Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNÍ STAVY Petr Bauer FNUSA, ARK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNÍ STAVY Petr Bauer FNUSA, ARK"— Transkript prezentace:

1 INTERNÍ STAVY Petr Bauer FNUSA, ARK

2 TÉMATA TERMICKÉ POŠKOZENÍ ALERGIE ANAFYLAKTICKÝ ŠOK AKUTNÍ ZVRACENÍ, PRŮJMY SRDEČNÍ PŘÍHODY PORUCHY CNS A CÉV DIABETES PORUCHY VĚDOMÍ EPILEPSIE CMP

3 TERMICKÉ POŠKOZENÍ Teplota v těle je regulována v hypotalamu je udržována v úzkém rozmezí za různých okolností může dojít k nárůstu TT. Dlouhodobě zvýšená TT ve ke ztrátám tekutin /hypovolemický šok/, neléčené přehřátí vede k selhání termoregulace a úpalu. Může dojít k životu ohrožujícím komplikacím

4 FEBRILNÍ KŘEČE Křeče vyvolané z tepla Pacient nepřivyklý na horko Velmi časté u malých dětí /termoregulace / Silné křečovité bolesti končetin i v břiše Tachykardie, hypertenze Léčba Zamezit působení tepla, chladné tekutiny, ledové obklady-krk , třísla, případně INF, supp.Rectodelt, hradit ionty Na, Cl…

5 ÚPAL / ÚŽEH Pacient pobýval, nebo pracoval za vedra TT nad 40,6 C Popisováno „divné“ chování, podrážděnost přecházející do zmatenosti, útočnosti, deliria a kómatu Třes, rozšířené nereagující zornice, hypotenze, tachykardie, tachypnoe, zarudlá horká pokožka Léčba obdobná

6 CELKOVÉ PODCHLAZENÍ Dlouhodobé vystavení těla chladnému prostředí, kdy teplota lidského jádra klesne cca na 34 C a níže Bezdomovci, opilci, uraz, bezvědomí….. Opatření Zjistit vitální fce.,případně KPR Přesun do tepla, neaktivizovat!! nebezpečí náhlé srdeční zástavy

7 ALERGIE - ANAFYLAKTICKÝ ŠOK
Jedná se o neadekvátní reakci organizmu na alergen / antigen / Alergen může být – léky, hormonální preparáty, některé potraviny / ovoce, ořechy, exotické plody /, jedy /včelí žihadla/, kontrastní látky,nekompatibilní krev….. Jedná se o život ohrožující stav

8 PŘÍZNAKY Důležitá je anamnéza Pocit nevolnosti, bolesti hlavy, závratě, nauzea, zvracení, bolesti břicha Pocit „knedlíku v krku“, chrapot, stridor, kašel, dušnost, tíseň na hrudi, pískoty, vrzoty, tachypnoe Tachykardie, nitkovitý pulz, hypotenze Zčervenalá kůže, kopřivková vyrážka, chladné končetiny, nosní sekrece Dezorientace až ztráta vědomí

9 OKAMŽITÁ OPATŘENÍ Zkontrolovat vitální fce a dle toho reagovat, protišoková opatření, volat RLP Je-li možno zjistit příčinu stavu a zamezit pokračování Případně podat léky / antihistaminika / Dithiaden, Zyrtec ……. Podání kyslíku, Fowlerova poloha Urgentní transport do ZZ

10 AKUTNÍ ZVRACENÍ Čas od času postihuje každého, předchází mu nauzea, slinění, závrať, točení hlavy Dojde k obrácení peristaltiky, povolení jícnového svěrače, kontrakce abdominálních svalů a vypuzení obsahu trávícího traktu Možnost aspirace Při dlouhodobém zvracení je pacient ohrožen hlavně iontovou dysbalancí /K,Cl,Na, H /, dehydratací

11 HODNOCENÍ ZVRATKŮ Barva a struktura mohou vypovídat o příčině Černé zvratky – kávová sedlina – jedná se o starší částečně natrávenou krev Jasně červená – akutní krvácení z horní části trávící trubice Zelená barva – přítomnost žluče, obsah pochází z duodena / ústí žlučovodu /

12 OKAMŽITÉ OPATŘENÍ A LÉČBA
Nebezpečí aspirace, hlavně v bezvědomí, zajistit vhodnou polohu / zotavovací /, odstranění zubních protéz V akutní fázi nepodávat nic per os Po stabilizaci dostatečné zavodnění, popíjet po malých dávkách neperlivé tekutiny, případně antiemetika Dostatečně větrané prostředí, chladné obklady na čelo U starších a u dětí snížená rezerva hydratace

13 PRŮJMY Stav pacienta, který je velmi individuální a vždy je nutné posoudit co je již odchylka od normálu Ohrožen dehydratací a ztrátou živin – střevo nefunguje jak by mělo Při déle trvajícím průjmu – nutné mikrobiologické vyšetření a adekvátní ATB léčba Průjmová reakce bývá i po chemoterapii nebo dlouhodobé ATB léčbě

14 BOLESTI NA HRUDI Angina pektoris – přechodná bolest spojená s ischemií myokardu, začíná na hrudi a může vyzařovat do zad , HKK, krku, šíje. Déle trvající bolest může vést AIM Stabilní AP – záchvaty mají stejný začátek a průběh bývá spojována s námahou či zatížením Nestabilní AP- trvá bolest déle a není vázána na zátěž může častěji progredovat do AIM

15 PŘÍZNAKY Bolest lokalizována – viz výše Úzkost, dušnost, slabost, studená vlhká kůže, pocení Dle typu AP – bolest na hrudi předvídatelného charakteru, trvá 1-3 min ne déle jak 15 min Úleva po podání sublinguálního vazodilatátoru / NTG /

16 OKAMŽITÉ OPATŘENÍ Zhodnotit vitální fce, volat RLP Podání nitrátu – má-li u sebe – 3 tbl, 1 po 5 min je maximum !!! Uvolnit oděv, zajistit úlevovou polohu Zajistit přísun čerstvého vzduchu, případně kyslík maskou Slovní zklidnění pacienta Urgentní transport do ZZ

17 AKUTNÍ INFART MYOKARDU
Jedná se o vygradování AP AIM – uzávěr koronární tepny Dochází k ischémii určité části myokardu Nereaguje na NTG Příznaky a léčba Podobné jako u AP Nutná diagnostika pomocí EKG a UTZ, koronarografie Akutní transport na koronární jednotku

18 NASLEDNÁ LÉČBA Léčba probíhá na koronární jednotce PTCA – perkutánní transluminární angioplastika – balónková metoda Stent- pomocí balónkového katetru se zavede stent Bypass koronární artérie Dlouhodobé užívání léků na „ředění krve“

19 ZAVEDENÍ BALÓNKOVÉHO KATETRU
Zdroj: archiv FNUSA

20 PORUCHA LÁTKOVÉ PŘEMĚNY CUKRU
Hladina cukru je v těle regulována enzymy, které produkuje slinivka břišní / pankreas / Inzulín-snižuje hladinu Glukagon- zvyšuje hladinu Je nutná rovnováha pokud tak není vzniká diabetes melitus /cukrovka/

21 TYPY DIABETU Diabetes I. typu – je závislý na podávání inzulínu a vzniká i u mladých jinak zdravých osob

22 TYPY DIABETU Diabetes II. typu není závislý na podávání inzulinu, ale stačí dieta nebo podávání perorálních antidiabetik Vyskytuje se u obézních lidí a také mívá označení jako stařecká cukrovka

23 POPIS DM Nejvíce je pacient ohrožen hypoglykémií – v akutní fázi se jedná o život ohrožující stav z důvodu poklesu cukru norma je 3,5-6,5 g/l V hypoglykémii pacient upadá až do kómatu a následuje smrt – nutná je okamžitá aplikace cukru Hyperglykémie je pozvolná a pacient není akutně v bezprostředním ohrožení života, důležité je, aby nedocházelo k výkyvům hladinu cukru

24 PŘÍZNAKY HYPOGLIKÉMIE
opocený, zchvácený , úzkostlivý podrážděný až agresivní může dojít až k bezvědomí a diabetickému kómatu a následné srdeční a dechové zástavě Léčba zkontrolovat vitální fce, případně KPR, volat RLP podání cukru – rychlá náprava stavu

25 PŘÍZNAKY HYPERGLIKÉMIE
Nadměrná žízeň Nadměrné močení Nadměrný hlad Rychlé, hluboké dýchání / Kussmaulovo / V dechu je cítit aceton Teplá suchá kůže Tachykardie Léčba Snížení hladiny cukru – pozvolné!!!! Transfer do ZZ

26 PORUCHY VĚDOMÍ Vědomí je stav uvědomování si sama sebe a orientace v prostředí Změny stavu vědomí mohou kolísat od mírné až po závažnou a vznikat náhle a nebo postupně Časnými příznaky počínající poruchy vědomí jsou neklid a podrážděnost S prohlubující se poruchou vědomí se pacient stává zmatený až dezorientovaný nejprve časem a pak místem,stává se letargickým neodpovídá a nakonec upadá do kómatu

27 Hodnocení stavu vědomí Glasgow coma scale - GCS
Odpověď podnět body Otevření očí Spontánní 4 Na oslovení 3 Na bolestivý podnět 2 Pacient nereaguje 1 Slovní odpověď Plně orientován 5 Zmatená nepřiměřená Nesrozumitelná Bez odpovědi Motorická odpověď Uposlechne příkazu 6 Adekvátní na bol.pod úhyb Flexe na bolest Extenze na bolest Celkové skóre 3-15

28 TYPY PORUCH VĚDOMÍ Somnolence – pacient je spavý, netečný,dezorientovaný místem časem,není schopen držet pozornost,potřebuje silný stimul k vyvolání odpovědi Sopor- pacient nereaguje na slovní výzvu,je plně netečný, reaguje pouze na algický / bolestivý / podnět Kóma – pacient nereaguje na nic ani na silný algický podnět – je v bezprostředním ohrožení života

29 OKAMŽITÉ OPATŘENÍ Posoudit frekvenci a hloubku dýchání, zajistit průchodnost DC Kontrolovat stav vědomí Zajistit pacienta proti aspiraci Volat RLP a transport do ZZ Léčba Nutné neurologické vyšetření a následné CT-angio Udržování vitálních fcí

30 EPILEPSIE - KŘEČE Podstatou křečí je prudké zvýšení elektrického náboje mozkových neuronů, v jehož důsledku dochází k mimovolním svalovým kontrakcím a poruše vědomí Asi v polovině případů se nepodaří zjistit příčinu Nově vzniklé bývají způsobeny mozkovým nádorem, poraněním hlavy, infekcí CNS, metabolickou poruchou Křečové stavy mohou být generalizované nebo lokalizované /parciální/

31 EPILEPSIE - KŘEČE Při generalizovaném záchvatu se elektrický výboj rozšíří do celého mozku a vyvolá absenci, myoklonické, tonické křečové stavy U parciálního záchvatu zůstává elektrický výboj lokalizován v jedné oblasti mozku, to se však může rozšířit do celého mozku a stát se tak generalizovaným Většinu záchvatů ustává spontánně během několika sekund nebo minut Trvá-li déle jedná se o status epilepticus

32 Generalizovaný tonicko-klonický záchvat /grand-mal
Aura- těsně před začátkem záchvatu Generalizované svalové křeče a ztuhlost celého těla, flexe HK a extenze DK, může být obloukovité prohnutí páteře, může přestat dýchat a objevuje se cyanóza Inkontinence moče a stolice Po záchvatu apatie, bolest hlavy, svalů, obtíže při řeči

33 ABSENCE – PETIT-MALL Krátký 10 s výpadek uvědomování si sebe sama a schopnost reagovat na okolí Chvilkové zahledění se Mžikání očních víček a trhavé pohyby rukou Zpravidla postihuje děti Záchvaty se vracejí několikrát denně

34 OKAMŽITÉ OPATŘENÍ Důležité je udržení průchodnosti DC a zabránění úrazu pacienta Odsunout nábytek, podložení hlavy Nesnažit se násilím otevírat DÚ Je-li možno udržet pacienta na boku z důvodu průchodnosti DC

35 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Zvaná mrtvice Hemoragická – ruptura mozkové cévy Trombotická – uzávěr cévy trombem Vede k přerušení toku krve do dané části mozku Důležitá je diagnostika a následná léčba, jinak dochází k nezvratnému poškození mozkové tkáně a center v něm uložených

36 PŘÍZNAKY Potřeba si uvědomit, že postižení části mozku je opačné než poškození těla Stejnostranné oslabení končetin Obtížná řeč Jednostrannou necitlivost, rozostřené vidění Bolest hlavy, závrať, úzkost, porucha vědomí Pokleslý koutek Hypertenze

37 OKAMŽITÉ OPATŘENÍ Zajistit a udržet volné DC Zhodnotit vitální fce Volat RLP, urgentní transport do ZZ Následná léčba Trombotická – následuje trombolytická léčba cílená pod RTG Hemoragická – možný neurochirurgický zákrok, nebo konzervativní léčba

38 POUŽITÁ LITERATURA ZAZULA, Roman. Praktikum intenzivní medicíny : učební text pro posluchače LF. 1. vydání. Praha : Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN, ISBN PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí : storia e segreti. 1. vydání. Praha : Karolinum, ISBN ŠEVČÍK, Pavel a Vladimír ČERNÝ. Intenzívní medicína. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2000. ISBN

39 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INTERNÍ STAVY Petr Bauer FNUSA, ARK"

Podobné prezentace


Reklamy Google