Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÁD: BROUCI (Coleoptera) KMEN: ČLENOVCI PODKMEN: VZDUŠNICOVCI TŘÍDA: HMYZ Upraveno (pro ZŠ) z materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÁD: BROUCI (Coleoptera) KMEN: ČLENOVCI PODKMEN: VZDUŠNICOVCI TŘÍDA: HMYZ Upraveno (pro ZŠ) z materiálu:"— Transkript prezentace:

1

2 ŘÁD: BROUCI (Coleoptera) KMEN: ČLENOVCI PODKMEN: VZDUŠNICOVCI TŘÍDA: HMYZ Upraveno (pro ZŠ) z materiálu: http://biologie.amoskadan.cz

3 SOŠS a SOU Kadaň 2Zoologie - Brouci Brouci  Délka těla: 0,5 až 220 mm.  Počtem druhů představují třetinu všech známých živočišných druhů.  Typickým znakem brouků jsou krovky, což je přeměněný první pár křídel. Druhý pár je blanitý a slouží k letu.  Ústní ústrojí je kousací.  Především suchozemský hmyz, který osídlil prakticky všechna přírodní prostředí včetně velehor a jeskyní.  Některé druhy jsou přizpůsobeny k životu ve sladké nebo poloslané vodě. Většina druhů je býložravých, nemalá část masožravých.  V Evropě žije zhruba 15 000 druhů.

4 SOŠS a SOU Kadaň 3Zoologie - Brouci Stavba těla  Sklerotizované tělo - kutikula – zbarvení vzniká odrazem světla přes strukturu na kutikule.  2 páry křídel 1. pár krovky 1. pár krovky 2. pár blanitý. 2. pár blanitý.  Složené oči.  Vzdušnice – stigma.  Různé typy tykadel.  Přední část hrudi je kryta štítem (předohrudní štít).

5 SOŠS a SOU Kadaň 4Zoologie - Brouci Krovky  Typickým znakem brouků jsou krovky, což je přeměněný první pár křídel.  Přední část hrudi je kryta předohrudním štítem – obrněnci třídy hmyz.

6 SOŠS a SOU Kadaň 5Zoologie - Brouci Vývin – nepřímý s proměnou dokonalou 1.Vajíčko 3. Kukla 4. Dospělec 2. Larva

7 SOŠS a SOU Kadaň 6Zoologie - Brouci Titanus giganteus = tesařík největší  Jeho rozměry jsou úctyhodné. Největší známý exemplář je uložen v Britském muzeu a měří 22 centimetrů.  Entomologové každoročně odchytí několik stovek kusů v obou Guyanách, Surinamu, Kolumbii, Venezuele, Brazílii a Ekvádoru. Výskyt je omezen na počátek období dešťů.  Brouka popsal K. Linné roku 1771, avšak nikoliv podle živého či preparovaného exempláře, ale na základě vyobrazení v d’Aubentonově díle z roku 1765.

8 SOŠS a SOU Kadaň 7Zoologie - Brouci Draví brouci - masožraví Střevlík měděný Svižník lesní

9 SOŠS a SOU Kadaň 8Zoologie - Brouci Masožraví brouci - draví  Potápníkovití  Vírníkovití

10 SOŠS a SOU Kadaň 9Zoologie - Brouci Masožraví  Svižníkovití – Svižník lesní  Střevlíkovití – Střevlík fialový

11 SOŠS a SOU Kadaň 10Zoologie - Brouci Mrchožroutovití  Část druhů využívá mršin jako zdroje potravy pro potomstvo. Mrtvolku zahrabávají a na ní se potom vyvíjí nová generace brouků. Některé druhy jsou býložravé a škodí v zemědělství. v zemědělství. Paličkovitá tykadla hrobaříka obecného

12 SOŠS a SOU Kadaň 11Zoologie - Brouci Mrchožroutovití - zástupci  Hrobařík velký  Hrobařík obecný

13 SOŠS a SOU Kadaň 12Zoologie - Brouci Brouci živící se trusem  Chrobák lesní - larvy se živí trusem, kuklí se v zemi, dospělci často žijí na hnijících houbách.

14 SOŠS a SOU Kadaň 13Zoologie - Brouci Býložraví (všežraví)  Chroust obecný - larva (ponrava) se vyvíjí 3-5 let v půdě, kde ožírá kořínky, dospělci ožírají listy stromů, dříve se často přemnožoval.

15 SOŠS a SOU Kadaň 14Zoologie - Brouci Detail tykadel chrousta z elektronového rastrovacího mikroskopu  Chroust má typická listovitá zakončení svých tykadel. Však také patří do čeledi nazvané "listorozí". Jednotlivé tykadlové lístky jsou posety speciálními smyslovými štětinkami, značně pozměněnými ve srovnání se štětinkami "klasickými".

16 SOŠS a SOU Kadaň 15Zoologie - Brouci Nosorožíci

17 SOŠS a SOU Kadaň 16Zoologie - Brouci Roháči – pohlavní domorfismus SamičkaSameček

18 SOŠS a SOU Kadaň 17Zoologie - Brouci Býložraví (všežraví)  Zlatohlávek hladký - larva se vyvíjí v hnízdech mravenců, dospělci v létě na květech.

19 SOŠS a SOU Kadaň 18Zoologie - Brouci Zlatohlávkovití

20 SOŠS a SOU Kadaň 19Zoologie - Brouci Býložraví (všežraví) 1.Tesařík obrovský - vyvíjí se v starších dubech, v některých případech i příčinou úhynu stromu, štíhlý, velikost do 60 mm, velmi dlouhá tykadla. 2.Tesařík alpský 12

21 SOŠS a SOU Kadaň 20Zoologie - Brouci Býložraví (všežraví) - mandelinky  Jedna z nejpočetnějších čeledí na světě, několik desítek tisíc druhů, všechny druhy býložravé, larvy volně žijící na listech. Drobnější, maximální velikost ve světě 30 mm, u nás pouze do 15 mm, velký počet druhů patří k významným škůdcům. Mandelinka bramborová

22 SOŠS a SOU Kadaň 21Zoologie - Brouci Býložraví (všežraví) - kůrovci  Lýkožrout smrkový - vyvíjí se ve smrku a jedli, významný kalamitní škůdce, samice vytváří matečnou chodbu, do které klade vajíčka, chodby larev se připojují kolmo a postupně se rozšiřují.  Matečná chodba a boční chodbičky larev v kůře stromů se nazývají „požerek“.

23 SOŠS a SOU Kadaň 22Zoologie - Brouci Lýkožrout smrkový a jeho činnost Požerek

24 SOŠS a SOU Kadaň 23Zoologie - Brouci Tři největší brouci ČR - 1 Roháč obecný - samec - 75 mm  Čeleď: Roháčovití  Chráněný druh - kategorie ohrožený druh  Délka těla: 35-75 mm

25 SOŠS a SOU Kadaň 24Zoologie - Brouci Tři největší brouci ČR - 2 Tesařík zavalitý - 60 mm  Čeleď: Tesaříkovití chráněný druh - kategorie silně ohrožený druh  Délka těla: 40-60 mm

26 SOŠS a SOU Kadaň 25Zoologie - Brouci Tři největší brouci ČR - 3 Tesařík obrovský - 53 mm  Čeleď: Tesaříkovití chráněný druh - kategorie silně ohrožený druh  Délka těla: 25-53 mm

27 SOŠS a SOU Kadaň 26Zoologie - Brouci Které pojmy spolu souvisí? 1.Paličkovitá tykadla 2.Požerek 3.Ponrava 4.Vodní brouk a) Vírník obecný b) Hrobařík obecný c) Lýkožrout smrkový d) Chroust obecný

28 SOŠS a SOU Kadaň 27Zoologie - Brouci Vyhodnocení 1.b 2.c 3.d 4.a

29 SOŠS a SOU Kadaň 28Zoologie - Brouci Opakování 1.Jakou proměnou se brouci vyvíjejí? 2.Co je to ponrava? 3.Jaká tykadla mají mrchožroutovití brouci? 4.Co je to požerek? 5.Jaký brouk se vyvíjí ve starších dubech a může být příčinou uhynutí stromu? 6.Jak se jmenuje náš největší brouk? 7.Který brouk je považován za největšího na světě?

30 SOŠS a SOU Kadaň 29Zoologie - Brouci Použité zdroje  Daněk, G.: Zoologie. SPN, Praha, 1978  Nováček, J.: Biologie. Credit, Praha, 1997  http://www.insect.cz http://www.insect.cz  http://sklipkani-brouci.goliathus.cz/ http://sklipkani-brouci.goliathus.cz/


Stáhnout ppt "ŘÁD: BROUCI (Coleoptera) KMEN: ČLENOVCI PODKMEN: VZDUŠNICOVCI TŘÍDA: HMYZ Upraveno (pro ZŠ) z materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google