Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) = pracující část obyvatelstva - většinou v produktivním věku (RZ - mladší x VZ - starší)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) = pracující část obyvatelstva - většinou v produktivním věku (RZ - mladší x VZ - starší)"— Transkript prezentace:

1 ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) = pracující část obyvatelstva - většinou v produktivním věku (RZ - mladší x VZ - starší) = 50 % sektory hospodářské činnosti obyvatelstva primární - činnosti spojené se získáváním základních surovin lov rybolov zemědělství vodní hospodářstvítěžba surovin lesní hospodářství sekundární - činnosti související s přemísťováním a zpracováním su- rovinprůmyslstavebnictvínákladní doprava terciární- činnosti poskytující různé druhy služeb služby obyvatelstvuobchod osobní dopravacestovní ruch kvartérní- činnosti zabývající se informacemi školstvívýzkumvěda přenos informací

2 výrobní sféra (hmotná, materiální výroba) = primér, sekundér; zaměstnanost celosvětově klesá nevýrobní sféra = terciér, kvartér; zaměstnanost celosvětově stoupá 4 sektory hospodářství - během vývoje lidstva dochází ke změnám v za- městnanosti = stupeň hospodářského rozvoje státu: společnost: předindustriální = hlavně primér dnes RZ (zemědělství) - celosvětově pokles (Afrika 60 %Asie 56 %JA 21 % Austrálie a O. 15 %Evropa, SA 10 %) industriální= sekundér (průmysl) RZ vzestup x VZ pokles postindustriální= terciér (služby) - kvartér VZ (50-70%) zaměstnanost = společenský a hospodářský pohyb obyvatelstva nezaměstnanost- vážný problém státu - pokles životní úrovně (platí se z daní)- ukazatel = míra nezaměstnanosti = nezaměstnaní : EAO (%, podíl)

3 pohyb (měna) obyvatelstva - společenský a hospodářský (zaměstnanost) - přirozený (lidé se rodí a umírají) - mechanický (lidé se stěhují) přirozený porodnost (natalita) = počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel za rok (promile; ‰) (svět 20,43 ‰) - ovlivňována:počtem žen ve fertilním věku společensko-hospodářskými poměry (RZ x VZ) postavením žen v rodině, společnosti (muslim- ské země) životní úrovní (Niger 52,31 ‰ Mali 49,50 ‰ Uganda 48,54 ‰ Somálsko 47,98 ‰ Litva 8,10 ‰ Německo 8,68 ‰ Bulharsko 8,71 ‰ Slovinsko 8,97 ‰ ČR 9,84 ‰ SR 9,52 ‰)

4 úmrtnost (mortalita) = počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok (promile; ‰) (svět 8,83 ‰) - ovlivňována:životní úrovní lékařskou péčí reprodukce O. - obyvatelstvo se neustále obnovuje (rodí, umírá) přirozený přírůstek= rozdíl porodnosti (větší) a úmrtnosti - celosvětově 1,17 % = klesá velký (30 ‰)- RZ Afriky - Asie - LA nízký (5-10 ‰)- VZ Evropy, SA důvody:více starých lidí zaměstnanost žen přirozený úbytek= rozdíl porodnosti a úmrtnosti (větší) věkově staré obyvatelstvo Maďarsko - Německo - postsovětské státy - ČR

5 mechanický migrace (stěhování) - změna místa pobytu důvody:ekonomické (nezaměstnanost, chudoba, nízká životní úroveň)politické (útisk, represe, …) náboženské války cíl:VZ Evropy, SA čas:trvaládočasná dlouhodobákrátkodobá denní (dojíždění do práce, za službami, kulturou, zdra- votnictvím)sezónní (prázdniny, práce) vzdálenost:vnitřní (vnitrostátní) - v rámci státu (venkov - město = proces urbanizace) vnější (mezistátní) - za hranice státu v rámci světadílu (Evropa: z J, V do Z) mezi světadíly (Afrika - Evropa; Asie - SA)

6 emigrace = vystěhování - emigrant = vystěhovalec imigrace = přistěhování - imigrant = přistěhovalec repatriace = státem organizovaný návrat dřívějších emigrantů zpět do vlasti - repatriant Vystěhovalecké země = kam se lidé nejvíce stěhují - USA, Austrálie, Nový Zéland, západní Evropa (Německo, Francie) Celkový (absolutní) přírůstek (úbytek) obyvatelstva závisí na: planeta Země- přirozené měně (pohybu) obyvatelstva stát, světadíl- přirozené i mechanické měně obyvatelstva porodnost (+) ↓ přistěhování (+) → celkový počet obyvatel → vystěhování (-) ↓ úmrtnost (-)

7 rozmístění obyvatelstva Země - nerovnoměrné½ lidstva žije na 5 % souše do 200 km od pobřeží (50 %) do 200 m n.m. (nížiny; 59 %) ⅘ lidstva na východní polokouli (hlavně monzu- nová Asie - nejlidnatější země světa) severní mírný pás (20.-40. rovnoběžka) - ovlivněno: přírodními podmínkami (dříve) dosaženým stupněm sociálně ekonomického vývoje (dnes) ekumena = území člověkem trvale osídlená a hospodářsky využívaná- nejvíce mírný pás; 43 % souše subekumena= území krátkodobě osídlená a využívaná (pastva, lov), 37 % souše anekumena= území neobydlená a nevyužívaná oblasti polární, pouštní, vysokohorské; 20 % souše (poměr E : S : A = 13 : 11 : 6)

8 přírodní faktory - nejvíce ovlivňující osídlení vzdálenost od mořského pobřeží do 200 km (50,2 %) do 1 000 km (17,7 %) do 500 km (23,5 %) nad 1 000 km (8,6 %) kmnejvíce (% obyvatel)nejméně (% obyvatel) do 50:Austrálie79,1 Afrika18,1 51-200:JA38,4Austrálie15,2 201-500:Evropa30,3Austrálie 4,9Afrika 18,6 501-1 000:Afrika 23,5Austrálie 0,8JA 9,0 nadmořská výška do 200 m n.m. (59 %)do 1 000 m n.m. (11 %) do 500 m n.m. (23 %)do 1 500 m n.m. (4 %) nad 1 500 m n.m. (3 %) m n.m.nejvíce (% obyvatel)nejméně (% obyvatel) do 200:Austrálie, Evropa, Asie50-Afrika32,5 201-500:S. Amerika33,3J. Amerika15,0 501-1000:J. Amerika, Afrika20-Evropa 7,2 nad 1000:Afrika20-Evropa, Austrálie 1,0

9 podnebí - většina lidstva žije v mírných a teplých podnebných pásech socioekonomické faktory - nejvíce ovlivňující osídlení, vyvíjely se postupně: a/oblasti s kvalitními půdami a vhodnými klimatickými poměry - dříve (hlavní zaměstnání = zemědělství) b/oblasti těžby a zpracování nerostných surovin - později (průmysl) c/města - aglomerace - 20. století (proces urbanizace - poměšťování obyvatel- stva, krajiny)

10 hustota zalidnění obecná = poměr počtu obyvatel k rozloze obývaného území (obyv./ km 2 ) specifická = počet obyvatel na jednotku půdy (orné, zemědělské, zasta- věné) - průměrný údaj, slouží k porovnání StátObecná hustota Specifická hustota (orná půda) Čína 126 12 463 Egypt 63 2 420 Island 3 4 483 ČR 130 324 svět:14,42 (planeta Země - s oceány, pevninou) 44 (souše bez Antarktidy)40 (souše s Antarktidou) světadíly: Asie 83Evropa 70 Afrika 25 Severní Amerika 19Jižní Amerika 18 Austrálie a Oceánie 3

11 státy: - velkározlohou malérozlohou velké (nad 5 000 km 2 ) Monako 16 487Bangladéš949 Singapur 5 540Korejská republika 478 Vatikán 1 977Nizozemsko466 (Malta1 193Bahrajn1 015Maledivy1 001Mauricius639; Libanon 348Belgie 338Japonsko 337Indie 337 Rwanda 327) - malá Mongolsko1,67 Namibie 2,00 Austrálie 2,47 (Botswana 2,50Mauritanie 2,51Surinam 2,67Island 2,72 Libye 2,84)

12 hlavní seskupení lidstva - 8; ⅔ lidstva - extrémní zalidnění (200-600 obyv./ km 2 - 1 000-1 500) - hospodářsky intenzivně využívané krajiny = říční údolí, delty východní Asie = Čína (V, SV) - Japonsko (Honšú) - Korejský poloostrov jižní, jihovýchodní Asie = Indie, Bangladéš, z části Pákistán, Indonésie západní Evropa = průmyslové státy: Británie (střední Anglie) - Benelux - Francie (Pařížská pánev - sever) - Německo (Porúří, Porýní) - Itálie (S) Severní Amerika = USA (SV) - Kanada (JV) - nejprůmyslovější oblast Ameriky, přistěhovalectví z Evropy Severní Amerika = USA (JZ - Kalifornie: San Francisco - San Diego) Jižní Amerika = Brazílie (JV - La Plata) Afrika = Nil - dolní tok, delta Austrálie = JV - státy Viktorie, Nový Jižní Wales


Stáhnout ppt "Ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) = pracující část obyvatelstva - většinou v produktivním věku (RZ - mladší x VZ - starší)"

Podobné prezentace


Reklamy Google