Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010

2 2 Evropský výzkumný prostor 1/2 2000 - LISABONSKÁ STRATEGIE – „EU se do roku 2010 stane nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou na světě“ Koncept Evropského výzkumného prostoru (ERA) – strategie k realizaci Lisabonské strategie –jednotný trh v oblasti výzkumu, –koordinování mezinárodní, evropské a národní úrovně, –rozvoj lidských zdrojů –posílení vědecké a technologické základny EU (mj. rámcovými programy) 2002 – ZAOSTÁVÁME ═» BARCELONSKÝ CÍL: 3% HDP na VaV do roku 2010 (2007 - EU27 - 1,85%HDP)

3 3 Evropský výzkumný prostor 2/2 2007 – „revitalizace“ ERA - ZELENÁ KNIHA: NOVÉ PERSPEKTIVY – soustředění na několik oblastí: –mobilita výzkumných pracovníků –výzkumné infrastruktury –mezinárodní spolupráce –optimalizace výzkumných programů a priorit –sdílení znalostí –špičkové výzkumné instituce 2010 EUROPE 2020 – post - lisabonská strategie –Preparing Europe for a New Renaissance – ERAB 2009 –Unie inovací – výzkum, vzdělávání, inovace (znalostní trojúhelník)

4 4 Programy EU pro inovace a výzkum 6,2 mld 54 mld 3,6 mld 2,1 mld 347 mld

5 5 Lisabonská smlouva Hlava XIX - Výzkum a technologický rozvoj a vesmír články 179 až 190 Článek 179 1. Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Smluv pokládány za nezbytné. 2. Za tímto účelem Unie podporuje podniky včetně malých a středních, výzkumná střediska a vysoké školy v jejich činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje vysoké úrovně; podporuje jejich snahy o vzájemnou spolupráci, zejména tím, že umožňuje vědcům svobodně spolupracovat bez ohledu na hranice…

6 6 Několik čísel Celkový objem financí na VaV (soukromé, veřejné prostředky):* CZ: 2007 – 1,955 mld. € (54 mld CZK) – 1,54% HDP EU: 2007 – 228,7 mld. € – 1,85% HDP US: 2007 – 269 mld. € – 2,67% HDP Roční průměr CIP, 7RP a prostředků ze strukturálních fondů na VaVaI je ~15 mld € v období 2007-2013.** Průměrný roční příspěvek z EK na české projekty RP - ~ 850 mil. Kč (cca 50% rozpočtu GA ČR).*** AV ČR – 6RP+7RP – 220 mil. Kč - 2009 **** Od roku 2007 existují možnosti financování VaVaI ze strukturálních fondů: OP VaVpI – 2,071 mld. € (EU) + 365 mil. € (CZ) OP VpK – 1,829 mld. € (EU) + 330 mil. € (CZ) - částečně *Science, Technology and Innovation in Europe, 2010 Edition ** A more research-intensive and integrated ERA – Key figures report 2008/2009 *** ECHO, Příloha 4-5/2010 ****VZ AV ČR 2009

7 7 K diskusi V dobách hospodářského poklesu a úsporných opatření představují prostředky z rozpočtu EU rozsahem významný a současně i do nejbližší budoucnosti zajištěný stabilní zdroj financování výzkumu a vývoje. Možnosti, které tyto prostředky nabízejí, nejsou ale všelékem na problémy s financováním české vědy.* * předseda AV ČR J. Drahoš, Akademický sněm, 22. 4. 2010

8 8 Evropský výzkumný prostor a Akademie věd ČRwww.avcr.cz

9 9 Dlouhodobá koncepce mezinárodní spolupráce Cíl: podpořit výzkum s prokazatelnou mezinárodní excelencí, který podporuje vědecké individuality a je spojený s budováním vědeckých škol a s ambicemi stát se centry mezinárodního významu Podpora mobility, výzkumných infrastruktur, mezinárodní spolupráce, spolupráce s univerzitami a podnikatelskou sférou Koncepce mezinárodní spolupráce

10 10 Mezinárodní spolupráce S mezinárodními vládními organizacemi CERN, ESO, ESA, ESF, UNESCO S mezinárodními nevládními vědeckými institucemi ALLEA, EASAC, UAI, IAP, ICSU Vlastní program bilaterální spolupráce Spolupráce v rámci struktur EU COST, ESF, Norské fondy, Výzkumný fond uhlí a oceli, Kultura 2007, ESA, ESO, EUREKA, Společné podniky (spolupráce na základě čl. 171 Smlouvy) Rámcové programy a strukturální fondy EU

11 11 Formy mezinárodní spolupráce –účastníci projektů, experti, členové hodnotících komisí etc. –konzultace evropské vědní politiky –při přípravě legislativy týkající se evropské vědní politiky –diskuse s ostatními subjekty ERA i mezinárodními organizacemi –České předsednictví v Radě EU (2009) – spolupráce s MŠMT na 14 akcích a při formulaci priorit předsednictví

12 12 Aktivity v rámci struktur EU Rámcové programy −19% z CZ grantů −92 projektů 7. RP −2009 - 220 projektů 6. RP a 7. RP – 8,3 mil € −3 ERC granty – 2 AG - UOCHB, 1 SG - FLU (z celkových 6 grantů v CZ) Strukturální fondy −Řada projektů na rozvoj lidských zdrojů, rozvoje inovačního prostředí a infrastruktur −Zejména OP VaVpI a OP VpK

13 13 AV ČR přímo provozuje: −Laserovou laboratoř PALS, −Zařízení na jadernou fúzi - Tokamak COMPASS D. Naši vědci se léta účastní na experimentech v CERN, neutronové laboratoři ILL, synchrotronu v Grenoblu, či astronomického výzkumu ESO. AV ČR je partnerem v řadě budovaných excelentních výzkumných infrastrukturách. (tzv. ESFRI Roadmap) AV ČR a výzkumné infrastruktury

14 14 Přehled projektů výzkumných infrastruktur s evropskou dimenzí: ELI – Extreme Light Infrastructure BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy CEITEC - Středoevropský technologický institut IT4Innovations - Centrum excelence FNUSA – ICRC - Mezinárodní centrum klinického výzkumu Udržitelná energetika Přehled projektů výzkumných infrastruktur

15 15 PROJEKT ELI - Extreme Light Infrastructure součástí evropského plánu na vybudování příští generace velkých výzkumných zařízení sídlo v ČR – Dolní Břežany vybudování nejmodernějšího laserového zařízení zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oblasti interakce světla s hmotou cena projektu – ~ 6,8 mld samostatná právnická osoba (ERIC)

16 16 Finanční perspektiva 2014 - 2020 (Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU) Kohezní politika (5. Kohezní zpráva) - Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - Evropský sociální fond (ESF) - Fond soudržnosti (CF) Cíle v oblasti VaVaI: zachovat podporu vzdělání, výzkumu, rozšířit na Prahu! 8. Rámcový program Pozice ČR: zjednodušit systém financování, podpořit výzkumné infrastruktury a financování excelentního výzkumu (ERC) Financování VaV z prostředků EU: 2014-2020 2010-2011!

17 17 O základní podobě podpory VaVaI z prostředků EU po r. 2013 se rozhodne v příštích týdnech a měsících, věřím, že ČR příležitost prosadit své zájmy nepromešká Děkuji vám za pozornost nekvasil@kav.cas.cz


Stáhnout ppt "1 Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google