Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo"— Transkript prezentace:

1 Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo
Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo Autor : J.Čáp

2 Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo
1 Obr.1 Obr.2 Viktoriiny vodopády objevil pro Evropu misionář David Livingstone v roce 1855 a pojmenoval je podle britské královny. V jazyce Makalolů se jmenují Kouř, který hřmí.

3 Vádí v Nahal Paran, Negev, Izrael
Vysvětli,co je vádí? 2 Obr.3 Vádí v Nahal Paran, Negev, Izrael

4 II.Který úsek řek leží v bodu A ?
3 Vodstvo Afriky Geomorfologické poměry Afriky, tj. tabule s vysokými okraji rozdělená pánvemi a rozvodními prahy, způsobují, že řeky vznikající na rozvodních prazích, netečou přímo do moře, ale složitým tokem vnitrozemím. K moři se pak dostávají systémem vodopádů nebo říčních prahů a peřejí, kterými překonávají výškové rozdíly (tj. mají nevyrovnanou spádovou křivku). Tato skutečnost spolu s vodností hlavních toků podmiňuje velké zásoby vodní energie, na druhé straně omezuje splavnost toků v celé jejich délce. Říční síť je totiž mladá, neboť povrch Afriky byl v neogénu rozlámán na kry, které byly vyzdvihovány a nakláněny. Bod A Katarakt je původně řecký výraz pro peřeje ve vodních tocích. V současné době se výraz katarakt používá pro označení nízkého stupňovitého vodopádu případně souvislého peřejnatého úseku řeky s velmi vysokým spádem. Obr.5 ? I.Doplň slova místo ? II.Který úsek řek leží v bodu A ? ? Obr.4

5 Odtokové režimy afrických řek jsou značně nepravidelné, resp
Odtokové režimy afrických řek jsou značně nepravidelné, resp. jde o kombinované režimy, což je ovlivněno zejména geografickým rozdělením srážek (velké řeky přivádějí vodu z oblastí deštivých do suchých) a dalšími fyzicko-geografickými podmínkami. Celkový roční odtok z Afriky je asi 4 600 km3, odtoková výška je 156 mm (po Austrálii druhá nejnižší). Do Atlantského oceánu je odvodňováno 51 % kontinentu a do Indického oceánu 18 % kontinentu. Bezodtoké oblasti zaujímají v Africe 31 % její plochy. 4 Obr.6

6 II.Vyhledej v mapě a doplň
Přehled nejdelších řek Afriky 5 Poř. Řeka Délka km Povodí tisíce km2 Průtok m3/sec. Ústí do… (moře,zálivy, řeky) Protéká státy 1. Nil 6695 2 870 5100 2. Kongo 4700 3 680 41 800 3. Niger 4200 2 090 9570 4. Zambezi 2574 1 570 7000 5. Ubangi 2300 772 ,8 5000 6. Kasai 2000 880 ,2 10 000 I.Vyhledej v mapě a doplň názvy. II.Vyhledej v mapě a doplň názvy států.

7 Vyhledej a zapiš názvy označených řek.
6 Vyhledej a zapiš názvy označených řek. 1 19 18 17 2 3 16 4 15 5 6 9 8 14 7 13 10 11 Obr.8 12

8 7 Popiš označená jezera. 1 2 4 3 5 6 7 Obr.9

9 I.Které jezero zobrazuje tento družicový snímek?
8 I.Které jezero zobrazuje tento družicový snímek? II. S kterým velkým asijským jezerem má toto jezero podobný osud? „je velké mělké bezodtoké jezero v severní části střední Afriky. Je neobyčejně ekonomicky důležité, protože představuje hlavní zdroj vody a obživy pro 20 miliónů lidí 4 států na jeho březích. Rozloha jezera se mění v důsledku dlouhodobého kolísání hladiny a pohybuje se kolem 1350 km2. Maximální hloubka pak kolísá mezi 2 a 11 m. Jezero leží v nadmořské výšce 240 m.“ Obr.13

10 III.Pojmenuj tento typ ústí řeky.
9 III.Pojmenuj tento typ ústí řeky. I.Zjisti název vodní plochy 1. II.Zjisti rozlohu, max. hloubku, rok vzniku a způsob využití i význam pro krajinu této plochy. 1 Obr.10

11 II.Zjisti stené údaje o této vodní ploše jako na předchozí
Obr.11 10 I.Která vodní plocha je na družicovém snímku? II.Zjisti stené údaje o této vodní ploše jako na předchozí tabuli.(obr.10,dotaz II.) Obr.11 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: III.Která řeka je na snímku? Obr.12

12 I.Zjisti název zobrazeného jezera.
11 Nachází se v tektonické propadlině. Má rozlohu 8 500 km2. Je 220 km dlouhé a maximálně 50 km široké. Dosahuje maximální hloubky 73 m. Je tedy největší v celé východní větvi Velké příkopové propadliny. Obr.14 Jezero bylo objeveno v roce Bylo pojmenováno na počest rakouského korunního prince. V r bylo přejmenováno na (doplň název jezera) Na východním břehu jezera, byly nalezeny pozůstatky prehistorického člověka (Homo habilis,) staré 1,5 - 2,5 mil. let v počtu 80 koster.

13 II.Zjisti a zapiš hlavní technické údaje o tomto objektu.
12 I.Který strategický dopravní objekt je zachycen na tomto satelitním snímku? II.Zjisti a zapiš hlavní technické údaje o tomto objektu. III. Zjisti a zapiš údaje o historii tohoto objektu. 163 km Velké Hořké jezero Obr.16 IV.Jaký vztah má muž na obraze k objektu vyznačeném na satelitním snímku? Obr.15

14 Vyhledej a popiš polohu zobrazeného šottu ?
Co jsou šotty ? Vyhledej a popiš polohu zobrazeného šottu ? Vyhledej další velké africké šotty ? 13 Obr.17 Šott al Džarid

15 Přehled nejdelších řek Afriky - řešení m3/sec.
14 Přehled nejdelších řek Afriky - řešení Poř. Řeka Délka km Povodí tisíce km2 Průtok m3/sec. Ústí do… (moře,zálivy, řeky) Protéká státy 1. Nil 6695 2 870 5100 Středozemní moře Burundi, Rwanda, Tanzanie, Uganda, Jižní Súdán, Súdán, Egypt 2. Kongo 4700 3 680 41 800 Guinejský záliv Demokratická republika Kongo, Angola, Republika Kongo 3. Niger 4200 2 090 9570 Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigérie 4. Zambezi 2574 1 570 7000 Mosambický průliv Zambie, Angola, Zimbabwe, Mosambik 5. Ubangi 2300 772 ,8 5000 Demokratická republika Kongo, Republika Kongo, Středoafrická republika 6. Kasai 2000 880 ,2 10 000 Demokratická republika Kongo, Angola I. II.

16 Citace obrázků: Obr.1 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.2 - NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.3 -NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.4 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.5 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.6 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.10 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 15

17 16 Obr.11 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.12 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.13 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 14 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.15 - NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.16 - NENÍ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/ jpg


Stáhnout ppt "Afrika – přírodní podmínky 2 - vodstvo"

Podobné prezentace


Reklamy Google