Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích"— Transkript prezentace:

1 Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích
Mgr. Alek Lačev

2 Zkoumání zrady Jakou barvu má zrada? Jak různí lidé prožívají zradu?
Zrada je záměrné a druhou stranou nečekané porušení závazku, povinnosti, očekávání, slibu a podobně, zvlášť směřuje-li toto jednání proti někomu, komu je člověk povinován loajalitou. (Wikipedie, 2011) Jakou barvu má zrada? Jak různí lidé prožívají zradu? Jaký vliv má na zradu specifický kontext? Lze zradu predikovat?

3 Jakou barvu má zrada? 200 osob, kvótní výběr

4 Srovnání důvěry a zrady
Zrada Důvěra (Hallock, 2003)

5 Prožívání zrady Zrada v jazyce Emoce spojené se zradou Chápání zrady
Vzorek 8 osob Záměrný výběr Zrada v jazyce Emoce spojené se zradou Chápání zrady Hranice zrady Indicie zrady Bilanční model zrady Zkušenosti oběti zrady Zkušenosti pachatele zrady

6 Zrada v jazyce Emoce Emoce oběti Emoce pachatele Emoce průběhu Popis
Synonyma Antonyma Ustálená spojení Kontexty Typy vztahů Unikátní situace

7 Emoce spojené se zradou
Spouštěcí Usnadňující a inhibující Po činu Po odhalení Dohra PACHATEL Spouštěcí: např. náhlý afekt Usnadňující: hněv, touha po pomstě Inhibující: soucit, dobrý vztah, pocit zájmu ze strany oběti Po činu: výčitky, morální znechucení sebou samým OBĚŤ Po odhalení: zklamání, smutek, niterný „blbý“ pocit, bezradnost, pocit neférovosti, bolest, pocit zranění, pocit hnusu (pošpinění) Dohra: touha utéct, vzdálit se a odříznout se, hněv a touha se mstít.

8 Chápání zrady zrady Laická definice zrady: Čin, který záměrným porušením očekávání skrze zneužití slabého místa určité osoby vede k její újmě a jejím ztrátám. Oproti akademickým definicím je: více „vyostřená“ a limitující nejde o pouhé volní rozhodnutí spáchat tento čin, jde o záměr a zneužití obsahuje i mechanismus akce (zneužití slabého místa) nepracuje s potenciálním ohrožením, ale s fakticky způsobenou škodou.

9 Hranice zrady Intence (záměr) – nejdůležitější
Nejde-li o záměrný čin, nejde o zradu Způsob formulace očekávání Musí jít o vztah rovnocenných stran Motivace působit újmu Boj za ideál

10 Indicie zrady (odhalení)
Odhalení zrady Doznání pachatele Prozrazení se pachatele Prozrazení třetí stranou Vlastní dovození Přistižení při činu

11 Bilanční model zrady

12 Vliv kontextu na vnímání zrady
Partnerka Přítel Kolega Milenka Nevěra Zamilování se Vyzrazení tajemství Neplnění úkolů Nakažení pohl. chorobou Ztráta zaměstnání Dítě z jiného vztahu Nesdílení tajemství Porušení slibu Nezastání se Pomlouvání Schůzky s nepřítelem Neoplacení protislužby

13 Vzorek – kvótní výběr Kvóta pohlaví (pro hl. m. Prahu, 2010)
muži (n=96) 48,3% ženy (n=104) 51,7% Kvóta věku (pro hl. m. Prahu, 2010) 20 – 29 (n=35) 17,4% 30 – 39 (n=46) 22,8% 40 – 49 (n=32) 15,9% 50 – 59 (n=31) 15,6% 60 a víc (n=56) 28,3% Kvóta vzdělání (pro hl. m. Prahu, 2010) Základní a bez vzdělání (n=19) 9,6% střední bez maturity (n=40) 20,1% střední s maturitou (n=83) 41,7% vysokoškolské (n=58) 28,7%

14 16 ověřovaných hypotéz… U devíti z nich lze zamítnout nulovou hypotézu… Romanticko-emocionální poměr mimo vztah bude vnímán jako větší zrada v dlouhodobém partnerském vztahu než v blízkém přátelství (stejného pohlaví) nebo spojeneckém vztahu, a to jak z perspektivy muže, tak ženy. Ženy vnímají silněji zradu v romanticko-emoční nevěře (než muži). Nesdílení tajemství bude vnímáno jako významnější zrada vztahu blízkého přátelství a dlouhodobého vztahu než vztahu krátkodobého sexuálního nebo spojeneckého.

15 16 ověřovaných hypotéz… Odmítnutí oplatit dávnou protislužbu bude vnímáno jako větší zrada blízkého přátelství než spojeneckého vztahu. Porušení slibu bude vnímáno jako větší zrada blízkého přátelství než vztahu spojeneckého, dlouhodobého partnerského nebo krátkodobého sexuálního. Neplnění dohodnutého úkolu bude vnímáno jako větší zrada vztahu koaličního než dlouhodobého partnerského, krátkodobého sexuálního vztahu nebo blízkého přátelství.

16 16 ověřovaných hypotéz… Vyzrazení tajemství bude vnímáno jako větší zrada jakéhokoliv vztahu, půjde-li o záměrné prozrazení nežli prozrazení nedopatřením. Vědomé nesplnění dohodnutých úkolů bude hodnoceno jako větší zrada jakéhokoliv vztahu, než půjde-li o zapomenutí na dohodnutý úkol. Nakažení závažnou pohlavně přenosnou chorobu bude vnímáno jako větší zrada vztahu, bude-li si pachatel vědom toho, že ji má, než pokud si toho nebude vědom.

17 Metody: Experimentální sledování
Mapování vývoje vztahů v malé skupině (sestavené pro tento účel), při intenzivním vyjednávání, velkém důrazu na témata důvěry a loajality i incentiv zradit Možnost vizualizovat průběh pomocí metody Sociomapování Pevná (replikovatelná) pravidla hry Záznam tahů (hra má až 16 tahů, 8 hodin). Pro účely experimentu hráči zaznamenávají také čas strávený vyjednáváním s tou kterou stranou a jejich současné emocionální vyladění vůči ostatním HYPOTÉZA: Opakující se „vzory“, predikující chystanou zradu. Změny v komunikaci nebo emocionálním vyladění. Diplomacie: Desková hra situovaná do předvečeru 1. sv. války. Hráči představují sedm mocností, které vyjednávají, taktizují a zrazují se (!), aby dosáhly vítězství.

18 Virtuální hrací deska

19 Vzorek 4 hry Diplomacie (v délce 13-14 tahů) Záznam tahů
Záznam vzájemného hodnocení sympatií Záznam vzájemné frekvence komunikace

20 Metody - Sociomapování

21 Metody – regulační diagramy

22 Predikční potenciál 17 výskytů zrady ve všech čtyřech hrách
změny blízkosti na Sociomapě komunikace (8) změny blízkostí na Sociomapě sympatií (6); predikční regulační diagramy komunikace (5) soudržnosti komunikace (3) soudržnosti sympatií (3)

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích"

Podobné prezentace


Reklamy Google