Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vědecká rada 17.3.2009 Václav Votava proděkan pro VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vědecká rada 17.3.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."— Transkript prezentace:

1 1 Vědecká rada 17.3.2009 Václav Votava proděkan pro VaV

2 2 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Stanislav NĚMEČEK, Ph.D. ZČU/FST/KMM

3 3 Ing. Stanislav NĚMEČEK, Ph.D. ZČU/FST/KMM Narozen: 20.4.1971 Bydliště : U Vodárny 473, Zruč-Senec Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní - 1996 Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní - 2003

4 4 ODBORNÁ PRAXE Výzk.pracovník ŠKODA Výzkum - 1996-2000 Vědecký pracovník Výzkumného centra – nové technologie, ZČU v Plzni - 2000-2004 Vedoucí oddělení COMTES FHT - 2004-2008 Odborný asistent ZČU/FST/KMM - 2006-dosud Ředitel MATEX PM, s.r.o. - 2006-dosud Krátkodobé stáže - Univerzita Pardubice – 2001 - Hervé Copin, Buehler GmbH, - 2004

5 5 PROJEKTY Řešitel a spoluřešitel: MŠMT start projektu NTC – 2000 - 2004 MŠMT VZ Comtes – 2004 – 2008 MŠMT VCTT – 2006 – 2008 GA ČR (6 projektů) – 2002 – 2008 EUREKA (2 projekty) – 2007 EUREKA – 2007 – 2010

6 6 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost27 BVědecká a publikační aktivita225.6 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 80 Celkový minimální požadavek150 Celkově dosaženo bodů332.6 Ověřil: prof. Ing. Jozef ZRNÍK, CSc.

7 7 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

8 8 HABILITAČNÍ PRÁCE Vysokopevné nízkolegované vícefázové oceli

9 9 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda: prof.Ing.Jiří Kliber, CSc. (VŠB-TÚ) Členové : prof.Ing.Jiří Švejcar, CSc. (VUT Brno) prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. (ZČU) doc.Dr.Ing.Peter Horňak (TU Košice) RNDr.Josef Kasl, CSc.(ŠKODA Výzkum)

10 10 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1.Tepelné zpracování vysokopevných a ultrapevných multifázových ocelí 2.Struktura a vlastnosti vysokopevných multifázových ocelí 3.Strukturní analýza pokročilých bezkarbidických ocelí

11 11 ZAHÁJENÍ JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ Doc.Ing. Václav MENTL, CSc. ZČU/FST/KMM

12 12 Doc.Ing. Václav MENTL, CSc. ZČU/FST/KMM Narozen: 23.8.1943 Bydliště : Hluboká 44, Plzeň Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – VŠSE Plzeň, FST, 1965 CSc. – VŠSE Plzeň, FST, 1980 habilitace – ZČU v Plzni, FST, 2003 Postgraduální studium, kurzy,…- 1974 1997

13 13 ODBORNÁ PRAXE Asistent a odborný asistent na VŠSE Plzeň, 1965 - 1976 Výzk. a věd. pracovník ÚVZÚ, ŠKODA Plzeň, 1976 – 1989 Ved. pracovník výzkumu – ÚVZÚ a Výzkum ŠKODA, 1989 – dosud Pracovník ZČU FST – 2000 – dosud, vedoucí katedry KMM – 2005 - dosud Stáže – Imperial College, London – 1970 - MEI, Moskva – 1975

14 14 ODBORNÉ AKTIVITY Pořadatel a odborný garant konferencí 1984 – 2008 Doktorské studium – předseda OR, školitel 9 doktorandů Oponentské posudky disertačních a habilitačních prací Předseda a člen vědeckých a odborných komisí Autor a spoluautor 251 publikací, z toho od r.2000 107 publikací atd.

15 15 PROJEKTY Řešitel (spoluřešitel): Projekty MŠMT Výzk. záměr Projekt 5.RP, 6.RP Projekty GA ČR Projekty MPO

16 16 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost83 BVědecká a publikační aktivita237 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 127 Celkový minimální požadavek250 Celkově dosaženo bodů447 Ověřil: prof.RNDr.Jaroslav Fiala, CSc.

17 17 OBOR JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

18 18 SOUBOR PRACÍ Netradiční metody mechanického zkoušení a jejich využití pro hodnocení zbytkové životnosti konstrukcí

19 19 DOPORUČUJÍCÍ STANOVISKA prof.Ing.Josef Steidl, CSc. - ČVUT prof.Ing.Milan Růžička, CSc. – ČVUT prof.Ing.František Plánička, CSc. – ZČU/FAV prof.RNDr.Jaroslav Fiala, CSc. Feng.- ZČU/FST

20 NÁVRH HODNOTÍCÍ KOMISE Předseda: prof.Ing.František Plánička, CSc. (ZČU/FAV) Členové : prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., NTC ZČU prof. Ing. Vladimír Růžička, CSc., ČVUT Praha prof. Ing. Petr Louda, CSc., TU Liberec Doc. RNDr. František Hnilica, CSc., ČVUT Praha 20

21 21 TÉMA PROFESORSKÉ PŘEDNÁŠKY 1. Mechanické zkoušení včera a dnes: Od Leonarda da Vinci ke „Small Punch Test“ 2. Využití miniaturních zkoušek mechanických vlastností při hodnocení bezpečnosti a životnosti konstrukcí 3. Hodnocení degradace konstrukčních materiálů vlivem provozních faktorů

22 22 INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIU

23 23 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KMM Ing. Hana JIRKOVÁ Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Téma:Vliv termomechanického zpracování s inkrementálními deformacemi na vlastnosti TRIP ocelí Školitel: prof.Dr.Ing. Bohuslav Mašek Forma:prezenční Obhajoba dne: 12.12.2008 Stanovisko komise:obdržela akademický titul „doktor“ Počet členů:12 Počet přítomných: 9 Hlasy kladné:9 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

24 24 KOMISE PRO STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Předseda : doc. Ing. Václav Mentl, CSc. (KMM - FST) Místopředseda doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. ( KMM - FST ) prof. Ing. František Plánička, CSc. (KME – FAV) doc. Ing. Jan Kalous, CSc. (KMM – FST) doc.Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (KMM – FST) doc.Ing. Petr Duchek, CSc. (KMM – FST) doc. Dr. Ing.Antonín Kříž (KMM – FST) RNDr. Josef Kasl, CSc. (ŠKODA Plzeň) doc. Ing. Jan Hořejší, CSc. (Odborník MŠMT) Ing. Jan Musil, CSc. (Odborník MŠMT) doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (KFY – FAV) doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D. (NTC – ZČU)

25 25 KOMISE PRO OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Předseda : doc. Ing. Václav Mentl, CSc. (KMM - FST) Místopředseda: prof. Ing. Petr Louda, CSc. ( TU Liberec) prof. Ing. František Pfrogner, CSc. (KMM – FST) prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (KFY – FAV) prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. (KMM – FST) prof.Ing.Josef Steidl, CSc. (ČVUT) prof. Dr.Ing. Bohuslav Mašek (KMM – FST) Dr. Ing. Zbyšek Nový (COMTES Plzeň) prof. Ing. František Plánička, CSc. (KME – FAV) prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. (NTC – ZČU) Ing. Václav Liška, CSc. (ŠKODA Plzeň)

26 26 SLAVNOSTNÍ VĚDECKÁ RADA Slavnostní zasedání vědecké rady FST konané při příležitosti 60. výročí založení vysokého technického školství v Plzni se koná 23. 4. 2009 od 11:00hod. v sále Conferenza Parkhotelu Plzeň

27 27 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 Vědecká rada 17.3.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google