Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škůdci potravinářských a krmivářských produktů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škůdci potravinářských a krmivářských produktů"— Transkript prezentace:

1 Škůdci potravinářských a krmivářských produktů
Hana Šefrová Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MZLU v Brně

2 Skladištní škůdci hmyz, roztoči, hlodavci, měkkýši
škodí odnepaměti (před let Sitophilus, Tribolium) celosvětové ztráty 33 mil. t obilovin ročně 1965: výzkum 540 potravinářských závodů mil. Kč ročně, 8 mil. Kč asanace sklady obilí, mlýny a pekárny mil. Kč ročně ve skladech škůdci, predátoři, parazitoidi, fungivoři většina druhů zavlečena z jiných částí světa ohniska, v místech se zvýšenou vlhkostí substrátu (zatékání dešťové vody, kondenzace vzdušné vlhkosti na srěnách, dlouhodobým skladováním vlhkého substrátu)

3 ZTRÁTY hmotnostní brouci 1–16 %, roztoči 2–3 % potkan znehodnotí 100 kg obilovin ročně jakostní pokles klíčivosti, enzymatické činnosti škody hygienické přenos patogenů (rusi a švábi, 23 druhů hub, 100 druhů bakterií) alergeny (alergeny švábů neztrácejí účinnost ani varem) karcinogenní a mutagenní látky (Tribolium 13 látek chinonické povahy, nemění se upečením), zápach (roztoči) škody na zařízení ucpání, zadření, ohlodání náklady na asanaci a prevenci (mechanické čištění, chemické ošetření, manipulace)

4 Hmyz dvoukřídlí pisivky motýli brouci švábi blanokřídlí ČR Sklady Významní většinou se vyskytují sporadicky a ojediněle, jen několik škůdců trvalých

5 Brouci Coleoptera kousací ústní ústrojí, krovky
larvy beznohé nebo 3 páry noh působí především hmotnostní ztráty škodí larvy i imága trvalí škůdci: pilous černý, p. rýžový, lesák moučný, l. skladištní, potemník hnědý, vrtavec australský

6 Nosatcovití – Curculionidae
hlava protáhlá v nosec tykadla lomená s paličkou vajíčka kladou do jamek v zrnech beznohá larva s hlavou vývoj uvnitř zrn Pilous černý Sitophilus granarius ! bez blanitých křídel, 3-4 mm velmi odolný vůči nízkým teplotám život imága: až 430 dní během života zničí 25 zrn JZ Asie, ČR 1350 P. rýžový S. oryzae ! dobrý letec, rychlejší vývoj teplomilnější JZ Asie, ČR 1350

7 Korovníkovití – Bostrichidae
válcovité tělo tykadla s 3člennou paličkou kapucovitý štít, kolmá hlava teplomilní rohlíčkovité larvy se 3 páry noh robustní hrudní články vývoj uvnitř zrn Korovník obilný Rhyzopertha dominica 2-3 mm teplomilný, t <16 oC vývoj neprobíhá častý v importu obilí a rýže ?, ČR před 1900

8 Lesákovití – Cucujidae
malí, protáhlí, silně zploštělí obilní sklady, olejnatá semena larva se 3 páry končetin Lesák moučný ! Cryptolestes ferrugineus štít bez zoubků, 1,5-2 mm dobře létá, volně v přírodě larva 2 špičaté výrůstky, pohyblivá kuklí se v zámotku mezi zrny odolný vůči nízkým teplotám ohniska až 3000 jedinců /0,5 kg ?, ČR před 1875

9 Lesák skladištní ! Oryzaephilus surinamensis
Silvanidae morfologicky blízcí lesákovitým Lesák skladištní ! Oryzaephilus surinamensis 2,5 – 3,5 mm štít se zoubky proniká přes silné obaly volně v přírodě pod kůrou stromů v entomologických sbírkách J Amerika, ČR před 1900

10 Potemníkovití – Tenebrionidae
hnědě nebo černě zbarvení brouci, na konci zadečku zápašné žlázy larva oligopodní, 2 trny substrát rostlinného i živočišného původu Potemník hnědý ! Tribolium castaneum tykadla s paličkami ,5-5 mm značně teplomilný život imága: až 540 dní ? Středozemí ČR před 1900 Potemník skladištní Tribolium confusum tykadla se pozvolna rozšiřují

11 Potemníkovití – Tenebrionidae
Čtverrožec obilní Gnathocerus cornutus 3,1- 4,5 mm sameček hroty na čele a rohy na kusadlech samička bez rohů škůdce mouky ve vlhkých skladech ? J Amerika, ČR před 1900

12 Vrtavcovití – Ptinidae
dlouhá tykadla 11 článků hlava kolmá klenuté tělo larva 3 páry noh, rohlíčkovitá, ochlupená chladuvzdorní, dlouhý vývoj na dlouhodobě skladovaných substrátech vlhká venkovská stavení v. zhoubný, v. plstnatý Vrtavec australský ! Ptinus tectus 2,5–4 mm Austrálie, ČR 1937

13 Kožojedovití – Dermestidae
na povrchu chloupky nebo šupinky velká jednoduchá očka na konci tykadel tříčlenná palička dobří letci volně v přírodě hustě ochlupená larva se 3 páry noh trnovité výrůstky na konci (Dermestes) na látkách živočišného původu kožojed obecný Dermestes lardarius 7–9 mm hnědočerný se světlou páskou v přední polovině krovek žlutohnědé ochlupení

14 Kožojedovití – Dermestidae
rušník obilní Trogoderma granarium importovaný s olejnatými semeny ,5–3 mm rezavé pásky a skvrny na krovkách Rozhodující faktor pro vývoj larvy množství vitamínu B v substrátu Z Evropa, ČR 1962

15 Kožojedovití – Dermestidae
kožešinožrout skvrnitý Attagenus pellio 3,5–5,5 mm světlé skvrny na krovkách larva se dozadu zužuje na zadečku chomáček dlouhých chlupů

16 Lesknáčkovití – Nitidulidae
paličkovitá tykadla často kovově lesklí krovky kratší než zadeček oligopodní cylindrická larva lesknáčci Carpophilus škůdci potravinářských produktů

17 Zrnokazovití – Bruchidae
dlouhá tykadla nápadné oči zkrácené krovky vývoj larev v semenech štít dopředu zúžený klade na suchá semena generace J Amerika, ČR před 1950 Zrnokaz fazolový Acanthoscelides obtectus

18 Červotočovití – Anobiidae
hlava otočená pod hruď hnědé řídce ochlupené krovky imága nepřijímají potravu, výborní letci škodí pouze larvy s třemi páry noh pohybují se na značné vzdálenosti pronikají přes obaly kuklí se v kokonech ze slin a částic substrátu Červotoč spížní Stegobium paniceum válcovitý tvar, rýhy na krovkách týdny přežívá nízké teploty z nejrozšířenějších škůdců i v bytech v přírodě v ptačích hnízdech přilétá na světlo

19 Motýli Lepidoptera 2 páry křídel se šupinkami sací ústní ústrojí
škodí housenky, dospělci žijí krátce v pekárnách, mlýnech, skladech koření

20 Makadlovkovití – Gelechiidae
přední křídla úzká zadní široká s vytaženou špičkou šavlovitě zahnutá makadla Makadlovka obilná Sitotroga cerealella Přední křídla okrově žlutá s tmavšími skvrnkami rozpětí 12–14 mm vývoj housenek uvnitř zrn ?, ČR před 1900

21 Zavíječovití – Pyralidae
Přední křídla trojúhelníkovitá, zadní široká vějířovitá housenky pohyblivé, boční bradavky předohrudi se 2 páry set chuchvalce mouky, kuklí se ve štěrbinách Zavíječ paprikový Plodia interpunctella Zavíječ moučný Ephestia kuehniella ? Stř Amerika, ČR 1893 ?, ČR před 1850

22 Mol obilní Nemapogon granellus Mol šatní Tineola bisselliella
Molovití – Tineidae drobní motýli s chlupatou hlavou úzká přední křídla, zadní široká Mol obilní Nemapogon granellus Mol šatní Tineola bisselliella housenka v povrchové vrstvě v předivu mezi slepenými zrny na obilí, luštěninách, sušeném ovoci kuklí se v substrátu v ptačích hnízdech textil, šrot, mouka ?, ČR 1850

23 Švábi Blattodea Ústní ústrojí kousací, nohy dlouhé s trny, krytky cerky, zápašné žlázy, oothéky vývoj 2–17 měsíců, dospělci žijí několik týdnů až čtyři roky všežravci, světloplaší, velmi pohybliví

24 šváb obecný Blatta orientalis rus domácí Blattella germanica
10–15 mm létá vzácně, leze po stěnách plochá úzká oothéka, až do vylíhnutí vývoj 2–3 měsíce teplejší a vlhčí prostředí J Asie, ČR před 1850 až 3 cm krátká vypouklá oothéka za 2 dny odloží vývoj 10–17 měsíců sklepy, suterény, pekárny

25 Pisivky Psocoptera 1–4 mm výrazné článkování velká hlava, tenká tykadla vystouplý čelní štítek mohutné čelisti zavalitý zadeček podobné nároky jako roztoči obiloviny, olejniny, krmiva, potraviny na povrchu substrátu závislí na vysoké vlhkosti substrátu snížení klíčivosti osiva až o 60 % silně alergenní Pisivka Liposcelis

26 Blanokřídlí Hymenoptera
Mravenci dokonale organizované kolonie samička – královna dělnice pečují o potomstvo sezónní: mravenec obecný Lasius niger mravenec drnový Tetramorium caespitum popsal Linné 1768 omnivor jednoduchá hnízda J Asie, ČR 1902 Mravenec farao Monomorium faraonis

27 Dvoukřídlí Diptera 1 pár křídel, beznohá larva, kukla v pupariu
hygienické škody masné, mléčné provozovny konzervárny

28 Moucha domácí Musca domestica Sýrohlodka drobná Phiophila casei
Dvoukřídlí Diptera živočišné bílkoviny přenašeči patogenů kvasící sladké látky Moucha domácí Musca domestica Sýrohlodka drobná Phiophila casei Octomilka Drosophila

29 Ochrana před škůdci ve skladech
Dodržování hygienických zásad pečlivý úklid organických zbytků a vysávání prachu (pisivky, roztoči) staré nástrahy na hlodavce zdrojem infestace škůdců Nechemické metody řízení vlhkosti (roztoči: obiloviny <10 %, olejniny <8,5 %, vyšší kladení), řízení teploty (zastavení vývoje hmyzu <10 oC, roztočů <5 oC), obsah CO2 a N (ovoce) mechanické čištění, prosev na sítech odrůdová rezistence obilnin (větší zrna více napadána, s tvrdými nepoškozenými obaly odolnější ) izolační opatření (zabránit průniku škůdců do budov a potravin, obaly)

30 dravčík spížní Cheyletus eruditus
běžný roztoč ve skladech larvy i imaga dravé, aktivně vyhledává kořist živí se všemi stadii roztočů, vajíčky a prvními instary hmyzu 5-6 generací, partenogeneze t<12oC zastavení vývoje aplikace asi týden po chemickém ošetření skladu surovina musí být skladována po dobu nejméně 3 měsíců 0,5 mm

31 Chemické metody zjišťování škůdců (odběr vzorků a jejich prosátím, feromonové, potravní, světelné lapače) zaplynování nebo postřik prázdných skladů, není účinné na roztoče (kapky se obalí prachem a neproniknou do štěrbin) přímé postřiky substrátu povolenými přípravky (insekticidy, akaricidy, rodenticidy), přípravky kombinovat Organofosfáty účinek kontaktní, požerový, fumigační, hloubkový Reldan chlorpyrifos-methyl (prázdné sklady i přímé ošetření obilí, motýli, brouci kromě Tribolium, málo toxický pro dravého roztoče) Actellic 50 EC pirimiphos-methyl (prázdné sklady i přímé ošetření obilí, dobrá účinnost při vyšších teplotách)

32 Pyrethroidy účinek kontaktní, požerový, nízké dávky Trebon 30 EC etofenprox (prázdné sklady) Karate ZEON lambda cyhalothrin (prázdné sklady) K-Obiol EC 25 deltamethrin + piperonyl butoxide (přímý postřik obilovin, zajistí ochranu 6-8 měsíců) Fosfid hlinitý insekticidní, akaricidní a rodenticidní účinek zaplynování prázdných skladů (hydrolýzou se uvolňuje plyn fosforovodík) toxický pro teplokrevné, neúčinný na hypopální stadia roztočů Delicia gastoxin, Phostoxin při teplotě pod 10 oC chemické ošetření neúčinné nebo málo účinné

33 Zdroje obrázků Hůrka K., 2005: Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 394 s. Stejskal V.,1998: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci. Vyšehrad, Praha, 112 s. Zahradník J., Severa F., 2004: Hmyz. Aventinum, Praha, 328 s.


Stáhnout ppt "Škůdci potravinářských a krmivářských produktů"

Podobné prezentace


Reklamy Google