Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Alek Lačev.  Zrada je záměrné a druhou stranou nečekané porušení závazku, povinnosti, očekávání, slibu a podobně, zvlášť směřuje-li toto jednání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Alek Lačev.  Zrada je záměrné a druhou stranou nečekané porušení závazku, povinnosti, očekávání, slibu a podobně, zvlášť směřuje-li toto jednání."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Alek Lačev

2  Zrada je záměrné a druhou stranou nečekané porušení závazku, povinnosti, očekávání, slibu a podobně, zvlášť směřuje-li toto jednání proti někomu, komu je člověk povinován loajalitou. (Wikipedie, 2011)  Jakou barvu má zrada?  Jak různí lidé prožívají zradu?  Jaký vliv má na zradu specifický kontext?  Lze zradu predikovat?

3 200 osob, kvótní výběr

4 ZradaDůvěra (Hallock, 2003)

5  Zrada v jazyce  Emoce spojené se zradou  Chápání zrady  Hranice zrady  Indicie zrady  Bilanční model zrady  Zkušenosti oběti zrady  Zkušenosti pachatele zrady Vzorek 8 osob Záměrný výběr

6 Emoce Emoce oběti Emoce pachatele Emoce průběhu Popis Synonyma Antonyma Ustálená spojení Kontexty Typy vztahů Unikátní situace

7 Spouštěcí Usnadňující a inhibující Po činuPo odhaleníDohra PACHATEL  Spouštěcí: např. náhlý afekt  Usnadňující: hněv, touha po pomstě  Inhibující: soucit, dobrý vztah, pocit zájmu ze strany oběti  Po činu: výčitky, morální znechucení sebou samým OBĚŤ  Po odhalení: zklamání, smutek, niterný „blbý“ pocit, bezradnost, pocit neférovosti, bolest, pocit zranění, pocit hnusu (pošpinění)  Dohra: touha utéct, vzdálit se a odříznout se, hněv a touha se mstít.

8  Laická definice zrady: Čin, který záměrným porušením očekávání skrze zneužití slabého místa určité osoby vede k její újmě a jejím ztrátám.  Oproti akademickým definicím je: ◦ více „vyostřená“ a limitující ◦ nejde o pouhé volní rozhodnutí spáchat tento čin, jde o záměr a zneužití ◦ obsahuje i mechanismus akce (zneužití slabého místa) ◦ nepracuje s potenciálním ohrožením, ale s fakticky způsobenou škodou.

9  Intence (záměr) – nejdůležitější ◦ Nejde-li o záměrný čin, nejde o zradu  Způsob formulace očekávání ◦ Musí jít o vztah rovnocenných stran  Motivace působit újmu ◦ Boj za ideál

10 Odhalení zrady Doznání pachatele Prozrazení se pachatele Prozrazení třetí stranou Vlastní dovození Přistižení při činu

11

12 PartnerkaPřítelKolegaMilenka Nevěra Zamilování se Vyzrazení tajemství Neplnění úkolů Nakažení pohl. chorobou Ztráta zaměstnání Dítě z jiného vztahu Nesdílení tajemství Porušení slibu Nezastání se Pomlouvání Schůzky s nepřítelem Neoplacení protislužby

13 Kvóta pohlaví (pro hl. m. Prahu, 2010) muži (n=96) 48,3% ženy (n=104) 51,7% Kvóta věku (pro hl. m. Prahu, 2010) 20 – 29 (n=35) 17,4% 30 – 39 (n=46) 22,8% 40 – 49 (n=32) 15,9% 50 – 59 (n=31) 15,6% 60 a víc (n=56) 28,3% Kvóta vzdělání (pro hl. m. Prahu, 2010) Základní a bez vzdělání (n=19) 9,6% střední bez maturity (n=40) 20,1% střední s maturitou (n=83) 41,7% vysokoškolské (n=58) 28,7%

14  U devíti z nich lze zamítnout nulovou hypotézu… ◦ Romanticko-emocionální poměr mimo vztah bude vnímán jako větší zrada v dlouhodobém partnerském vztahu než v blízkém přátelství (stejného pohlaví) nebo spojeneckém vztahu, a to jak z perspektivy muže, tak ženy. ◦ Ženy vnímají silněji zradu v romanticko-emoční nevěře (než muži). ◦ Nesdílení tajemství bude vnímáno jako významnější zrada vztahu blízkého přátelství a dlouhodobého vztahu než vztahu krátkodobého sexuálního nebo spojeneckého.

15 ◦ Odmítnutí oplatit dávnou protislužbu bude vnímáno jako větší zrada blízkého přátelství než spojeneckého vztahu. ◦ Porušení slibu bude vnímáno jako větší zrada blízkého přátelství než vztahu spojeneckého, dlouhodobého partnerského nebo krátkodobého sexuálního. ◦ Neplnění dohodnutého úkolu bude vnímáno jako větší zrada vztahu koaličního než dlouhodobého partnerského, krátkodobého sexuálního vztahu nebo blízkého přátelství.

16 ◦ Vyzrazení tajemství bude vnímáno jako větší zrada jakéhokoliv vztahu, půjde-li o záměrné prozrazení nežli prozrazení nedopatřením. ◦ Vědomé nesplnění dohodnutých úkolů bude hodnoceno jako větší zrada jakéhokoliv vztahu, než půjde-li o zapomenutí na dohodnutý úkol. ◦ Nakažení závažnou pohlavně přenosnou chorobu bude vnímáno jako větší zrada vztahu, bude-li si pachatel vědom toho, že ji má, než pokud si toho nebude vědom.

17 Diplomacie: Desková hra situovaná do předvečeru 1. sv. války. Hráči představují sedm mocností, které vyjednávají, taktizují a zrazují se (!), aby dosáhly vítězství.  Mapování vývoje vztahů v malé skupině (sestavené pro tento účel), při intenzivním vyjednávání, velkém důrazu na témata důvěry a loajality i incentiv zradit  Možnost vizualizovat průběh pomocí metody Sociomapování  Pevná (replikovatelná) pravidla hry  Záznam tahů (hra má až 16 tahů, 8 hodin).  Pro účely experimentu hráči zaznamenávají také čas strávený vyjednáváním s tou kterou stranou a jejich současné emocionální vyladění vůči ostatním  HYPOTÉZA: Opakující se „vzory“, predikující chystanou zradu. Změny v komunikaci nebo emocionálním vyladění.

18

19  4 hry Diplomacie (v délce 13-14 tahů)  Záznam tahů  Záznam vzájemného hodnocení sympatií  Záznam vzájemné frekvence komunikace

20

21

22  17 výskytů zrady ve všech čtyřech hrách ◦ změny blízkosti na Sociomapě komunikace (8) ◦ změny blízkostí na Sociomapě sympatií (6); ◦ predikční regulační diagramy komunikace (5) ◦ soudržnosti komunikace (3) ◦ soudržnosti sympatií (3)

23


Stáhnout ppt "Mgr. Alek Lačev.  Zrada je záměrné a druhou stranou nečekané porušení závazku, povinnosti, očekávání, slibu a podobně, zvlášť směřuje-li toto jednání."

Podobné prezentace


Reklamy Google