Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škůdci potravinářských a krmivářských produktů Hana Šefrová Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MZLU v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škůdci potravinářských a krmivářských produktů Hana Šefrová Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MZLU v Brně."— Transkript prezentace:

1 Škůdci potravinářských a krmivářských produktů Hana Šefrová Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MZLU v Brně

2 hmyz, roztoči, hlodavci, měkkýši škodí odnepaměti (před 4 300 let Sitophilus, Tribolium) celosvětové ztráty 33 mil. t obilovin ročně 1965: výzkum 540 potravinářských závodů - 140 mil. Kč ročně, 8 mil. Kč asanace sklady obilí, mlýny a pekárny - 43 mil. Kč ročně ve skladech škůdci, predátoři, parazitoidi, fungivoři většina druhů zavlečena z jiných částí světa ohniska, v místech se zvýšenou vlhkostí substrátu (zatékání dešťové vody, kondenzace vzdušné vlhkosti na srěnách, dlouhodobým skladováním vlhkého substrátu) Skladištní škůdci

3 ZTRÁTY hmotnostní brouci 1–16 %, roztoči 2–3 % potkan znehodnotí 100 kg obilovin ročně jakostní pokles klíčivosti, enzymatické činnosti škody hygienické přenos patogenů (rusi a švábi, 23 druhů hub, 100 druhů bakterií) alergeny (alergeny švábů neztrácejí účinnost ani varem) karcinogenní a mutagenní látky (Tribolium 13 látek chinonické povahy, nemění se upečením), zápach (roztoči) škody na zařízení ucpání, zadření, ohlodání náklady na asanaci a prevenci (mechanické čištění, chemické ošetření, manipulace)

4 Hmyz brouci švábi blanokřídlí ČR 6 100 3 400 14 70 6 400 7 800 Sklady 70 25 9 20 3 5 Významní30 8 3 5 1 0 motýli pisivky dvoukřídlí většinou se vyskytují sporadicky a ojediněle, jen několik škůdců trvalých

5 Brouci Coleoptera kousací ústní ústrojí, krovky larvy beznohé nebo 3 páry noh působí především hmotnostní ztráty škodí larvy i imága trvalí škůdci: pilous černý, p. rýžový, lesák moučný, l. skladištní, potemník hnědý, vrtavec australský

6 Nosatcovití – Curculionidae Pilous černý Sitophilus granarius ! P. rýžový S. oryzae ! bez blanitých křídel, 3-4 mm velmi odolný vůči nízkým teplotám život imága: až 430 dní během života zničí 25 zrn JZ Asie, ČR 1350 dobrý letec, rychlejší vývoj teplomilnější JZ Asie, ČR 1350 hlava protáhlá v nosec tykadla lomená s paličkou vajíčka kladou do jamek v zrnech beznohá larva s hlavou vývoj uvnitř zrn

7 Korovníkovití – Bostrichidae Korovník obilný Rhyzopertha dominica 2-3 mm teplomilný, t <16 o C vývoj neprobíhá častý v importu obilí a rýže ?, ČR před 1900 válcovité tělo tykadla s 3člennou paličkou kapucovitý štít, kolmá hlava teplomilní rohlíčkovité larvy se 3 páry noh robustní hrudní články vývoj uvnitř zrn

8 Lesákovití – Cucujidae štít bez zoubků, 1,5-2 mm dobře létá, volně v přírodě larva 2 špičaté výrůstky, pohyblivá kuklí se v zámotku mezi zrny odolný vůči nízkým teplotám ohniska až 3000 jedinců /0,5 kg ?, ČR před 1875 Lesák moučný ! Cryptolestes ferrugineus malí, protáhlí, silně zploštělí obilní sklady, olejnatá semena larva se 3 páry končetin

9 Silvanidae 2,5 – 3,5 mm štít se zoubky proniká přes silné obaly volně v přírodě pod kůrou stromů v entomologických sbírkách J Amerika, ČR před 1900 Lesák skladištní ! Oryzaephilus surinamensis morfologicky blízcí lesákovitým

10 Potemníkovití – Tenebrionidae Potemník hnědý ! Tribolium castaneum Potemník skladištní Tribolium confusum tykadla se pozvolna rozšiřují tykadla s paličkami 2,5-5 mm značně teplomilný život imága: až 540 dní ? Středozemí ČR před 1900 hnědě nebo černě zbarvení brouci, na konci zadečku zápašné žlázy larva oligopodní, 2 trny substrát rostlinného i živočišného původu

11 Potemníkovití – Tenebrionidae Čtverrožec obilní Gnathocerus cornutus 3,1- 4,5 mm sameček hroty na čele a rohy na kusadlech samička bez rohů škůdce mouky ve vlhkých skladech ? J Amerika, ČR před 1900

12 Vrtavcovití – Ptinidae Vrtavec australský ! Ptinus tectus 2,5–4 mm Austrálie, ČR 1937 dlouhá tykadla 11 článků hlava kolmá klenuté tělo larva 3 páry noh, rohlíčkovitá, ochlupená chladuvzdorní, dlouhý vývoj na dlouhodobě skladovaných substrátech vlhká venkovská stavení v. zhoubný, v. plstnatý

13 Kožojedovití – Dermestidae 7–9 mm hnědočerný se světlou páskou v přední polovině krovek žlutohnědé ochlupení kožojed obecný Dermestes lardarius na povrchu chloupky nebo šupinky velká jednoduchá očka na konci tykadel tříčlenná palička dobří letci volně v přírodě hustě ochlupená larva se 3 páry noh trnovité výrůstky na konci (Dermestes) na látkách živočišného původu

14 Kožojedovití – Dermestidae rušník obilní Trogoderma granarium importovaný s olejnatými semeny 1,5–3 mm rezavé pásky a skvrny na krovkách Rozhodující faktor pro vývoj larvy množství vitamínu B v substrátu Z Evropa, ČR 1962

15 Kožojedovití – Dermestidae kožešinožrout skvrnitý Attagenus pellio 3,5–5,5 mm světlé skvrny na krovkách larva se dozadu zužuje na zadečku chomáček dlouhých chlupů

16 Lesknáčkovití – Nitidulidae lesknáčci Carpophilus škůdci potravinářských produktů paličkovitá tykadla často kovově lesklí krovky kratší než zadeček oligopodní cylindrická larva

17 Zrnokazovití – Bruchidae Zrnokaz fazolový Acanthoscelides obtectus štít dopředu zúžený klade na suchá semena 2-3 generace J Amerika, ČR před 1950 dlouhá tykadla nápadné oči zkrácené krovky vývoj larev v semenech

18 Červotočovití – Anobiidae Červotoč spížní Stegobium paniceum válcovitý tvar, rýhy na krovkách týdny přežívá nízké teploty 1 z nejrozšířenějších škůdců i v bytech v přírodě v ptačích hnízdech přilétá na světlo hlava otočená pod hruď hnědé řídce ochlupené krovky imága nepřijímají potravu, výborní letci škodí pouze larvy s třemi páry noh pohybují se na značné vzdálenosti pronikají přes obaly kuklí se v kokonech ze slin a částic substrátu

19 Motýli Lepidoptera 2 páry křídel se šupinkami sací ústní ústrojí škodí housenky, dospělci žijí krátce v pekárnách, mlýnech, skladech koření

20 Makadlovkovití – Gelechiidae Makadlovka obilná Sitotroga cerealella Přední křídla okrově žlutá s tmavšími skvrnkami rozpětí 12–14 mm vývoj housenek uvnitř zrn ?, ČR před 1900 přední křídla úzká zadní široká s vytaženou špičkou šavlovitě zahnutá makadla

21 Zavíječovití – Pyralidae Zavíječ paprikový Plodia interpunctella Zavíječ moučný Ephestia kuehniella ? Stř Amerika, ČR 1893 ?, ČR před 1850 Přední křídla trojúhelníkovitá, zadní široká vějířovitá housenky pohyblivé, boční bradavky předohrudi se 2 páry set chuchvalce mouky, kuklí se ve štěrbinách

22 Molovití – Tineidae Mol obilní Nemapogon granellus housenka v povrchové vrstvě v předivu mezi slepenými zrny na obilí, luštěninách, sušeném ovoci kuklí se v substrátu v ptačích hnízdech Mol šatní Tineola bisselliella textil, šrot, mouka ?, ČR 1850 drobní motýli s chlupatou hlavou úzká přední křídla, zadní široká

23 Švábi Blattodea Ústní ústrojí kousací, nohy dlouhé s trny, krytky cerky, zápašné žlázy, oothéky vývoj 2–17 měsíců, dospělci žijí několik týdnů až čtyři roky všežravci, světloplaší, velmi pohybliví

24 rus domácí Blattella germanica šváb obecný Blatta orientalis 10–15 mm létá vzácně, leze po stěnách plochá úzká oothéka, až do vylíhnutí vývoj 2–3 měsíce teplejší a vlhčí prostředí J Asie, ČR před 1850 až 3 cm krátká vypouklá oothéka za 2 dny odloží vývoj 10–17 měsíců sklepy, suterény, pekárny

25 Pisivky Psocoptera Pisivka Liposcelis podobné nároky jako roztoči obiloviny, olejniny, krmiva, potraviny na povrchu substrátu závislí na vysoké vlhkosti substrátu snížení klíčivosti osiva až o 60 % silně alergenní 1–4 mm výrazné článkování velká hlava, tenká tykadla vystouplý čelní štítek mohutné čelisti zavalitý zadeček

26 Blanokřídlí Hymenoptera popsal Linné 1768 omnivor jednoduchá hnízda J Asie, ČR 1902 Mravenci dokonale organizované kolonie samička – královna dělnice pečují o potomstvo sezónní: mravenec obecný Lasius niger mravenec drnový Tetramorium caespitum Mravenec farao Monomorium faraonis

27 Dvoukřídlí Diptera 1 pár křídel, beznohá larva, kukla v pupariu hygienické škody masné, mléčné provozovny konzervárny

28 Dvoukřídlí Diptera živočišné bílkoviny kvasící sladké látky přenašeči patogenů Sýrohlodka drobná Phiophila casei Octomilka Drosophila Moucha domácí Musca domestica

29 Ochrana před škůdci ve skladech Dodržování hygienických zásad pečlivý úklid organických zbytků a vysávání prachu (pisivky, roztoči) staré nástrahy na hlodavce zdrojem infestace škůdců Nechemické metody řízení vlhkosti (roztoči: obiloviny <10 %, olejniny <8,5 %, vyšší kladení), řízení teploty (zastavení vývoje hmyzu <10 o C, roztočů <5 o C), obsah CO 2 a N (ovoce) mechanické čištění, prosev na sítech odrůdová rezistence obilnin (větší zrna více napadána, s tvrdými nepoškozenými obaly odolnější ) izolační opatření (zabránit průniku škůdců do budov a potravin, obaly)

30 dravčík spížní Cheyletus eruditus běžný roztoč ve skladech larvy i imaga dravé, aktivně vyhledává kořist živí se všemi stadii roztočů, vajíčky a prvními instary hmyzu 5-6 generací, partenogeneze t<12 o C zastavení vývoje aplikace asi týden po chemickém ošetření skladu surovina musí být skladována po dobu nejméně 3 měsíců 0,5 mm

31 Chemické metody Organofosfáty účinek kontaktní, požerový, fumigační, hloubkový Reldan chlorpyrifos-methyl (prázdné sklady i přímé ošetření obilí, motýli, brouci kromě Tribolium, málo toxický pro dravého roztoče) Actellic 50 EC pirimiphos-methyl (prázdné sklady i přímé ošetření obilí, dobrá účinnost při vyšších teplotách) zjišťování škůdců (odběr vzorků a jejich prosátím, feromonové, potravní, světelné lapače) zaplynování nebo postřik prázdných skladů, není účinné na roztoče (kapky se obalí prachem a neproniknou do štěrbin) přímé postřiky substrátu povolenými přípravky (insekticidy, akaricidy, rodenticidy), přípravky kombinovat

32 Fosfid hlinitý insekticidní, akaricidní a rodenticidní účinek zaplynování prázdných skladů (hydrolýzou se uvolňuje plyn fosforovodík) toxický pro teplokrevné, neúčinný na hypopální stadia roztočů Delicia gastoxin, Phostoxin při teplotě pod 10 o C chemické ošetření neúčinné nebo málo účinné Pyrethroidy účinek kontaktní, požerový, nízké dávky Trebon 30 EC etofenprox (prázdné sklady) Karate ZEON lambda cyhalothrin (prázdné sklady) K-Obiol EC 25 deltamethrin + piperonyl butoxide (přímý postřik obilovin, zajistí ochranu 6-8 měsíců)

33 Zdroje obrázků Hůrka K., 2005: Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 394 s. Stejskal V.,1998: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci. Vyšehrad, Praha, 112 s. Zahradník J., Severa F., 2004: Hmyz. Aventinum, Praha, 328 s.


Stáhnout ppt "Škůdci potravinářských a krmivářských produktů Hana Šefrová Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MZLU v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google