Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 CU01 Informatika IIZáklady algoritmizace – Objektový model aplikace MS Word CU01 Informatika II 11/13 Základy algoritmizace Objektový model a MS Word II

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word METODA RANGE: NÁSTROJ PRO VÝBĚR Umožňuje výběr částí dokumentu – znaků, slov a odstavců – Objekt Document Vytváří objekt Range na základě počátečního a koncového bodu Dim ad As Document Set ad = ActiveDocument Dim rZnaky As Range Set rZnaky = ad.Range(Start:=0, End:=3) Dim rSlova As Range Set rSlova = ad.Range(Start:= ad.Words(1).Start, End:= ad.Words(3).End) Dim rOdstavce As Range Set rOdstavce = ad.Range(Start:= ad.Paragraphs(1).Range.Start, End:= ad.Paragraphs(1).Range.End) PB: 1. znak dokumentu KB: 3. znak dokumentu PB: první znak 1. slova KB: poslední znak 3. slova PB: počátek 1. odstavce KB: konec 1. odstavce

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word PŘÍKLAD: POUŽITÍ METODY RANGE Dim rngDoc As Range Sub NewRange() Set doc = ActiveDocument Set rngDoc = doc.Range(Start:=0, End:=10)... Set rngDoc = doc.Range(Start:=doc.Paragraphs(2).Range.Start, _ End:=doc.Paragraphs(3).Range.End) End Sub Sub BoldRange() Set rngDoc = ActiveDocument.Range(Start:=0, End:=10) rngDoc.Bold = True End Sub Sub InsertTextBeforeRange() Set rngDoc = ActiveDocument.Range(Start:=0, End:=0) rngDoc.InsertBefore "Hello " End Sub Realizace výběru Realizace výběru a změna vlastnosti písma Realizace výběru a vložení textu

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word VLASTNOST RANGE Objekty Section, Paragraph, Bookmark, Cell Vrací objekt, který reprezentuje odpovídající část dokumentu Dim rngParagraph As Range Sub SetParagraphRange() Set rngParagraph = ActiveDocument.Paragraphs(1).Range End Sub Sub FormatFirstBookmark() Set rngBookmark = ActiveDocument.Bookmarks(1).Range With rngBookmark.Bold = True.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter With.Font.Name = "Stencil".Size = 15 End With End Sub První odstavec aktivního dokumentu První záložka aktivního dokumentu

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word PŘÍKLAD: VÝBĚR A FORMÁTOVÁNÍ ČÁSTI DOKUMENTU Procedura naformátuje první 3 odstavce dokumentu. – Nastaví typ písma a zarovnání odstavce. Názvy parametrů umožňují zadávat parametry v odlišném pořadí vzhledem k definici. Pojmenované konstanty zlepšují čitelnost programu – u Wordu prefix wd Sub triOdstavce() Dim rozsah As Range Dim ad As Document Set ad = ActiveDocument Set rozsah = ad.Range( Start:= ad.Paragraphs(1).Range.Start, _ End:=ad.Paragraphs(3).Range.End ) With rozsah.Font.Name = "Times New Roman".ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft End With End Sub

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word PŘÍKLAD: VLOŽENÍ A FORMÁT TEXTU Sub vlozNadpis() Dim rozsah As Range Set rozsah = ActiveDocument.Range( Start:=0, End:=0 ) With rozsah.InsertAfter Text:= "Můj nadpis".InsertParagraphAfter With.Font.Name = "Tahoma".Size = 24.Bold = True End With With ActiveDocument.Paragraphs(1).Alignment = wdAlignParagraphCenter.SpaceAfter = 12 End With ’okraje With ActiveDocument.PageSetup.LeftMargin =.LeftMargin + InchesToPoints(0.5).RightMargin =.RightMargin + InchesToPoints(0.5) End With End Sub Pojmenované parametry Vestavěná funkce

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word PŘÍKLAD: ZMĚNA VELIKOSTI MEZERY MEZI ODSTAVCI Cyklus pro procházení všemi položkami kolekce for each in PROCEDURA ZMĚNÍ MEZERU PŘED TĚMI ODSTAVCI, KDE JE MEZERA 12 PT. Sub odsazeni_Odstavce() Dim odstavec As Paragraph For Each odstavec In ActiveDocument.Paragraphs If odstavec.SpaceBefore = 12 Then odstavec.SpaceBefore = 6 End If If odstavec.SpaceAfter = 12 Then odstavec.SpaceBefore = 6 End If Next odstavec End Sub

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word VYHLEDÁVÁNÍ: OBJEKT FIND Reprezentuje nástroj pro operaci vyhledávání Vlastnosti a metody objektu korespondují s obsahem vyhledávacího formuláře

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word ZÁKLADNÍ METODY A VLASTNOSTI OBJEKTU FIND Dostupný z Range a Selection Metody – Execute – vrací logickou hodnotu True při nalezení textu, úspěšnost hledání se současně projevuje natavením vlastnosti Found PARAMETRY FindText – hledaný řetězec nebo formátování FindText = “” FindText = “^p”odstavec FindText = “^t”tabulátor MatchCase – rozlišovat malá/velká písmena (true/false) MatchWholeWord – pouze při shodě celého slova (true/false) Forward – směr vyhledávání () Format – vyhledávat formátování – HitHighlight – provede vyhledání se zvýrazněním nalezených výskytů – ClearFormating – při vyhledávání potlačí formátování Vlastnosti – Parent – objekt = vlastník nalezeného kontextu – Font – objekt reprezentující formát písma – Style – objekt reprezentující styl

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word Metodu lze volat s předem nastavenými vlastnostmi objektu With Selection.Find.ClearFormatting.Forward = True.Wrap = wdFindContinue.Text = strToFind.Execute End With Nebo s argumenty metody v příkazu volání With Selection.Find.ClearFormatting.Execute FindText:=strToFind, Forward:=True,Wrap:= wdFindContinue End With OBJEKT FIND: VOLÁNÍ METODY EXECUTE

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word PŘÍKLAD: VYHLEDÁVÁNÍ Nalezený text formátuje tučně... Set rozsah = ActiveDocument.Content rozsah.Find.Execute FindText:="tučně", Forward:=True If rozsah.Find.Found = True Then rozsah.Bold = True End If... Hledá formátování wdStyleHeading3 text formátuje tučně With ActiveDocument.Content.Find.ClearFormatting.Style = wdStyleHeading3 Do While.Execute( FindText:="", Forward:=True, Format:=True ) With.Parent.StartOf Unit:= wdParagraph, Extend:= wdMove.InsertAfter "Tip: ".Move Unit:= wdParagraph, Count:= 1 End With Loop End With

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word PŘÍKLAD: VYHLEDÁNÍ A FORMÁTOVÁNÍ Vyhledá a naformátuje tučně všechna slova se zadaným slovním základem kybernet (např. kybernetickou, kybernetický ap.) Sub formatuj() strText = "kybernet" With Selection.Find.ClearFormatting.Format = False.Execute FindText:= strText, Forward:= True Do While (.Found) And MsgBox( prompt:="pokračovat?", buttons:=vbYesNo ) = vbYes.Parent.Expand Unit:= wdWord.Parent.Font.Bold = True.Parent.Collapse wdCollapseEnd.Execute FindText:= strText, Forward:=True Loop End With End Sub

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word NAHRAZENÍ ŘETĚZCE: OBJEKT FIND Objekt Find lze použít i pro nahrazování řetězců Nahradí výskyty hledaného řetězce ( strFind ) zadaným textem ( strReplace ) Sub Nahradit(strFind As String, strReplace As String) Application.ScreenUpdating = False ActiveDocument.Content.Select With Selection.Find.ClearFormatting.Forward = True.Wrap = wdFindContinue.Execute FindText:= strFind, Replace:= wdReplaceAll, _ ReplaceWith:=strReplace End With End Sub

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word Sub ExpandRange() Dim rngParagraph As Range Set rngParagraph = Selection.Range rngParagraph.SetRange Start:=rngParagraph.Start, _ End:=rngParagraph.End + 10 End Sub Sub FormatRange() ActiveDocument.Paragraphs(2).Range.Select Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter End Sub Sub SelectRange() Dim rngParagraph As Range Set rngParagraph = ActiveDocument.Paragraphs(2).Range rngParagraph.SetRange Start:=rngParagraph.Start, _ End:=ActiveDocument.Paragraphs(3).Range.End rngParagraph.Select Selection.Font.Italic = True End Sub

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 CU01 Informatika IIObjektový model aplikace MS Word Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google