Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERMICKÉ POŠKOZENÍ ALERGIE ANAFYLAKTICKÝ ŠOK AKUTNÍ ZVRACENÍ, PRŮJMY SRDEČNÍ PŘÍHODY PORUCHY CNS A CÉV DIABETES PORUCHY VĚDOMÍ EPILEPSIE CMP TÉMATA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERMICKÉ POŠKOZENÍ ALERGIE ANAFYLAKTICKÝ ŠOK AKUTNÍ ZVRACENÍ, PRŮJMY SRDEČNÍ PŘÍHODY PORUCHY CNS A CÉV DIABETES PORUCHY VĚDOMÍ EPILEPSIE CMP TÉMATA."— Transkript prezentace:

1

2 TERMICKÉ POŠKOZENÍ ALERGIE ANAFYLAKTICKÝ ŠOK AKUTNÍ ZVRACENÍ, PRŮJMY SRDEČNÍ PŘÍHODY PORUCHY CNS A CÉV DIABETES PORUCHY VĚDOMÍ EPILEPSIE CMP TÉMATA

3 Teplota v těle je regulována v hypotalamu je udržována v úzkém rozmezí za různých okolností může dojít k nárůstu TT. Dlouhodobě zvýšená TT ve ke ztrátám tekutin /hypovolemický šok/, neléčené přehřátí vede k selhání termoregulace a úpalu. Může dojít k životu ohrožujícím komplikacím TERMICKÉ POŠKOZENÍ

4 Křeče vyvolané z tepla Pacient nepřivyklý na horko Velmi časté u malých dětí /termoregulace / Silné křečovité bolesti končetin i v břiše Tachykardie, hypertenze L éčba Zamezit působení tepla, chladné tekutiny, ledové obklady-krk, třísla, případně INF, supp.Rectodelt, hradit ionty Na, Cl… FEBRILNÍ KŘEČE

5 Pacient pobýval, nebo pracoval za vedra TT nad 40,6 C Popisováno „divné“ chování, podrážděnost přecházející do zmatenosti, útočnosti, deliria a kómatu Třes, rozšířené nereagující zornice, hypotenze, tachykardie, tachypnoe, zarudlá horká pokožka Léčba obdobná ÚPAL / ÚŽEH

6 Dlouhodobé vystavení těla chladnému prostředí, kdy teplota lidského jádra klesne cca na 34 C a níže Bezdomovci, opilci, uraz, bezvědomí….. Opatření Zjistit vitální fce.,případně KPR Přesun do tepla, neaktivizovat!! nebezpečí náhlé srdeční zástavy CELKOVÉ PODCHLAZENÍ

7 Jedná se o neadekvátní reakci organizmu na alergen / antigen / Alergen může být – léky, hormonální preparáty, některé potraviny / ovoce, ořechy, exotické plody /, jedy /včelí žihadla/, kontrastní látky,nekompatibilní krev….. Jedná se o život ohrožující stav ALERGIE - ANAFYLAKTICKÝ ŠOK

8 Důležitá je anamnéza Pocit nevolnosti, bolesti hlavy, závratě, nauzea, zvracení, bolesti břicha Pocit „knedlíku v krku“, chrapot, stridor, kašel, dušnost, tíseň na hrudi, pískoty, vrzoty, tachypnoe Tachykardie, nitkovitý pulz, hypotenze Zčervenalá kůže, kopřivková vyrážka, chladné končetiny, nosní sekrece Dezorientace až ztráta vědomí PŘÍZNAKY

9 Zkontrolovat vitální fce a dle toho reagovat, protišoková opatření, volat RLP Je-li možno zjistit příčinu stavu a zamezit pokračování Případně podat léky / antihistaminika / Dithiaden, Zyrtec ……. Podání kyslíku, Fowlerova poloha Urgentní transport do ZZ OKAMŽITÁ OPATŘENÍ

10 Čas od času postihuje každého, předchází mu nauzea, slinění, závrať, točení hlavy Dojde k obrácení peristaltiky, povolení jícnového svěrače, kontrakce abdominálních svalů a vypuzení obsahu trávícího traktu Možnost aspirace Při dlouhodobém zvracení je pacient ohrožen hlavně iontovou dysbalancí /K,Cl,Na, H /, dehydratací AKUTNÍ ZVRACENÍ

11 Barva a struktura mohou vypovídat o příčině Černé zvratky – kávová sedlina – jedná se o starší částečně natrávenou krev Jasně červená – akutní krvácení z horní části trávící trubice Zelená barva – přítomnost žluče, obsah pochází z duodena / ústí žlučovodu / HODNOCENÍ ZVRATKŮ

12 Nebezpečí aspirace, hlavně v bezvědomí, zajistit vhodnou polohu / zotavovací /, odstranění zubních protéz V akutní fázi nepodávat nic per os Po stabilizaci dostatečné zavodnění, popíjet po malých dávkách neperlivé tekutiny, případně antiemetika Dostatečně větrané prostředí, chladné obklady na čelo U starších a u dětí snížená rezerva hydratace OKAMŽITÉ OPATŘENÍ A LÉČBA

13  Stav pacienta, který je velmi individuální a vždy je nutné posoudit co je již odchylka od normálu  Ohrožen dehydratací a ztrátou živin – střevo nefunguje jak by mělo  Při déle trvajícím průjmu – nutné mikrobiologické vyšetření a adekvátní ATB léčba  Průjmová reakce bývá i po chemoterapii nebo dlouhodobé ATB léčbě PRŮJMY

14 Angina pektoris – přechodná bolest spojená s ischemií myokardu, začíná na hrudi a může vyzařovat do zad, HKK, krku, šíje. Déle trvající bolest může vést AIM Stabilní AP – záchvaty mají stejný začátek a průběh bývá spojována s námahou či zatížením Nestabilní AP- trvá bolest déle a není vázána na zátěž může častěji progredovat do AIM BOLESTI NA HRUDI

15 Bolest lokalizována – viz výše Úzkost, dušnost, slabost, studená vlhká kůže, pocení Dle typu AP – bolest na hrudi předvídatelného charakteru, trvá 1-3 min ne déle jak 15 min Úleva po podání sublinguálního vazodilatátoru / NTG / PŘÍZNAKY

16 Zhodnotit vitální fce, volat RLP Podání nitrátu – má-li u sebe – 3 tbl, 1 po 5 min je maximum !!! Uvolnit oděv, zajistit úlevovou polohu Zajistit přísun čerstvého vzduchu, případně kyslík maskou Slovní zklidnění pacienta Urgentní transport do ZZ OKAMŽITÉ OPATŘENÍ

17 Jedná se o vygradování AP AIM – uzávěr koronární tepny Dochází k ischémii určité části myokardu Nereaguje na NTG Příznaky a léčba Podobné jako u AP Nutná diagnostika pomocí EKG a UTZ, koronarografie Akutní transport na koronární jednotku AKUTNÍ INFART MYOKARDU

18 Léčba probíhá na koronární jednotce PTCA – perkutánní transluminární angioplastika – balónková metoda Stent- pomocí balónkového katetru se zavede stent Bypass koronární artérie Dlouhodobé užívání léků na „ředění krve“ NASLEDNÁ LÉČBA

19 ZAVEDENÍ BALÓNKOVÉHO KATETRU Zdroj: archiv FNUSA

20  Hladina cukru je v těle regulována enzymy, které produkuje slinivka břišní / pankreas /  Inzulín-snižuje hladinu  Glukagon- zvyšuje hladinu  Je nutná rovnováha pokud tak není vzniká diabetes melitus /cukrovka/ PORUCHA LÁTKOVÉ PŘEMĚNY CUKRU

21 Diabetes I. typu – je závislý na podávání inzulínu a vzniká i u mladých jinak zdravých osob TYPY DIABETU

22 Diabetes II. typu není závislý na podávání inzulinu, ale stačí dieta nebo podávání perorálních antidiabetik Vyskytuje se u obézních lidí a také mívá označení jako stařecká cukrovka TYPY DIABETU

23 Nejvíce je pacient ohrožen hypoglykémií – v akutní fázi se jedná o život ohrožující stav z důvodu poklesu cukru norma je 3,5-6,5 g/l V hypoglykémii pacient upadá až do kómatu a následuje smrt – nutná je okamžitá aplikace cukru Hyperglykémie je pozvolná a pacient není akutně v bezprostředním ohrožení života, důležité je, aby nedocházelo k výkyvům hladinu cukru POPIS DM

24 opocený, zchvácený, úzkostlivý podrážděný až agresivní může dojít až k bezvědomí a diabetickému kómatu a následné srdeční a dechové zástavě L éčba zkontrolovat vitální fce, případně KPR, volat RLP podání cukru – rychlá náprava stavu PŘÍZNAKY HYPOGLIKÉMIE

25 Nadměrná žízeň Nadměrné močení Nadměrný hlad Rychlé, hluboké dýchání / Kussmaulovo / V dechu je cítit aceton Teplá suchá kůže Tachykardie Léčba Snížení hladiny cukru – pozvolné!!!! Transfer do ZZ PŘÍZNAKY HYPERGLIKÉMIE

26 Vědomí je stav uvědomování si sama sebe a orientace v prostředí Změny stavu vědomí mohou kolísat od mírné až po závažnou a vznikat náhle a nebo postupně Časnými příznaky počínající poruchy vědomí jsou neklid a podrážděnost S prohlubující se poruchou vědomí se pacient stává zmatený až dezorientovaný nejprve časem a pak místem,stává se letargickým neodpovídá a nakonec upadá do kómatu PORUCHY VĚDOMÍ

27 Odpověďpodnětbody Otevření očíSpontánní4 Na oslovení3 Na bolestivý podnět2 Pacient nereaguje1 Slovní odpověďPlně orientován5 Zmatená4 nepřiměřená3 Nesrozumitelná2 Bez odpovědi1 Motorická odpověďUposlechne příkazu6 Adekvátní na bol.pod5 úhyb4 Flexe na bolest3 Extenze na bolest2 Bez odpovědi1 Celkové skóre3-15 Hodnocení stavu vědomí Glasgow coma scale - GCS

28 Somnolence – pacient je spavý, netečný,dezorientovaný místem časem,není schopen držet pozornost,potřebuje silný stimul k vyvolání odpovědi Sopor- pacient nereaguje na slovní výzvu,je plně netečný, reaguje pouze na algický / bolestivý / podnět Kóma – pacient nereaguje na nic ani na silný algický podnět – je v bezprostředním ohrožení života TYPY PORUCH VĚDOMÍ

29 Posoudit frekvenci a hloubku dýchání, zajistit průchodnost DC Kontrolovat stav vědomí Zajistit pacienta proti aspiraci Volat RLP a transport do ZZ Léčba Nutné neurologické vyšetření a následné CT-angio Udržování vitálních fcí OKAMŽITÉ OPATŘENÍ

30  Podstatou křečí je prudké zvýšení elektrického náboje mozkových neuronů, v jehož důsledku dochází k mimovolním svalovým kontrakcím a poruše vědomí  Asi v polovině případů se nepodaří zjistit příčinu  Nově vzniklé bývají způsobeny mozkovým nádorem, poraněním hlavy, infekcí CNS, metabolickou poruchou  Křečové stavy mohou být generalizované nebo lokalizované /parciální/ EPILEPSIE - KŘEČE

31 Při generalizovaném záchvatu se elektrický výboj rozšíří do celého mozku a vyvolá absenci, myoklonické, tonické křečové stavy U parciálního záchvatu zůstává elektrický výboj lokalizován v jedné oblasti mozku, to se však může rozšířit do celého mozku a stát se tak generalizovaným Většinu záchvatů ustává spontánně během několika sekund nebo minut Trvá-li déle jedná se o status epilepticus EPILEPSIE - KŘEČE

32 Aura- těsně před začátkem záchvatu Generalizované svalové křeče a ztuhlost celého těla, flexe HK a extenze DK, může být obloukovité prohnutí páteře, může přestat dýchat a objevuje se cyanóza Inkontinence moče a stolice Po záchvatu apatie, bolest hlavy, svalů, obtíže při řeči Generalizovaný tonicko-klonický záchvat /grand-mal

33 Krátký 10 s výpadek uvědomování si sebe sama a schopnost reagovat na okolí Chvilkové zahledění se Mžikání očních víček a trhavé pohyby rukou Zpravidla postihuje děti Záchvaty se vracejí několikrát denně ABSENCE – PETIT-MALL

34 Důležité je udržení průchodnosti DC a zabránění úrazu pacienta Odsunout nábytek, podložení hlavy Nesnažit se násilím otevírat DÚ Je-li možno udržet pacienta na boku z důvodu průchodnosti DC OKAMŽITÉ OPATŘENÍ

35 Zvaná mrtvice Hemoragická – ruptura mozkové cévy Trombotická – uzávěr cévy trombem Vede k přerušení toku krve do dané části mozku Důležitá je diagnostika a následná léčba, jinak dochází k nezvratnému poškození mozkové tkáně a center v něm uložených CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA

36 Potřeba si uvědomit, že postižení části mozku je opačné než poškození těla Stejnostranné oslabení končetin Obtížná řeč Jednostrannou necitlivost, rozostřené vidění Bolest hlavy, závrať, úzkost, porucha vědomí Pokleslý koutek Hypertenze PŘÍZNAKY

37 Zajistit a udržet volné DC Zhodnotit vitální fce Volat RLP, urgentní transport do ZZ Následná léčba Trombotická – následuje trombolytická léčba cílená pod RTG Hemoragická – možný neurochirurgický zákrok, nebo konzervativní léčba OKAMŽITÉ OPATŘENÍ

38 ZAZULA, Roman. Praktikum intenzivní medicíny : učební text pro posluchače LF. 1. vydání. Praha : Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN, 2007. ISBN 978-80-239-9474-2.ISBN 978-80-239-9474-2 PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí : storia e segreti. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80- 246-0479-5.ISBN 80- 246-0479-5 ŠEVČÍK, Pavel a Vladimír ČERNÝ. Intenzívní medicína. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2000. ISBN 8072620428.ISBN 8072620428 POUŽITÁ LITERATURA

39 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "TERMICKÉ POŠKOZENÍ ALERGIE ANAFYLAKTICKÝ ŠOK AKUTNÍ ZVRACENÍ, PRŮJMY SRDEČNÍ PŘÍHODY PORUCHY CNS A CÉV DIABETES PORUCHY VĚDOMÍ EPILEPSIE CMP TÉMATA."

Podobné prezentace


Reklamy Google