Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo 0 Autor : J.Čáp.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo 0 Autor : J.Čáp."— Transkript prezentace:

1 Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo 0 Autor : J.Čáp

2 Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo 1 Obr.1 Viktoriiny vodopády objevil pro Evropu misionář David Livingstone v roce 1855 a pojmenoval je podle britské královny. V jazyce Makalolů se jmenují Kouř, který hřmí. Obr.2

3 2 Obr.3 Vádí v Nahal Paran, Negev, Izrael Vysvětli,co je vádí?

4 3 Vodstvo Afriky Geomorfologické poměry Afriky, tj. tabule s vysokými okraji rozdělená pánvemi a rozvodními prahy, způsobují, že řeky vznikající na rozvodních prazích, netečou přímo do moře, ale složitým tokem vnitrozemím. K moři se pak dostávají systémem vodopádů nebo říčních prahů a peřejí, kterými překonávají výškové rozdíly (tj. mají nevyrovnanou spádovou křivku). Tato skutečnost spolu s vodností hlavních toků podmiňuje velké zásoby vodní energie, na druhé straně omezuje splavnost toků v celé jejich délce. Říční síť je totiž mladá, neboť povrch Afriky byl v neogénu rozlámán na kry, které byly vyzdvihovány a nakláněny. Obr.4 Obr.5 ? ? I.Doplň slova místo ? II.Který úsek řek leží v bodu A ? Bod A

5 Odtokové režimy afrických řek jsou značně nepravidelné, resp. jde o kombinované režimy, což je ovlivněno zejména geografickým rozdělením srážek (velké řeky přivádějí vodu z oblastí deštivých do suchých) a dalšími fyzicko-geografickými podmínkami. Celkový roční odtok z Afriky je asi km 3, odtoková výška je 156 mm (po Austrálii druhá nejnižší). Do Atlantského oceánu je odvodňováno 51 % kontinentu a do Indického oceánu 18 % kontinentu. Bezodtoké oblasti zaujímají v Africe 31 % její plochy. 4 Obr.6

6 Poř.Řeka Délka km Povodí tisíce km 2 Průtok m 3 /sec. Ústí do… (moře,zálivy, řeky) Protéká státy 1.Nil Kongo Niger Zambezi Ubangi , Kasai , II.Vyhledej v mapě a doplň názvy států. I.Vyhledej v mapě a doplň názvy. Přehled nejdelších řek Afriky

7 6 Obr Vyhledej a zapiš názvy označených řek.

8 7 Obr Popiš označená jezera.

9 8 Obr.13 I.Které jezero zobrazuje tento družicový snímek? II. S kterým velkým asijským jezerem má toto jezero podobný osud? „je velké mělké bezodtoké jezero v severní části střední Afriky. Je neobyčejně ekonomicky důležité, protože představuje hlavní zdroj vody a obživy pro 20 miliónů lidí 4 států na jeho březích. Rozloha jezera se mění v důsledku dlouhodobého kolísání hladiny a pohybuje se kolem 1350 km 2. Maximální hloubka pak kolísá mezi 2 a 11 m. Jezero leží v nadmořské výšce 240 m.“

10 1 I.Zjisti název vodní plochy 1. II.Zjisti rozlohu, max. hloubku, rok vzniku a způsob využití i význam pro krajinu této plochy. Obr.10 III.Pojmenuj tento typ ústí řeky. 9

11 I.Která vodní plocha je na družicovém snímku? II.Zjisti stené údaje o této vodní ploše jako na předchozí tabuli.(obr.10,dotaz II.) III.Která řeka je na snímku? Obr.11 Obr.12 10

12 11 Nachází se v tektonické propadlině. Má rozlohu km 2. Je 220 km dlouhé a maximálně 50 km široké. Dosahuje maximální hloubky 73 m. Je tedy největší v celé východní větvi Velké příkopové propadliny. Jezero bylo objeveno v roce Bylo pojmenováno na počest rakouského korunního prince. V r bylo přejmenováno na (doplň název jezera) Na východním břehu jezera, byly nalezeny pozůstatky prehistorického člověka (Homo habilis,) staré 1,5 - 2,5 mil. let v počtu 80 koster. I.Zjisti název zobrazeného jezera. Obr.14

13 Obr.15 Velké Hořké jezero km I.Který strategický dopravní objekt je zachycen na tomto satelitním snímku? II.Zjisti a zapiš hlavní technické údaje o tomto objektu. III. Zjisti a zapiš údaje o historii tohoto objektu. IV.Jaký vztah má muž na obraze k objektu vyznačeném na satelitním snímku? Obr.16

14 13 Obr.17 Šott al Džarid I.Co jsou šotty ? II.Vyhledej a popiš polohu zobrazeného šottu ? III.Vyhledej další velké africké šotty ?

15 14 Přehled nejdelších řek Afriky - řešení Poř.Řeka Délka km Povodí tisíce km 2 Průtok m 3 /sec. Ústí do… (moře,zálivy, řeky) Protéká státy 1.Nil Středozemní moře BurundiBurundi, Rwanda, Tanzanie, Uganda, Jižní Súdán, Súdán, EgyptRwandaTanzanieUganda Jižní SúdánSúdánEgypt 2.Kongo Guinejský záliv Demokratická republika KongoDemokratická republika Kongo, Angola, Republika Kongo AngolaRepublika Kongo 3.Niger Guinejský zálivGuineaGuinea, Mali, Niger, Benin, NigérieMaliNigerBeninNigérie 4.Zambezi Mosambický průliv ZambieZambie, Angola, Zimbabwe, MosambikAngolaZimbabwe Mosambik 5.Ubangi ,85000Kongo Demokratická republika KongoDemokratická republika Kongo, Republika Kongo, Středoafrická republika Republika KongoStředoafrická republika 6.Kasai , Kongo Demokratická republika KongoDemokratická republika Kongo, Angola Angola I.II.

16 Citace obrázků: Obr.1 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.2 - NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ial_at_Victoria_Falls%2C_Zimbabwe.jpg/450px- David_Livingstone_memorial_at_Victoria_Falls%2C_Zimbabwe.jpg Obr.3 -NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NachalParan1.jpg Obr.4 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.5 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.6 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.10 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 15

17 Obr.11 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _Lake_Cahora_Bassa.jpg Obr.12 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: action.org/automne_modules_files/polyProjects/public/r939_7_zambezi_river_basin_map -2_thumbnail.jpg action.org/automne_modules_files/polyProjects/public/r939_7_zambezi_river_basin_map -2_thumbnail.jpg Obr.13 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: EO.jpg Obr. 14 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: modolatodonyangdi _orig.jpg Obr.15 - NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.16 - NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/ jpg 16


Stáhnout ppt "Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo 0 Autor : J.Čáp."

Podobné prezentace


Reklamy Google