Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rusko a Prusko v 15. – 18. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rusko a Prusko v 15. – 18. století"— Transkript prezentace:

1 Rusko a Prusko v 15. – 18. století
Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 VY_32_INOVACE_2D Rusko a Prusko v 15. – 18. století Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/ Dějepis, 7. třída ZŠ Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

2 Počátky absolutismu v Rusku
1480 Ivan III. porazil Turky. Položil základy nezávislého Ruska. Vznikl tak nejrozlehlejší stát v Evropě. Zaostávalo hospodářství. Hlavní náboženství bylo pravoslaví. Příslušníkům vysoké šlechty se říkalo bojaři – bojovali proti moskevskému knížeti.

3 Ivan IV. Hrozný (1533 – 1584) Car celé Rusi – samoděržaví Posiluje moc Ruska. Omezuje moc bojarů. Zavedl teror v zemi. Rozvíjí se za něj ruská kultura – letopisy, ikony, chrám Vasila Blaženého. Po jeho smrti nastupuje slabomyslný Fjodor I., skutečně vládne jeden z bojarů – Boris Godunov. Zastavil úpadek Rusi umírá – boj o trůn (falešný syn Ivana IV. Hrozného – Ližidimitrij).

4 Nástup Romanovců 1613 ruský sněm zvolil Michala Romanova, Romanovci vládnou do r Vláda cara Alexeje Nastoupil roku Obnovuje samoděržaví. Zhoršuje se postavení ruských poddaných 1649 uzákonil nevolnictví – trvalé připoutání rolníků k půdě a naprostá závislost na vrchnosti. Rusko podniká výboje na Ukrajinu s Kyjevem a na Sibiř.

5 Rusko za Petra I. Velikého (1682 – 1725)
Získal informace o životě v Evropě. Podnikl studijní cestu do západní Evropy. Chtěl ze zaostalého Ruska vytvořit evropskou mocnost cestou modernizace. Rozvoj vzdělání a osvěty – zakládá školy a vojenská učiliště, vydává ruské noviny akademie věd

6 Boj o přístup k moři roku 1700 prohrál severní válku proti Švédsku
Boj o přístup k moři roku 1700 prohrál severní válku proti Švédsku. Vybudoval moderní armádu. Nové hlavní město – Petrohrad (Sankt Petěrburg). Zavedl nové daně a povinnosti. Těžká práce mužiků.

7 Německo Není jednotný stát: Německo, Čechy a Morava, Rakousko, část Švýcarska, severní Itálie, část Nizozemí, Polska a východní Francie Rozdrobenost bránila vzestupu hospodářství

8 Německá reformace Martin Luther získal stoupence proti katolíkům. Na něj navázali poddaní pod vedením Tomáše Müntzera zahájili povstání – tzv. německá selská válka (velké rozměry).

9 Ukončena roku 1555, když je Karel V
Ukončena roku 1555, když je Karel V. donucen vyhlásit augspurský mír – protestantské hnutí rovnoprávné s katolickým. Situaci nezměnil ani Ferdinand I. Mír přinesl zklidnění poměrů. Katolictví definitivně ztrácí neotřesitelné postavení.

10 Rozvoj Pruska Braniborsko-pruský stát Od 15. století rod Hohenzolernů Fridrich Vilém (1640 – 1688) Rozvoj zemědělství a manufaktur Vytvořil silnou armádu Jeho syn Fridrich I. (1688 – 1713) se stal prvním pruským králem

11 Fridrich Vilém I. (1713 – 1740) Vojenské způsoby Investoval finanční prostředky do armády Fridrich II. Veliký (1740 – 1786 ) - Zajímal se o umění

12 Zápis Rusko 1480 Ivan III. porazil Turky Ivan IV. Hrozný (1533 – 1584)
Car – samoděržaví Rozmach ruské kultury Boris Godunov – jeden z bojarů 1613 nastupují Romanovci Petr I. Veliký (1682 – 1725) Modernizuje Rusko cestou reforem Rozvoj vzdělání, osvěty a armády Nové hlavní město - Petrohrad

13 Německo Rozdrobený stát Probíhá německá reformace – Martin Luther
1524 – 1555 německá selská válka Cestou největšího rozvoje jde Prusko pod vedením Hohenzolernů

14 Osmisměrka Níže uvedená slova najděte v osmisměrce (bez diakritiky) a vysvětlete jak souvisí s tématem: PETROHRAD MUŽIK BOJAR PETR I. LZIDIMITRIJ LUTER HOHENZOLERNOVÉ ROMANOVCI PRUSKO MÜNTZER

15 Lutherovo učení 1517 přibil na vrata ve Wittenbergu 95 tezí, vylíčil tak představy o církevním životě. Odsuzuje odpustky. Chce napravit způsob života církve. Prohlášen za kacíře – papežský dokument zapálil Přeložil bibli do němčiny. Vzniká luterství. Poddaní mají poslouchat svoji vrchnost.

16 Pojmy Samoděržaví – samovláda Ikona – pravoslavný deskový obraz Mužik – ruský nevolník

17 Metodické pokyny k prezentaci
Jsou umístěny ve skrytém snímku. Autor: Mgr. Kateřina Vyčichlová Druhé pololetí, duben Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Klíčová slova: sedmý ročník, Rusko, Prusko, mužik, bojar, car, samoděržaví, Hohenzolernové, Romanovci, luterství V této prezentaci se obeznamuje se základními informacemi o Rusku a Prusku v 15. – 18. století., především o Prusku jsou podány základní informace, protože jeho problematice se podrobněji věnuje 8. ročník. Součástí prezentace je osmisměrka, tu je možné i vytisknout. Pod „smajlíky“ jsou skryty hypertextové odkazy s doplňujícím obrazovým materiálem. Je možné ji využít i k samostudiu. Použitá literatura: ČECHURA, J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: SPN, s. ISBN MANDELOVÁ, H. a kol.: Dějiny středověku a počátků novověku. 1. vyd. Liberec: Dialog, s. ISBN kol. autorů: Dějepis 7: Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, s. ISBN


Stáhnout ppt "Rusko a Prusko v 15. – 18. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google