Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká rada 17.3.2009 Václav Votava proděkan pro VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká rada 17.3.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."— Transkript prezentace:

1 Vědecká rada Václav Votava proděkan pro VaV

2 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Stanislav NĚMEČEK, Ph.D.
ZČU/FST/KMM

3 Ing. Stanislav NĚMEČEK, Ph.D. ZČU/FST/KMM
Narozen: Bydliště : U Vodárny 473, Zruč-Senec Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní

4 ODBORNÁ PRAXE Výzk.pracovník ŠKODA Výzkum - 1996-2000
Vědecký pracovník Výzkumného centra – nové technologie, ZČU v Plzni Vedoucí oddělení COMTES FHT Odborný asistent ZČU/FST/KMM dosud Ředitel MATEX PM, s.r.o dosud Krátkodobé stáže - Univerzita Pardubice – 2001 - Hervé Copin, Buehler GmbH,

5 PROJEKTY Řešitel a spoluřešitel: MŠMT start projektu NTC – 2000 - 2004
MŠMT VZ Comtes – 2004 – 2008 MŠMT VCTT – 2006 – 2008 GA ČR (6 projektů) – 2002 – 2008 EUREKA (2 projekty) – 2007 EUREKA – 2007 – 2010

6 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT
DRUH AKTIVITY BODY A Pedagogická činnost 27 B Vědecká a publikační aktivita 225.6 C Grantová, profesní, technicko-inženýrská a akademická činnost 80 Celkový minimální požadavek 150 Celkově dosaženo bodů 332.6 Ověřil: prof. Ing. Jozef ZRNÍK, CSc.

7 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

8 Vysokopevné nízkolegované vícefázové oceli
HABILITAČNÍ PRÁCE Vysokopevné nízkolegované vícefázové oceli

9 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE
Předseda: prof.Ing.Jiří Kliber, CSc. (VŠB-TÚ) Členové : prof.Ing.Jiří Švejcar, CSc. (VUT Brno) prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. (ZČU) doc.Dr.Ing.Peter Horňak (TU Košice) RNDr.Josef Kasl, CSc.(ŠKODA Výzkum)

10 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY
Tepelné zpracování vysokopevných a ultrapevných multifázových ocelí Struktura a vlastnosti vysokopevných multifázových ocelí Strukturní analýza pokročilých bezkarbidických ocelí

11 ZAHÁJENÍ JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ Doc.Ing. Václav MENTL, CSc.
ZČU/FST/KMM

12 Doc.Ing. Václav MENTL, CSc. ZČU/FST/KMM
Narozen: Bydliště : Hluboká 44, Plzeň Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – VŠSE Plzeň, FST, 1965 CSc. – VŠSE Plzeň, FST, 1980 habilitace – ZČU v Plzni, FST, 2003 Postgraduální studium, kurzy,…

13 ODBORNÁ PRAXE Asistent a odborný asistent na VŠSE Plzeň, 1965 - 1976
Výzk. a věd. pracovník ÚVZÚ, ŠKODA Plzeň, 1976 – 1989 Ved. pracovník výzkumu – ÚVZÚ a Výzkum ŠKODA, 1989 – dosud Pracovník ZČU FST – 2000 – dosud, vedoucí katedry KMM – dosud Stáže – Imperial College, London – 1970 - MEI, Moskva – 1975

14 ODBORNÉ AKTIVITY Pořadatel a odborný garant konferencí 1984 – 2008
Doktorské studium – předseda OR, školitel 9 doktorandů Oponentské posudky disertačních a habilitačních prací Předseda a člen vědeckých a odborných komisí Autor a spoluautor 251 publikací, z toho od r publikací atd.

15 PROJEKTY Řešitel (spoluřešitel): Projekty MŠMT Výzk. záměr
Projekt 5.RP, 6.RP Projekty GA ČR Projekty MPO

16 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT
DRUH AKTIVITY BODY A Pedagogická činnost 83 B Vědecká a publikační aktivita 237 C Grantová, profesní, technicko-inženýrská a akademická činnost 127 Celkový minimální požadavek 250 Celkově dosaženo bodů 447 Ověřil: prof.RNDr.Jaroslav Fiala, CSc.

17 OBOR JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

18 SOUBOR PRACÍ Netradiční metody mechanického zkoušení a jejich využití pro hodnocení zbytkové životnosti konstrukcí

19 DOPORUČUJÍCÍ STANOVISKA
prof.Ing.Josef Steidl, CSc. - ČVUT prof.Ing.Milan Růžička, CSc. – ČVUT prof.Ing.František Plánička, CSc. – ZČU/FAV prof.RNDr.Jaroslav Fiala, CSc. Feng.- ZČU/FST

20 NÁVRH HODNOTÍCÍ KOMISE
Předseda: prof.Ing.František Plánička, CSc. (ZČU/FAV) Členové : prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., NTC ZČU prof. Ing. Vladimír Růžička, CSc., ČVUT Praha prof. Ing. Petr Louda, CSc., TU Liberec Doc. RNDr. František Hnilica, CSc., ČVUT Praha

21 TÉMA PROFESORSKÉ PŘEDNÁŠKY
1. Mechanické zkoušení včera a dnes: Od Leonarda da Vinci ke „Small Punch Test“  2. Využití miniaturních zkoušek mechanických vlastností při hodnocení bezpečnosti a životnosti konstrukcí  3. Hodnocení degradace konstrukčních materiálů vlivem provozních faktorů

22 INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIU

23 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra KMM Ing. Hana JIRKOVÁ Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Téma: Vliv termomechanického zpracování s inkrementálními deformacemi na vlastnosti TRIP ocelí Školitel: prof.Dr.Ing. Bohuslav Mašek Forma: prezenční Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržela akademický titul „doktor“ Počet členů: 12 Počet přítomných: 9 Hlasy kladné : 9 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

24 KOMISE PRO STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Předseda : doc. Ing. Václav Mentl, CSc. (KMM - FST) Místopředseda doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. ( KMM - FST ) prof. Ing. František Plánička, CSc. (KME – FAV) doc. Ing. Jan Kalous, CSc. (KMM – FST) doc.Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (KMM – FST) doc.Ing. Petr Duchek, CSc. (KMM – FST) doc. Dr. Ing.Antonín Kříž (KMM – FST) RNDr. Josef Kasl, CSc. (ŠKODA Plzeň) doc. Ing. Jan Hořejší, CSc. (Odborník MŠMT) Ing. Jan Musil, CSc. (Odborník MŠMT) doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (KFY – FAV) doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D. (NTC – ZČU)

25 KOMISE PRO OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Předseda : doc. Ing. Václav Mentl, CSc. (KMM - FST) Místopředseda: prof. Ing. Petr Louda, CSc. ( TU Liberec) prof. Ing. František Pfrogner, CSc. (KMM – FST) prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (KFY – FAV) prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. (KMM – FST) prof.Ing.Josef Steidl, CSc. (ČVUT) prof. Dr.Ing. Bohuslav Mašek (KMM – FST) Dr. Ing. Zbyšek Nový (COMTES Plzeň) prof. Ing. František Plánička, CSc. (KME – FAV) prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. (NTC – ZČU) Ing. Václav Liška, CSc. (ŠKODA Plzeň)

26 SLAVNOSTNÍ VĚDECKÁ RADA
Slavnostní zasedání vědecké rady FST konané při příležitosti 60. výročí založení vysokého technického školství v Plzni se koná od 11:00hod. v sále Conferenza Parkhotelu Plzeň 26

27 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vědecká rada 17.3.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google