Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KATOLICKÉ CÍRKVE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KATOLICKÉ CÍRKVE"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KATOLICKÉ CÍRKVE
Tab. A (08/1) APOŠTOLSKÝ STOLEC - SEDES APOSTOLICA ŘÍMSKÁ KURIE - CURIA ROMANA EKUMENICKÝ KONCIL BISKUPSKÝ SYNOD E c c l e s i a l a t i na E c c l e s i ae o r i e n t a l e s D D AD (ÚP) (ÚO) (AA) D D D AD (AV) (AP) ED ED církevní provincie provincia ecclesiastica (v čele arcibiskup - metropolita) provinční koncil církevní provincie provincia ecclesiastica (v čele arcibiskup - metropolita) provinční koncil církevní oblast regio ecclesiastica shromáždění biskupů církevní oblasti conventus Episcoporum regionis ecclesiasticae církevní oblast regio ecclesiastica shromáždění biskupů conventus Episcoporum biskupská konference conferentia Episcoporum (v čele předseda) plenární koncil biskupská konference conferentia Episcoporum (v čele předseda) plenární koncil biskupská konference conferentia Episcoporum (v čele předseda) plenární koncil ŘÍMSKÁ KURIE - CURIA ROMANA vysvětlivky: D - sufragánní diecéze AV - apoštolský vikariát AD - arcidiecéze AP - apoštolská prefektura UP - územní prelatura ED - exemptní diecéze ÚO - územní opatství AA - apoštolská administratura

2 PAPEŽ ŘÍMSKÁ KURIE KOLEGIUM KARDINÁLŮ konkláve mimořádné konzistoře
Tab. B (08/2) PAPEŽ ŘÍMSKÁ KURIE KOLEGIUM KARDINÁLŮ konkláve mimořádné konzistoře řádné konzistoře APOŠTOLSKÝ STOLEC

3 STÁTNÍ neboli PAPEŽSKÝ
APOŠTOLSKÝ STOLEC Tab. C (08/3) ŘÍMSKÁ KURIE STÁTNÍ neboli PAPEŽSKÝ SEKRETARIÁT kardinál státní sekretář ŘÍMSKÉ KONGREGACE 1. pro nauku víry 2. pro východní církve 3. pro Boží kult a disciplínu svátostí 4. pro svatořečení 5. pro biskupy 6. pro evangelizaci národů 7. pro kleriky 8. pro semináře a studijní inst. 9. pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštol- ského života Sekce pro všeobecné záležitosti Sekce pro styk se státy PAPEŽŠTÍ VYSLANCI ŘÍMSKÉ SOUDNÍ DVORY 1. Apoštolská penitenciárie 2. Římská rota 3. Nejvyšší tribunál Apoštolské signatury PAPEŽSKÉ RADY 1. pro laiky 2. pro podporu jednoty křesťanů 3. pro rodinu 4. pro spravedlnost a mír 5. Cor unum (sociální činnost) 6. pro pastoraci přesídlenců a cestujících 7. pro pastoraci zdravotníků 8. pro legislativní texty 9. pro mezináboženský dialog 10. pro dialog s nevěřícími 11. pro kulturu 12. pro sdělovací prostředky PAPEŽSKÉ KOMISE VÝBORY APOŠTOLSKÁ KOMORA SPRÁVA MAJETKU APOŠTOL- SKÉHO STOLCE a JINÁ DIKASTERIA

4 tab. D (08/4) KARDINÁL kuriální extrakuriální kardinál biskup kardinál
kněz kardinál jáhen titulární biskupové sedmi suburbikárních diecézí patriarchové východ- ních obřadů, jsou-li kardinály titul jedné ze 14 římských chudinských diakonií

5 Okrskový (venkovní) vikariát **
Tab. E (08/5) CÍRKEVNÍ PROVINCIE (arci)diecéze arcijáhenství * arcikněžství * Okrskový (venkovní) vikariát ** (děkanát) personální farnost ** (územní) farnost farnost (farnosti) ve společné duchovní správě ** filiální duchovní správa pozn: * - v současnosti jen čestná označení, nikoli zvl. stupně správy ** - fakultativně zřizované

6 DIECÉZE DIECÉZNÍ BISKUP (arcibiskup) DIECÉZNÍ KURIE DIECÉZNÍ SOUD
Tab. F (08/6) DIECÉZNÍ BISKUP (arcibiskup) DIECÉZNÍ KURIE DIECÉZNÍ SOUD DIECÉZNÍ SYNOD RADA PRO HOSP. ZÁL. KNĚŽSKÁ RADA moderátor generální vikář biskupští vikáři soudní vikář zástupci, soudci, promotor iusti- tiae, defensoři vinculi, notáři Sbor konzultorů PASTO- RAČNÍ RADA biskupství DÓMSKÁ KAPITULA probošt děkan kanovníci kancléřství kancléř vicekancléři notáři archiv právní odbor ekon. odbor ekonom diecéze stavební odbor jiné odbory

7 arcibiskup - metropolita
Tab. G (08/7) BISKUP (EPISCOPUS) diecézní biskup / arcibiskup - metropolita titulární (arci)biskup emeritní (arci)biskup kuriální (arci)biskupové titulární biskupové v diecézi vykonávající úřady v římské kurii působící v diplomatických službách auxiliární (pomocný) biskup biskup koadjutor (nástupce) nuncius internuncius pronuncius auxiliární biskup se zvl. pravomocemi

8 farář, administrátor, admin.
FARNOST Tab. H (08/8) farář, administrátor, admin. excurrendo, moderátor kněží - spolufaráři farní vikář (kaplan) jáhen pastorační asistent farní rada pastorační farní rada ekonomická farní asistent kostelník akolyta lektor

9 SBOROVÉ ORGÁNY KATOLICKÉ CÍRKVE
Tab. CH SBOROVÉ ORGÁNY KATOLICKÉ CÍRKVE na úrovni farnosti na úrovni okrskového vikariátu na úrovni diecéze na úrovni provincie na úrovni církevní oblasti na úrovni státu (biskupské konference) na celocír- kevní úrovni farní rada pastorační vikariátní konference diecézní synod provinční koncil shromáždění biskupů conventus Episcoporum biskupská konference Ekumenický koncil farní rada ekonomická kněžská rada plenární koncil biskupský synod sbor konzultorů diecézní pastorační rada rada pro hospod. záležitosti


Stáhnout ppt "ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KATOLICKÉ CÍRKVE"

Podobné prezentace


Reklamy Google