Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÁ ČÍNA. STAROVĚKÁ ČÍNA Sruktura hodiny 1. Poloha 2. Vznik státu 3. Velká čínská zeď 4. Náboženství 5. Písmo 6. Vynálezy 7. Shrnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÁ ČÍNA. STAROVĚKÁ ČÍNA Sruktura hodiny 1. Poloha 2. Vznik státu 3. Velká čínská zeď 4. Náboženství 5. Písmo 6. Vynálezy 7. Shrnutí."— Transkript prezentace:

1

2 STAROVĚKÁ ČÍNA

3 Sruktura hodiny 1. Poloha 2. Vznik státu 3. Velká čínská zeď
4. Náboženství 5. Písmo 6. Vynálezy 7. Shrnutí

4 1. Poloha Čína se vytvořila v zeměpisně rozsáhlé oblasti východní Asie u řek Chuang che a Jang c-Tiang. Střídá se tam zima, kdy vanou studené větry z nitra Asie, s teplým létem. V létě vanou teplé větry od moře a přinášejí déšť. Období dešťů je obdobím záplav, které zavlažují a zůrodňují rozsáhlou nížinu. Pěstovalo se proso, pak rýže, sójové boby, moruše a čaj.

5 2.Vznik státu První stát vznikl v Číně později než v Mezopotámii, Egyptě a Indii – kolem roku 1500 př.n.l. V jeho čele stál panovník, který byl zároveň nejvyšším velitelem vojska a nejvyšším knězem. Nazýval se „synem nebes“, aby vyjádřil svůj vznešený původ. Oporou jeho vlády byli vojenští velitelé, správci jednotlivých krajů a výběrčí daní. Základními společenskými vrstvami byli zemědělci, řemeslníci a obchodníci.

6

7 3. Velká čínská zeď Od roku 1987 je zeď zapsaná na seznamu
Počátek stavby je spojován se jménem 1. císaře, který v roce 221 př.n.l. sjednotil Čínu na obranu proti severním nomádským kmenům. Zeď je v průměru 6 m vysoká, v základně je široká 7,5 m, v koruně 4,5 m, takže mohlo vedle sebe jet 5 jezdců. Strážní věže byly vysoké 13 m, je jich asi 25000 a sloužily jako pozorovací a signální stanoviště. Údaje o délce se liší – 6000 km, s odbočkami přes 8000 km. Od roku 1987 je zeď zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO a od roku 2007 se stala prvním novodobým divem světa.

8 ……a jedna stará legenda
…vypráví o paní Meng Tiang a jejím muži, kterého povolali na stavbu. Když se přiblížila zima, putovala tato žena stovky kilometrů s teplým oblečením jen aby zjistila, že její manžel zemřel. Z velkého žalu žena ulehla ke zdi a naříkala, až zeď praskla a odhalila pozůstatky jejího muže, které Meng odnesla na pohřebiště předků.

9 4. Náboženství Pokud z odpovědí vyberete daná písmena, zjistíte to!
Kdo to asi je na obrázku? Pokud z odpovědí vyberete daná písmena, zjistíte to! 1.Nejstarší období dějin (6.) 2.Latinsky člověk (2.) 3.Řeka v Egyptě (1.) 4.Titul egypt. panovníků (1.) 5.Oblast na jihu Mezopotámie (2.) 6.Řemeslo-zpracovává len,vlnu (5.) 7.Hrobky egypt. vládců (6.) 8.Malíř pravěku-Zdeněk …..(2.) 9.Jinak „dějiny“ (3.)

10 ……tady je řešení a ještě něco navíc
Konfuciánství je nejznámější náboženství Číny. Jeho zakla- datel Konfucius kladl důraz na mravní vlastnosti člověka. Za hlavní kategorii považoval šlechetnost, ušlechtilost lid- ské osobnosti a jejího chová- ní. Již v mládí si zařídil svůj dům jako školu, kde pak žáky vyučoval básnictví a formám slušného chování. Některé jeho výroky a pos- třehy za života najdeš na 1.Pravěk K 2.Homo O 3.Nil N 4.Faraón F 5.Sumer U 6.Tkalcovství C 7.Pyramidy I 8.Burian U 9.Historie S

11 5. Písmo Čínské písmo je nejdéle soustavně
používaným písmem na světě . Pro běžné užití stačí asi 3000 znaků, ve slovnících je jich až Není to písmo hláskové, pro každou část slova existuje zvláštní znak, což je velkou brzdou gramotnosti. Tradiční znaky se kladly do sloupce shora dolů, sloupce se řadily zprava doleva. V moderních textech je běž- né totéž řazení jako v latince. Bez ohledu na složitost znaku se všechny grafické složky musí vejít do čtverce jednotné velikosti. Pořadí tahů, jak se píší jeden za druhým, se řídí ustálenými zvyklostmi.

12 Ukázky čínských znaků

13 6. Vynálezy Porcelán Papír Hedvábí

14 Porcelán Již asi kolem roku 1300 př.n.l. vyrá-
běli Číňané šedavou kameninu na povrchu pokrytou glazurou. Za vlády dynastie Chan se vyráběla tvrdá ke- ramika ze surovin prakticky stejných jako dnes. Jen bylo třeba dopilovat technologii výroby a používat pat- řičně čisté materiály jako základ. A byl tu porcelán, vyráběný z kaolínu a živce,mléčně zbarvený a průsvitný, s barevnou glazurou. Ve 13. století Marco Polo, benátský kupec, přivezl z cesty do Číny vzorky váz a talířů. Novinka byla nazvaná porcelán, podle hladkých a lesklých ulit zavinutce CYPRAREA LURIDA, lidově zvaného porcella, čili prasát- ko.

15 …… bez komentáře

16 Papír Za počátek výroby papíru je udáván
rok 105 n.l. a je připsán ministru obrany císařského dvora Cchaj Lu- novi. Údajně použil vláken lýka a mo- rušovníků, bambusových výhonků, rýžové slámy a konopí, které dlou- hým máčením rozložil a pak rozměl- nil. Kaše ředěná vodou se čerpala rámem s jemnou rohoží, získané lis- ty se vylisovaly a sušily. Hotový pa- pír se potom klížil. Velký vynález ne- zůstal světu utajen navždy. V českých zemích je papír spojován s panováním Karla IV. a se založe- ním Univerzity Karlovy v roce 1348.

17 Hedvábí Podle legendy se objev hedvábného
vlákna datuje do roku 2640 př.n.l. Vypráví se, že Chuang-Ti požádal svou ženu, aby zjistila, kdo škodí jeho morušovníkům. Objevila bílé housen- ky, které snovaly lesklé zámotky. Později jeden zámotek náhodou upustila do horké vody a zjistila, že z něj může vytáhnout jemné vlákno a navinout na cívku. Podle všeho tak objevila technologii výroby hedvábí, která zůstala po více než 2000 nás- ledujících let čínským tajemstvím. Pokus o vývoz technologie se trestal smrtí.

18 …… a ještě něco Přírodní neboli pravé hedvábí je tvořeno výměšky žláz motýla bource moru- šového. Tyto výměšky na vzduchu rychle tuhnou a vytváří dvojice tenkých vláken spojených sericinem(druh klihu). Z nich si motýl vytváří kuklu. Násled- ným rozvinutím kukly se získá vlákno o průměrné délce 800 m. Motýl i kukla nevypadají hezky, ale malované hedvábí…….Posuďte sami.

19 7. Shrnutí 1. Kde leží Čína? 2. Co se tam pěstovalo?
3. Kdy vznikl první stát? 4. Kdo stál v čele? 5. Proč byla postavena čínská zeď? 6. Kdy asi stavba začala? 7. Podle koho je pojmenováno náboženství? 8. Jak vypadá písmo? 9. Které znáš čínské vynálezy? Dokázal bys zjistit,které další vynálezy dala světu Čína?


Stáhnout ppt "STAROVĚKÁ ČÍNA. STAROVĚKÁ ČÍNA Sruktura hodiny 1. Poloha 2. Vznik státu 3. Velká čínská zeď 4. Náboženství 5. Písmo 6. Vynálezy 7. Shrnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google