Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy. Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk. TANACH (TENAK), křesťansky:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy. Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk. TANACH (TENAK), křesťansky:"— Transkript prezentace:

1 7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy. Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk. TANACH (TENAK), křesťansky: „Starý zákon“. Genesis. Proroci. Sakrální význam dějin jako božího působení. Judaismus těsně předkřesťanské a raně křesťanské doby.

2 7. 1. Dějiny Izraele a vznik posvátných spisů Tradice od bronzové doby: – Abrahám, Izák a Jákob - typologické (?) postavy sitované do středního bronzu – Mojžíš – historická nebo typologická postava, pozdní bronz, Exodus Návaznosti na starší kultury (viz Gilgaméš: potopa), ale hlavně vymezování vůči sousedům, izolacionismus, „vyvolení“, „smlouva“ (Mojžíš, Sinaj, „Desatero“) Spisy přibližně od 1000 před n. l.: Soudců, Ozeáš, Ámos Asyrské a pak babylonské zajetí, proroci, pak sepsání klasických spisů kolem 500 před n. l. (Pentateuch, v těsně předkřesťanské době pak chápán jako „Knihy Mojžíšovy“). Pozdní spisy až do těsně předkřesťanské doby, zčásti aramejsky a řecky, vliv řecké kultury a reakce na ni.

3 7. 2. Posvátné spisy Zákon (TÓRA), Proroci, Spisy. Jerusalémský (užší) a alexandrijský (širší) kánon. Křesťanské převzetí hlavně díky řeckému překladu: – Septuaginta (-3. až -1. století, Alexandrie). Řazení spisů v kánonu, v křesťanské recepci: – Tóra (Pentateuch), Dějepisné knihy, Proroci, Sapienciální (mudroslovné) spisy. Složitá historie vzniku v průběhu celého -1. tisíciletí, v návaznosti také na starší tradice.

4 7. 2. 1. Posvátné spisy

5 7. 2. 2. Posvátné spisy Zákon (TÓRA), Proroci, Spisy. Jerusalémský (užší) a alexandrijský (širší) kánon. Křesťanské převzetí hlavně díky řeckému překladu: – Septuaginta (-3. až -1. století, Alexandrie). Řazení spisů v kánonu, v křesťanské recepci: – Tóra (Pentateuch), Dějepisné knihy, Proroci, Sapienciální (mudroslovné) spisy. Složitá historie vzniku v průběhu celého -1. tisíciletí, v návaznosti také na starší tradice.

6 7. 2. 3. Písmo Písmo samo je posvátné, dokonce i písmena – Proto problém s překlady – Proto se různé tradice při redakci v klasické době zapisují vedle sebe, bez úprav – Prakticky není jiná hebrejská literatura

7 7. 3. Hlavní rysy náboženství Izraele Písmo Vyvolení, smlouva („Šéma Izrael“, „Desatero“) Náš bůh je jediný, výlučný Bůh (v exkluzivním náboženství) Zákaz zobrazování, ba i vyslovení jména božího (tabu) Problémy s dědictvím dávných tradic: – Brozácká morálka („Oko za oko, zbu za zub“ jako regulace krevní msty) – Očišťovací předpisy knihy Leviticus – Později řešeno alegorickou exegezí, pak i v křesťanském prostředí Proroci Dějiny jsou posvátné, jsou projevem Boha Stvoření (viz Genesis)

8 7. 4. Stvoření podle Geneze – problémy textu Redakce asi v -5. století Starší prameny se dnes jmenují podle slova pro jméno boží: – Elohistický – mladší, „abstraktnější“ – Jahvistický – starší, lidovější Gen 1 – stvoření světa v 6 „dnech“, postupnou diferenciací. Poslední diferenciací je lidské/mimolidské a pak diferenciaxce pohlavní. Gen 2 – jahivstické podání o Adamovi a „Evě“. Plácání z hlíny je co do významu zachráněno koncepcí vdechnutí dechu života, který je půjčkou člověku od Boha.

9 8. Křesťanské posvátné texty: Nový zákon a Ježíš Jak se křesťanství na světě vzalo. Ježíš. Nový zákon. Vznik evangelií. Pavel z Tarzu. Ustálení novozákonního kánonu. Gnostické spisy a lidové apokryfy. Víra.

10 8. 1. Jak se křesťanství na světě vzalo Křesťanská zvěst (kérygma): – zvěst o Ježíšovi (o něm a o jeho náboženském významu), – zvěst Ježíšova (jeho kázání a odkaz). Křesťan je ten, kdo Ježíšovi připisuje náboženský význam a následuje ho (Kristus). Návaznost na judaistické pojetí božství, dějin, posvátného textu… Obecné pojetí spásy (ne pouze lokální jako v Řecku). Církev, misie,… Od judaistického proudu do řeckojazyčného světa.

11 8. 2. Ježíš Narozen roku nejspíš 7 nebo 6 před n. l. Ukřižován kolem roku 30 n. l. – (Tradice o 33 „kristových letech“ je až středověká.) aaa

12 8. 3. Nový zákon a Pro detailůchtivé jedince: Textologie NZ.htm,.rtf.htm.rtf

13 9. Křesťanská liturgie a dogmata víry

14 9. 1. Křesťanská liturgie a

15 9. 2. Křesťanská nauka Od křestních kérygmat k dogmatu.

16 10. Islám, Indie a Čína

17 10. 1. Islám aaa

18 10. 2. Indická náboženství („hinduismus“) a

19 10. 3. Buddha - a dědictví jeho učení a

20 10. 4. Čínská tradice a

21 10. 4. 1. Konfucius a

22 10. 4. 2. Lao-tse a Tao a

23 11. Náboženství, umění, filosofie a přírodní vědy: kontroverzní témata Má náboženství také poznávací hodnotu? Lze mluvit o poznávání i mimo vědu? Konflikty.

24 11. 1. „Umění“ jako vydělená kategorie Od konce archaické doby se postupně vyděluje kategorie „umění“, předtím splývala s náboženstvím nebo se řemeslem. Souvisí to s výtvarným verismem (realismem) a s objevem perspektivy (kolem -400). Proto například Platón považuje „umění“ za úpadkové. Je jen velice málo kultur, které rozlišují „umění“ a „náboženské ztvárnění “: – Řecko od klasické doby do konce antiky – Evropa od renesance – Prý něco v Číně (snad od středověku?) Pro zájemce: Platón a umění jeho doby (Rozluka filosofie a umění).rtfPlatón a umění jeho doby (Rozluka filosofie a umění).rtf

25 11. 2. Filosofie a náboženství

26 11. 3. O původu ateismu

27 11. 4. Křesťanství a ateismus

28 11. 5. „Morální zákony“

29 11. 6. „Přírodní zákony“

30 11. 7. Problémy „počátku“ „Nastavení“ počátečních podmínek „Antropický princip“ – nebo spíše sebepotvrzující náhoda? „Velký třesk“– jeho novoplatónské a středověké předlohy. Počátek života Počátky člověka

31 11. 7. 1. „Vědecký kreacionismus“ = Pseudovědecký fabrikacionismus: Doslovná interpretace knihy Genesis a její časové škály. Podvodná rétorika. Parazitace na popularizací zakrývaných potížích vědy. „Inteligentní design“ (ID): Někdy = kreacionismus. Někdy poněkud inteligentnější podoba téhož.

32 12. Jaké je náboženství současné globalizované kultury? Viz moje příprava na starší seminář k tomu.příprava na starší seminář k tomu


Stáhnout ppt "7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy. Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk. TANACH (TENAK), křesťansky:"

Podobné prezentace


Reklamy Google