Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instruction manual BHT 300-B 1 Objednávací systém LOGOS Návod k použití skeneru BHT 300-B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instruction manual BHT 300-B 1 Objednávací systém LOGOS Návod k použití skeneru BHT 300-B."— Transkript prezentace:

1 Instruction manual BHT 300-B 1 Objednávací systém LOGOS Návod k použití skeneru BHT 300-B

2 Instruction manual BHT 300-B 2 VBH M-03 Scanner/ Klávesnice... F5 – Pohyb kurzorem nahoru F6 – Pohyb kurzorem dolů Konec přenosu –F1 Návrat zpět Start přenosu – F2 Přepsat položku – F3 Smazat položku – F4 F8 – Listovat zpět F7 – Listovat dopředu Klávesnice pro zadávání *numerických *alfabetických hodnot ENT ENTER C – CLEAR Smazat PW Zapnout / Vypnout SF – Shift Pro zadávání Alfabetických hodnot BS – Návrat zpět Návrat po písmenech VBH M-03 Návod k použití skeneru BHT 300-B

3 Instruction manual BHT 300-B 3 Programové schéma… Zapnout přístroj PW Zadej účetní jednotku Nutno zadat, max.2-ciferný údaj Zadej ČÍSLO OBJEDNÁVKY Nutno zadat, max.12-ciferný údaj Načti číslo položky Nutno zadat, max. 26-ciferný údaj Zadej množství položky 1 předzadáno, Nutno zadat, max. 8-ciferný údaj Listovat / Přepsat / Smazat Pomocí funkčních tlačítek Přenos dat Data budou po přenosu smazána Nutná změna? ANO F1F2F3F4 F5F6F7F8 NENE 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 5 5 Návod k použití skeneru BHT 300-B

4 Instruction manual BHT 300-B 4 Zadej účetní jednotku. Nutno zadat, max.2-ciferný údaj 1 1 Následující údaj naběhne po zapnutí přístroje na displeji Kostenstelle > -- < Kostenstelle > -- < Zadejte zde >___< číslo účetní jednotky (2 ciferný údaj) Potvrďte zadání tlačítkem ENT ENT Na následující obrazovce zadejte číslo Vaší objednávky pro vybranou účetní jednotku Zadání ČÍSLA OBJEDNÁVKY Nutný údaj, max.12-ciferný 2 2 Zadání účetní jednotky >Kostenstelle< je nutný údaj. Pokud Vaše společnost nemá žádné specifické požadavky, zadejte. POZNÁMKA: Návod k použití skeneru BHT 300-B

5 Instruction manual BHT 300-B 5 Zadání čísla objednávky Nutný údaj, max. 12-ciferný údaj 2 2 Tato údaj naběhne na dipleji po zadání údaje >Kostenstelle< Bestellung Kst: 00 B-Nr: > __________ < Art: Meng: Bestellung Kst: 00 B-Nr: > __________ < Art: Meng: Zadejte zde >___< číslo objednávky omezeno 12-ciferně Alfabetický údaj je možný Přepnutí přes SF-tlačítko Potvrďte zadání tlačítkem ENT Načtěte číslo položky Nutné pole, max. 26-ciferný údaj 3 3 Vyplnění pole >B. Nr. 251008<. Pro testovací objednávku zadejte >999999< a objednávka pod tímto číslem nebude v systému VBH dále zpracována. Poznámka: SF ENT Následuje pole pro zadání čísla položky pro zvolenou účetní jednotku a číslo objednávky Návod k použití skeneru BHT 300-B

6 Instruction manual BHT 300-B 6 Načtení čísla položky Vyžadovaný údaj, max. 26-ciferný 3 3 Toto pole následuje na displeji po zadání čísla objednávky >Bestellnummer< Bestellung KST: 00 B-Nr: 251008 Art.: >_____________________< Meng: Bestellung KST: 00 B-Nr: 251008 Art.: >_____________________< Meng: Naskenujte nebo manuálně zadejte číslo objednávané položky (limitováno max. 26 položkami) Potvrďte tlačítkem Enter ZADEJTE MNOŽSTVÍ 1 přednastaveno, Vyžadovaný údaj, max. 8-ciferný 4 4 Nové číslo objednávky ENT Dále přecházíte k zadání množství objednané položky pro dané číslo objednávky a účetní jednotku. Pokud je potřeba zadat nové číslo objednávky, stiskněte v aktivním poli „Art.“ klávesu >F1<. Budete přesměrování do pole „B-Nr.“ Nová účetní jednotka Pokud je potřeba zadat novou účetní jednotku, stisknětě v aktivním poli „B-Nr.“ klávesu >F1<. Budete přesměrování do pole Zadání čísla objednávky Vyžadovaný údaj, max. 12-ciferný 2 2 Zadání čísla účetní jednotky Vyžadovaný údaj, max. 2-ciferný 1 1 Návod k použití skeneru BHT 300-B

7 Instruction manual BHT 300-B 7 Množství 1 přednastaveno, Vyžadovaný údaj, max. 8-ciferný 4 4 Tento údaj se objeví na displeji po načtení čísla položky Bestellung KST: 00 B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng: 1 Bestellung KST: 00 B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng: 1 Množství je předprogramování na údaj >1<. Přepište vámi požadovaným údajem. Potvrďte klávesou ENT Přenos dat Data budou po přenosu smazána 6 6 ENT V rámci zadávání objednávky můžete zadávat více položek, proto po potvrzení klávesou ENT skočí kurzor automaticky zpět na pole >Art.< Bestellung KST: 00 B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng:>_____________3< Bestellung KST: 00 B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng:>_____________3< Po přepsání na požadovaný údaj (např.“3“) se rozsvítí na displeji následující maska  Pokud jste zadali nesprávný údaj, můžete jej ještě před odesláním opravit tlačítkem >C< Návod k použití skeneru BHT 300-B

8 Instruction manual BHT 300-B 8 Bestellung KST: 00< B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng: 1 Satz löschen? Blättern Ende = F1 Bestellung KST: 00< B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng: 1 Satz löschen? Blättern Ende = F1 F7 5 5 Listovat / opravovat / mazat V masce zadávání položek nebo zadávání účetní jednotky máte možnost listovat vpřed nebo vzad v položkách již vytvořené objednávky pomocí tlačítek >F7 F8< pro listování vzad Při listování tlačítky >F7 F8< se rozsvítí tento displej: F1 F8 vpřed vzad Funkčním tlačítkem >F1< opustíte listovací modus Návod k použití skeneru BHT 300-B

9 Instruction manual BHT 300-B 9 F7 5 5 Listovat / opravovat / mazat Funkčním tlačítkem >F7 F8< nalistujte položku, kterou chcete měnit Vertikálními tlačítky se šipkami >F5 F6< je možno se pohybovat mezi jednotlivými poli v rámci datové věty F8 vpřed vzad F6 F5 nahoru dolů Bestellung KST: 00< B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng: 1 Satz löschen? Blättern Ende = F1 Bestellung KST: 00< B-Nr: 251008 Art.: 3651631025 Meng: 1 Satz löschen? Blättern Ende = F1 Aktivní položka v rámci věty je zviditelněna symbolem „< „ V našem příkladu je aktivní položka „KST“. Změna musí být potvrzena tlačítkem ENT. F3 ENT Stiskněte tlačítko >F3< pro zahájení editace označené položky. Data která položka obsahuje budou smazána a vy můžete zadat nebo skenovat nový údaj. Návod k použití skeneru BHT 300-B

10 Instruction manual BHT 300-B 10 F7 5 5 Listujte funkčním tlačítkem >F7 F8< k položce, kterou chcete měnit. Vertikálními tlačítky se šipkami >F5 F6< je možno se pohybovat do jednotlivých polí v rámci datové věty. Aktivní pole je znázorněno symbolem < F8 vpřed vzad F6 F5 nahoru dolů Bestellung KST: 00 B-Nr : 251008 Art.: 3651631025 < Meng: 1 Satz löschen? 1:Ja 2:Nein Bestellung KST: 00 B-Nr : 251008 Art.: 3651631025 < Meng: 1 Satz löschen? 1:Ja 2:Nein V posledních dvou řádcích je položena otázka „smazat zápis?“ Potvrďte odpověď zmáčknutím tlačítka „1“ ANO nebo „2“ NE F4 1 STU 2 VWX Listovat / opravovat / mazat Funkční tlačítka Zmáčkněte klávesu a rozsvítí se následující maska na displeji Návod k použití skeneru BHT 300-B

11 Instruction manual BHT 300-B 11 Přenos dat Data budou smazána po odeslání 6 6 Po ukončení procesu snímání objednávaných položek zmáčkněte funkční tlačítko načež se rozsvítí následující obrazovka Kostenstelle > ___ < Kostenstelle > ___ < Spusťte přenos nasnímaných dat zmáčknutím klávesy >F2<. Potvrďte tlačítkem >ENT< Přerušení procesu = F1 Spusťte nový transfer dat Opakování 7 7 Modem / Senden Legen Sie das Gerät in die Übertragungseinheit Start DFÜ = ENT Abbruch = F1 Modem / Senden Legen Sie das Gerät in die Übertragungseinheit Start DFÜ = ENT Abbruch = F1 Poté se rozsvítí následující nápis „položte přístroj do základny“ F1 Transfer úspěšný? Datentransfer > OK < Po úspěšném přenesení dat byla veškerá nasnímaná data vymazána. Čtečka dat je připravena na čtení nové objednávky ANO NENE Návod k použití skeneru BHT 300-B

12 Instruction manual BHT 300-B 12 Přenos dat Opakování 7 7 Wahlwiederholung? 1:Ja 2:Nein Wahlwiederholung? 1:Ja 2:Nein Chyba v přenosovém procesu Data nebudou smazána 8 8 Přenos dat úspěšný ? Datentransfer > OK > Po úspěšném přenesení dat byla veškerá nasnímaná data vymazána. Čtečka dat je připravena na čtení nové objednávky. Datentransfer > OK > Po úspěšném přenesení dat byla veškerá nasnímaná data vymazána. Čtečka dat je připravena na čtení nové objednávky. ANO NE 1 STU 2 VWX NENE Pokud nebyl přenos dat úspěšný, obdržíte varovnou zprávu a krátce poté se rozsvítí na displeji následujcí volba: Opakování přenosu? Potvrďte odpověď na otázku zmáčknutím tlačítka 1=ANO nebo 2=NE Návod k použití skeneru BHT 300-B

13 Instruction manual BHT 300-B 13 Na displeji se objeví následující text: Poznámka: Prosíme, odpojte a znovu připojte všechna zařízení a restartujte počítač Poté provedete všechny úkony spojené s přenosem zmáčknutím tlačítka a potrvdíte klávesou ENT Transferfehler 11 Weiter = ENTER Transferfehler 11 Weiter = ENTER Kostenstelle > ___ < Kostenstelle > ___ < Chyba v přenosovém procesu data nejsou smazána ! 8 8 Přenos dat Data budou po přenosu smazána 6 6 ENT „Chyba přenosu“ 11 Dále = ENTER Potvrďte zmáčknutím tlačítka ENTER F2ENT Pokud nebyl přenos dat úspěšný, obdržíte následující chybové hlášení (modem neodpovídá) a krátce poté se na displeji objeví následující hlášení Návod k použití skeneru BHT 300-B


Stáhnout ppt "Instruction manual BHT 300-B 1 Objednávací systém LOGOS Návod k použití skeneru BHT 300-B."

Podobné prezentace


Reklamy Google