Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NELEGÁLNÍ BANKOVNÍ PRAKTIKY Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NELEGÁLNÍ BANKOVNÍ PRAKTIKY Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná."— Transkript prezentace:

1 NELEGÁLNÍ BANKOVNÍ PRAKTIKY Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

2 Stínová ekonomika nepřiznané zisky z podnikání nelegální zaměstnávání lidí mzdy na ruku bez dokladu pronájem bytů na černo melouchy a práce bez faktury vedlejší zaměstnání na černo obchod s kradeným zbožím obchod s drogami a prostituce podvody, korupce a pašování

3 Důsledky stínové ekonomiky státní pokladna přichází o daně stát přichází o nevybrané clo porušuje hospodářskou soutěž černá ekonomika je mimo zákon zkresluje oficiální statistiky

4 Podíl stínové ekonomiky na HDP vybraných tranzitivních ekonomik (v %) 1990-19932000-2001 Bulharsko 27,136,4 Česká republika 13,118,4 Estonsko 34,339,1 Chorvatsko 24,632,4 Litva 26,029,4 Lotyšsko 25,739,6 Maďarsko 22,324,4 Makedonie 35,645,1 Moldavsko 29,344,1 Polsko 22,327,4 Rumunsko 27,333,4 Rusko 27,845,1 Slovensko 15,118,3 Slovinsko 22,926,7 Ukrajina 29,451,2 25,536,1 Pramen: OECD, metoda Dymimic

5 Podíl stínové ekonomiky na HDP vybraných vyspělých ekonomik (v %) 1990-19932000-2001 Austrálie 13,014,1 Belgie 20,822,0 Francie 13,815,0 Itálie 24,027,0 Japonsko 9,511,1 Kanada 13,515,8 Německo 12,516,3 Portugalsko 17,222,5 Rakousko 7,110,6 Řecko 24,928,5 Španělsko 17,322,5 Švédsko 17,019,1 Švýcarsko 6,99,4 USA 8,28,7 Velká Británie 11,212,5 průměr14,5 Pramen: 17,0 OECD, monetární metoda

6 Příčiny nelegálních bankovních praktik z složitost a různorodost finanční sféry z neznalost tržního prostředí v transitivních ekonomikách z inovace v bankovních produktech u globalizace, mimobilanční aktivity, elektronické bankovnictví z legislativa z stav bankovního dohledu a regulace

7 Klasifikace trestné činnosti v bankovnictví z bankovní loupeže a krádeže z zpronevěry a podvody (insider trading) z korupce z praní špinavých peněz

8

9 Korupce v bankovnictví nejedná se o příliš frekventované téma úzce souvisí s transparentností, tj. bankovním tajemstvím u problematika veřejného informačního otevření bank u bankovní tajemství samo o sobě vytváří prostor pro korupci

10

11

12

13 Nejrozšířenější oblasti korupce v bankovnictví v tranzitivních ekonomikách z poskytování úvěrů oskytování garancí z oceňování majetku a cenných papírů z insider trading

14 Možnosti odstranění korupce v bankovnictví ü elektronické bankovnictví ü odstranění monopolů ü odstraňování a zjednodušení bankovní regulace ü otevření bank

15 Náklady spojené s veřejným otevřením (public disclosure) bank náklady bank x náklady společenské ü přímé ü nepřímé systémové riziko bankovního sektoru

16

17

18 Míra korupce ve vybraných tranzitivních zemích (Transparency International, 1996-2004)

19 INSIDER TRADING z insider trading x informed trading využití (zneužití) ostatním subjektům nedostupných informací + manipulování trhem + nedostatečná ochrana investorů y týká se téměř výlučně nákupu a prodeje cenných papírů

20 Economist, 2000, January 22, s. 85?

21 INSIDER-INFORMACE A INSIDER-OSOBY z problém vymezení insider-informace i insider-osoby x primární a sekundární insider-osoba x liší se v jednotlivých zemích – Směrnice EU z 1989: „veřejnosti neznámá přesná informace, týkající se jednoho nebo více emitentů cenných papírů, která, pokud by byla známa, by podstatně ovlivnila kurs cenných papírů” z rozpoznání a prokázání insider obchodů

22 AKCIOVÉ OPCE John Glenn, Royal Crown Cola Company Tatra Kopřivnice (GRS=Greenwald, Rutherford, Shelby; 15 % za 2 roky) Frank Wells, prezident, Walt Disney Co. od září 1984 (byl jmenován) 1 840 000 ks akcií, 5 letý kontrakt, každý rok 20 % dle pravidel mohl prodat se ziskem až po 6 měsících prodal 28.-30. června 1988 580 000 ks akcií, které získal v prosinci 1987 zaplatil 14,30 USD/ks, tj. 8,3 mil. USD, prodal za 63,19 USD/ks, tj. 36,6 mil. USD zdůvodnění, že ne obava, že by šla cena akcií dolů, ale úhrada dluhů a daní

23 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (money laundering) vymezení špinavých peněz peníze z kriminální činnosti + nezdaněné příjmy dirty money = gray money (pochybné transakce) + black money (kriminalita)

24

25 Postup při praní peněz  steeping (máčení) (shromáždění=congregation peněz, cíl dostat je do bankovního systému)  soaping (mydlení) (oddělení od nelegálního zdroje)  wringing (ždímání) (repatriation=integration, tj. zpět do oběhu jako čisté)

26 Způsoby umístění špinavých peněz do legálního oběhu  prostřednictvím koupě nemovitostí, cenných papírů aj. a jejich převedením (prodejem)  smurfing  transfer prostřednictvím několika účtů a institucí  platba faktur za neexistující služby nebo úvěry

27 Bankovní sektor a špinavé peníze  je správný postup hledající špinavé peníze až v bankovním sektoru a jen v bankovním sektoru?  prokázání původu prostředků, které jsou ukládány na účet nebo za které jsou nakupovány cenné papíry (zkoumat původ by měly nebankovní insitutce, např. finanční a daňové úřady)  mezinárodní koordinace (5. Direktiva Rady Evropy, 1991): uchovávat údaje po stanovenou dobu; neprovést transakci, pokud je podezřelá uchovávat mlčenlivost zavést v bance transparentní mechanismus

28 Směrnice 91/308/EHS  směrnice (direktiva) Rady Evropy  zásady:  poznej svého klienta  uchovávej požadované informace po určitou dobu  uskutečňuj preventivní opatření vůči podezřelým transakcím  diskrétnost vůči vyšetřovaným transakcím

29  pravidla  „poznej dobře svého klienta”  „dej pozor, abys nebyl zneužíván k praní nelegálních peněz”

30 Hlášení podezřelých transakcí  vyjmenované subjekty mají povinnost hlásit podezřelé transakce (Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů) informace a bankovní tajemství limity: v USA USD 10 000 v hotovosti v zemích EU dle Direktivy RE 2001/97/EHS minimálně EUR 15 000 V České republice EUR 15 000

31 Rozdíly v některých částech legislativy zamezující legalizaci výnosů z trestné činnosti Tabulka 2.1 rok přijetí zákona podřízenost institucí, přijímajících hlášení Velká Británie 1989, 1990, 1994 policie Francie 1990,1991 ministerstvo financí Německo 1993 policie Španělsko 1993 centrální banka Rakousko 1993, 1994 policie Belgie 1993 ministerstvo financí a spravedlnosti Česká republika 1996 ministerstvo financí Polsko 1994 centrální banka Maďarsko 1994 policie Slovinsko 1994 ministerstvo financí Slovensko 1994 policie Stieranka, J. Pranie špinavých peňazí a boj proti nemu. Bratislava: Epos, 1997, s. 64.

32 Počet oznámených podezřelých obchodů a výsledky šetření FAÚ rok počet oznámení o podezřelých obchodech počet trestních oznámení podíl počtu trestních oznámení na celkovém počtu oznámení 1996 (od 1. 7.) 95 00,00% 1997 1 186 12 1,01% 1998 956 37 3,87% 1999 1 699 47 2,77% 2000 1 917 104 5,45% Pramen: FAÚ

33 Suspicious-transaction reports received by British authorities, 1996, % Economist, 1997, July 26, s. Prof. Stanislav Poloucek:

34 Financial Action Task Force (FATF)  založený 1989 díky OECD  v roce 2000 zveřejnil seznam 15 států, které nespolupracují Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) vč. Ruska, Izraele, Marshallových ostrovů, Nigérie, …  Carribean FATF založen 1992, financován OECD

35 Vnitřní bankovní standardy (Zákon č. 61/1996) z otevření účtu z identifikace klienta z uchovávání záznamů z hlášení podezřelých transakcí z v bance musí být pověřená osoba, jednající jménem banky

36 Zneužití finančních prostředků, určených na jiný účel ü účel použití finančních prostředků je standardní součást kontraktu použití prostředků získaných na rozšíření výrobní kapacity k obchodování s cennými papíry dočasné využití finančních prostředků klientů makléři

37 Defraudace a podvody členů vedení a pracovníků banky nejedná se o nic mimořádného ve světě ztráty bank v případě klientů (kromě klasifikovaných úvěrů) menší než v případě pracovníků banky orgány regulace a dohledu schvalují orgány banky (v České republice dokonce právo požadovat výměnu osob a být informovány o všech změnách) odhalení podvodu obtížnější než odhalení chyby problém organizovaného zločinu, kvalifikované a technicky náročné podvody


Stáhnout ppt "NELEGÁLNÍ BANKOVNÍ PRAKTIKY Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná."

Podobné prezentace


Reklamy Google