Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diverzita a ekologie hmyzu 10 Brouci – konec Adephaga Brouci - Polyphaga Brouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diverzita a ekologie hmyzu 10 Brouci – konec Adephaga Brouci - Polyphaga Brouci."— Transkript prezentace:

1 Diverzita a ekologie hmyzu 10 Brouci – konec Adephaga Brouci - Polyphaga Brouci

2 Coleoptera – brouci cca 350 000 popsaných spp. 40% všeho hmyzu 30% všech živočichů První asi 285 MYA Žerou (téměř) vše, žijí (téměř) všude 500 čeledí a podčeledí 4 podřády Archostemata – 40 spp. Adephaga – 37 000 spp. Myxophaga – 90 spp. Polyphaga – 300 000+ spp. V ČR asi 6000 druhů 110 čeledí

3 Coleoptera – brouci Podřád Polyphaga cca 300 000 popsaných spp. 40% všeho hmyzu 30% všech živočichů Žerou (téměř) vše, žijí (téměř) všude 450 čeledí a podčeledí V ČR asi 5500 druhů 105 čeledí

4 Coleoptera – brouci Podřád Polyphaga 5 viditelných zadečkových sternitů 1 nerozdelen zadními kyčlemi Zadní kyčle (většinou) pohyblivé telotrofní ovarioly - nutritivní bky na konci vajíčka napojena vlákny

5 Coleoptera – brouci Podřád Adephaga Hydradephaga Broučí podřády - znaky

6 Coleoptera – brouci

7 Staphyliniformia Redukovaná kř. žilnatina Larvy - článk. urogomfy (výběžky na konci zadečku) Hydrophiloidea Tykadla krátká, slouhý scapus (1.článek) 3 článková palička, hustě chlupatá Hydrophilidae – Vodomilovití Většinou černí, Vyklenutý hřbet, ploché bříško Kýl na spodu (metasternum) Spíš lezou než plavou Tykadlo 7-9 čl. palička 3 čl. - pomáhá přivádět vzduch Max. palpy delší a slouží jako tykadla Předou vaječné kokony – samice Larvy dravé – mimotění trávení imaga fyto- a saprofágní Vzduch pod krovkami nebo plastronové dýchání (chlupaté,stříbrné bříško ) Helophorus

8 Coleoptera – brouci Hydrophilidae – Vodomilovití ČR – 109 spp. 11 ext Hydrophilus piceus – v. černý, 34-50mm, larva 60mm Hydrophilus atterrimus – v. černolesklý Cercyon Sphaeridium kravinec Spercheus emarginatus – vajíčka s sebou Podč. Sphaeridinae – „terestričtí“ Georyssus

9 Coleoptera – brouci Histeridae – mršníkovití 3800 spp. vejčité tělo Kompaktní – zacvakavací nohy Tykadlo krátká, zalomená, palička 3 čl. Draví – hlavně muší larvy Mrtvoly, výkaly, hnízda, mrtvé dřevo Hololepta plana – podkorní 8-10mm Saprinus Hister quadrimaculatus 11 mm Hetaerius ferrugineus – r. Lasius, Formica

10 č. Nosodendridae

11 Coleoptera – brouci Staphyliniformia Redukovaná kř. žilnatina Larvy - článk. urogomfy (výběžky na konci zadečku) Staphylinoidea Hydraenidae – Vodanovití Vodní, žerou řasy Tykadlo redukované, slouží k přívodu vzduchu Max. palpy dlouhé, slouží jako tykadla ČR 45 spp. Ptiliidae – pírníkovití 450 spp. svět, 50 spp. ČR Křídla peříčkovitá Spory a hyfy Nanosella funghi 0,25mm, Sev. Amer. Nephanes titan 0,6 mm. Acrotrichis intermedia 1.1mm – náš největší

12 Coleoptera – brouci Staphyliniformia Staphylinoidea Leiodidae Divné potravní vazby Anisotoma humeralis Agathidium Žerou hlenky Leiodes macropus žere lanýže

13 Coleoptera – brouci Staphyliniformia Staphylinoidea Leiodidae jeskyně, nory a hnízda Cholevinae Leptininae – Leptinus testaceus Nory hlodavců, i u nás Platypsyllus castoris v kožichu C. fiber i C. canadensis Silphopsyllus desmaniae

14 Coleoptera – brouci Staphyliniformia Staphylinoidea Staphylinidae – drabčíkovití, mrchožroutovití,…. 40 000 spp., ČR a SR 1900 spp. Staphylinidae s. str.– zkrácené krovky „Devil ‑ s ‑ Coach ‑ Horse “ Staphylinus caesareus – drabčík císařský Oxyporus rufus Emus hirtus – drabčík huňatý 32 mm, koprofil Ocypus - velcí, černí, Paederus

15 Coleoptera – brouci Staphylinidae Silphinae - mrchožroutovití Staphylinidae Pselaphinae Hadesia vasiceki -,filtrátor c. k. nadpor. Ludwig Vašiček Claviger testaceus

16 Coleoptera – brouci Scarabaeoidea Larvy - scarabaeiformní Tykadla Palička 3-7 listovitých segmentů (lamelátních - Lamellicornia) Přední holeně většinou ozubené – hrabací Sběratelsky atraktivní, dobře prozkoumaná skupina V ČR 175 spp, 108 Redlisted, 22 ext

17 Coleoptera – brouci Scarabaeoidea Lucanidae - roháčovití Palička 3-7 listovitých segmentů Velké mandibuly – hlavně samci Larvy ve dřevě - „hrbaté“

18 Coleoptera – brouci Scarabaeoidea Lucanidae - roháčovití Ceruchus chrysomelinus – roháček jedlový Dorcus paralellipipedus r. kozlík č. Passalidae - sociální č. Trogidae - mumiožrouti

19 Coleoptera – brouci Scarabaeoidea Geotrupidae - chrobákovití Tykadla 11 čl., Palička 3 čl. Shora vidno labrum Geotrupinae Typhaeus typhoeus r. Geotrupes – kr. rýhované, trvalé páry Trypocopris vernalis – ch. jarní, hladké krovky Lethrinae Lethrus apterus – ch.révový

20 Coleoptera – brouci Scarabaeoidea Geotrupidae Bolboceratinae Podzemní houby Odontaeus armiger – 1cm NATURA2000 Vymřel s králíkama Scarabaeidae – vrubounovití Aphodiinae – hnojníci r. Aphodius – jen ČR 70 spp., hlavně v trusu Aegialia - psammofil Cheleion - termitofil

21 Coleoptera – brouci Scarabaeoidea Scarabaeidae – vrubounovití Scarabaeinae Scarabaeus sacer Copris lunaris – ch. pečlivý Sisyphus schaefferi r. Onthophagus Onthophagus vittulus

22 Coleoptera – brouci Scarabaeidae – vrubounovití Melolonthinae - chrousti Všichni býložraví, larvy kořeny i humus Melolontha M. pectoralis M. melolontha M. hippocastani Serica brunnea – chroustek hnědý ca 1 cm, písčitá půda, na světlo Miltotrogu aequinoctialis – chroustek jarní Polyphylla fullo – ch. mlynařík

23 Coleoptera – brouci Scarabaeidae – vrubounovití Dynastinae V zemi, trouchu ale i palmová srdíčka Oryctes nasicornis – nosorožík kapucínek Pentodon idiota slaniska Scarabaeidae – vrubounovití Cetoniinae – zlatohlávci ČR -16 spp Valgus hemipterus Trichius faciatus – zdobenec skvrnitý

24 Scarabaeidae – vrubounovití Cetoniinae – zlatohlávci ČR -16 spp Gnorimus – zdobenec - ZCHD Coleoptera – brouci G. nobilis – z. zelený G. variabilis – z. proměnlivý Páchník hnědý – Osmoderma barnabita

25 Scarabaeidae – vrubounovití Cetoniinae – zlatohlávci Protaetia aeruginosa (zlatohlávek skvostný) – az 30 mm Coleoptera – brouci Netocia ungarica – není ve dřevě, stepní

26 Coleoptera – brouci

27 Bostrichimorpha Dermestidae – kožojedovití r. Dermestesr. Anthrenus Coleoptera – brouci Scirtoidea Scirtidae- mokřadníkovití Larvy filtruji mikroorg a detritus Bostrichimorpha Bostrichidae – korovníkovití Bostrichus capucinus

28 Ptininae - vrtavci Gibbium psylloides Ptinus fur vrtavec zhoubný – nelétavý synantrop Coleoptera – brouci Bostrichimorpha Anobiidae- červotočovití Anobium punctatu – č. proužkovaný Dorcatomninae- červotočovití

29 Coleoptera – brouci Elateriformia Elateroidea Elateridae- kovaříkovití Pyrophorus Elater ferrugineus- kovařík rezavý; Ampedus Eucnemidae

30 Coleoptera – brouci Elateriformia Elateroidea Cantharidae- páteříčkovítí Lycidae - dlouhoústcovití Neotenicka samice r. Duliticola toxičtí

31 Coleoptera – brouci Elateriformia Elateroidea Lampyridae- světluškovití Ca 2000 spp, v ČR 3 Lampyris noctiluca – světluška větší (10-12mm) => Lamprohiza splendidula – s. menší (8-10mm) Phosphaenus hemipterus – I samec zkrácené krovky Pyrophorus

32 Coleoptera – brouci Elateriformia Byrrhoidea Byrrhydae – vyklenutcovití Ca 400 spp, v ČR 24 5 ext, 18 Redlised Žerou mechy, jatrovky, lišeniky Elateriformia Dryopoidea Elmidae Dlouhá, štíhlá tykadla bez paličky Pyrophorus Byrrhus pilula Elateriformia Dryopoidea Dryopidae

33 Coleoptera – brouci Elateriformia Buprestoidea Buprestidae – krascovití Ca 16000 spp, v ČR 108 8 ext, většina Redlised Julodinae Agrilus ca 2000 popsaných druhů, CR 25 spp. Trachys Aphanisticus

34 Coleoptera – brouci Elateriformia Buprestoidea Buprestidae – krascovití Capnodis tenebrionis Eurythyrea austriaca

35 Coleoptera – brouci Curculionoidea

36 Coleoptera – brouci Cucujiformia Curculionoidea - nosatci & spol. Ca 70 000 spp, v ČR 916 Curculionidae Lomená tykadla, nos Apionidae - nosatčíkovití Rovná tykadla, nos r. Curculio r. Liparus Scolytinae - kůrovcovití lomená tykadla, bez nosu Brentidae - dlouhán

37 Coleoptera – brouci Cucujiformia Curculionoidea - nosatci & spol. Anhribidae – houby a drevo Attelabiidae – zobonosky rovná tykadla, nos Byctiscus betulae – zobonoska brezová Attelabus coryli z. lísková Anhribus albinus

38 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea

39 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea Cerambycidae - tesaříci Parandrinae Parandra brunnea – Sev. Am. -Drážďany Prioninae – piluny Titanus giganteus- až 22 cm

40 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea Cerambycidae - tesaříci Prioninae Tesařík piluna – Prionus coriarius 45 mm Ergates faber – t. zavalitý – až 60 mm Megopis scabricornis – t. drsnorohý

41 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea Cerambycidae - tesaříci Lepturinae Rutpela maculata – tesařík skvrnitý Cerambycinae Rosalia alpina – tesařík alpský

42 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea Cerambycidae - tesaříci Cerambycinae Tesařík obrovský – Cerambyx cerdo 45 mm Cerambyx scopolii – t. bukový Lamiinae – kozlíčci Lamia textor – k. vrbový Lamiinae – kozlíčci Agapanthia villosoviridiscens

43 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea Chrysomelidae - mandelinkovití V ČR 521 spp., 242 redlisted Cassidinae - štítonoši Clytrinae Clytra laeviuscula – vrbař uhlazený Cryptocephalinae r. Cryptocephalus – krytohlav

44 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea Chrysomelidae - mandelinkovití Chrysomelinae - mandelinky Melasoma populi – m. topolová Alticinae - dřepčíci Eumolpinae r. Eumolpus asclepiadeus Donaciinae - rákosníčci

45 Coleoptera – brouci Cucujiformia Chrysomeloidea Chrysomelidae - mandelinkovití Galerucinae - bázlivci Galeruca tanaceti – b. černý Bruchinae – zrnokazovití Bruchus affinis Bruchus pissorum z. hrachový Liliocerinae – liliovníčkovití Lilioceris lilii – l. liliovitý

46

47 Coleoptera – brouci Cucujiformia Cucujoidea Cucujidae - lesákovití Cucujus cinnaberinus – l. rumělkový NATURA2000 Cucujiformiar. Antherophagus Cucujoidea Cryptophagidae - maločlencovití Cucujiformia Cucujoidea Erotylidae – trojáčovití r. Triplax – rád hlívu

48 Coleoptera – brouci Cucujiformia Cucujoidea Nitidulidae - lesknáčkovití Meligethes aeneus – blýskáček řepkový Omosita colon Amphotis marginata

49

50 Coleoptera – brouci Cucujiformia Cleroidea Cleridae - pestrokrovečníkovití Trichodes apiarius – p. včelový Cucujiformia Cleroidea Ostomidae Peltis grossum Thanasimus formicarius – p. mravenčí Cucujiformia Cleroidea Melyridae Malachinae Malachius bipustulatus - bradavičník

51 Coleoptera – brouci Cucujiformia Cucujoidea Coccinellidae - slunéčkovití Coccinella septempunctata – s. sedmitečné Scymninae Scymnus – huňáček Epilachninae Subcoccinella vigintioctopunctata Slunéčko vojtěškové Harmonia axyridis

52 Coleoptera – brouci Cucujiformia Cucujoidea Endomychydae - pýchavkovníkovití Endomychus coccineus Lycoperdina succinata

53 Coleoptera – brouci Cucujiformia Lymexyloidea Lymexylidae – lesanovití (parafyletická?) Hylecoetus dermnestoides – Lesan hnědý Lymexylon navale – Lesan lodičník

54 Coleoptera – brouci Cucujiformia Tenebrionoidea Mordellidae - hortařovití Cucujiformia Tenebrionoidea Rhipiphoridae - vějířníkovití Hostitel - červtoč Metoecus paradoxus – u vos Pelecotoma fennica

55 Coleoptera – brouci Cucujiformia Tenebrionoidea Meloidae - majkovití

56 Coleoptera – brouci Cucujiformia Tenebrionoidea Anthicidae Cucujiformia Tenebrionoidea Mycetophagidae Mycetophagus M.decempunctatus M. fulviocollis Ciidae

57 Coleoptera – brouci Cucujiformia Tenebrionoidea Tenebrionidae – potemníkovití Tenebrioninae Tenebrio opacus Diaperinae Diaperis boleti Blaps - smrtník

58 Coleoptera – brouci Cucujiformia Tenebrionoidea Pyrochroidae - červenáčkovití 3 spp. Cucujiformia Tenebrionoidea Salpingidae Salpingus

59 Coleoptera – brouci Cucujiformia Tenebrionoidea Oedemeridee - stehenáčkovití 30 spp. Oedemera clavipes

60 STREPSIPTERA - řásníci Redukce ústního ústrojí extrémní metathorax redukovaný prothorax, extrémní pohlavní dimorfismus Paraziti hmyzu Samci Obrovské oči 4-7 čl. větvená tykadla 1. Pár křídel – minikrovky až „haltery“ 2. Pár kř. – blanitá, žilnatina redukovaná Žijí jen několik hodin Samice Endoparazit, jen hlava a hruď čouhají ven apodní, apterní Na zádech mezi hlavou a hrudí otvor - Tam kopulace i porod jen u Mengenillidiae volně žijící Larva 1- instar Triungulin - proniká do embrya ve vajíčku 2- a dále beznohé, struskovité - váčky pijící hemolymfu hostitele

61 McKenna & Farrell 2012

62

63 STREPSIPTERA - řásníci Mengenilidae Samice volné Paraziti rybenek Stylopidia 7 čeledí Delphacid female with three female Elenchus varley

64


Stáhnout ppt "Diverzita a ekologie hmyzu 10 Brouci – konec Adephaga Brouci - Polyphaga Brouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google