zhruba 90 %).
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování Rostlinná výroba 1. Doplň text: Hlavní plodinou pěstovanou v Asii a hlavní potravinou pro většinu jejích obyvatel je: Další významná obilnina Asie: Nejvýznamnější luštěninou světadílu je 2. Doplň tři největší světové producenty rýže. Zjisti z tabulky. Tabulka Světová produkce rýže: Hlavní podíl na světové produkci rýže má Asie (zhruba 90 %). Téměř 60 % světové produkce tvoří tři asijské státy: Zdroj dat v grafu: 3

4 Oblasti pěstování rýže:
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování 3. V atlase zjisti oblasti pěstování rýže a přesuň značky do mapy (klávesa Esc a po úpravě Shift + F5): Oblasti pěstování rýže: 3 4 4. Správnost porovnej s obrázkem Produkce rýže ve světě. Tabulka

5 Oblasti s největší produkcí rýže:
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování 5. Porovnej oblasti produkce rýže s ročním úhrnem srážek a průměrnou roční teplotou. Oblasti s největší produkcí rýže: Doplň podmínky pro pěstování rýže: 6. Průměrná roční teplota: Průměrný roční úhrn srážek: 6 2 5

6   Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování 7.
Asijské státy jsou hlavními producenty čaje ve světě. Doplň tři státy s největší produkcí: Graf 8. Z Asie se do celého světa vyváži koření. Např. (doplň názvy k fotografiím): 7 8 9 10

7    Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování 9.
Doplň k legendě, o kterou plodinu nebo produkt těžby se jedná: 10. Podle mapy Zaměstnanost v zemědělství vyber správné tvrzení o Asii. Porovnej s Evropou.

8  Živočišná výroba  Rybolov Východní Asie Jihovýchodní Asie
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování Živočišná výroba 11. Uveď příklady hospodářských zvířat, jejichž chov je v daném regionu významný: Východní Asie Jihovýchodní Asie Jižní Asie JZ Asie Rybolov 12. Podle textu doplň názvy čtyř rybářských velmocí: Asijské státy patří mezi největší světové rybářské velmoci (většina států první světové desítky v produkci ryb je právě z Asie). Čtyři největší producenti ryb v Asii jsou dva nejlidnatější státy světadílu a dva nejlidnatější ostrovní státy Asie: nápověda Seřazením podle abecedy určíš pořadí podle produkce ryb. První z nich je také na 1. místě ve světě.

9  Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování 1.
Podle textu přesuň značky do mapy (klávesa Esc a po úpravě Shift + F5): Bohatá naleziště ropy, zemního plynu, dále např. uhlí a železné rudy se nachází v Západosibiřské nížině. Největší zásoby ropy na Zemi má oblast Perského zálivu. Další významná místa těžby ropy a zemního plynu jsou u Kaspického moře, v severovýchodní Číně, východním pobřeží Zadní Indie a ostrovech Velké Sundy. Oblasti s významnou těžbou černého uhlí najdeme ve východní a SV Číně, SV části Přední Indie. V severní a SV Číně a dále v SV části Přední Indie jsou významná naleziště železné rudy. Cínová ruda se těží na východním pobřeží Zadní Indie, ostrovech Velké Sundy a ve východní Asii. 2. Podle atlasu proveď kontrolu.

10 Největší producenti ropy
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování 3. Které státy jsou největšími vývozci? 4. Mapa – vývoz ropy Největší producenti ropy Většina světových zásob ropy je (doplň): 5. Které státy Asie vytěží nejvíce ropy? Doplň 5 nejvýznamnějších. Světové zásoby ropy

11 Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování   1. Poznáš, o jaký stát jde? Ostrovní stát s vysoce rozvinutým průmyslem, především strojírenským a elektrotechnickým. Významná výroba automobilů (Mazda, Nissan,Toyota), elektroniky (Panasonic, Sony,Toshiba), průmyslových strojů, lodí Tento stát v posledních letech zaznamenává obrovský rozmach průmyslu. Je zde významný hutnický průmysl (vyrábí se zde nejvíce oceli na světě) a textilní průmysl (největší objem textilních výrobků na světě). Největší průmyslová centra se nacházejí na nejvíce zalidněném východním pobřeží Tichého oceánu. Tato země se postupně stává světovou hospodářskou velmocí. Tato země je bývalou britskou kolonii. Má významný těžební, energetický a hutní průmysl. V současné době se vysoce rozvíjí např. elektrotechnický, elektrotechnický a kosmický průmysl. Významný je také filmový průmysl. Jedna z největších aglomerací Asie ležící na břehu Indického oceánu je centrem tohoto odvětví v zemi a je označována jako Bollywood. 

12 Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování   Doplňovačka Indická automobilka Tata Motors vyrábí automobil, označovaný jako nejlevnější na světě. Jedná se o typ Tata ………..(tajenka). ? 11 1. Indická řeka 2. Pohoří v Asii 3. Hlavní město Turecka 4. Korejské město 1. 2. 3. 4.

13 V Indii má osobní automobil přibližně každý obyvatel.
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování Silniční doprava Většina lidí v Asii v osobní dopravě využívá kola, mopedy, motorky, autobusy. Automobily vlastní v Asii jen malá část obyvatelstva. 1. Mapa Z mapy počet automobilů na 1000 obyvatel ve světě vypočítej: V Indii má osobní automobil přibližně každý obyvatel. V Číně má osobní automobil přibližně každý obyvatel. V Japonsku má osobní automobil přibližně každý obyvatel. Doplněné údaje zdůvodni. 2. 18 19 20

14 Označení ….. (tajenka) nese
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování Doplňovačka Označení ….. (tajenka) nese druh dopravního prostředku, který je poháněn lidskou silou. Vozy tažené mopedem (obrázek) se označují jako auto….. (tajenka) 17 1. Hlavní plodina Asie 2. Stát v Mezopotamské nížině 3. Pákistánské město na břehu Arabského moře 4. Druhá část názvu pohoří Ťan 5. Pohoří v centrální Asii 1. 2. 3. 4. 5.

15 Transsibiřská magistrála
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování Železniční doprava S rostoucím ekonomickým rozvojem v Asii roste potřeba železniční dopravy. Přibývají nové železnice. Významným železničním úsekem napříč kontinentem je transsibiřská magistrála. 3. Odkud a kam tento úsek železnice vede, a co se po ní především přepravuje: Transsibiřská magistrála 4. Doplň názvy rychlovlaků v Šanghaji (1) Japonsku (2) a v Jižní Koreji (3). Který je nejrychlejší? 3 1 2 12 13 14 5. Které jsou nejrychlejší? Zjisti z článku. Článek na internetu

16 Tabulka: Největší světová letiště
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování Námořní doprava V přepravě zboží a surovin mezi ostatními částmi světa je nejdůležitější námořní doprava. Asijské přístavy (především čínské) patří podle množství přepraveného zboží mezi největší na světě. Vyhledej v dopravní mapě světa největší asijské přístavy: Letecká doprava 6. Kolik asijských letišť je v první světové desítce podle počtu přepravených osob? 7. Tabulka: Největší světová letiště

17    Zjisti tajenku doplňovačky:
Zemědělství Těžba Průmysl Doprava Procvičování   Zjisti tajenku doplňovačky: Buddhističtí mniši vytvářejí obrazy vytvořené z obarveného písku, rýžové mouky nebo jiného sypkého materiálu. Jsou vytvářeny obvykle při příležitosti nějaké slavnosti či obřadu. Obraz se nazývá ……(tajenka) Sídlo Bollywoodu (indické město) Nejvýznamnější surovina Perského zálivu Největší světový producent ryb Japonská automobilka Šanghajský rychlovlak Zvíře využívané v zemědělství (např. v Indii) Korejská automobilka 15 6 1 3 2 4 5 7

18 Hlavní plodiny Asie jsou:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 1 Hlavní plodiny Asie jsou: a) pšenice, sója, čaj b) bavlna, sója, pšenice c) rýže, pšenice, sója d) rýže, bavlna, čaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 Tři největší producenti rýže jsou státy:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 2 Tři největší producenti rýže jsou státy: a) Indie, Indonésie, Japonsko b) Čína, Indie, Indonésie c) Čína, Pákistán, Japonsko d) Indie, Čína, Japonsko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Největším producenty ryb v Asii jsou:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 3 Největším producenty ryb v Asii jsou: a) Čína, Japonsko, Mongolsko, Vietnam b) Indie, Japonsko,Indonésie, Afghánistán c) Čína, Indie, Mongolsko, Vietnam d) Čína, Indie, Indonésie, Japonsko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Největší zásoby ropy na Zemi jsou:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 4 Největší zásoby ropy na Zemi jsou: a) V Perském zálivu b) U Kaspického moře c) V Indii d) V Číně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Hospodářskou velmocí Asie je:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 5 Hospodářskou velmocí Asie je: a) Indie b) Indonésie c) Čína d) Japonsko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 Jeden osobní automobil připadá v Číně a Indi zhruba na:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 6 Jeden osobní automobil připadá v Číně a Indi zhruba na: a) 5−10 obyvatel b) 50−100 obyvatel c) 3−5 obyvatel d) 10−20 obyvatel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 Transsibiřská magistrála je:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 7 Transsibiřská magistrála je: a) železniční trať napříč Asií západovýchodním směrem b) železniční trať napříč Asií severojižním směrem c) dálnice napříč Asií západovýchodním směrem d) dálnice napříč Asií severojižním směrem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 Nejrychlejší rychlovlaky jezdí:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 8 Nejrychlejší rychlovlaky jezdí: a) v Indonésii b) ve Vietnamu c) v Indii d) v Číně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 Největší asijské letiště podle počtu přepravených osob je:
Úvodní strana Test Další otázka >   Otázka č. 9 Největší asijské letiště podle počtu přepravených osob je: a) v Šanghaji b) v Dillí c) v Tokiu d) v Bangkoku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 Úvodní strana Test Konec   Otázka č. 10 Nejvyspělejší strojírenský průmysl (výroba automobilů, elektroniky, elektrotechniky, lodí) je: a) v Indii b) v Číně c) v Japonsku d) v Korejské republice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 SPRÁVNĚ

29 NE

30 Produkce čaje ve světě Miaow, M. Commons.wikimedia.org: Produkce čaje ve světě 2003.PNG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Produkce_caje_ve_svete_2003.PNG>. Zdroj:

31 Vývoz ropy Zdroj: Roke. Commons.wikimedia.org: Oil exports.PNG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_exports.PNG>.

32 Produkce rýže (kg/ha) 2

33 Transsibiřská magistrála
Každý druhý den vyjíždí osobní vlak č. 7 „Rossija“ z Jaroslavského nádraží v Moskvě, aby o šest dní později dorazil do Vladivostoku. Dnes je Transsibiřská magistrála velmi důležitá nejen pro přepravu cestujících, ale i z obchodního hlediska. Přes ni směřují kontejnery se zbožím z Japonska do Evropy. Transsibiřská magistrála - červeně, Bajkalsko--amurská mag. – zeleně. Obr.: Stefan Kuhn. Wikimedia −Trans siberian railroad large. [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trans_siberian_railroad_large.png>.

34 Počet automobilů na 1000 obyvatel
Zdroj: TastyCakes. Commons.wikimedia.org: World vehicles per capita.svg[online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_vehicles_per_capita.svg>.

35 Deset největších producentů rýže 2009 (miliony tun):
Brazílie 10 Bangladéš 38 Čína 166 Filipíny 14 Indie 132 Indonésie 52 Japonsko Myanmar (Barma) 24 Thajsko 27 Vietnam 34 Zdroj: Ricetrade.com. Dostupné z WWW: <http://www.rice-trade.com/articles/rice-production.html>.

36 Těžba ropy (v mil. tun) − 2009 Údaje v grafu ze zdroje: Wikipedia.org/ropa. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa#T.C4.9B.C5.BEba_ropy>.

37 Největší letiště světa (podle počtu přepravených osob v roce 2007):
Pořadí Město Počet přepravených osob 1 ATLANTA 2 CHICAGO 3 LONDÝN 4 TOKIO 5 LOS ANGELES 6 PAŘÍŽ 7 DALLAS 8 FRANKFURT 9 BEIJING 10 MADRID 11 DENVER 12 AMSTERDAM 13 NEW YORK 14 HONG KONG 15 LAS VEGAS 16 HOUSTON 17 PHOENIX 18 BANGKOK 19 SINGAPORE 20 ORLANDO Údaje převzaty z: GeoHive, Global Statistics. Largest seaports of the world. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.xist.org/charts/ec_seaport1.aspx>.

38 12

39 13

40 14

41 11

42 17

43 18

44 19

45 20

46 4

47 3

48 Zdroje: KLÍMOVÁ, Eva. Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, a. s., 2007, vyd. AndrewMT. Commons.wikimedia.org:RiceYield.png.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:RiceYield.png>. Dohduhdah. Commons.wikimedia.org: Landscape-IMG 3082.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landscape-IMG_3082.JPG>. Spolloman. Commons.wikimedia.org: Rice 02.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rice_02.jpg>. Jackaranga. Commons.wikimedia.org: World precip annual.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_precip_annual.png>. JRobert A. Rohde. Globalwarmingart.com. World precip annual.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Annual_Average_Temperature_Map_jpg>. Wikipeder. Commons.wikimedia.org: Sri Lanka Teeplantage.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Zenz, Rainer. Commons.wikimedia.org: Pfeffer-Gewürz.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pfeffer-Gew%C3%BCrz.jpg>. Loveless. Commons.wikimedia.org: Gingembre.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gingembre.jpg>. Nataraja. Commons.wikimedia.org: Cinnamomum verum.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cinnamomum_verum.jpg>. Nano. Commons.wikimedia.org: Nano.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nano.jpg>. Wiki05. Commons.wikimedia.org: CRH3.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CRH3.JPG>. Softjuice. Commons.wikimedia.org: KTX-II South Korean High-Speed Train.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:KTX-II_South_Korean_High-Speed_Train.jpg>. Fossett. Commons.wikimedia.org: 5 S11 Sendai JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:E5_S11_Sendai_ JPG>. Henryart. Commons.wikimedia.org: Sand mandala tibet 2.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sand_mandala_tibet_2.jpg>. Zdroj dat: Rice-trade.com. Dostupné z WWW: <http://www.rice-trade.com/articles/rice-production.html>. Deepak. Commons.wikimedia.org: Autorickshaw in New Delhi 2005.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Autorickshaw_in_New_Delhi_2005.jpg>. Northboer. Commons.wikimedia.org: Hanoi traffic.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanoi_traffic.jpg>. Refsdal,E. Commons.wikimedia.org: Bangalore India traffic.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bangalore_India_traffic.jpg>. BrokenSphere. Commons.wikimedia.org: Traffic in Huangpu District, Shanghai JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traffic_in_Huangpu_District,_Shanghai_ _1.JPG>.


Stáhnout ppt " Zeměpis Asie − hospodářství Zmáčkni klávesu F5"

Podobné prezentace


Reklamy Google