Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se stavět k Alkoholu?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se stavět k Alkoholu?"— Transkript prezentace:

1 Jak se stavět k Alkoholu?
Střízlivá (snad) snaha přemýšlet nad otázkou zda „Pít či nepít“. Jak se stavět k Alkoholu?

2 Jaké máte očekávání od tohoto semináře
Jaké máte očekávání od tohoto semináře? Proč jste si vybrali zrovna takový seminář? Komu je tady 18 a více?

3 Co je slyšet? Bůh v Bibli zakazuje požívání alkoholu.
Alkohol je látka, která není přirozená pro naše tělo a Pán Bůh nemůže být původním tvůrcem alkoholu. Alkohol je stejně nepřirozený jako hřích. Neopíjím se. Po 12 pivech přijedu na kole domů. Nevidím na tom nic špatného, když se porada mládeže koná u sklenky vína.

4 Co říká o alkoholu Bible?
Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. (Žalm 104:15) Bůh je dárce vína. Je to dar pro radost – ne lék na depku!!! Proměnění vody ve víno (Jan 2:1-12) Ježíš je dárce vína. Spíše bychom možná čekali, že bude proměňovat víno ve vodu, ale tak tomu není. Dává ho hojnost.

5 Co říká o alkoholu Bible?
O nepití vína A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost… (Ef. 5:18) Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. (Řím. 14:21) Nejedli jste chléb a nepili jste víno ani opojný nápoj, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. (5.Mojž. 29:5) Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. (Luk. 1:15)

6 Co říká o alkoholu Bible?
O nebezpečí spojeném s alkoholem Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. (Př. 20:1) Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne. (Př. 21:17) Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. (Př. 31:4-5)

7 Co říká o alkoholu Bible?
O nebezpečí spojeném s alkoholem Komu zbude "Ach" a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. "Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase." (Př. 23:29-35)

8 Co říká o alkoholu Bible?
O nebezpečí spojeném s alkoholem Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. (Luk. 21:34 ) Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. (Řím. 13:13 ) Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, … závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. (Gal. 5:19-21)

9 Je požívání alkoholu hříchem?
Obecně není, ale může být! Alkohol sám o sobě je Božím darem a není špatný – stejně jako voda, sex či dynamit. (Špatným se stává v jistém kontextu.) Problém není v alkoholu, ale v jeho užívání. Problém je v srdci člověka, které je zkažené hříchem a neumí nakládat s dobrými Božími dary.

10 Je požívání alkoholu hříchem?
Požívání alkoholu je hříchem, když: vede k opilosti (kdy je člověk opilý?) vede jinou osobu k opilosti (i dlouhodobě) je v kontrastu se zákonem (mladiství) je v kontrastu s Boží vůlí pro vás Tohle je velmi individuální a nejsme schopni posuzovat druhého – viz Jan Křtitel

11 Alkohol a křesťanská svoboda
Křesťan může mít svobodu v užívání alkoholu Tzn. je takové požívání alkoholu, které není hříchem. Pozor, někteří tu svobodu ztratili, jsou otroci. Pozor, někteří se této svobody musí (opravdu musí) vzdát, jinak hrozí že budou oni sami, nebo někdo jim blízký zotročen. Pozor, množství závislých na alkoholu je alarmující. Pozor, naše schopnost hodnocení sebe i druhých může být velmi omezena.

12 Alkohol a křesťanská svoboda
Křesťan může mít svobodu v užívání alkoholu Pozor, síla alkoholických nápojů v biblické době a dnes se významně změnila. Talmud: Víno u paschální večeře 3:1 2.Makabejská: Je škodlivé pít neředěné víno Homér: ředit 20:1 Plinius: ředit 8:1 Pozor, potřebnost alkoholických nápojů v biblické době a dnes se významně změnila. Antiseptický účinek, sedativum, obnovuje síly, má projímavý účinek, …

13 Jaká je situace v ČR? 700.000 závislých, kteří potřebují léčbu
léčených 10,4 l čistého alkoholu ročně na obyvatele Na každého obyvatele ČR ročně připadá 156,6 l piva; 18,5 l vína; 8,1 l destilátu (40%) 6.000 osob ročně zemře na nemoci způsobené alkoholem 5.042 dopravních nehod a 89 smrtelných zranění při řízení vozidla pod vlivem alkoholu

14 Jaká je situace v ČR? Příběhy lidí, kteří přišli o všechno
Šance podaná ruka (vzdělaní, nevzdělaní, …) Zpovědi rodinných příslušníků – tajní alkoholici Mocnější než smrt – kniha Rozbité rodiny, zničené životy, tragédie … Zpovědi jednotlivců Mnozí si mysleli, že to mají pod kontrolou. Mnozí se dlouho domnívali, že nemají problém. Mnozí si mysleli, že jim se to nemůže stát. Obrovské finanční prostředky vydané na alkohol, na léčbu alkoholiků, na důsledky chování pod vlivem alkoholu.

15 Otázka? Pokud je to s alkoholismem a opilostí opravdu tak alarmující, není pro křesťany lepší se rozhodnout pro abstinenci? Jak na tuto otázku odpovídala raná církev? Jak odpovídala církev v minulosti? Jak odpovídají církve dnes?

16 Alkohol a raná církev Pavel a Timoteus
Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. (1.Tim. 5:23) Pavel říká, že není hříchem pít víno. Příklad ukazuje, že Timoteus víno (alkohol) nepil a je pravděpodobné, že podobný přístup mělo více křesťanů. Neznáme přesně motivaci Timotea, ale přesto vidíme, že toto rozhodnutí udělal.

17 Alkohol a raná církev Petr
Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. (1.Petr 4:3) BKR: v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství Nezbytné a zbytečné pití vína Co bylo a co je dnes zbytečné pití vína?

18 Alkohol a raná církev Klement Alexandrijský
Doporučuje mládeži nezačít s pitím vína Doporučuje víno co nejvíce ředit Dává za vzor abstinenty

19 Alkohol a církev minulosti
Středověk – církevní pivovary, vinařství Tomáš Akvinský hlásal střídmost, ale pro některé nezbytnost abstinence. Wesley odmítal destiláty (pokud je nepředepsal lékař). Velká probuzení byla často charakteristická příklonem k abstinenci a k obrácení mnohých alkoholiků – vznikala abstinenční hnutí. Některé církve abstinenci zahrnuli do svého učení.

20 Alkohol a církev dnes Některé církve mají požadavek na abstinenci členů (u nás CASD). Mnohé evangelikální církve v různých zemích berou abstinenci jako samozřejmou (především Afrika, Asie). Mnohé církve především na západě jsou k otázce alkoholu liberálnější – dochází k jistému posunu. Proč? Je situace lepší než byla?

21 Alkohol a já Co s tím vším udělám, jak se k alkoholu postavím já?
Otázky k přemýšlení Mám dost síly obstát v tomto pokušení? Jaké mám sklony k závislostem? Jakou mám rodinnou historii? V jakém prostředí žiji?

22 Alkohol a já Není zásadní, co říkají církve, ale co já.
Otázky k přemýšlení Čím budu větším svědectvím? Je větším svědectvím to, že mám svobodu pít, nebo je větším svědectvím to, že se dokážu ovládnout a nepiju? Je větším svědectvím přiznáním se k respektu k vlastní slabosti a spoléhání se na Boží sílu nebo vyznání, že jsem „borec“, který se umí ovládat. (pokora nebo duchovní borci?)

23 Alkohol a já Ponechám si svobodu
Potřebujete zvážit varování a dobře toto rozhodnutí promyslet, protože v dnešní době je alkohol velké pokušení. Potřebujete vědět, že tlak dnešní společnosti (vrstevníků) je velký. Potřebujete vědět, že ďábelský útok na Boží služebníky je velký. Potřebujete dopředu zvážit, jak chcete v různých situacích reagovat. Potřebujete zajistit, abyste nebyli kamenem úrazu a napomohli někomu k alkoholismu.

24 Alkohol a já Ponechám si svobodu
Potřebujete vědět, že máte být dobrým správcem svých financí. Doporučuji, abyste měli někoho, komu jste i v oblasti alkoholu vykazatelní. Viděl jsem spoustu hrdinů … kteří nedopadli hrdinsky. Někteří říkali, že by bylo zbabělé utíkat předem z boje. Říkali, že to musí ustát. Neustáli. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. (1.Kor. 10:12 )

25 Alkohol a já Ponechám si svobodu
Doporučuji, abyste se své svobody (na čas nebo trvale, částečně nebo plně) vzdali: Když si všimnete, že se pití alkoholu (i bez opíjení) stalo zvykem, který nemáte pod kontrolou. Když alkohol použijete v krizi. Když se opijete. Když zjistíte, že tím ubližujete někomu ve vašem okolí. Když máte tendenci se po požití (i malého množství) alkoholu chovat nevhodně (reakce druhých). Když pijete jako nezletilí. Když pití alkoholu ohrožuje vaše zdraví.

26 Alkohol a já Rozhodnu se vzdát této svobody
Já se ji vzdávám. (Většinou – návštěva, svatba) Mnoho křesťanských vedoucích se ji vzdávají. Kde bylo probuzení, tam se často alkoholu vzdávali. Jsem přesvědčený, že to je nejlepší cesta. Je to způsob hledání větší blízkosti s Bohem. Ten, kdo nepije, je v mnohem menším pokušení, že v krizi šáhne po alkoholu. Dá vám to spoustu příležitostí k dobrým svědectvím – připravte si odpovědi.

27 Alkohol a já Rozhodnu se vzdát této svobody
Nepřítomnost alkoholu vás o nic neokrade. Máte jistotu, že nikdy nebudete kamenem úrazu někomu slabšímu (tomu, kdo alkohol nezvládne). Ochráníte svou rodinu, své děti před pokušením. Máte větší jistotu, že se neopijete a nezdiskreditujete své svědectví nevhodným chováním. (Příklady křesťanských spol. přátel – jde o věčnost.)

28 Alkohol a já Rozhodnu se vzdát této svobody
I vy o svém rozhodnutí řekněte druhým a buďte někomu vykazatelní. Pokud je vás třeba na mládeži více, můžete zvážit vytvoření nějakého abstinenčního spolku. Vstup může být spojen s nějakým slibem, přijetím a s obdržením nějakého pamětního listu.

29 Další aplikace Školní a pracovní večírky, oslavy, na které nemám vliv
Co piju? Jak odpovím na dotazy? Kdy odejdu?

30 Další aplikace Svatby a rodinné oslavy, které organizuji
Bude tam alkohol? Jsem přesvědčen, že i z biblického hlediska není ospravedlnění pro tvrdý alkohol. Pokud se někdo opije, hřeší. Je to jen jeho odpovědnost nebo je to odpovědnost organizátora? Jsem přesvědčen, že to jde domluvit dobře i v rodinách, které nejsou křesťanské. Důležitost dobré přípravy akce – náhrada za alkohol. (Naše zkušenost s nekřesťany.)

31 Závěrem Pro ty, kdo se rozhodli alkohol požívat:
Dejte si pozor na to, aby vás alkohol neuštknul. Poškodí to vaši pověst a vaše svědectví. Ublíží vám to a okrade vás to o mnohé požehnání. Může to mít dlouhodobé důsledky a zničit váš pozemský život a okrást vás o život věčný. Pokud vás uštkne, utíkejte okamžitě v pokání k Hospodinu a změňte svoje rozhodnutí!

32 Závěrem Pro ty, kdo se rozhodli alkohol nepožívat:
Dejte si pozor, abyste nepovažovali svůj postoj za jediný možný a neodsuzovali ty, kdo se rozhodli jinak. (Pozor, to neznamená, že ve sféře své odpovědnosti nemůžete mít nějaký požadavek na vztah k alkoholu.) Chraňte se před pýchou. Pamatujte, že váš vztah není definován tím co (ne)pijete, ale tím, jak blízko jste Kristu. Prokazujte milosrdenství těm, kteří v této oblasti selžou, milujte je, služte jim.


Stáhnout ppt "Jak se stavět k Alkoholu?"

Podobné prezentace


Reklamy Google